29.10.2014

Как в Афганистане "Каскад" разгромил гвардию Бен Ладена

Подразделение «Черный аист» Гульбеддин Хекматияр организовал из отборнейших головорезов, прошедших усиленную подготовку под руководством американских и пакистанских инструкторов. Каждый «аист» одновременно исполнял обязанности радиста, снайпера, минера и т.д. К тому же бойцы этого спецподразделения, созданного для проведения диверсионных операций, владели почти всеми видами стрелкового оружия и отличались звериной жестокостью: советских военнопленных они пытали не хуже гестаповцев.
Хотя «Черные аисты» гордо заявляли, что ни разу не терпели поражения от советских войск, это было правдой лишь отчасти. И касалось только первых лет войны. Дело в том, что наши строевые части были подготовлены не для партизанской войны, а для проведения широкомасштабных боевых операций. Поэтому сначала они несли ощутимые потери.

28.10.2014

Saməddin Sami - Ata qəzəli

Nəyə lazımdı ki övladsız imarət ataya,
Yalnız övlad sayılır dəhridə sərvət ataya.

Ogul osun, ya da qız övlad ucaltsın başını,
Çalışıb verməsin aləmdə xəcalət ataya.

Belə bir dərd atanın qəlb evində dağə dönər,
Övladın olmasa qəlbində məhəbbət ataya.

Var oğul həyatda alçaldır atanın adını,
Oğulda var özüdür şanilə-şöhrət ataya.

Yerdə Allah atadır, hər bir olan övlad əyər
Allahə etmiş olar etsə ibadət ataya.

Nə bu dünyadə, nə üqbadə nicat tapmaz o kəs,
Kim əyər etməsə aləmdə itaət ataya.

25.10.2014

4. Общество как связь смертного человека с Великим Существом

Мы говорили в предыдущей беседе о кризисе бытия, т. е. бытия, являющегося в своей внутренней противоречивости первой возможностью проявления, и кризисе разума как второй возможности проявления. «Гармонизатором» двух этих первых точек проявления, первых манифестаций является архетипическое существо. Мы не будем называть его сейчас человеком, хотя в принципе все традиции склоняются к тому, чтобы назвать его человеком. Каббалисты его называют Адам Кадмон, суфии называют его Инсан уль-Камиль, дальневосточная традиция называет его просто «Человек», имея в виду, что это «человек между небом и землей», Великий Человек. Тем не менее мы будем говорить все-таки, что это существо, Великое существо, которое в одной руке держит бытие, в другой руке держит разум, являясь координатором того и другого.

23.10.2014

Şirin Xanım Kərimbəyli Şadiman - RUHUMU ƏLİNƏ ALDIN

Sən mənim ruhumu əlinə aldın,
Duyğumu duyğuma caladın, ilham.
Titrətdin içimi alova saldın,
Sönməyə qoymayıb qaladın, ilham.

Mən soyuq baxışlar içində dondum,
Özümə ümiddən bir heykəl yondum,
Yazdığın nağıla özüm oyundum…
Damağdan getmədi xoş dadın, ilham.

Səni ürəyimdən qovmaq istədim,
Səndən gələn eşqi ovmaq istədim,
İnciyib bir mərə doymaq istədim,
Yadımdan çıxmadı heç adın, ilham.


Azərbaycanın Stalini

QISA ARAYIŞ: Ədalət İdris oğlu Abdinov - 16 oktyabr 1958-ci ildə Masallı rayonunun Bədəlan kəndində anadan olmuşdur. 1985-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Üniversitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Uzun müddət Azərbaycan Kommunist Partiyasının müxtəlif mətbuat orqanlarında çalışmışdır. Marksizm-leninizm ideologiyasına həsr olunmuş xeyli sayda məqalənin müəllifidir. 30 mart 2014-cü ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin ideoloji məsələlər üzrə katibi seçilmişdir.

Ədalət Abdinov Azərbaycanın çağdaş kommunist hərəkatında mütərəqqi təsir gücünə malik şəxslərdən biridir. Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin ideoloji məsələlər üzrə katibi kimi dərin zəka, iti fəhm, analitik və innovativ düşüncə tərzi, sistemli analiz qabiliyyəti, prinsipiallıq və qətiyyət nümayiş etdirir. Bu unikal şəxsi keyfiyyətlərin daşıyıcısı olan Ədalət Abdinov harada  çıxış etməsindən və mövqe bildirməsindən asılı olmayaraq, tərəflər üzərində ilkin üstünlüyünü təmin etməyi bacarır.

20.10.2014

Египтяне пирамид НЕ строили!


В Сети активно обсуждается информация о гигантских человеческих скелетах, найденных при археологических раскопках. Портал National Geographics отрицает достоверность данного "открытия",  да и многие факты указывают на фотомонтаж, но информация настолько интригующая, что мы решили поделиться ею с вами.

19.10.2014

ÇIMI LEYLA (Talışca mahnı-şeir)

Mirfəyaz Likməkani

Qətedəm zonın dı vanqo
Bəmedəm coyli ha şanqo
Konco mandiş çımı Leyla...? 
Mıni bıstən ğəmi çanqo.

Tıni bə yod hejo vardəm
Botıro həftoği bardəm
Konco mandiş çımı Leyla...?
Həni mardəm, həni mardəm.

Ujənən mıku ta kardə
Çımı şoy-voy dıştə bardə
Konco mandiş çımı Leyla...?
Ujən dıləm dılə hardə.

Boy, oqard dıli şo bıkə
Dard-ğəri mıku co bıkə.
Konco mandiş çımı Leyla...?
Mıni kam çəşbəro bıkə.

Boy bətı ovardom, bışi
Bəştı sə bıqardom, bışi
Konco mandiş çımı Leyla...?
Bıvəşom, bımardom, bışi.

Qətedəm zonın dı vanqo
Bəmedəm coyli ha şanqo
Konco mandiş çımı Leyla 
Mıni bıstən ğəmi çanqo...

18.10.2014

Saməddin Sami - Yanan yoxdur

Milyonlarca yetim, fağır,
Dilənçi tək ələ baxır.
Dərd-qəmi var dağdan ağır.
Bu millətə yanan yoxdur.

Bunlar xalqın alimidir?
Yox: məzlumların zalimidir.
Əksəri din xadimidir,
Qəlblərində iman yoxdur.

Düzün haqqı tapdalanır,
Dərd üstünə dərd qalanır,
Yurdun sərvəti talanır,
Haqqsızlığa baxan yoxdur.

Qara deyən ağ yerinə,
Tikan salır bağ yerinə,
Haqq qoyulmur haqq yerinə,
Haqqdan əsər-nişan yoxdur.

Moskva – üçüncü Roma

Süqut etmiş Roma imperiyasının şərqində Şərqi Roma İmperiyası – Bizans yaranır. Özəyi yunanlardan ibarət bu dövlət Yaxın Şərq və Şərqi Avropa ölkələrini istila edir. Yunanlar Qərbi Avropanı öz hakimiyyəti altında qorumağa çalışan papaların dini (deməli həm də ideoloji) təsirindən çıxmaq üçün Qənstəntiniyyədə patriarx  - Roma papasına alternativ seçirlər. XI əsrdə xristian aləmi katolik və pravoslav hissələrinə bölünür. Pravoslavlar nə Roma papalarının dini, nə qərb imperatorlarının siyasi hakimiyyətini qəbul edirdilər. Osmanlı hücumları nəticəsində Bizans süqut edir, yunanlar da öz imperiya ənənlərini slavyanlara, daha doğrusu ruslara ötürürlər. Beləliklə də, tarixin təkrarlandığına inananlar, qeyd olunanları öz düzgünlüyünü sübuta yetirmək üçün bir dəlil kimi istifadə edə bilərlər.

İbrahim Sel: Yeganə xilas yolumuz Rusiyadır!

Yazıçı-jurnalist, Avrasiya Hərəkatı – Azərbaycan təşkilatının rəhbəri İbrahim Sel ilə müsahibə

“Azərbaycan Rusiyadan ayrı şəkildə yaşayıb inkişaf edə bilməz”

-Jurnalistikaya ilk gəlişiniz barədə nə deyə bilərsiniz?
-İlk əvvəl xırda, amma gündəlik 800-1000 nəfər girişi olan bloqlar işlədirdik. Yadımdadır azerblog sistemindəki materiallarımızı populyar nəşrlər tez-tez öz saytlarına yerləşdirirdilər və məqalələrimizi gənc debütantlar öz adlarından müxtəlif qəzetlərdə dərc edirdilər, çünki bizim bloqların üstündə həmişə yazılırdı ki, materiallarımızı plagiat edərək öz adınızdan qəzetlərdə dərc edə bilərsiniz. Bizimçün əsas ideyaların yayılması idi, şan-şöhrət yox. Müasir jurnalistlər kimi heç vaxt fərdi brendimin formalaşmasının qayğısına qalmamışam. Professional təhsil alsam da, mənə fərdi onlayn-bloq müəllifi kimi auditoriyanı öz akkauntuna cəlb etmək yollarını heç kəs öyrətməyib. Sadəcə illər boyu oxumuşuq, maraqlı və qapalı materialları, hansı ki biz onları germetik adlandırırıq, mütaliə etmişik, Azərbaycan auditoriyasına çıxanda isə görmüşük ki, həmin informasiyalardan yerli oxucu ya yetərincə, ya da ümumiyyətlə məlumatlı deyil.

17.10.2014

Здравствуйте. Я - русский оккупант


Здравствуйте. Я - русский оккупант. Так сложилось исторически. Я оккупировал Сибирь. Теперь там добывают нефть, газ, алюминий и еще кучу всего полезного. Теперь там города, в которых стоят многоэтажные дома. Теперь там нельзя продавать женщин за вязанку соболиных шкурок, как это было до русских. Я оккупировал Прибалтику. Построил там заводы и электростанции. Вместо их смешных хуторов.

16.10.2014

ŞEYX ƏLİ LƏNKƏRANİ


İslamın görkəmli, savadlı alimlərini yada salmağın və onların hədəflərini gələcək nəsillərə tanıtdırmağın müasir dövrdə yaşayan insanlara çoxlu faydası olacağına ümidvarıq. Belə alimlər dünyasını dəyişsə də, heç vaxt unudulmur. Onların qoyub getdiyi elm xalqındır.

 Ayətullah Şeyx Əli Lənkərani on üçüncü əsrin ortalarında (hicri qəməri tarixi ilə) elm, əməl, və ictihad ailəsində dünyaya göz açır. İlk təhsilini öz atası Şeyx Hüseyn Fazildən öyrəndikdən sonra ali səviyyədə din elmlərinə yiyələnmək üçün Nəcəfi-Əşrəf şəhərinə köçür. Bu elm ocağında böyük fəqih Mirzə Həbibullah Rəştidən üsul və fiqhi öyrənir.

Николай Патрушев: "Отрезвление" украинцев будет жестким и болезненным


Секретарь российского Совета безопасности в интервью "РГ" рассказал о том, как российские аналитики еще год назад прогнозировали развитие ситуации на Украине. А также дал оценку роли США и НАТО в событиях на Востоке Украины, объяснил, почему эти события являются продолжением плана Збигнева Бжезинского по развалу СССР и России, оценил перспективы развития многополярного мира и возможность будущей борьбы за углеводородные ресурсы.


Новый горизонт в борьбе с американской доминацией

Леонид Савин

Около двух недель назад по приглашению иранской стороны я посетил Исламскую Республику Иран. Поводом для визита стало проведение второй международной конференции независимых интеллектуалов «NewHorizon», которая собрала научных, религиозных, культурных и общественно-политических деятелей со всего мира.
В отличие от классических научных политологических мероприятий это событие было связано не только с возможностью послушать других участников, обменяться мнениями и выступить со своим докладом. Его программа включала культурные мероприятия, визиты и встречи с представителями органов власти и СМИ Ирана. Кроме того, в формат конференции был включен и кинофестиваль документальных фильмов, тем или иным образом связанных с глобальной политикой.

14.10.2014

Израиль готовил вторжение в Азербайджан (сенсационные откровения израильских генералов)


Министерство обороны Израиля планировало ввести войска в Баку для эвакуации еврейского населения. О плане, подготовленном в начале 90-х годов и до этого времени хранившемся под грифом «Совершенно секретно», сегодня пишет израильская газета «Макор Ришон».

Ənənəvi mediadan dünya informasiya şəbəkəsinə transformasiya labüddür

AzərTAc-ın Baş direktoru Aslan Aslanov

İlk sosial şəbəkə olan Classmate-nin internetdə göründüyü vaxtdan heç 20 il keçməyib. Amma dünya artıq sosial media bumu yaşayır. XXI əsrin əvvəlindən başlayaraq bəşəriyyət transformasiya erasına, praktiki olaraq hər bir dövlətdə sosiumun müxtəlif sektorları arasında qarşılıqlı əlaqələrə əsaslanan sosial münasibətlərin inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyub. Gündəlik həyatımıza daxil olan internet cəmiyyətin hər bir üzvünü həm informasiya istehlakçısına, həm də informasiya daşıyıcısına çevirib.
Yaxşı və pis xəbər. “Yaxşı xəbər: internetdə hər şey var. Pis xəbər: internetdə hər şey var”. Bu ifadə publisist R.Xoçbrayta məxsusdur. O, internetin qiymətini obrazlı şəkildə belə verib. İnternetdə hər şeyin olmasının müsbət və mənfi cəhətlərini kənara qoyub etiraf etməyə məcburuq ki, o, sözün əsl mənasında, informasiya məkanında inqilab yaradıb.

Pul verib bu xəstəlikləri almayın

İnsanda xəstəliklərin yaranmasının ilkin səbəblərindən biri də düzgün qidalanmama, orqanizm üçün təhlükəli və zərərli qida məhsullarının müntəzəm istifadəsidir. Bir sıra belə qida məhsulları və içkilər var ki, kiçik ərzaq mağazalarından tutmuş iri marketlərə kimi hər addımbaşı onlara rast gəlirik. Bu məhsulları istehsal edənlərin "peşəkar"lığı isə ondan ibarətdir ki, həmin məhsullar zərərli olduğu qədər də insana dadlı və ləzzətli gəlir. Nəticədə isə pulumuzu verib əvəzində xəstəlik alırıq.
Sağlamlıq üçün zərərli olan qida məhsullarını diqqətinizə çatdırırıq.
1. Danılmaz faktdır ki, əksər insanlar tənbəlliyi ucbatından və əlavə əziyyətdən can qurtarmaq üçün günortalar ayaqüstü kolbasa və sosislərlə qidalanmağa üstünlük verirlər. Unutmaq lazım deyil ki, bu cür ət məhsullarının tərkibinə qatılmış əlavələr, iç piyləri, müxtəlif aromatizatorlar, dadverici komponentlər, hətta donuz dərisi insan sağlamlığı üçün yaxşı heç nə vəd etmir. "Bəh-bəh" reklamlara uyub bu qida məhsullarına aludə olmayın.

Fərid Abdullah: Gey toylarını müsbət qarşılamaq qeyri-mümkündür

Son zamanlar “gey” lərin, “trans” ların və digər cinsi azlıqların “toy” etdiklərinə şahidlik edirik

Bir qisim insan bu cür toyların əleyhinə olmasa da, digərləri bu cür toyların biabırçılıq olduğunu bildirirlər. Nəzər salsaq, görürük ki, bu cür hallar getdikcə  çoxalmaqdadır. Azərbaycan üçün anormal sayılan bu halın getdikcə çoxalmasının və yayılmasının arxasında nə durur?
İslamazeri.az saytı olaraq araşdırmaçı-yazar Fərid Abdullaha müraciət etdik. Fərid Abdullah açıqlamasında geylərin şəxsi həyatının ictimailəşdirilməsi və dünyaya çatdırılması fəsada arxalanan məqsədyönlü siyasət olduğunu bildirmişdir: “Düşünürəm ki, gey toyları məqsəd xarakterlidir. Geylərə qarşı müsbət fikirli olmaq qeyri-mümkündür. Bəzən geylər özünü qadıntəbiətli, humanist, sülhsevər apardıqları üçün cəmiyyətin bəzi humanist düşüncəli insanları onlara acıyır, onlara qarşı tolerant olmağa səsləyirlər. Zahiri normal görünən bu xarakterin daxilində, sözsüz ki, fəsad yatır. Bəzi Hollivud filmlərində qərb cəmiyyətinin daxilində geylik sənətinin normal qarşılandığı, bəzi reklamlarda bunun münasib və cəmiyyətə uyğun olduğu görsənsə də, əslində, bu belə deyil. Bizə göstərilməsi lazım olan şey göstərilir. Guya, bu dünyada normal qəbul edilir.

11 тысяч европейцев и американцев извинились перед Путиным

Граждане ЕС и США, не согласные с политикой своих государств в отношении России и, в частности, президента Владимира Путина, создали интернет-сайт, на котором каждый желающий может извиниться перед российским лидером.
– Пожалуйста, примите наши извинения за поведение наших СМИ и правительства. Западные нации, во главе с США, развязывают войну с Россией. Разумный человек понимает ужасные последствия войны и сделает все, чтобы не допустить ее. Это именно то, что делаете вы. Несмотря на всю ложь и провокации, вы не даете развязать ядерную войну, – говорится в обращении.
Создатели сайта перечисляют нелепые обвинения в адрес Путина, выдвинутые западными лидерами.
– Банды неонацистов, ополчившиеся против жителей Новороссии, пользуются поддержкой западных правительств. Россию обвиняют в падении малазийского «Боинга», несмотря на то что, по всем свидетельствам, он был сбит украинской армией.

13.10.2014

“Vəhhabi” nə deməkdir?

Ad qoymaq, adlandırmaq çox mühümdür. İnsanlar kimi necə adlandırmağa fikir verməlidir. Məsələn, bir terrorbaşını necə “xəlifə” adlandırmaq olar? Müsəlman qanına susamış bir qrup terrorçunun bir araya toplaşıb qurduqları bir təşkilatı necə “İslam dövləti” adlandırmaq olar? Yaxud onların kəndləri, şəhərləri işğal etməklərini necə “fəth” adlandırmaq olar? Yaxud terrorçuları “mücahid” kimi təqdim etmək nə dərəcədə doğrudur?
Bu gün dünyada “vəhhabilik” kimi tanınan bir cərəyan vardır ki, ardıcıllarına “vəhhabi” deyilir. Şəxsən mən onların qeyri-vəhhabilər tərəfindən “sələfi” adlandırılmasının qətiyyən tərəfdarı deyiləm. Onlar özlərini “sələfi”, “sələfi-saleh”, “əhli-sünnə”, “əhli-sünnə vəl-camaat” adlandıra bilərlər. Bütün bunlar onların vəhhabi olduqları həqiqəti dəyişmir.

Пятая колонна покидает Россию

Как уверяет британская телерадиовещательная корпорация BBC, Россию охватила новая волна эмиграции. При этом, считает канал, страну покидают «высококвалифицированные работники среднего класса». Таковыми являются «независимые журналисты». При этом, некоторые продолжают свою вполне подрывную деятельность из за рубежа, но многие, считает BBC, полностью разочаровались в «этой стране» и считают, что в ней уже «ничего нельзя исправить».
Давно не секрет, что все происходящее в России, особенно то, что Запад считает негативным, преувеличивается в СМИ в космических масштабов. Вот и сейчас на интернет-портале телеканала ВВС сравнивают нынешний исход с эмиграцией интеллигенции после революции 1917 года, а также с «утечкой мозгов» после мировой катастрофы конца XX века — распада Советского Союза в 1991 году.

Азербайджан вступает в Евразийский союз

Первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду на расширение ЕАЭС, в том числе присоединение к союзу новых стран. «У нас очень неплохо развиваются отношения с Азербайджаном, и мы рассчитываем на конструктивное сотрудничество с ним в этом направлении», - отметил Джабаров. Он напомнил, что Баку приостановил свою деятельность в «Восточном партнерстве» и не подписал соглашение об ассоциации с ЕС.
«Если со временем Азербайджан примет такое же решение (войдет в ЕАЭС), несмотря на давний конфликт в Нагорном Карабахе, то это как раз тот путь для разрешения этого конфликта, когда две страны будут вместе в одном экономическом союзе», - предположил сенатор.
13 октября министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу посетит Азербайджан с официальным визитом. В ходе визита запланировано подписание плана двустороннего сотрудничества оборонных ведомств АР и РФ в 2015 году.

07.10.2014

Атеизм - это не безбожие, а ненависть иудеев ко Христу

Давайте остановим любого прохожего на улице и зададим ему вопрос: что такое атеизм? Безбожие - будет обычный ответ. И так думают многие люди вот уже на протяжении столетий. Рушились и исчезали страны и народы, гибли цивилизации и этносы, а ответом на поставленный вопрос всегда было - безбожие…

Поздравления В.В. Путина от представителей национально-культурных общественных объединений России

Президенту Российской Федерации В.В. ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы, представители национально-культурных объединений Российской Федерации, поздравляем Вас с Днем рождения! 
В это непростое для нашей Родины время особо подчеркиваем свою искреннюю поддержку проводимой Вами внутренней и внешне й политики России. 
В основе непрекращающихся нападок и неприкрытой клеветы на нашу страну лежит страх в связи с растущим международным авторитетом России, а также общенародным единением всей страны вокруг Вас, Вашей личности, Ваших Дел. 
Общенародное единение - это в первую очередь - единение народов, укрепление и развитие единой российской нации, многовекового исторически выверенного союза народов страны. Именно на это направлена Ваша и наша деятельность, как представителей многонациональной России, объединённых в сотни национально-культурных объединений. 
И именно это единение на протяжении всей истории сводило на нет попытки недоброжелателей России разрушить нашу страну и оставляло последнее - победное - слово за нами.
Уважаемый Президент! Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, терпения, удачи и успехов во всех Ваших благих делах во имя нашей Великой многонациональной Родины.


Saxta dərmanlar bazara necə yol açır?

Saxta dərmanlardan istifadə fərqli xəstəliklərlə yanaşı insanın ölümünə də gətirib çıxarır

Çox zaman insanlar dərmanların təsirsizliyindən və ya əks təsirlərinin güclü olduğundan şikayətlənirlər. Mütəmadi dərman istifadə edənlər bunu bədənin dərmana öyrənməsi və müqavimətin artması ilə izah edirlər, amma bəlkə istifadə etdikləri dərmanın saxta olub-olmaması ilə heç maraqlanmırlar da... 
Mütəxəssislərə görə, hər il dünyada 700 milyon insan saxta dərman istifadə edir. Araşdırmalar zamanı saxta dərmanların tərkibində siçan zəhəri belə aşkar olunub. 
Saxta dərman - saf olmayan, əskik və ya səhv aktiv maddə məzmununa sahib olan dərmanalara deyilir. Saxta dərman istehsalı ilə məşğul olmaq istehlakçını aldatmaqla xəstələrin həyatını təhlükə qarşısında qoyduğu üçün cinayət tərkiblidir. 
Son illərdə bütün dünyada saxta dərman istehsalında böyük artım müşahidə edilir. Saxta dərmanların istehsalı ilə məşğul olanların dərman paketlərinin sürətini eyni ilə çıxara bilən yeni mexanizmlərdən istifadə etməsi insanların həyatının təhlükədə olması riskini bir qədər də artırır.

Mən sənin əsgərinəm, Putin!

Vladimir Vladimiroviç Putin. 1952-ci ildə Sankt-Peterburq (Leninqrad) şəhərində anadan olmuşdur.
1998-99-cu illlərdə Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətin (FSB) rəhbəri olmuş, 2000-2008 və 2012-ci 7 mayından təkrar Rusiya Federasiyasının Prezidentidir. 
Bu gün Vladimir Vladimiroviçin ad günüdür. Dahi şəxsiyyətin 62 yaşı tamam olur.
Putin tarixin yetirdiyi ən nadir şəxsiyyətdir. Belə şəxsiyyətlər hər 100 ildən bir deyil, deyərdim ki bəlkə 100 min ildən bir dogulur.
Putinə olan sevgi məndə Suriyaya Qərb tərəfindən qəddər müdaxilədən sonra yarandı.
Bu insan sona qədər Suriyanın yanında olacagına, oraya hər gür maddi, mənəvi və hərbi dəstək verəcəyini bildirdi. Bundan qlobal güclər qorxuya düşdü. Və Putin Suriyadan başlanacaq 3-cü dünya müharibəsinin qarşısını aldı. Müharibənin acıları cox agır olur.
Putin Rusiyada ən populyar insandır. Son sorgularda əhalinin 86,7% hissəsi ona güvəniyini və etibar etdiyini bildirmişdir.

06.10.2014

Захватывающий вид, Лофотен, Норвегия.


avrasiya.info

Гальштат, Австрия

avrasiya.info

В Москве прошло расширенное заседание президиума Совета Ассамблеи народов России

3 октября в офисе Ассамблеи народов России прошло расширенное заседание Президиума Совета АНР и руководителей ФНКО.
Повестка дня расширенного заседания президиума Совета Ассамблеи народов России состояла из:
1. Об итогах конкурса социально ориентированных организаций в 2014 году.
2. О проведении Общероссийского форума «Государственная национальная политика Российской Федерации в контексте конституционных прав и гарантий граждан», посвященного Дню Конституции Российской Федерации.
3. Разное

- о выездном заседании «Об особенностях реализации Стратегии государственной национальной политики РФ и Концепции миграционной политики РФ в приграничных районах (на примере Оренбургской области» (совместно с Общественной палатой РФ и ФМС России), Оренбург, 9 октября о выездном заседании президиума Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям, Ярославль, 23-24 октября

Pauf Qurbanov Kommunist Partiyası sıralarından azad edilmişdir

AZƏRBAYCAN KOMMUNİST PARTİYASI MƏRKƏZİ KOMİTƏSİNİN PLENUMU KEÇİRİLMİŞDİR

Azərbaycan Kommunist Partiyası (zyuqanovçular) Mərkəzi Komitəsinin növbəti plenumu olmuşdur. Bu barədə AKP MK-nın sədr əvəzi Gülnisə Maksimova məlumat vermişdir.
Plenumda AKP MK-nın 9 aylıq hesabatı dinlənilmiş, AKP-nin XXXVIII qurultayının keçirilməsi vaxtı müəyyənləşdirilmiş, Sov.İKP – KPİ-nin XXXV qurultayına nümayəndələrin seçilməsi və cari məsələlər müzakirə edilmişdir.
Plenum təşkilati məsələyə də baxmışdır. Partiyanın nizamnaməsinə zidd hərəkətlərinə görə Pauf Qurbanov, Əlövsət Veysov, Fikrət Rəşidov, Sabir Hüseynov, Ələddin Bağırov, Səməd Tağıyev və Aydın Şiriyev AKP MK-nın bürosu üzvlüyündən azad edilmişlər.

"Azərbaycan kommunisti" informasiya mərkəzi 

05.10.2014

Gülnarə Rəfiq - Overton pəncərəsi

Yaxud, sükut spiralı inildəyərkən

Bəlkə siz də həyatımızın müəyyən ssenari üzrə axdığını hiss edirsiz. Sanki rollar bölüşdürülüb, hansı kadrdan sonra nə gələcəyi müəyyənləşdirilib və sonluq bir qrup adama, yəni filmin müəlliflərinə artıq məlumdur. Bu filmdə hamıya rol var, hamı iştirakçıdır. Filmin kulminasiya anına yaxınlaşdığını ehtimal edə bilrik, çünki artıq hamı narahatdı. İndi isə ssenari müəllifi ilə tanış olaq.
Hər şeyi leqallaşdırmaq olar. Ola bilər siz «Overton pəncərəsi» terminini artıq eşitmisiz. Sadə dillə desək «nəyi istəsən leqallaşdırma texnologiyası» müasir zamanın ən böyük bəlalarından biridir. Bu texnologiya ilə tanış olanlar həmin dəqiqə homoseksualizm, bircinsli nikahların, insest, pedofiliyanın leqallaşma üsulunu anlayacaq. Biləsiz, uşaq evtanaziyası, yəni uşağın özünü öldürmək üçün başqasının köməyindən istifadə etmək hüqüqünü tanıma Avropa üçün növbəti addımdır. Nəzəriyyə, müəllifi Cozef Overtonun şərəfinə adlanıb. Cozef Overton (1960 - 2003) amerikalı elektron mühəndisi və hüquqşünasdır. Maki ictimai siyasət mərkəzinin (Mackinac Center for Public Policy) keçmiş vitse prezidentidir. Dünya onu «Overton pəncərəsi» nəzəriyyəsinin müəllifi kimi tanıyır. Təyyarə qəzasında vəfat edib.

Son xəbərlər


Sionistlərə qarşı mübarizə İsrailin yox olmasına qədər davam edəcək

 ƏRƏBİSTANDA VƏHHABİLİYƏ QARŞI ETİRAZ. Vəhhabiliyin ocağı olan Səudiyyə Ərəbistanında da xalqın və ziyalıların bu cərəyana qarşı nifrəti günü-gündən artmağa başlayıb. Bu dəfə səudiyyəli tədqiqatçı alim Həsən Fərhan əl-Maliki Tvitter sosial şəbəkəsindəki səhifəsində vəhhabilik əleyhinə fikirlərini bölüşüb: “Bütün bəlaların və müsibətlərin mənbəyi olan vəhhabiliyi tanımağın vaxtı çatıb. Nə vaxta qədər həqiqəti ört-basdır edəcəyik? Yetər artıq. Cana gəlmişik.

Fast food restoranlarının işçiləri bunları yeməməyi məsləhət görür

“Fast food” restoranlarının  işçiləri özlərinə məsləhət bilmədiklərini alıcılara da məsləhət bilməyiblər

“Fast food” qidalarının heç kimə faydası yoxdur. Bunu işçilər də bir daha təsdiqlədi.
“Mcdonalds”, “Wendy”, “KFC” və digər restoranlarının işçiləri “Reddit” sosial şəbəkə vasitəsilə “Sizin restoranlarda nəyi sifariş etməməliyik? Və nəyə görə?” suallarını cavablandırıblar.
“Reddit” istifadəçisi olan keçmiş “Mcdonalds” içisi deyib: “Mən düşünürəm ki, bizim restoranlara gələnlər “Mccafe” maşınında hazırlanan heç bir içkini sifariş etməməlidir. Bu maşınlardakı kif sizin uşaqlığınızı sellüloza məhkum edə bilər”.
Digər bir işçi isə ümumiyyətlə, heç nə almamağı  məsləhət görür. Yox, əgər nəsə almaq könlünüzdən keçirsə, qətiyyən “hotdog” almayın. Çünki “Fast food” restoranlarında günün sonunda qalan “hotdoglar” saxlanılaraq ertəsi gün yenidən istifadə edilir.

04.10.2014

"Şəhəri tərk edərək kəndə gəlin və burada müharibəyə hazırlaşın"

ABŞ-da sabiq prezidentlərdən Nikson administrasiyası dövründə ölkənin Dövlət katibi vəzifəsini icra etmiş Henri Kissincerlə dünyada, xüsusilə də Yaxın Şərq regionunda cərəyan edən hadisələrə dair müsahibə

-Bir çox siyasi müşahidəçilərin proqnozlaşdırdıqları qlobal müharibə ehtimalı barədə və bu zaman ABŞ, Çin və Rusiya münasibətləri haqda nə deyə bilərsiniz?
-Birləşmiş Ştatlar Çin və Rusiyanın dünyada baş verən proseslərə müdaxilə imkanını minimuma endirəcək. Bu ölkələrin tabutuna vurulan sonuncu mismar isə İran olacaq. Təbii ki, bütün bu hərəkətlərdə əsas məqsəd İsrailin regiondakı maraqlarının müdafiəsidir. Biz Çinə öz hərbi potensialını gücləndirməyə imkan verdik. Rusiyaya isə vaxt verdik ki, o, sovetləşmənin təsirlərini aradan qaldırsın. Habelə biz elə bir şərait yaratdıq ki, onlar saxta “üstünlük” hisslərini yaşasınlar.

Hacı Şahinin “nida”sı

Həmid Herisçi

Yaşadığımız həyat, təkcə elə  daşlaşmış məntiq qanunlarına tabe deyil. Məntiqdən kənar hadisələr də mövcuddur həyatımızda. İzahsız hadisələr, olaylar cəmiyyətdə, insanlar tərəfindən əlbəttə ki, birmənalı şəkildə qarşılanmır. ANS kanalında 1 il davam edən “Gizli Azərbaycan” layihəsini hazırlayarkən, belə hadisələrlə dəfələrlə üzləşdim. Misal üçün, Bakının Göradil kəndində biz, bina içində gizlədilmiş bir pir aşkarlayıb başladıq çəkilişə. Kimsə dedi ki, 37-ci ildə görədillilər bu fəndə əl ataraq piri sökülməkdən xilas ediblər. Digərləri israr etdi ki, bəs bu, pirlərin pozulmaz qanunudur- guya, pirlər bəzən özləri qeybə, yoxluğa çəkilir, sonra bir mömün bəndənin yuxusuna girib orda öz dəqiq ünvanlarını pıçıldayırlar. Burda növbə artıq gəlib çatır bel-külünglərə. Kəndlilər tökülüşüb torpağı qazır, piri ağır qum qatları altından üzə çıxarırlar. Qeybin yolunu bələdləmiş bu cür məbədlərdə sonradan xalq kütlələri özlərinə həm şəfa axtarar, həm qeybdən xəbər gözləyər, adətən. Göradildəki həmin pirdə biz divarlara hörülmüş doqquz saxsı küp də aşkarlamışdıq. Küplərin təyinatı barədə söhbət başlayanda hərə bir söz dedi.

03.10.2014

Ailə hakimiyyəti: korrupsiya və klanbazlıq


Barak Obama namizədliyini təzə-təzə irəli sürəndə “ümidlərin adamı” sayılırdı. Onun respublikaçı rəqibinə qalib gəlməsində Buş hakimiyyətinə olan tənqidlər böyük rol oynamışdı. Buş adminstrasiyası o zamana qədər olan ən qeyri-effektiv, korrupsiyaya bulaşmış, konkret dairələrin maraqlarınına lobbiçilik edən, tayfa-klan prinsipi əsasında qurulan bir kabinet sayılırdı. Amma ilk qaradərili prezidentin zamanında da vəziyyət dəyişmədi. Daha doğrusu, dəyişdi, amma pis tərəfə.

ŞEYX ƏBDÜRRƏHMAN BÜLBÜL BADKUBEYİ

İslamın görkəmli, savadlı alimlərini yada salmağın və onların hədəflərini gələcək nəsillərə tanıtdırmağın müasir dövrdə yaşayan insanlara çoxlu faydası olacağına ümidvarıq. Belə alimlər dünyasını dəyişsə də, heç vaxt unudulmur. Onların qoyub getdiyi elm xalqındır.

 Siqətül-islam ləqəbi ilə məhşur olan Şeyx Əbdürrəhman Bülbül Badkubeyi öz dövrünün kamil alim və fəqihlərindən olub. O, əvvəlcə Nəcəfi-Əşrəfdə məhşur alim Axund Molla Məhəmməd Kazım Xorasani və başqalarından təhsil aldıqdan sonra Hindistana köçüb Rampur şəhərində sakin olur.

01.10.2014

Aran adını necə dəyişdilər?

Aran və Azərbaycan adları tarixinə bir baxış

Arazın şimalında şiələr yaşayan torpaq Rusiya-İran arasında uzun müharibələr və Qacarlar dövlətinə zorla qəbul etdirilmiş qara Gülüstan və Türkmənçay müqaviləsi nəticəsində İrandan ayrıldı. Hazırda “Azərbaycan Respublikası” adlanan bu torpağın həqiqi adı başqadır. Çox da qədim olmayan dövrə qədər əsil adı ilə tanınırdı. Bu torpaqlar qədim zamanlarda “Albaniya” adlanırdı. Qədim tarix və coğrafiya alimləri bu barədə çox şeylər yazmışlar və “Albaniya” torpaqlarını Azərbaycanın (Atropatenanın) bir hissəsi bilmişlər.
B.e.ə. 205-ci ildə yaşamış Pulibyus Qafqaz Albaniyası və ona qonşu ərazilər haqqında müəyyən məlumatlar vermişdir. O, Qafqazın şərqi haqqında belə yazıb: “Atropatena və Albaniya torpaqları arasında Kadosan və digər xalqlar məskunlaşmışlar”.
Pulibyusun yazılarından iki nəticə əldə etmək olar: 1. Albaniya torpağı Azərbayqanın bir hissəsi olmuşdur. 2. Albaniya bəzi hissələrdə Azərbaycana bitişik qonşu olmamış və bu iki torpaq arasında bəzi tayfalar məskunlaşmışlar. Maraqlı olan budur ki, Kadusan (talışlar) indi də Azərbaycan və özünü Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası adlandıran torpaqlar arasında məskunlaşmışlar.