28.02.2013

Bəlkələr

Taleh Eminoğlu

Pəncərədə pərdəyə dönmüş qız
baxışıyla yağışı aralayıb
 yollara baxır.
Təkəm seyrək işıqları yanan
şəhərdə sevdiyini axtarır.
Bəlkə hansısa qaranlıq tində,
bədənində bıçaq yarası
can verir...
Bəlkə maşın vurub onu...
Bəlkə barmaqlıq arxasındadı
qolunda qandal...
Bəlkə qarşıdakı binanın
işiq yanan evindədi,
bir qadının yanında,
qolları arasında,
yatağında.

MƏNİM TANRIM

HÜSEYN CAVİD

Hər qulun cahanda bir pənahı var,
Hər əhli-halın bir qibləgahı var,
Hər kəsin bir eşqi, bir allahı var,
Mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir.

Gözəl sevimlidir, cəllad olsa da,
Sevgi xoşdur, sonu fəryad olsa da,
Uğrunda mənliyim bərbad olsa da,
Son dildarım gözəllikdir, sevgidir.

Gözəlsiz bir gülşən zindanə bənzər,
Sevgisiz bir başda əqrəblər gəzər,
Nə görsəm, hanki bəzmə etsəm güzər,
Həp duyduğum gözəllikdir, sevgidir.

Cəlilabad, Qazan köşkü

Rakurs və mövqe (Bir şeirin rezonansı)

Bilal Alarlı

Rəfael Həbiboğlu gileylənir ki, biz bir-birimizi təbliğ etməsək, kiminsə yatmış vicdanı oyanmayacaq ki, bu adamın həqiqi qiymətini zamanında vermək lazımdır. Öləndən sonra verilən qiymət gec olur - yaxınlara, tanıyanlara təsəllidən başqa bir şeyə yaramır...
Rəfael Həbiboğlunun mövqeyi belədir ki, əsil şeir, əsil sənət nümunələri muğama, xalq mahnılarına, qondarma şeirlər isə ara mahılarına bənzəyir. Əsil şerin dəyəri çox sonralar bilinir, uzunömürlü olur, gücənib yazanların "əsər"ləri isə qısa müddətli olur- müəllifi ölən kimi gündəmdən çıxır...

Kult yaradan Qasid

İbrahim Sel

Gülən və düşündürən, mübarizəyə səsləyən Qasid Nağıoğlu xatirələrdə yaşayır

 İstedadlı jurnalist və təcrübəli yazıçı Qasid Nağıoğlunu ötən əsrin 90-cı illərindən tanımışdım. Daha dəqiq desəm, özündən öncə Qasid Nağıoğlu imzasına, müxtəlif janrlarda qələmə aldığı əsərlərinə bələd olmuşdum. Ərsəyə gətirdiyi yazılarının yığcamlığı, lakonikliyi, şirinliyi, yaxınlığı, tənqidi məqalələrinin sərtliyi, ciddiliyi diqqətləri cəlb edirdi. Orta məktəbdə oxuduğum, nostalji hisləri ilə xatırladığımız həmin o şanlı Sovet illərində Qasid Nağıoğlu imzası kifayət qədər geniş tanınmışdı. Təcrübəli, ortastatistik bir sovet jurnalisti kimi hörmət-nüfuz qazanmışdı, ictimaiyyətdə fəal vətəndaş mövqeyinə malik birisi olmuşdu. Vaxt gəldi ki bir oxucu kimi məni özünə çəkən bu unikal adamla yaxından tanış olmaq imkanı qazandım, bir azdan bu tanışlıq yaşlarımız arasında kəskin fərqə baxmayaraq dostluğa da çevrildi. Sonralar hər görüşümüzdə çox sevdiyimiz xırda şeirlərini pafoslu şəkildə bizim uşaqlarçün oxuması ilə də yaddaşımda qalıb. Məclislərimizdə gülüb və güldürüb, bir dünya sevinc verib, enerji ilə yükləyib, böyük mətləbləri bir neçə cümlədə ifadə edib, bütləri sındırıb, çoxlarının ürəyindən tikan çıxarıb.
 Qasid müəllimin şəxsi həyatında və yaradıcılığında qibtə ediləsi, hər kəsə xas olmayan məqamlar çox idi. O yazıları çap olunan bütün qəzetləri, hətta dostlarının məqalələrini, ona bağışlanan kitabları da səliqə ilə arxivində mühafizə edib saxlayırdı. Məsələn, mən yazım çıxanda birini verirdim ki ala oxu. Bəzən bizə maraqlı bir mövzu lazım olanda Qasidi arayırdıq. Cəfakeş kolleksionerin arxivində istənilən cərəyandə, hətta ağlasığmaz mövzularda yazılara, kitablara, broşürlərə rast gəlinirdi. İnternet çıxmamışdan Qasid müəllim bizim google sistemimiz idi.
 Onun populyarlığı həm də parlaq şəxsi keyfiyyətlərində, genişürəkliyində, mərdliyində, müdrikliyində idi. Bu cəhətdən Qasid Nağıoğlu həqiqi mənəviyyat adamı kimi də yaddaşlarda qaldı. O tək-tük şəxsiyyətlərdən idi ki, həyatdan ziyalıya gərək olan, insanlığa xidmət edən şeyləri seçib götürmüşdü. Aydın fikri, iti düşüncəsi, pedaqoji duyumu ilə bir müdrik ömrü yaşamış Qasid müəllim həmin mənəvi statusunu ömrünün sonuna kimi qoruyub saxlaya bilmişdi.
 Qasid Nağıoğlunun yaradıcılığı da çoxşaxəlidir. Bu sıraya məqalələr, esselər, hekayələr, povestlər, ədəbi tənqid, satirik şeirlər, dərin məzmunli qısa parçalar, fəlsəfi traktatlar və s. daxildir. Son zamanlar isə Qasidi ədəbi gündəmdə saxlayan onun qısa şeirləri və yapon hoykularını xatırladan üçlükləri idi. Bu xırda parçaları müəllif daha çox süzgəcdən keçirib ortaya qoyduğundan maraqla qarşılanır, düşündürücü ovqata kökləyirdi. Üçlüklər yapon milli şeirindən qaynaqlansa da, müasir dövrümüzdə onlara böyük maraq var; ədəbiyyatımızda bu janra üz tutanların sayı get-gedə artmaqdadır. Lakin onların içərisində gözəl şairimizin öz müstəsna yeri vardi. 
 Onunla hər görüşümüzdə yeni hoykularından hökmən bir qisminə qulaq asır, heç olmasa birini mən, ya da Ülvi Məmmədli öz bloknotumuza köçürərdik. Sonra həmin şeirlər saytlarımızda, bloglarımızda, yazılarımızın epiqraflarında özünə yer tapırdı. Bizcə zəif və oxucu zövqünü oxşamayan, boş söz yığınından ibarət olan kitabdansa, qısa, mənalı hoyku oxumaq daha əfzəl və xeyirlidir. Sözü qısa, sərrast və yerində demək, həqiqəti söyləmək cəsarət nümunəsidir.
 Tanıyanlar yaxşı bilir, bütöv bir ədəbi sima kimi Qasid çox maraqlı birisiydi. Həyatda elə insanlar var ki, onlara ünsiyyət həmişə insana xüsusi zövq verir, hər dəfə nəsə öyrənirsən, içində tüğyan edən suallara cavab tapırsan. Söhbət Azərbaycan söz sənətində ciddi iş görmüş bir yazıçıdan, antik dövrdən günümüzəcən dünyanın ədəbi gəlişmələrini mükəmməl bilən ədəbiyyatşünasdan, dil-intonasiya, ruh etibarilə fərqli şairdən, çərçivəsiz düşüncə tərzinə malik peşəkar jurnalistdən gedəndə onun haqqında danışmaq o qədər də çətin deyil. Ancaq məsələnin başqa tərəfi də var axı: iş ondadır ki sadaladığımız bütün bu məziyyətlərin, onun üçün verdiyimiz və daha çox nəzəri görünən bu təsnifatın içində əslində sadə, iddiasız, tək, ədəbi aurası daima dağınıq və yır-yığışa heç vaxt macal tapmayan narahat bir söz adamı dayanırdı.
 Ütülü yazıçılarla bizim işimiz yox, burası aydın, bizim üçün maraqlı görünən Qasidin bir yazıçı kimi həm də yaxşı mənada estetik pintiliyi idi. Estetik pintilik dünyada gah nizama, gah da xaosa qarşı hərəkətin törəməsidir. Fərhadoğlunun dediyi kimi, bu cür adamlar olmasaydı, Azərbaycanda yaşamaq doğrudan da cansıxıcı olardı.
 Dəfələrlə çayxanalarda, sənət görüşlərində, eləcə də yeyib-içmək məclislərində birlikdə olmuşuq. Elitar ədəbiyyat, ari qadınlar, ünlü insanlar barəsində bitməz-tükənməz söhbətlər etmişik. Bəzən kiminsə dalınca danışdığımız, kimisə bəyənmədiyimiz məqamlar da olub. Amma bununla belə həmişə Qasidin təqdirlərində də, inkarlarında da daxili inam çuğlayıb, bəd məramlıqdan uzaqlıq nəzərə çarpıb. Məncə onun həm şəxsi həyatının, həm də ədəbi və publisistik yaradıcılığının əsas uğuru həyatımızın, mənəvi mühitimizin əsas bəlalarından birinə çevrilən zərərli fenomendən- ikiləşmədən kənarda qala bilməsində idi.
 İllərlə ayaq döydüyü şahmat məktəbindəki pillələr onun ömür pillələri ilə qovuşmuşdu. Qıvrım saçlar, təbəssüm dolu xırda gözlər, nurlu və mehriban çöhrə, geniş alın, asta yeriş o vaxtdan beynimdə həkk olub qalıb. Biz onu beləcə görmüşdük. Asta-asta gələr, sakit-sakit sözə başlardı. Gəlişi ilə ayağa durardıq. Bu ehtiramı özü qazanmışdı; geniş qəlbi, təmkin və iradəsi, ən əsası- hüdudsuz biliyi ilə. Dəlillərinin tutarı və məntiqi güclü idi, ona görə də heç kəs onunla mübahisə etməyə ehtiyac duymazdı.
 Yadıma krişnaçılarla bağlı yazdığım məqalə düşür. Baş redaktor oxuduqdan sonra dedi: “Yazıda sanki krişnaçılara rəğbət hiss olunur”. Hə, rəğbət, daha doğrusu, heyrət hissi vardı- onların arasında olarkən xoşbəxt görünüşləri mənim kimi tez təsirlənən birinə olduqca maraqlı gəlmişdi.
 İndi onun barəsində yazdığım bu yazıda da, təbii ki təəssüratların təsiri hiss olunacaq, bu da yəqin elə həmin xasiyyətimdən irəli gəlir. Yeri gəlmişkən, krişnaçılarla bağlı fikirlərimi ona dedim və o anladı. Mənə elə gəlir, biz-birimizi sözlərsiz də anlayırdıq, bu, sanki enerji sahələrimizin yaxınlığıyla bağlıydı.
 Qasid Nağıoğlu bir məktəbdir. Bir çox qəzetlər və jurnallar onun adını öz redaksiya heyətlərinə salmışdılar. Tez-tez yazılar istəyirdilər. Sıravi qəzetçilər üçün Qasid Nağıoğlunun adının səhifələrdə görünməsi prestij sayılırdı. Qasid Nağıoğlu bir marka idi. Ədəbi, ictimai-siyasi təşkilatlar vardı ki, onu təkidlə öz sıralarına çağırırdılar. Azad Yazarlar Ocağı onu özününkü sayır, “Çərçivəsiz” ədəbi qrupu öz yaradıcısı hesab edir, Professional Oxucu Liqası mənəvi atası adlandırırdı. Tanıdığım bir çox yazarlar üçün indi də Qasid müəllim Mənəvi Genefond hesab olunur. Elə biz də Qasid Nağıoğlu məktəbinin yetirmələriyik və bu gün qürurla deyə bilərik ki, yaradıcılıq aspektlərini bu gözəl insandan öyrənmişik. Vaxtilə respublika ədəbi mühitində önəmli yer tutan “Çərçivəsiz” qrupu da məhz Qasid Nağıoğlunun xeyir-duası ilə yaradılmışdır. Qrupun aparıcı bloggerləri fəxarətlə vurğulayırlar ki, hələ “Alatoran” jurnalı çıxmamışdan çox-çox qabaq “Çərçivəsiz” çıxırdı, bu da ki Qasid Nağıoğlunun ideyası, eləcə də gərgin əməyinin nəticəsi idi.   
 Onun heç vaxt yaddaşlardan silinməyəcək fikirləri, dəyərli əsərləri və ərsəyə gətirdiyi markalar qalıb bizlərə. Bizim də borcumuz ustadın yaradıcılığını işıqlandırmaq, onu yarımçıq qoyduğu nöqtədən davam etdirməkdir.

Bu gün Ağdama getmişdim...

Anar Sadıllı

Cox istəyirdim ki, zəbt olunmuş torpaqlarımızı görəm, ən azından uzaqdan səslənim: "Gözlə bizi ulu torpaq". Amma sonuncu postdan buraxmadılar. Uzaqdan da olsa, gördüm qədim yurdumuzu və bizi ayıran sadəcə bir addımıydı. Həsrətlə baxırdı dağların başına dolanmış buludlar, səsləyirdı bizi qara torpaq: "Nə vaxt gəlirsən, vətən oğlu". Utanmış gözlərimi yerə dikdim, bilmədim nə cavab verim, qara torpağın altında yatmış şəhidlərə. Gözümün önündən keçdi Qarabağda şəhid olanlar, Xocalıda kəsilmiş başlar, diri-diri ana bətnindən çixardılmış o körpə, bir an göz yaşlarıma hakim olammadım. O an qəlbimdən bir şeir keçdi.


Günün fotosu

Adım anonim qalsın

Rüfət Əhmədzadə

“Salam. Adım anonim qalsın. Kim olduğumu deməyəcəm. Bunun o qədər də önəmi yoxdur. Televiziya ekranlarında göstərilənlə həqiqətdə olanların fərqləndiyi bir ölkədə - sənin kim yox, necə olmağın maraqlıdır. Belə ölkələrdə ən əsas nitq hissəsi sifət, ən vacib cümlə üzvü isə təyin olur. Hətta sifət şəklində vətənpərvər insan olmaq da önəm daşımır. Vətənpərvərliyin də inhisarda olduğu ölkədə yaşamaq çətindir. Bu sifətin də bir sifəti olmalıdır. Daha doğrusu mənsubiyyəti. Hansı klandan, hansı qrupdan, hansı partiyadan, hansı sülalədən... Və hansı pozada...

Ədalət Salmanın 55 illik yubileyi münasibətilə tədbir

Tanınmış şair, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, “Sözün işığı” jurnalının baş redaktoru, “Qılınc və Qələm” mükafatı laureatı Ədalət Salmanın 55-illik yubileyi münasibətilə Cəlilabad rayonunda yerləşən H. Əliyev adına Yaradıcılıq Mərkəzində tədbir keçirildi. Rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin hazırladığı “Oxucularla üz-üzə” adlanan həmin tədbirdə şairin qələm dostları, oxucuları və rayon məktəbinin yuxarı sinif şagirdləri iştirak edirdilər. Tədbiri giriş sözü ilə festivallar laureatı, aktyor Xeyrulla Şahbazov açaraq yubliyarı təbrik etmiş, sonra dəvət olunmuş qonaqları iştirakçılara təqdim etmişdir.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvlərindən Qəni Bəxtəvər, Əfrahim Abbas, Meyxoş Abdullah, İman Abdulla, “Region səs” qəzetinin redaktoru Asif Həsənli, Qarabağ müharibəsi veteranı Maşallah Əliyev, tədqiqatçı jurnalist Sabir Nəsiroğlu, CTV-nin bölgə müxbiri Elşən Feyzullayev, şairlərdən Mikayıl İnçəçaylı, Vəluyulla Novruz, Əlövsət Tahirli, Zərifə Əliyeva adına məktəbin müəllimi Xəlil Məmmədov çıxış etmişlər.

27.02.2013

Abgül Süleymanov: “Ölkə tamamilə sionistlərin əlindədi”.

Dəyərli kitablar oxunur


GİRESUN ÜNİVERSİTESİ öğrencilerinin toplu halde sipariş ettikleri çok sayıda "İLLUMİNATİ" isimli kitabımızı imzaladık ve sahiplerine yayınevi tarafından gönderildi. Giresun Üniversitesindeki dostlarımız nezdinde tüm dostlara teşekkürler...

Yazar Kursad Berkkan

Ay adam

Gunel Treu

Bu yetim tənhalıq yaraşmır mənə,
Yoxluğun sındırdı məni, ay adam.
Baxmaq istəmirəm sınıq güzgüyə
Artır saçlarımın dəni, ay adam.

Yoxluğun ömrümün ömürlük yası,
Varlığın könlümün gizli arzusu.
Elə dərindi ki, həsrət yarası
Kəsmir ürəyimin qanı, ay adam.

Bu qədər ayrılıq insafmı səncə?
Necə söz keçirim könlümə, necə?
Mən hara baxıram məndən gizlicə,
Gözlərim axtarır səni, ay adam.

Ağlama, Xocalım (İkinci hissə)

Mahir Şəkərov

- Salam, Xocalım.
- Salam.
- Yenə gəldim görüşünə.
- Belə tez? Heç gözləmirdim doğrusu. Amma gəlməyin yaxşı oldu. Bəzi suallarım var. Artıq 21 ildir ki, mən düşmən əsarətindəyəm… Və sizdə 21 ildir ki, bunu yad edib xatırlayırsınız.
- Bəli, elədir. Bu ki sual deyil.
- Sualım budur. Bəs məni bu il necə xatırlayıb yad etdiniz?
- Sən həqiqətən də bunu bilmək istəyirsən?

Öldürücü təmizlik


Xərçəng bəlasının qorxunc səbəblərindən birini Mustafa Saatci yazır 

Hər bir texnoloji yenilik insan həyatını asanlaşdırır. Elm bir mənada bəşər övladına xidmət edir. Xlordan maye sabunlara, paltar yumşaldıcılardan parladıcılara qədər bir çox məhsulun rəngarəng çeşidlərini marketlərdə tapmaq elə də çətin deyil. Dəsmalların yumşaq olmasını istəyirsiniz? Heç narahat olmayın, bunu eləməyə nə var! Yumşaldıcı sizə kömək edər. Ağların daha ağ, rəngli paltarların daha parlaq olmasını istəyirsiniz? Yeni yuyucu vasitələrdən birini almaqla işiniz düzələr. “Saralan stəkanları, qaşıq-çəngəl dəstini necə parlada bilərəm?” - deyə üzülməyin. Onun da həlli var. Qabyuyana bir qədər parladıcı qoysanız, qab-qacağınız daha da işıldayacaq, par-par yanacaq.

Günün adamı: Sabir Rüstəmxanlı

Cavanşir Yusifli: "Ədəbiyyat saytları səriştəsiz adamın..."

Tanınmış ədəbi tənqidçi, tərcüməçi Cavanşir Yusifli ilə müsahibə

-“Azadlıq Radiosu”nun Ədəbiyyat səhifəsində ədəbi-tənqidi yazılarla çıxış edirdiniz. Son vaxtlar bu yazılara ara vermisiniz. Aldığımız məlumata görə buna səbəb Elvin Bakiroğlunun həmin saytda bir yazısında sizi tənqid etməsi olub...
- Bu məlumat tam olaraq düzgün deyil. Adı çəkilən yazı, tənqid deyildi, nə idi, onu görüb oxuyanlar yaxşı bilir. Bu yazının adı çəkilən portalda yerləşdirilməsi ilə nə isə istədilər, mən də onların arzusunu yerinə yetirdim. Bunda nə var ki? Yəni, o yazının yazılması, üzərində kimlərinsə işləməsi bir çirkin iş idisə, digər cəhət – bu yazının tam olaraq demokratik prinsiplərə cavab verməsi üstündə israrlar bu gün insanların başını qarışdıran bir problemin xəstə tərəfidir.

Sadiq Binəli - Anlamamışdım Mən

Səssiz könülün naləsini, ahını duymusdum,
Amma dodağaltı gülüşü anlamamışdım mən. 
Məzlumlara divan tutaraq mən elə vurmuşdum,
Allahıma qarşı döyüşü anlamamışdım mən.

Məzlumları incitməyim Allaha əyan imiş,
Kafirlərə, dinsizlərə əlbəttə təkan imiş.
Beynim qarışıq, amma ki gözlərdə duman imiş,
Məhşərdə onunla görüşü anlamamışdım mən .  

Kafirlər əli altda ki, məzlumlər inlərdi,
Nadan verər öz əmrini aqil isə dinlərdi.
Qafil kimi zülm əhli idim mən neçə illərdi,
Allahıma axir dönüşü anlamamışdım mən.

Pak olmasa da qəlbimiz həqq sevgisi fitrətdi,
Dünyayə göz açdınsa bu dünya sənə zulmətdi.
Hər fəndini dövran özü axır mənə öyrətdi,
Hər bir sətir altı söyüşü anlamamışdım mən.

Yarımı qaytar mənə

Xəqani Abdulov

“Sevgi” adlı dünyamıza,
“ayrılıq” adlı qar yagdı
istək dolu dəryamıza,
ayrılıq dözulməz dağdı...
Sənli günlərimin qədrini bilməmişəm
Ona görə sənsiz dəqiqələr ağladır,
indi məni gülə-gülə...
Sevginlə döyünən ürək,
indi döyünmür, naz edir
Sevgi asimanında tək,
bizim sevgi pərvaz edir...
Sevgi var, amma biz yoxuq
Biz, yəni təkcə sən və mən.
Biz də bu sevgisiz yoxuq,
Seviriksə, yoxuq-nədən?
Ya sən vəfasiz, ya da mən,

26.02.2013

Dünya hökuməti. I hissə

Sima Ənnağı

Dünya Höküməti tənəzzüldən yalnız udacaq, təkcə sadə camaat bundan bir xeyir görməyəcəkdir.

Amerikanın Əfqanıstana təcavüzü ona görə başlandı ki, taliblər narkotiklə mübarizəni genişləndirmişdilər, öz ərazilərində xaşxaş və tiryək əkinlərini məhv edirdilər, öz ölkələrindən  keçən narkotrafiki 10 dəfələrlə azaltmağa nail olmuşdular.

Onlar insanın və ictimai qrupların dəyərlər sistemini dəyişir, ictimai rəyə təsir göstərir, mənəvi dəyərləri məhv edir, insanın “yeni obrazını” yaradır.

SUİ-QƏSD NƏZƏRİYYƏSİ. Dostoyevski inanırdı ki, dünya proseslərini görünməyən əli ilə idarə edən hansısa gizli hökumət var. İndi əksəriyyət “sui-qəsd nəzəriyyəsinə” gülür, halbuki bu terminin mənasını az adam bilir.

ERQENEKON+ NEOKON+ SİON= SON

Həmid Herisçi

Məqaləmizə verdiyimiz bu əcaib adı görüb, bilirəm, xeyli dərəcədə təəccüblənəcək, əlinizə dizinizə çırparaq ucadan qışqıracaqsız-“əşşi, belə olmaz, yazığınız gəlsin də bizim savadsız oxuculara, bədbəxtlər yatıblar ey fil qulağında, hardan bilsinlər ki, “neokon”lar kimdir, erqenekonçular kim, sionistlər hansı yuvanın quşudur? Hansı məntiqlə axı siz bu adları bir riyazi düstura yığıb aralarında məntiqi əlaqə axtarır, son məqamda hələ bir, ölüm hökmü də oxuyursunuz bu üç məzlum məhkuma?” Neynək, cavabımı siqaretimlə birgə döş cibimdən çıxarır, “marlbora”nın ağ-appaq tüstüsünü, sualdolu sifətinizə üfürürəm-“əvvəla, biz azərbaycanlılar qafiyəli sözlər arasında əlaqəyə tarix boyu inanmışıq, həmin fəlsəfə üzərində Fizuli, Vaqif, Səməd Vurğun şeriyyatını qurmuşuq, dəqiq bilirik ki, “can” kəlməsiylə “Azərbaycan”  əzəl mübtədamız arasında sarsılmaz bir əlaqə var!

Gözüm də qalmasa

Qadir Cəfəri

gözüm də qalmasa
bir şeylər qaldı
xəyal işçilərinin göyümsov dənizindən uçan martılar
bir damcı uçuş çilədilər
gözüm də qalmasa
bir şeylərim qaldı yollarda

həsrətindən ay...
gözəl olmayacaq on dördüncü gecədə

Xoruzların dövranıdı: Əzizgirami sözlər -1

Feysbukda paylaşılan ən qalmaqallı fikirlər

Anar Musayev: Bəzən mənə elə gəlir ki özəlləşdirmə bir az tez keçirilsəydi, Qarabağ getməzdi...

Rövşən Naziroğlu: Mən Bakılı balasiyam... Adam sata bilmərəm...

İbrahim İmanlı: İndi bu xalqa 7 samuray lazımdır

 Taleh Məmmədov: “Gəlirik!” deyib beynimizi mazol edən, aksiyalarda fotoqraf görən kimi ya “V”, ya da orta barmağını göstərən dolbarik yığnağı heç vaxt bu ölkəni dəyişənlərdən olmayacaqlar. İsmayıllı üsyanı bunu bizə sübut etdi. BP-nin isti ofisində, yumşaq kresloda oturubda inqilabdan danışanları, tolkuçkada büsqalter satıb qrup seksi təşkil edənləri İsmayıllıda görmədik.
 Rövşən Naziroğlu: Mən Bakılı balasiyam... Adam sata bilmərəm...
 Kamran Suleymanov: İki və daha artıq evi olan adama qaçqın deyilir.

Şimali Kiprdə "Xocalıya Ədalət!" geniş kampaniyası: kreativcəsinə


Qüzey Kıbrıs - Şimali Kipri “Xocalıya ədalət!” kampaniyası silkələdi "Kreativ Gənclər" Xaricdə Təhsil Alan Azərbaycanlı Tələbələrə Yardım İctimai Birliyi Qüzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyətinin çüxtəlif şəhərlərində Xocalı soyqırımının 21-ci il dönümü ilə bağlı geniş Beynəlxalq kapmaniyaya keçirib.

Günün fotosu