30.04.2015

İbrahim Sel - İnformasiya müharibəsi

I yazı: Bizim məqsədimiz demokratik cəmiyyət qurmaq yox, yaxşı cəmiyyət qurmaqdır

 Vətəndaşların çoxu pərdəarxasında baş verənlərdən xəbərsizdir, ona görə də onlar mətbuatda nə yazılırsa, sadəlövhcəsinə inanırlar. Mətbuat isə maşallah, nə gəldi yazır. Professional Oxucu Liqası mətbuatda ən ən ən-lərin monitorinqini apararkən maraqlı nüanslar ortaya çıxdı. Nə qədər qəribə olsa da, indilərdə bizim mətbuatda “İkinci sinif şagirdi doğdu” və ya “100 yaşlı qarı doğdu” tipli xəbərlər də yer alır və bəziləri buna inanır da. Bir çoxları tərəfindən normal qarşılanır. Professor Stoleşnikovun QDLB adlandırdığı kütlə yaranıb. QDLB nədir? Elə feysbuk oxucuları var ki, onlara heç vurma cədvəlini də başa salmaq mümkin deyil, onda qala QDLB açması ola. Ona görə də antiqlobalist camiədəki dostlara məsləhət görərdim ki, başına heç nə girməyənlərə baş qoşub özlərini yormasınlar, yollarına davam etsinlər. Biz yalnız özümüz kimi başa düşənlərlə olmalıyıq, anlayanlarla, qavrayanlarla bir cərgədə durmalıyıq. Anicə tutanlarla ünsiyyət yaratmalıyıq. Müasir anlayışlarla asanca kommunikasiyaya girənlərlə kontakt qurmalıyıq, lomlarla yox. Kötüklər bizlik deyil. Kötüklər ariləşməyə can atsınlar, maraq göstərsinlər, inisiativ nümayiş etdirsinlər, sonra baxarıq. Onda gəlib bizim məsələlərə qarışmaq ixtiyarları olar. Biz özümüzü bıdlo ilə bir cərgəyə qoya bilmərik, onlar olan-qalan enerjimizi də sorarlar. Demokratik cəmiyyətin yeritdiyi prinsip nədir? “Bütün kötüklər bir cərgədə olmalıdır, çünki hamısının çürümək haqqı var”. Bağışlayın, əgər siz bu prinsipə gözüyumulu riayət edəcəksinizsə, onda bizim yollarımız ayrıdır. Bizim çürümək ixtiyarımız yoxdur.
 Lomlar, tərəddüd edənlər, həyatda öz yolunu tapa bilməyənlər, haqqı qavramayanlar üçün professor Nikolas Mürrey Batlerin sözləri yerinə düşərdi. Həmin fikirləri Ayvor Benson özünün “Sionizm faktoru” kitabında sitat gətirir. Professor deyir: “Dünya üç sinif insanlara bölünüb: hadisələrin məcrasını yönəldən az qism, hadisələrin gedişatını izləyən müəyyən qism və baş verənlərdən heç nə anlamayan əksəriyyət”. Məsələnin faciəli tərəfi bundadır ki, baş verənləri düzgün anlamamaqla, kənara çəkilib seyrçi qalmaqla, heç olmasa hadisələrin pərdəarxası ilə maraqlanmamaqla xalqı zədələyirsiniz. Bizi- öncülləri zəiflədirsiniz. Xalqı xalq olmaqdan çıxarıb gözüyumulu hər şeyə inanan kütlə formasına gətirirsiniz. Gələcəyimizi sual işarəsi altına qoyursunuz. Mübarizə aparmaq, cəngə atılmaq hökmən deyil, heç olmasa anlamaq lazımdır. Anlamağa can atın- bəs edər. Qoyun olmayın. Qoyun doğulmaq ayıb deyil, qoyun ölmək ayıbdır!
 Antiqlobalist camiədəki dostlar, əgər biz özümüzü kötüklərlə bərabər tutsaq, onlara baş qoşsaq, onda yaxşı cəmiyyət qura bilmərik. Tam irəli! Onlara dərs keçməyin, yol göstərməyin başını buraxıb öz işlərinizlə məşğul olun. Biz kötükləri elə özümüz vurmalıyıq. Əlavə yükləri gəminin bortundan aşağı tullayıb tufana sinə gərməliyik. Kötüklərin qisməti baltalanmaqdır. Rəhminiz sizə baltalamağa imkan vermirsə, onda heç olmasa mışkanı azca hərəkət etdirməklə dostluqdan silin getsin! Efirdən itirin. Odur ki, marginallar, statuslarımızın altına etiraz yazmayın, avtomatik bloka düşəcəksiniz. Üç nöqtə, bir nida, balam sənə əlvida, əlvida! Bizim klub demokratiya və plüralizm klubu deyil, təbliğat və təşviqat klubudur. Kötüklərə enerji sərf etmək yox, onları baltalamaq lazımdır. Yaxşı bağban öz bağında yabanı otların bitməsinə imkan verməz. Demokratik cəmiyyət qurmaq- bağbanın əl-qolunu bağlamaq və bağın çal-çayırla dolmasına imkan yaratmaqdır. Bağışlayın, siz səhv gəlmisiniz: bizim məqsədimiz demokratik cəmiyyət qurmaq deyil,- yaxşı cəmiyyət qurmaqdır. Nitsşenin bu barədə çox dəhşətli sözləri var. Sənətkar deyir: “İnsan- uçurum üzərində Heyvan ilə Üstün İnsan arasında bağlanmış kəndirdir”. Uçurum üzərində!
 Platonla Aristotelin fəlsəfi məktəblərinin başlıca məqsədi dünyanı başa düşmək idi, məncə də fəlsəfənin başlıca işi elə bu olmalıdır. Anlamaq! Bunun ardınca gələn stoiklər fəlsəfəsində başlıca yeri əxlaqla bağlı araşdırmalar tutdu. Onların düşüncəsinə görə, insan taleyin zərbələri qarşısında dözümlə, yenilməzliklə duruş gətirməlidir. Onların bu baxışları artıq yeni fəlsəfi məktəb olmaqla, ayrılıqlara yol açdı. İndi fəlsəfədə çoxlu yeni yönlər ortaya çıxmaqdadır: biriləri Kyerkeqora yaxınlaşaraq eksiztensializmə yönəlir, digərləri dinə yardımçı olmaq üçün polemikalar açır. Əsasən antiqlobalist yönlər üstünlük təşkil edir. Dünya (mütərəqqi dünya!) daha çox qlobalizm bəlasından qurtulmağın yollarını arayır. Əsas odur ki, ruslar dinə böyük maraq göstərirlər. Dünyanın hər yerində tərəqqipərvər ictimaiyyət dinə qayıdış edir. Ənənə möhkəmlənir. Şiəçiliklə pravoslavlıq arasında böyük bir dostluq yaranıb və çox maraqlı paralellər aşkarlanıb...
 Nəinki informasiya müharibəsi ekspertləri, həm də cəmiyyət özü artıq başa düşür ki, Qərb dəyərləri heç kimə lazım deyil. Liberalizm xalqı 20 ildir barmağına fırladıb. Demokratiya və azadlıq kimi cəfəng nəzəriyyələrin hesabına nəinki minilliklərin kökündən qaynaqlanan sivil kodumuz, həm də genetik sağlamlığımız zədələnib.
 Vətəndaşlarımızın çoxu Tavistok universitetinin hazırladığı media görüntülər əsasında fikir yürüdür. Xalqın özünün hesab etdiyi fikirlər əslində Qlobal Prediktorun fikirləridir. O insanların beynini yuyur, format edir və yenidən yükləyir. Vətəndaşlarımızın dünyagörüşünü o formalaşdırır. İnsan elə bilir ki, bunlar onun öz şəxsi fikirləri, baxış bucağı, illərin gərdişində sınaqdan çıxaraq oturuşmuş formulirovkalarıdır. Əslində isə onun boşqabına nəyi qoyurlarsa, onu da götürür. O boşqabın aşpazları isə Amerikanın tədqiqat institutları və beyin mərkəzlərinin əməkdaşlarıdır. İnsanlarımız mühakimə yürütdüklərinin tamamilə qərbmərkəzli sxemaya uyğun gəldiyinin, təfəkkür tərzlərinin birqütblü atlantik əməliyyat sistemi ilə paralellik təşkil etdiyinin fərqinə varmırlar, çünki uzun illərin yanlış təbliğatı nəticəsinə belə proqramlaşdırılıblar. Beyinləri NATO kompüterlərinə kodlaşdırılıb. Bu gün həmin NATO əməkdaşlarının əsas fəaliyyət meydanı sosial şəbəkələrdir.
 Mən sizin hamınızı sosial şəbəkələrə çağırıram. Klaviatura arxasına keçin, Satanaya qarşı döyüşdə bizi yalnız buraxmayın. Kimin internetə çıxışı varsa, heç olmasa gün ərzində bir dəfə sosial şəbəkələrə girsin. Antiqlobalist cəbhəyə dəstək durun, Satananın nökərlərinin cavabını verin. Qoy görsünlər, xalq onların çirkin oyunlarında alət olmaq istəmir. Qoy görsünlər, xalq onların iç üzünə artıq bələddir. Qoy görsünlər, əvvəlki nömrələr artıq girmir. Qoy görsünlər, köhnə başpiyləmələrin heç bit effekti yoxdur. Çox yox, heç olmasa statusların altında şərhlər yazın, bəs edər. Polemikalara qatılın. Əlbəttə şərhiniz məzmunlu və faktlara əsaslan olsa daha yaxşı olar, amma heç olmasa adi sözlərlə öz mülahizənizi söyləyin. Xırda fikirlər İnformasiya müharibəsinin əsas vintcikləridir. Xırda detallarlardan rəy formalaşır. Xırda status və şərhlər İnformasiya Meydanı adlı nəhəng məkanda əsaslı dəyişikliklərə gətirib çıxara bilir. Sən xalqın bir individumu kimi öz şəxsi fikirlərini səsləndirməklə ümümxalq maraqlarının keşikçisinə çevrilirsən. Xalqın fikri kimi səsləndirilən liberal lozunqların populyarlaşmasına şans qoymursan. Təpəgözün gözünü çıxardırsan, Məlikməmmədə əsir soydaşını qurtarmaqda yardımçı olursan. Birdəfəlik başa düşmək lazımdır ki, internetdə liberalların at oynatmasına imkan vermək olmaz. Media məkanın Satananın nökərlərinin əlində olması yolverilməzdir. Başa düşün ki, bu ölüm-dirim müharibəsidir. Düşünən beyinlərimiz məhz sosial şəbəkələrdə zəhərlənir. Yetişib həyata atılan gənc nəsil yanlış istiqamətə məhz internetdə yönəldilir. İnternet sizinlə bizim meydanımız olmalıdır, liberalların yox! Biz antiqlobalistlərin! Liberalları yeri gey-paraddır, internet yox! Podiumdur, getsinlər orda paxodkalarını düzəltməklə məşğul olsunlar. Duqin deyir ki, hər bir liberal- Konçita Vurstdur. Maksim Şevçenko deyir ki, liberallar- heyvan sürüsüdür. Liberallar- gəmiricilər sinfidir. Liberalizm- xəstəlikdir. Bu, başı çatmayan adamların nəsibidir. “Qərbpərəst olmaq- satqın olmaq deməkdir”. Professor Stoleşnikov deyir ki, bütün ölkələrdə ABŞ agentlərini müəyyənləşdirib, hamısını divara dirəyib güllələmək lazımdı- xalqın xilası bundan keçir. Dostoyevski: “Bəli, aksiomanı təkrar edirəm- liberal xalqın düşmənidir”. Liberal yığını liberal!- bundan ağır söyüş ola bilməz. Rusiyada artıq liberal söyüş yerinə işlənir, bizdə isə liberal olmağı ilə fəxr edənlər də tapılır. Bütün dünya artıq bunların iç üzünü tanıyıb, siz də tanıyın! Liberal camiənin internetdə hegemonluğu xalqın pozğunlaşmasına, düşkünlükləşməsinə və çürüməsinə gətirib çıxarır. Sosial şəbəkələrdə cəbhəçilərin, müsavatçıların dominantlıq etməsinə, xalqın adından danışmasına imkan verilməməlidir. Hansısa Osmanlı paşasının ideyası ümumxalq ideya kimi yeridilə bilməz. Bura Azərbaycandır, Diyarbəkir çölləri yox! Axı siz kimsiz? Kimsiz xalqın adından danışırsız? Xalq bizik! 
 Əsas informasiya məkanı televiziyalar və qəzetlər deyil, məhz internetdir. Biz özümüz öz informasiya məkanımızı formalaşdırmalıyıq. Öz vətəndaş mövqeyimizi sərgiləməsək, axırımızı gətirəcəklər. Onsuz da etdiklərini ediblər, xalq yarımcan, çəlimsiz vəziyyətdədir. Bundan o yana yol yoxdur. Qarşılarında biz varıq! Xalqı saxta dəyərlərə və yabanı sektaçılığa otuzdurmağa imkan verməyəcəyik. Sorosçuluq yeriməyəcək! İctimai rəyi özümüz formalaşdırmasaq, onu bizim əvəzimizə ABŞ, İsrail və Türkiyə təsir agentləri formalaşdıracaqlar. Bizim adımızdan danışacaq, Sem dayılarına, Sion əmilərinə lazım olanları xalqın istəyi kimi yeridəcəklər.

II yazı: Bu gün biz şiələr pravoslavlarla birləşib Satanaya qarşı sinə gərməliyik

 Bu gün meydan sosial şəbəkələrdir. İnternetə gəlin! Bizi tək qoymayın, qardaşlar, bu üfunəti silib atmalıyıq! Feysbuk özü düşmən resursudur, amma biz onun öz ərazisinə girərək vuruşduq. Vuruşduq və qalib gəldik! Xalqı ayıltdıq. Xalq artıq onlara nifrət edir. Tanınmış türk araşdırmaçısı Əli Çimən bildirir ki, feysbukun qurucusu Mark Zukkerberq ABŞ ilə İsrail arasında xəbər daşıyıcısıdır. O göstərir ki, feysbukun yaradılmasında əsas məqsəd İran İslam Respublikasını məhv etmək olmuşdur. İrana qarşı hazırlanan bir sıra layihələr və planlar elə bu sosial şəbəkədə həyata keçirilir. Amma Hillari Klintonun da etiraf etdiyi kimi, artıq onların həmin planları iflasa uğramış, çoxmilyonluq layihələri alt-üst olmuşdur. Feysbuk onların öz əleyhinə işləmyə başlamışdır. Burdakı insanların əksəriyyəti onlara nifrət edir və niyyətlərini bilir. Bizlərin sayəsində! Xalq artıq ayıq şəkildə hər şeyi saf-çürük etməyi bacarır. Üstünlük artıq bizim tərəfimizdədir, bunu dəfələrlə özləri də etiraf etmişlər. Yalan ayaq tutar, yeriməz. Bəli, döyüş elə düşmənin öz ərazisində getsə yaxşıdır. Gəlib evimizin içinə girmələrini gözləməməliyik. Xalq yatıb, ayılmalıdır- deyənlər, xalq necə ayılmalıdır, bunun konkret yollarını, tutarlı mexanizmlərini bilən varmı? Xalqın ayılması elə internetdən keçir. Xalq həqiqətləri yalnız sosial şəbəkələrdə görür. Televiziyalar da, qəzetlər də onların əlindədir. Tv filtrdir, orda iudey filtrindən keçmiş xəbərlər işıq üzü görür. Televiziyaların, qəzetlərin gizlətdiyi materiallara xalqın yalnız internetdə çıxışı olur. İnsanlarımız uzun illər onları düşündürən sualların cavabını ancaq bizim profillərdə, antiqlobalist cəbhənin səhifələrində, avrasiyaçı hərəkat qruplarında, şiəçi camiədə tapa bilirlər. Reallıq budur. Antiqlobalist Cəbhənin saytlarını oxuyun, Kolumbiya pikçerz bunları göstərmir, gecələr də yuxunuza girmir! Hər gün oyanmalısınız. Bəzən bir ömür də yetmir ən dərin yuxulardan oyanmağa. Müasir dünyanın qaydası belədir. Hamı internetə! Hamı iverlərlə döyüşə! Liberal çurbanyonun xalqın əvəzinə danışmasına imkan verməyək! Xalqa nə azadlıq, nə də demokratiya lazımdır, yalan deyirsiz! İstifadə olunan anlayışların bir çoxu aydın olmayan və qeyri-adekvat deyilmi? Demokratiya adı altında 1000 cür manipulyasiya etmək olar. Azadlıq mason sözüdür, elə köləliyi ifadə edir. Propaqanda həqiqətdən daha güclüdür. Dezinformasiya informasiyanı əvəz edir. Həqiqətlə uydurulmuş yalan arasından “tonkaya qran”, tül pərdə keçir, ayırd etmək lazımdır. Gördüklərimiz həqiqət deyil. Xüsusi tədqiqatlar lazımdır. Sən balan bal dadır, bal dadır, amma səni aldadır, aldadır, aldadır! Haksli bütün bunları 1939-cu ildə daha sadə demişdi: “Reklamçıların erası gəlir!” Təəccübümüz azıb. İndi xeyir şəri təəccübləndirə bilmir, şər xeyiri təəccübləndirir. Yeni qurulan oyunda hadisənin əsl mahiyyətinə deyil, onun oxşarına istinad edilir, bu iş təkrarlandıqca nəyin yalan, nəyin doğru olmasının sərhədi itir, meydana övliya libasında baş kəsənlər gəlir.
 Bizə demokratiya lazım deyil. Ölkədə nə prezident üsul-idarəsi, nə seçki-filan olmalıdır. Prezident intstitutunu elə masonlar təşkil etmişdir. Amerikada görün nə qədər prezident seçilib, bəyəm içində mason olmayanı varmı? Bircə Kennedi olub, onu da elə nümayişkaranə şəkildə güllələdilər, getdi işinə. Xalqa dərs olsun. Ölkəni dəmir əl idarə etməlidir, Stalin kimi, ömürlük xalqçı hökmdar olmalıdır. İşləri o dəmir əl aparmalıdır, 5 ildən bir demokratik yolla seçilən mason prezidentlər yox! Stalinin vaxtında sağlam xalq vardı. Onun qurduğu cəmiyyətdə çiçəklənmə gedirdi. Stalin hər il ərzağın qiymətini iki dəfə aşağı salırdı. Stalin hər il iş saatını bir saat endirirdi, deyirdi fəhlə cəmi 2 saat işləsə bizə bəs edər! Stalini zəhərlədilər, imkan vermədilər, o öləndə iş saatı 5 saat idi. Azadlıq, demokratiya kimi cəfəng sözlərə inanmayın, soruşun konkret nə verəcəksiniz bizə? Tüpürüm demokratik seçkiyə! Sənə seçki lazımdı? O seçkidən 100 ildir Amerikada da, Türkiyədə də keçirilir, 10 faiz cühud yeyib yatır, qalan yerdə qalan acından ölür. Xalq qırılıb gedir. Xalq azadlığa da, demokratiyaya da çoxdan tüpürüb. Xalqı yaxşı yaşam lazımdır. Xalqa ruzi lazımdır. Xalqa yaxşı maaş lazımdır. Xalqa bank sələminin durdurulması lazımdır. Xalqa çörək lazımdır, çörək! Xalqa yerlibazlığa son qoyulması lazımdır. Xalqa normal maaş və əyin-baş lazımdır. Biz informasiya sahəsində sionizmin yeritdiyi bütün idarəçilik modullarını vurub dağıtmalıyıq, yerində xalqın həqiqi səsini, əsl arzularını, real istəklərini və duyğularını ucaltmalıyıq. İnternetdə fəaliyyət göstərən dostlara burdan üzümü tutub səslənirəm, qızlarla yazışmaqdan əl çəkin, sevimli pornoulduzlarınıza baxmağa hələ vaxt taparsınız. Üçüncü Dünya Müharibəsi gəlib, qapımızı döyür. Qəza ərəfəsindəyik. Gün ərzində heç olmasa bir-iki saat sosial şəbəkələrə girin, dəstək verin! Antiqlobalist şəbəkədəki yoldaşlar sizin rifahımız üçün çalışanlardır. Xalqın gələcəyi təhlükə altındadır. Vahhabilər Suriya çöllərindən şiə körpələrinin başını kəsə-kəsə gəlirlər. İsrail kürdlər üçün böyük dövlət yaradır, həmin xəritəyə bizim torpaqlar da salınıb. Qarşıda böyük bəlalar gözləyir. Başımızın üstünü qara buludlar alır. Qərbdə də, Şərqdə də müharibə gedir. NATO Ukraynadan, onun müsəlman ordusu vahhabilər isə Şərqdən hücuma keçir. Qərbdə onların əsas hədəfi pravoslavlar, Şərqdə isə şiələrdir. Bu gün biz şiələr pravoslavlarla birləşib Satanaya qarşı sinə gərməliyik.
 İnsanlar bir tikə çörəyi zülümlə tapır, sabahkı günə ümidləri yoxdur, bədbinlik içində çabalayırlar, bunlarsa Konyadan Ulan-Batora kimi mifik Turan dövləti yaratmaq arzusu ilə alışıb yanırlar. Zombiləşmiş yığın sionizmin qulluğunda durduğunun fərqində deyil. Liberal perdunlara sual verin, onların fikirlərini müzakirəyə çevirin, qoy görsünlər, hamı Kələkili Əbülfəz kimi fikirləşmir. Kələk artıq keçməz, keçəl suya getməz! Şair-çat-mışıq-ey-qaraj-kişi! Onları qıcıqlandırmayın, əsəbləşdirməyin, söyüş söyməyin, təhqir etməyin, sadəcə mədəni şəkildə izah edin. Sadə sözlərlə mülahizənizi gözlərinə soxun. Məğzi bilənlər faktlar gətirsin, ssılkalar versin. Zombi yığınını düşünməyə vadar edn. Fəqət çoxlarında düşünən beyin olması şübhə altındadır,- beyin tam yuyulub. Müasir qullar hər ay ödəniş vaxtı bankların qabağına yığışmış kreditçilər olduğu kimi, müasir manqurtlar da barmaqları ilə bizə şeytan işarəsi göstərən bozqurdlardır. Sadəcə bilməlidirlər ki, xalq lox deyil. Xalq o xalq deyil. Era da o era deyil,- Vodoley erası girib. Bu oyunlar daha geçməz. Sel apardı, sel, qaqa, sən görən körpüləri! Maydan hərəkatı bitdi. Maydançılığa son! Maydanların yeri tövlədir, tribuna deyil! Yadınızda saxlayın, əgər Elçibəy yolunun davamçılarının qabağı alınmasa, ağızlarından vurulmasa, onlar ölkəmizi nəinki Rusiya və İranla, hətta Çinlə də müharibə etdirərlər. Musavatçılara yerini göstərən olmasa, Azərbaycanı Türkiyənin tərkibinə qatıb əyalət edərlər. Əgər yadınızdadırsa bir müddət əvvəl “Yeni müsavat” qəzetinin səhifələrindən onlar məhz bunu tələb edirdilər: Azərbaycanın Türkiyənin tərkibinə qatılıb əyalət olmasını! Düz bir həftə onları başa sala bilmədik ki, Türkiyə özü Avrasiya Birliyinə girmək üçün ərizə verib, sakitləşin! İstəyirlər ki, Azərbaycan övladları Tuva çökəklərində, Monqolustan səhrəlarında Turan (oxu: Sion!) uğrunda döyüşərək ölsünlər, təki Elçibəyin ruhu şad olsun! Xalq qırılsın, təki bunların bambılı arzuları çin olsun! Bu başdan qrijaların utopik, mifik, fantastik Turan-Sion planları necə həyata keçə bilər? Sanki böyük bir yuxudadırlar. Bilməlidirlər ki, 90-larda baş alıb gedən bambılılıqlara daha imkan verilməyəcək. Xalq qırılmaq istəmir. Xalq Turan istəmir. Xalq Dərbəndi almaq istəmir, Fazil apo!
 Nurçularla bağlı qamaqal zamanı üzə çıxan sənədlərdən məlum oldu ki, Pensilvaniyalı imamın PA-dakı adamı və onun parlamentdəki təmsilçisi olan deputat dövlətin məktəblərin kompüterləşdirilməsinə ayırdığı milyonları 50 min qərbyönümlü feysbuk istifadəçisinin hazırlanmasına xərcləyiblər! Odur ki feysbukda bu qədər liberast gəncin olmasına, qabağımıza hər addımbaşı türkçü-nurçu çıxmasına təəccüblənməməliyik! Hər ciddi-cəhdlə internet məkanına özümüz hakim olmalı, informasiya sahəsini əlimizə almalı, sosial şəbəkələri xalqın tribunasına çevirməliyik. Hökmən deyil, ələ silah alıb zalım məmura güllə atasan və ya Kərbəlanı qorumağa yollanasan,- burda, internet məkanında döyüşmək lazımdır. Əsas cəbhə elə burdadır. İnformasiya meydanına sahib olmadan heç bir qələbəni udmaq olmaz. O qələbə yetkin olmaz. İnternetdə söz sahibi olmadan əldə edilən zəfər uzunömürlü olmaz. Fikir verin, Ərəb baharına diqqət yetirin. Çox qısa zamanda dalbadal bir neçə ərəb ölkəsində sosial şəbəkələr vasitəsilə inqilablar törədildi. Feysbukdan istifadə etməklə ABŞ kəşfiyyatı Şərqdə iğtişaşlar yaratdı, hakimiyyətləri dəyişməyə müvəffəq oldu. Yerli liderləri yalan və dezinformasiya yolu ilə taxtdan salıb yerinə öz marionetkalarını oturtmağa nail oldular. Sosial şəbəkələrdən silah kimi istifadə etdilər. Müasir dünyanın döyüş meydanı buradır- feysbuk! Hətta hərəkat sözü özü öz klassik mənasını itirib. Əvvəllər bu anlayışın məğzində mitinq dururdusa, indi feysbuk durur. Biz bu meydanı ələ keçirməliyik. Tribuna burda xalqın əlində olmalıdır, kələkiçilərin yox! 90-cı illərdən bizə yeridilən bər-bəzəkli ideologiyalar, gəlişigözəl lozunqlar tarixin zibil yeşiyinə atılmalıdır. Meydana yeni söz, yeni nəfəs, yeni baxış, yeni hayqırtı girməlidir. Bank sələminə son! BP, rədd ol Azərbaycandan! Maaşlar normal ölkələrdəki səviyyəyə qaldırılsın! Kürd yerlibazlığına son! Hakimiyyət aborigenlərə! Hörmətli müxalifətçilər! Bəlkə bir dəfə də “Bank sələminə son qoyulsun!” şüarı ilə mitinq keçirdəsiniz? Yoxsa Netayaxuy icazə vermir? İnanıram ki o mitinqdəki polislər sizə cismən də olmasa, mənən dəstək olar, çünki onların da hərəsinin 2-3 bank krediti var.
 Xalqı cəfəngiyyatlar yox, real maraqlar düşündürür. Manipulyasiyaçı Sion əməkdaşlarının ağıllara hakim olmasına imkan verilməməlidir. ABŞ təsir agentlərinin bizə politoloq, filosof, funksioner kimi sırıdılması dövrü bitdi. Xalq aparılan oyunların alt qatını bilməlidir. Hər hansı bir olay baş verəndə “Azadlıq” radiosu adətən xalq cəbhəsindən, ya müsavat partiyasından olan bir əbləhə yaxınlaşır, onun rəyini öyrənır, bundan məqalə düzəldir və xalqın ümumi rəyi, insanların yekdil fikri kimi oxucuya sırıyır. Temanı oxuyan yüzlərlə oxucu da həmin kontekstə köklənir. Biz xarici kəşfiyyatların maliyyələşdirdiyi bu radio və saytların xalqın adından danışmasına şərait yaratmamalıyıq. Yüzlərlə soydaşımız tarixin bizi ağır sınaqlarla üzbəüz qoyduğu bu çətin vaxtlarda silaha sarılıb Kərbəlaya yollandı, sionizmə və onun bir qolu olan vahhabizmə qarşı döyüşə atıldı. Biz də sizinlə həmin müqəddəs ideallara burda dəstək olmalıyıq- internetdə! Haqq uğrunda əldə silah çarpışan, canı-qanı bahasına döyüşən, həyatını təhlükələrə atan oğlanların zəhmətini bada verməməliyik,- informasiya cəhbəsini onların nişangahına uyğun kökləməliyik! Haqq uğrunda vuruşan qardaşlar bilməlidirlər ki, biz də varıq, -burdayıq,- media məkanda söz sahibi xalqdır. Satana deyil! Meydan xalqındır! Ədalətin zəfər çalacağına bir an belə şübhə qalmamalıdır. Ümid ən sonda ölür. Dəyanətli oğullarımızın ümidinin qırılmasına, ruhdan düşməsinə, potensialın sönməsinə imkan verməməliyik. Ya Zəhra!

III yazı: Hər il Qərb fondları antirus və antifars əhval-ruhiyyənin formalaşdırılması üçün milyonlarla pul xərcləyirlər

 İnformasiya müharibəsində qara qüvvələr fonu elə şəkildə dəyişə bilirlər ki, xalqa şəri xeyir sousu altında “tanrılar qidası” kimi yedizdirilər, təsadüfi qurbanlar və ekstermistlər qəhrəmanlara, ikiüzlü yalan birinci dərəcəli həqiqətə çevrilər. Çox da kateqorik və binar ifadə etməsək, nisbi şər nisbi xeyir kimi, və ya əksinə, təqdim və qəbul edilir.
 Yanukoviçin nənəsini Leninin abidəsinə gül dəstəsi apardığını görə təpikləyən kütləyə xeyir nisbi şərin fonunda şər kimi görünür.
Bizim hamımız üçün yad olmayan Ukraynadakı neo-çəhrayı çalarlarla ifadə olunmuş neo-narıncı hadisələr də məhz informasiya-psixoloji müharibənin fonunda baş verirdi. Nəticədə hiperaktiv passionar azlıq qiyamı uddu və bu çoxluğun istəyi kimi təqdim olundu. Yanukoviçə və Rusiyaya qarşı olan bu müharibənin közərtisi öz pik nöqtəsinə Avropa İttifaqı emissarları prezident və Maydan arasında vasitəçi rolunu oynayarkən çatdı. Orda informasiya müharibəsini millətçilərin və faşistlərin nüfuz dairəsində vuruşan qərbçi sektor uddu. Öz Pirr qələbələrinə görə onlar yəhudilərin əlində olan dünya KİV-inə, bununla da beynəlxalq ictimai fikrə nəzarət edən “azad demokratik dünya”ya borcludurlar.
 İnformasiya-psixoloji müharibə əhval-ruhiyyənin misli görünməmiş manipulyatoruna çevrilmiş sosial şəbəkələrdə daha aydın görünür. Yanukoviçi taxtdan salmaq üçün hansı oyunlara əl atmırdılar! Xalqın qəzəbini cuşa gətirmək üçün həmin dönəmlərdə sosial şəbəkələrdə nələr paylaşmırdılar! Məsələn, günorta çağı 21 yaşlı tibb bacısının (və ya maydançılara tibbi kömək göstərən qızın) şərhlə birlikdə şəklini paylaşmışdılar: “Tvitterdə “mən ölürəm” yazmışdı və bir dəqiqə sonra öldü”. Yayılmış şəkillərə əsasən, həmin qız boynundan yaralanmışdı. Axşam Yanukoviç vaxtından əvvəl seçkilərin keçirilməsinə və konstitusiyanın əvvəlki variantının qaytarılmasına razılıq verəndən sonra həmin qız, bizim bəxtimizdən, möcüzəvi şəkildə dirildi. Onun ölümü haqda şaiyə yayanlar boyunlarına almalı oldular ki, “hazırda o reanimasiyadadır və ona süni nəfəs aparatı qoşulub”. Bilmirəm həqiqətən belədir ya yox, amma bu, “Berkut”a qarşı qəzəb qasırğası doğurmaq üçün hesablanmışdı, elə bir antixalqçı-zalıma ki, hətta ağ xalatlı qıza belə rəhm etməmişdi!
 Maydan azarkeşləri sosial şəbəkələrdə Putin tərəfindən Maydanın dağıdılmasına ayrılmış iki milyard barəsində əsassız fikirlər söyləyirdilər. Bu dezinformasiyanı efirə kim buraxmışdı? Soruşan olmadı ki, məsələ iki milyarddadırsa, bəyəm Yanukoviçin özünün və ya onun oliqarx dostlarının iki milyardı yoxdur? Sonrada üzə çıxdı ki, pulu Rusiya yox, Qərb buraxıbmış. Benderçilərin hakimiyyətə gəlməsi üçün ABŞ və Avropa İttifaqı milyardlar tökübmüş!
 Snayperlər müasir inqilabların vacib atributikasına çevrilib. Onların “əməyini” yaddan çıxarmaq olmaz! Maydan döyüşçülərinin odlu silahlarla, snayper tüfənglərilə fotolarını hamı gördü. Kadrlardan da aydın görünür ki, maydançılar hökumət qüvvələri ilə çarpışanda arxadan kimsə onlara atəş açırdı. Kim ki həqiqət axtarır, həqiqət kimin üçün dəyərlidirsə, hər hansı bir nəticəyə gəlməzdən əvvəl “yüz dəfə ölçməlidir”. “Kimin snayperləri kimə atəş açırdı” mövzusu hələ çox çeynəniləcək. ABŞ siyasətçiləri “Berkut”çuları maydançılara güllə atmaqda günahlandırırlar. Bəyəm “demokratiya və azadlığın göbəyində” hüquq-mühafizə orqanları iştişaşçılara, etirazçılara atəş açmırlar? Axı youtube kanalı Qərb polisinin mitinqçilərə necə divan tutması haqda dəhşətli videolarla doludur.
 Sosial şəbəkədə paylaşılmış fotolardan birində Maydan döyüşçüləri hansısa oğlanın sifətini maydançının meyidinə dirəyirlər, və fotoya izahedici şərh: guya tituşkalardandır- onlara, dinc maydançılara atəş açan snayperlərdən biridir. Qəlbi yuxa insanlara bu cür kiçik propaqanda şedevrləri tez təsir edir, həyəcanlandırır. Bu səhnəni öz gözlərilə görən soydaşımız isə deyir: “Meydana toplaşanlar bir az sonra tamamilə fərqli səhnənin şahidi oldular. Bir neçə nəfər kimisə saçından sürüyə-sürüyə və təpikləyərək dartıb gətirirdilər. Söyləyirdilər ki, o provokasiya məqsədi ilə, kütləvi aksiyaların dağıdılması, nümayişçilərə hücum etmək üçün istifadə olunan “tituşka” kimi tanınan qrupun üzvüdür. Digərləri isə onun dinc nümayişçilərə atəş açan 20 snayperdən biri olmasını söyləyirdi. Mitinq təşkilatçılarından konkret onun kim olmasını aydınlaşdırmaq mümkün olmadı, onlar özləri də mənim kimi az şey bilirdilər”.
 Hələ də heç kim bu oğlanın kim olmasını bilmir. Bəlkə də fotosessiya üçün tituşkaçı rolu oynamağa razı olan maydançılardan biri idi. Hətta maydançıların özləri belə konkret heç bir şey ortaya çıxarmayıblar. Sadəcə əllərinə ilk düşən kəsə vəhşicəsinə divan tuturdular, feysbukda isə onun şəklini dinc vətənpərvərləri güllələyən snayper kimi təqdim edirdilər.
 İnformasiya müharibələrinin metodlarının asılı olduğu müsbət ideallar, humanist məqsədlər uğrunda mübarizə aparan igidlər hörmətə layiqdirlər. Amma maydançıların məqsəd və idealları çox çirkindir. Maydançılıq elə maydançılıqdır. Özləri Yanukoviçin Mejqoryedəki villasındakı quşları öldürmüşdülər, feysbukda isə öldürülmüş quşların fotolarını paylaşmışdılar ki, bu Yanukoviçin bütpərəst rituallarıdır. Dezinformasiyanın biri bir qəpik idi.
 Maydan haqda ziddiyyətli informasiya həddən artıqdır. Sionçu manipulyatorçular Maydan hadisələrindən böyük həcmli iş gördülər. Çoxları öz mənəvi və siyasi seçimlərinə uyğun gələn şeylərə inanır. Sual doğuracaq məqamlar isə həddən artıq çoxdur. Maydançılar, misal üçün, konservatoriyanı hansı məqsədlə ələ keçirmişdilər? Necə olurdu ki, onların əlində olan binanın damından üsyançılara arxadan atəş açılırdı? O atəşi açanlar kimlər ola bilərdi?..
 Maydan hadisələri zamanı İnformasiya müharibəsini birləşmiş avroatlantik qüvvələr qazandılar. Dalıyca NATO-nun şərqə, Rusiya sərhədlərinə kimi genişlənməsi prosesi başladı. Aparılan İnformasiya müharibəsinin son məqsədi bu idi. Hal-hazırda informasiya-psixoloji müharibə öz növbəti vektoruna qədəm qoyur. Facebook, Odnoklassniki, Vkontakte və Tvitter sosial şəbəkələrində antiRusiya təbliğatının aparılması üçün ABŞ yenidən 15 milyon dollar ayırıb. Layihəni Radio Free Europe-nin Çexiyadakı ofisindəki kiberştab həyata keçirəcək. Keçmiş SSRİ məkanında Rusiya mediasferasına aid olan dezinformasiyalar yayılacaq.
 ABŞ başqa ölkələrin işlərinə gizli müdaxilə edir, bu artıq heç kəsə sirr deyil. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi ölkəmizdə qərb bölgəsindən olanların yığışdığı siyasi partiyalara, mətbuat orqanlarına, dini dairələrə, tələbə qruplarına soxularaq bir çoxları ilə əməkdaşlıq edir. Yalnız son bir neçə ildə ABŞ-ın Milli Demokratiya Fondu Azərbaycan QHT-lərinə 3 milyon manata yaxın, Beynəlxalq Araşdırmalar və Mübadilə Şurası 1 milyon manat, Avropa Demokratiyaya Dəstək Fondu 300 min manat, Lixtenşteynin Açıq Cəmiyyətə Dəstək Fondu 7,6 milyon manat vəsait ayırıb. Bundan başqa ABŞ-ın digər təşkilatlarının, Böyük Britaniyanın, Danimarkanın, Norveçin, Almaniyanın və müxtəlif Avropa ölkələrinin ayırdıqları qrantların ümumi həcmini təsəvvür etmək belə çətindir. Üstəlik, məlumdur ki, bəzi Qərb ölkələrinin Azərbaycandakı səfirlikləri müxalifətə və QHT-lərə fərdi qaydada birbaşa qeyri-qanuni yardımlar göstərirlər və şübhə yoxdur ki, bu “diqqət” hələ də davam edir. Müstəqil ekspertlərin hesablamalarına əsasən, ABŞ və onun Avropadakı müttəfiqlərinin müxtəlif fondlar vasitəsilə və ya birbaşa Azərbaycanın radikal müxalifətinə, qeyri-hökumət təşkilatlarına, mediaya, hüquq müdafiəsi, vəkillik fəaliyyəti və s. sahələrdə çalışan şəxslərə ötürdükləri vəsaitin ümumi illik həcmi 60 milyon dollar ətrafındadır.
 ABŞ və Qərbin yəhudi kontorları keçmiş Sovet respublikalarında vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışırlar. Baxaq görək hansı nağıllar işə salınıb: söz azadlığı, demokratik dəyərlər, diktatura rejimi, polis hökuməti, ruslar hamıya yaşamağa mane olurlar, rus dili qadağan olunmalı, yerinə mütərəqqi ingilis dili gətirilməlidir, şiəlik din dəyil, əsl dindarın qibləsi okeanın o tayında olar, imamı Pensilvaniyada oturar, İranda hər küçədə dirəklərdən türk vətənpərvərləri asılıb, yaşıl adamcıqlar körpələri qırdı, Putin Boinqi vurdu, Nemtsovu pəncərəsinin ağzında gülləbaran etdi, Gürcüstanda çoxmərtəbəli binanı da Putin partlatdı, imperiya şovinizmi bizi yeyəcək, ruslar hər yerdən qovulmalıdır, yerinə gülməşəkər yəhudi və türk şirkətçiləri gətirilməlidir. Bu cür polittexnologiyalarla başımızı piyləyirlər. Hər il Qərb fondları antirus və antifars əhval-ruhiyyənin formalaşdırılması üçün milyonlarla pul xərcləyirlər. Əsas aparıcı informasiya saytları kürd oliqarxlarına və Qərb inverst-fondlarına məxsusdur, onlar da özlərinə lazım olan fikri formalaşdırlar. Üçüncü dərəcəli məsələlər süni şəkildə qabardılır, əsas məsələlərin üstündən isə sükutla keçilir. O gün internetdə bir demotivatora rast gəldim, yazılmışdı: “Daş o ölkənin başına ki, onun ictimai-siyasi fikrini qarabağlı köşə yazarları formalaşdıracaqlar!”. Doğrudan da acınacaqlı vəziyyətdir. İudeyanın ştatlı işçiləri saxta profillərlə girərək sosial şəbəkələrdə millətlərarası, xalqlarası münaqişəni qızışdırırlar. “Türkün türkdən başqa dostu yoxdur”. Bu, nə dərəcədə doğrudur? Niyə ki, var axı! Türkün ən böyük dostu ləzgi və talışdır. Dostluqdan da keçib, qərinələrin gərdişindən onlar artıq qardaşlaşıblar. Bəli, türk də, talış da, ləzgi də qardaş xalqlardır, diqqətli olaq, biz iudeylərin gizli sənədlərində elə belə də adlanırıq: qoy! Düşməni tanıyaq, bir cəbhədə olaq! Türkün bir düşməni var, o da israiltoslardır. Türk arilərlə qardaş olanda güclü olur. Azərbaycanın iki ən böyük dosti Rusiya və İrandır, amma heç bir vəchlə Türkiyə və İsrail deyil! Azərbaycan şiə ölkəsidir, onun hərbi müttəfiqi Hizbullah olmadır, Çaxal yox!

IV yazı: Yaranmış vəziyyətdə Avrasiya xalqları üçün yeganə xilas yolu Rusiya ilə inteqrasiyadır

 ABŞ-ın dövlət katibi Hillari Klinton 2012-ci ildə çıxışında açıq-aşkar bildirdi ki, “bizim borcumuz- bütün gücümüzü sərf edərək və imkanlarımızdan yararlanaraq Rusiyanın inkişafının qarşısını almaqdır”. ABŞ Rusiya, İran və Venesuelanın çökməsi üçün ümumilikdə 1 trilyon dollar ayırıb. Keçmiş SSRİ məkanında əsas diqqət Qazaxstan, Belorusiya, Ermənistan və Qırğızıstana verilir, çünki bu dövlətlər Avrasiya İqtisadi Birliyi layihəsinin əsas iştirakçılarıdır. Təcili olaraq bu regionda qarışıqlıq salınmalıdır ki, keçmiş SSRİ bərpa olmasın, Avrasiya dövlətçiliyi yaranmasın. Hamı bir-birini qırsın, müharibə şəraitində yaşasın, yəhudi şirkətləri isə rahatca qanımızı sormaqda davam etsinlər. Nə danışırsan, Avrasiya Birliyi layihəsi Amerikanın “Demokratiya” adlı müdşih konsepsiyası ilə daban-dabana ziddir! Əsl demokrat nefti, qazı, kürünü ABŞ və İsrail müqəddəs cütlüyünə peşkəş edən oğlana deyirlər, öz xalqına xərcləyənə yox! Gör Avrasiya xalqları nə dərəcədə çaşıblar ki, Rusiya ilə birləşib yeni dövlət qurmaq istəyirlər! İud ağalarından icazə alıblarmı? Təcili demokratik dəyərlər bərqərar olmalıdır, ordu yeriməlidir, meydanlarda çadırlar qurulmalıdır, maydanlar tribunaya çıxmalıdır, bu qansızlığa son qoyulmalıdır! ABŞ demokratiyası 25 il idi ki, 15 Sovet respublikasını yeyib şişirdi. Hətta onun sadiq nökəri, bir vaxtlar acından ölən Türkiyə Azərbaycan kimi lox ölkələrin hesabına inkişaf edən, sayıb-seçilən ölkələrdən birinə çevrilmişdi. Azərbaycan onların xammal bazası idi, daşıyıb aparırdılar. Əlbəttə ki, belə bir hazır yemi Qərb dünyası rahatlıqla buraxa bilməz. Amerikan imperializmi öz vassallarını qansız əlindən vermək istəməyəcək. Bizim coğrafiyamız yağlı tikədər və NATO hərb maşını çoxdan bura dişlərini qıcamışdı. Amerikan imperializmi Britaniya imperializmi ilə birlikdə əlində olan bütün resurslardan istifadə edəcək ki, biz əvvəlki sözəbaxan halımıza qayıdaq.
 Avrasiya və Rusiya xalqlarını qarşıda böyük təlatümlər gözləyir. İud təhlükəsi dəfələrlə başımızın üstünü almış və böyük qırğınlar törətmişdir. Tarix boyu başımıza gələn bütün fəlakətlərdə İud barmağı vardır. O bizi erməni ilə vuruşdurdu, sonra İran ilə vuruşdurmağa çalışdı. Sionizm xilqəti Ukrayna və Rus kimi iki qardaşı, eyni slavyan köklü xalqı vuruşdurmağa müvəffəq oldusa, bizə nə baxır? Amma baxaq görək təbliğat necə qurulub? Hamı kxadır, bircə İud çiçə!
 Avrasiya qitəsindəki qardaş xalqlarımız nə ilə güclüdür? Bizim şanlı keçmişimiz var. Tarix boyu biz həmişə xarici təhlükələrə qarşı birgə olmuşuq, bir səngərdə oturmuşuq, eyni katyoldan çörək yemişik. Şəqrdən və Qərbdən iud varvarları məmləkətlərimizə hücum edəndə türk, talış, ləzgi, fars, ya rus olmağımıza fərq qoymayıb, hamımızın başını kəsib. Onlarçün qoy elə qoydur- onların genetikası belə proqramlaşdırılıb.
 Coğrafiyamızda, eləcə də ölkəmizdə hər bir xalq özünə görə unikaldır. Türkün öz gözəlliyi var, talışın öz gözəlliyi, ləzginin öz gözəlliyi. Və bu gözəllik rus mühəndis beyninin rəhbəriyi altında xarüqələr yarada bilər. Hər bir xalq bilir ki, onun gücü nədədir, amma bir olmasaq bu güc heç nədir. Yad ünsürlər aramıza girə bilməz. Sionistlər içimizə nifaq sala bilməz. Biz Avrasiya qitəsində yaşayan xalqlar ümumi iş uğrunda əsrlər boyu qurbanlar vermişik. Aramızdan sərhədlər keçsə də, qəlblərimizdən sərhədlər keçmir. Bu torpaq bizim hamımızın ümumi Vətənidir. Bu böyük Vətəni İud xislətindən qorumalıyıq. Ayıq olmalı və təxribatlara uymamalıyıq.
 Milli-etnik, irqçilik zəmində kinə yol verilməsinin tərəfdarı deyiləm. Ermənilərin də, bizim də ümumi düşmənimiz var. Yaranmış vəziyyətdə Avrasiya xalqları üçün öz ənənələrini, dilini, tarixini, sağlamlığını, genefondunu saxlamağın yeganə yolu Rusiya ilə inteqrasiyadır. Rus dili bizim ümumi ünsiyyət dilimiz olmalıdır. Torpaqlarımızda rus ədaləti hökm sürməlidir, kürd ayrı-seçkiliyi yox! O rus ədaləti ki minilliklər boyu sağ qalmağımızın əsas şərti olub, başımızın üstünü alan təhlükələrdən bizi qoruyub.
 Darvin nəzəriyyəsini təkzib edən dəyərli amerikan arxeoloqu və antropoloqu Maykl Kremo 60 milyon il əvvələ aid olan insan ayaqqabıları tapmışdı. O sübut edirdi ki, Kanzas ərazisində tapılmış bu ayaqqabıdakı yazılar qədim kirilcə- rusların dilində yazılmışdır. Digər tanınmış alim, qədim Vedaları araşdıran purnik kosmologiya mütəxəssisi, evolyusiya biloqu Riçard Tompson da eyni fikirləri dəstəkləyirdi ki, ruslar kosmik mənşəli xalqdır və dünya xalqlarının qaymağı məhz onlardır. Kosmosdan gələn bu irq qədim çinlilərə mədəniyyət verdi, Amerika hindularına biliklər bəxş etdi, hind sivilizasiyasını formalaşdırdı. Biz də öz inkişaf amilimizi rus faktoru üzərində qurmalıyıq.
 Azərbaycanlıların rus dilində danışmasının nəyi pisdir ki? Təəssüf ki, bu gün çoxları rus dilinin qədir-qiymətini bilmir. Rus dilinin dünya sivilizasiyasındakı, xalqların ictimai-siyasi həyatındakı rolu danılmazdır. Rus dilinin bilməmək bir çox mənəvi aşınmalara və məişət problemlərinə yol açır. Bizim ölkəyə problemləri həmişə rus dilini bilməyən məmurlar gətiriblər. Bu gün gənc nəsil rus dilini bilmir, ona görə də onların təfəkkür səviyyəsi rus dilini bilən yaşlı Sovet nəslindən qat-qat aşağıdır. Əlbəttə, içinizdə etiraz edənlər tapılar, amma bu gün hətta türklər, ərəblər, avropalılar belə qeyd edirlər ki, rus dilini bilmək yaşayış normativlərinə (müsbət) təsir edir. Əgər biz ölkəmizdə rus dilinin populyarlaşması üçün təcili tədbirlər görməsək, xalqımızı gələcəkdə böyük problemlər gözləyir. 
 İsrail alimləri rus dili ilə bağlı heyrət doğuran tədqiqatlar aparmışlar. Araşdırmalar belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verib ki, əgər uşağınızın şüurlu olmasını istəyirsinizsə, hökmən ona rus dili öyrətməlisiniz. Övladınızın həqiqi mənada əsl insan kimi böyüməsini arzulayırsınızsa, onu rus sektorunda oxutmalısınız. Nə ingilis, nə ivrit dili uşağınıza əqli meridianlar açmayacaq, o ki qaldı türk dili ola! Rus qrammatikası xarüqələr yaradır və uşağın beynini ariləşdirib duruldur. Ruslar kosmik xalq olduqlarından onların dilinin də öz kosmogenetikası var. Rus dili beyni formalaşdırır, insani baxış və struktur yaradır. Rus dili ilə start götürən uşaq həyatda mətin addımlarla addımlayır. Əgər bir sinifdə müxtəlif millətlərdən uşaqlar oxuyursa və orda 2-3 rus uşağı varsa, məktəbi qurtaranda bütün sinif rus dilində danışır. Rus dilinin gözlə görünməyən öz cazibəsi vardır. Rus uşaqlar o biri millətlərdən olan uşaqlara baxanda dərsi daha yaxşı mənimsəyirlər və sinifdə əlaçı da məhz onlar olurlar.
 Məhz belə müşahidələrin nəticəsi alman alimlərini məcbur edib ki, rus beynini tədqiqatı ilə geniş şəkildə məşğul olsunlar. Rus insanının beyin hüceyrələrinin neyron əlaqələrini öyrənən həmin alimlər dəhşətə gəliblər. Məlum olub ki, insan beyninin neyronları sıxlıq dalğalarında bir-biri ilə rus dilində təmasda olurlar! Bu dil rusların dili deyil, kosmik dildir, sadəcə ruslar onun daşıyıcılarıdır. Özü də həmin dil itib gedib, ruslar onun müəyyən hissəsini, kiçik parçasını əxz edib saxlayıblar. Çudinov, Sidorov kimi dünya səviyyəli alimlərin bu barədə möhtəşəm tədqiqatları vardır. Rusların Allahın seçilmiş xalqı olduğunu görməmək üçün gərək kor olasan. Bizə isə yeridirlər ki, seçilmiş xalq yəhudilərdir. Elə indi də dünyanın ən intellektual uşaqları məhz rus uşaqlarıdır. Adi rus məktəblilərinin savad səviyəsi İngiltərə, ABŞ, Türkiyə kimi tərifli ölkələrin hətta alimləri ilə müqayisədə qat-qat üstündür. Kapitalist ölkələrində elm puçdur, təhsil yox, pokazuxa var. Biz bunu kapitalizmə qədəm qoyduğumuz son 25 ildə öz timsalımızda yaxşı hiss edirik. Azərbaycanlı ziyalılaşdıqca ruslaşır. Nəyə görə? Bu təbiidir. İnsan savadlandıqca intuitiv başa düşür ki, dünyanın kosmik başlanğıcı rusla bağlıdır. Ruslaşaq!

V yazı: Krımın ilhaqı - Şiələrin xilası

 Bu gün Rusiyanın tənqid olunmasının əsas səbəblərindən biri onun Krımı tutmasıdır. Liberal düşərgənin başıboş jurnalistləri Krımın ilhaqı ilə bağlı ağıllarına və ağızlarına gələni yazırlar. Rus ordusu Krıma niyə girdi? Rusiya Krımı tutmasaydı, onu Amerika tutacaqdı. Rus ordusu çox yox, cəmi üç gün geciksəydi, NATO artıq Krımı götürəcəkdi. Maydan hərəkatının və Ukraynada çevrilişin məqsədi də elə Sevastapolda yerləşən Rusiya donanmasını oradan qovmaq və NATO ordusunu ora gətirmək idi. Alınmadı. Rus kəşfiyyatı ayıq tərpəndi.
 Qanuni prezident Yanukoviç ölkədən qovulan kimi Nalivayçenki kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri təyin olundu. Nalivayçenko hələ əvvəlki prezident Yuşenkonun vaxtında kəşfiyyat rəhbəri işləmişdi və onunla məşhur idi ki, respublika kəşfiyyatının əsas binasında ABŞ-ın MKİ əməkdaşlarına xüsusi otaq ayırmışdı və amerikanların ölkənin gizli sənədlərinə girişinə yol açmışdı. Buna görə hətta Ukrayna Baş Prokurorluğu Nalivayçenkoya vətənə xəyanət maddəsi ilə cinayət işi də açmışdı, lakin çevrilişdən sonra vətən xaini Nalivayçenko “demokratik dəyərlər uğrunda mübariz” kimi səciyyələndirildi.
 MKİ-dən olan kuratorları Nalivayçenkoya ABŞ hərbi gəmilərinin Sevastopol buxtasına girişini təmin və koordinasiya etməyi tapşırmışdılar. Çevrilişdən bir neçə gün əvvəl tərkibində 90 döyüş təyyarəsi olan “Corc Buş” hərbi gəmisi ABŞ sahillərindən Qara dənizə yola düşdü. Onu 16 müxtəlif təyinatlı hərbi gəmilər, o cümlədən atom sualtı qayıqları müşayiət edirdi. 22 fevralda, Yanukoviçin hakimiyyətdən salınması elan olunduğu gün həmin gəmilər artıq Bosfor boğazından keçərək Qara dənizə girmişdilər. Qanuna görə, Türkiyə 45 min tonnajdan ağır hərbi gəmilərin Dardanel boğazından keçməsinə icazə verməməli idi, amma ABŞ-ın marionetkası Türkiyə həmişəki kimi bunu etmədi, əksinə gizli şəkildə dayaq da verdi. Amma gördüyümüz kimi, yaşıl adamcıqlar cəld tərpəndi. Rus ordusu Krımı anicə tutdu. Tez bir zamanda rus əsgərləri Krımın bütün mühim strateji obyektlərini nəzarətə götürdülər. Putinin çox qısa bir müddətə, bircə güllə də atmadan Krımı zəbt etməsi bütün dünya ictimaiyyətini heyrətləndirdi. Bu, həm də onun nəticəsi idi ki, Krım xalqı özü yəhudi xuntasının hakimiyyətdə olmasına qarşı idi, ABŞ ordusunun Sevastopola girməsinə münasibət barədə isə heç danışmağa dəyməz. Referendumun nəticələri aydın göstərdi ki, hər yerdə olduğu Krımda da xalq rus ordusunun gəlişini səbirsizliklə gözləyir və xilas yolunu ancaq Rusiyada görür. Referendumda xalqın 99,7 faizi Krımın Rusiyaya birləşməsinə səs verdi. Krım küçələrində insanların sevincinin həddi-hüdudu yox idi.
 Krım istiqamət götürən ABŞ-ın “Donald Kuk” gəmisndə hər biri 16 nəfərdən ibarət olmaqla 6 kommandos dəstəsi vardı. Kommandoslar Krımın ərazisinə doluşaraq terror əməliyyatları həyata keçirməli və referendum ərəfəsində xalq arasında panika yaratmalı idilər. Qəhrəman rus əsgərləri buna da imkan vermədilər. Yaşıl adamcıqlar yarımadaya çıxmış həmin diversantların hamısını neytrallaşdırdılar. Rus təyyarəçisinin “Donald Kuk” gəmisinin üzərindən şığıyaraq çıxardığı “şou” bütün dünyada dillər əzbəri oldu. Rus təyyarəçisinin onlarla əylənməsi nəticəsində ABŞ gəmisindəki komanda heyətində çoxları şalvarını batırdı, bir çoxlarının qorxudan dili tutuldu, bəziləri isə sahilə qayıdan kimi ordudan təxris olmaq barədə ərizə verdilər. Onların bir çoxu hələ də dəlixanada müalicə alır, şokdan özlərinə gələ bilmirlər.
 Rusiyanı Krımı ilhaq etməkdə suçlayan liberal camiənin dərdi-azarı başqadır. Krım Rusiyadan da çox bizə lazımdır, məhz bizə! Suriya sahillərində lövbər salaraq ölkənin hava sərhədlərini ABŞ, İsrail və Türkiyə təəyyarələrindən qoruyan rus gəmiləri ora məhz Sevastopoldakı hərbi bazadan gedib çıxa bilirlər. Qardaş Yəmən xalqına dəstək kompaniyasını da Rusiya Krımdakı bazadan çıxan gəmilərlə həyata keçirdi. Krım ABŞ-a ona görə lazım idi ki, Rusiya Suriya müharibəsinə müdaxilə edə bilməsin, onlar da rahatca şiə qətliamını həyata keçirsinlər! Krıma ABŞ-ın girməsi onunla nəticələnəcəkdi ki, vahhabi terrorçuları Suriya və İraqda dəstəksiz qalmış şiələri qırıb qurtarandan sonra Azərbaycanda başımızı kəsməyə başlayacaqılar. Şərqdə başlanan şiə qətliamının, vahhabi terrorunun, NATO təcavüzünün qarşısını məhz Rusiyanın Sevastopoldakı hərbi gəmiləri aldı!
 Krımda cəmləşmiş “İskander” raket kompleksləri ilə Rusiya Bosfor da daxil olmaqla bütün Qara dəniz sahillərini nəzarətdə saxlaya bilir. Krımı əldə etməsi Rusiyanı avtomatik olaraq Qara dənizdə söz sahibinə çevirdi. Əgər Rusiya donanması Sevatopoldan çıxarılsaydı, rus raketləri Krasnodara yerləşdirilərdi, buradan isə Bosfor boğazındakı hədəfləri vurmaq çətin olardı. Sevastopol, Feodosiya, Donuzlav və Kerçdəki bazalardan rus hərbçiləri Türkiyə, Gürcüstan, Rumıniya, Bolqarıstan və Ukrayna sahillərinə tam nəzarət edə bilirlər.
 Krım Amerikaya həm də Rusiyanı məhv etmək üçün lazım idi. Məsələ burasındadır ki, ABŞ ordusunun ən mükəmməl raketləri sayılan “Tomaqavka”lar nəinki Moskvanı, heç Rusiyanın Avropa hissəsindəki hədəfləri vurmaq iqtidarında deyil. Krımda öz bazalarını yerləşdirmək ABŞ-a Rusiyanı yaxın məsafədən vurmaq üçün lazım idi. Moskvanı öz raketlərinin hədəfində saxlamaq üçün. Qara dənizdəki hərbi gəmilərdən atılan “Tomaqavka” raketləri nəinki Rusiyanın Avropa hissəsindəki obyektlərini vururdu, həm də Uralın şəhərlərinə, hətta Qazaxstanın qərbinə də gedib çatırdı. Əlbəttə ki, Rusiya bununla barışa bilməzdi.
 Krımı ələ keçirməklə ABŞ həm də Rusiya iqtisadiyyatına öldürücü zərbə vuracaqdı: Rusiya üçün həyati əhəmiyyətli ticarət yollarının çoxu Qara dənizdən keçir. Krımın ABŞ-ın əlinə keçməsi ilə Rusiya avtomatik olaraq strateji üstünlüyünü itirəcəkdi, üçüncü dərəcəli ölkəyə çevriləcəkdi. Qərb və şərq istiqamətində bütün müdafiə sistemləri pozulacaqdı, Rusiya NATO-nun asan hədəfinə düşəcəkdi. Amerikanlara Rusiyaya öz şərtlərini diqtə etməyə şərait yaranacaqdı. Bu isə İranın müdafiəsiz qalmasına və şiələrin məhv olmasına gətirib çıxaracaqdı. Odur ki, Rusiyanın Krımı ilhaq etməsindən ən çox biz şiələr udmuşuq! Şiələrin Həzrəti Abbası var!
 Maraqlıdır ki, Krım olayları ilə bağlı ABŞ siyasiləri öz çıxışlarında Rusiyanı işğalçı kimi qınayırlar, Krımın Ukraynaya qaytarılmasının vacibliyindən danışırlar. Amma nədənsə özlərinin milyonların qanı hesabına başa gələn işğalçılıq missiyaları yaddan çıxır. Krımda qan tökülmədi, bircə güllə də atılmadı. ABŞ isə tarix boyu heç bir səbəb olmadan, müxtəlif bəhanələrlə Meksika, İspaniya, Haiti, Nikaraqua, İran, Qvatemala, Qrenada, Panama, Salvador, Dominikan, Koreya, Vyetnam, İraq, Əfqanıstan, Liviya, Pakistan kimi onlarla suveren dövlətin ərazisinə soxulmuş, yüz minlərlə insanın qanını tökərək soxulmuşdur!
 Hələ 2014-cü ilin iyulunda Barak Obama Kiyevə hərbi konsultantların göndərilməsi barədə tapşırıq vermişdi. Onlar Ukrayna ordusu və Milli Qvardiyası heyətinə döyüş hazırlığı keçməklə məşğul idilər. Amma Vaşinqton Rusiyanı konfliktə hərbi müdaxilədə günahlandırır. Donbasda rus hərbçilərinin olması barədə heç bir tutarlı sübut tapılmadı. Bəli, Rusiyadan çoxlu könüllülər gəlirdi, çünki heç kəs öz xalqının qırılmasına razı ola bilməz, reaksiya verənlər tapılacaq. Kolomoyski, Timoşenki kimi Ukrayna siyasətini yönləndirən sanballı yəhudilər çoxdan Ukraynanın şərq hissəsindəki rus əhalisinin məhv edilməsinin vacibliyindən söz açırdılar. Rus hərbçiləri Ukraynada yox idi, amma Rusiya şəhərlərindən köməyə gəlmiş çoxlu könüllülər vardı. Amma axı ABŞ hərbçiləri rəsmi şəkildə Ukraynaya doluşmuşdular! Bəs bu necə olsun? ABŞ-ın Avropadakı quru qoşunları komandanı general-leytenant Ben Xodjes Ukraynaya gəldi və bəyan etdi ki, Rusiya ilə müharibədə ukraynalılara ABŞ ordusu kömək edəcək. O, Ukrayna ordusu zabitlərini ABŞ hərbi medalları ilə təltif etdi. Bunu necə başa düşək? Bu hansı kitab-dəftərdə yazılıb? ABŞ general-leytenantı Ukrayna ordusu hərbçilərini öz əsgərləri hesab edir ki, onlara öz ölkəsinin medallarını verir. Axı ABŞ ordusu reqlamenti xarici ölkə vətəndaşlarına medal verməyi qadağan edir. Kələfin ucu burda görünür. General-leytenant Ben Xodjes bununla göstərmək istəyir ki, Ukrayna ordusu onun elə ordusudur! Öz uşaqlarımızdır!
 Sentyabr ayında Amerika-Ukrayna hərbçilərinin birgə Sea Breeza-2014 hərbi-dəniz təlimləri keçirildi, ardınca Ukraynada NATO quru qoşunlarının birgə Rapid-Trident təlimlərinə start verildi. Bu yaxınlarda isə 300 NATO desantçısı Ukraynaya yerli hərbçilərə “hərbi sirləri öyrətmək və kvalifikasiyanı artırmaq üçün” təşrif buyurdu. Pentaqon rəsmisinin bildirdiyinə görə, Lvov şəhərinə gəlmiş desantçılar Ukrayna Milli Qvardiyasının altı rotasına hərbi dərslər keçəcəkdi. Əgər ABŞ hərbçiləri Ukrayna ərazisinə girirsə, bunu demokratiya və əmin-amanlıq naminə edir. Yox, əgər Rusiya hərbçiləri Ukrayna ərazisinə girirsə, bu işğalçılıq və vandalizm aktıdır. Müasir dünyanın ikili standartları belədir.
 Krımın ABŞ tərəfindən işğalı bizdən şimalda yeni Xazariyyanın yaranması demək idi. NATO-nun məqsədi Krımı və 2016-cı ilə kimi Ukraynanın cənub-şərqini ələ keçirmək idi. Dalıyca NATO-nun Rostovdan keçərək Qafqaza girməsi planı dururdu. Rusiyanın işğalı planı 2018-ci ilə kimi başa çatmalı idi. Əsas hədəf Rusiyanın nüvə obyektlərinin neytrallaşdırılması idi. Rusiyanın əldə olunması isə Çin, İran və Şimali Koreyaya girmək üçün yol açacaqdı. Bu ölkələr nüvə potensialına malik olduqlarından, çoxdan İngiltərə və ABŞ-n hədəfindədirlər. Bakı yəhudiləri türkçülük adı altında bizi səfərbər edib İranın üstünə göndərəcəkdilər, Azərbaycan ayaq altında qalacaqdı. İngiltərə və ABŞ bütün dünyanı cənginə keçirmək üçün müxtəlif layihələr hazırlayıb, yəhudilərin idarə etdiyi böyük bir Qlobal Kənd yaratmaq istəyir. Krımın ilhaqı ilə Rusiya Qlobal Satanizmin bütün planlarını alt-üst etdi.

VI yazı: Bəşər Əsəd öz xalqını qırır propaqandasına inanan kifayət qədər adam meydana çıxıb

 İnsanlar adətən istədikləri informasiyanı qəbul edir, istəmədiklərini buraxırlar. Əlbəttə, nə vaxt nəyə rast gələcəyini demək çətindir. Buna baxmayaraq insanın qəbul etmək istəyəcəyi informasiya mənbəyini seçmək mümkündür - qəzetlər, müəlliflər və s. Qəbul edilməsi məcbur olan qərarların çətinlikləri ilə insanların bu qərarların üstündən keçmə istəkləri də düz mütənasiblik təşkil edir.
 Cazibədar, düzgün görünüş asan şəkildə insanı yanılda bilər. İnsanlar xarici görünüşə güvənməyə daha çox meyllidirlər, nəinki səmimiliyə. Hətta peşəkar insanlar da 86 faizi hadisələrdə səmimi davranışlarla yalan danışan insanları düzgün insan kimi qəbul ediblər. Xarici görünüş səsvermələrdə və siyasətçilərin seçimində də vacib rol oynayır. Seçicilər namizədin rəqabət qabiliyyətliliyi barədə qərarı onun yaşlılığı və fiziki cazibədarlıığna əsasən verirlər. Təbii ki, qeyri-idraki şəkildə.
 Vahhabi terrorçuları Tikritdə, Mosulda 2700 şiə gəncini güllələdilər. Bütün dünya susdu. Çox yox, 27 yəhudi gəncini güllələsəydilər, həmin yerdə ümumdünya xolokost abidəsi qurulardı, həmin gün hər il ümumdünya genosid günü qeyd olunardı. Qoy ölüb, boş şeydi.
 Dünya mediası İsrailin Fələstini bombalamasına özünümüdafiə donu geyindirir. Telekanallar İsrail raketlərindən balaca bədənləri parça-parça olan günahsız fələstinli uşaqların meyidlərinə kameralarının arxasını çevirirlər. İsraildə 1-2 nəfərin yaralanması xəbəri isə böyük faciə kimi təqdim edilir.
 Amerikanın ABC kanalı İsrailin bombaladığı Qəzza bölgəsindəki kadrları götürüb əksinə təqdim edirdi. Diktor azğın Həmas terrorçularının dinc İsrail sakinlərini raket zərbələrinə məruz qoymasından ağızdolusu danışırdı. Rus jurnalistlərinin səyi nəticəsində məlum oldu ki, bu kadrlar elə İsrailin bombaladığı Qəzza bölgəsində çəkilib və təbii ki, kadrlardakı yəhudilər deyil, zülmə məruz qalan ərəblərdir. İsrailin təkcə həmin kadrlardakı əraziyə atdığı raketlərdən 100-dən çox adam ölmüş, 600 nəfər yaralanmışdı, amma Qərb tamaşaçısı elə bildi ki, bura İsraildir, bu dağıntıları müsəlman terrorçuları törədib.
 Yəhudilərin Fox Nyus telekanalı 2011-ci ildə Rusiyada Dövlət Dumasına seçkilər keçiriləndən sonra Moskvadan reportaj vermişdi. Amma Afinada bir müddət əvvəl baş verən iştişaşlara aid kadrları götürüb Moskvaya calamışdılar. Kadrlarda etirazçılar polisə ciddi müqvamət göstərir, daş atır və “Molotov” kokteylləri tətbiq edirdilər. Baxanlarda belə təəssürat yaranırdı ki, Moskva küçələrində qırğındır və hakimiyyət yıxılmağın bir addımlığındadır. Diktor Moskvadakı üsyandan danışsa da, bu kadrlardan açıq-aşkar görünürdü ki, küçələrdəki mağazaların adları latın hərfləri ilə, yunan dilində yazılmışdır. Amma kimdir buna məhəl qoyan? Hamıda belə təəssürat yaranıb ki, Fox Nyus kimi nüfuzlu telekanallar heç vaxt yalan danışmaz! 
 Amerikanın Si-En-En telekanalı Ukrayna ordusunun Slavyanska girməsi haqda xəbəri təqdim edərkən də bu cür “səhvə” yol vermişdi. Ekranda Slavyansk əvəzinə Krımdan danışılırdı və tamaşaçıda belə təəssürat yaranırdı ki, Ukrayna qoşunu Krıma girib.
 İzrailtosların əlində olan saytlarda Dəməşqdə Suriya prezidentini dəstəkləyən nümayişlərdən video və fotolar yerləşdirib, onları rejimin etirazçıları kimi qələmə verirdilər. Suriya xalqı öz prezidentini sevir və müharibə də göstərdi ki, axıradək prezidentin siyasətini dəstəkləməkdə israrlıdır. Ağlı başında olan heç kəsə nə ABŞ-ın gətirdiyi demokratiya, nə də vahhabilərin gətirdiyi islam lazım deyil. Suriyada olanlar bilir ki, şəhərlərdə, lap köhnə avtomobillərdən tutmuş təptəzə Porşe və Hammerlərə qədər, bütün maşınlarda prezidentin portretləri var. Xalqı məcbur etmək olmaz ki, pezidentin portretini gəzdirsin. Bu o deməkdir ki, insanlar sosial və ya maddi vəziyyətlərindən asılı olmayaraq qiyamçıları deyil, prezidenti dəstəkləyirlər. Hər yerdə gənclərin əlində xırda Suriya bayraları olur. Dostları ilə gəzməyə çıxan gənci məcbur etmək olar ki, əlində bayraq yellətsin? Bu axı asan deyil. Suriyalıların mentalitetindən xəbəriniz varsa, səmimi istəklə məcburiyyəti ayırd etməlisiz.
 Martın 29-da Hama şəhərində prezidenti dəstəkləyən nümayiş keçirildi- minlərlə insan ailəsi və uşaqları ilə birlikdə nümayişə çıxmışdı. Küçələr insanlarla dolu idi. O nümayişlərdə insanların əlində Bəşir Əsədin portretləri, Suriyanın bayraqları vardı, amma xəbəri verən dünya kanalları bildirirdilər ki, nümayişçilər Bəşər Əsədin hakimiyyətdən getməsini istəyirlər.
 Aprelin 1-də yəhudilərin əlində olan dünya KİV-ləri Dəməşqdə hökumətə qarşı daha bir böyük nümayişdən xəbər verdilər, süjet də göstərdilər. Amma belə bir nümayiş olmamışdı. Nə o vaxt Dəməşqdə olan jurnalistlər, nə də yerli camaat nümayişə çıxan bir nəfər də olsun adam görməmişdi. Yalan dezinformasiyalar həmin dönəmlərdə tez-tez yayılırdı, hamı elə bilirdi, doğrudan da Bəşər Əsəd öz xalqını zinhara gətirdiyindən ona qarşı böyük narazılıq var. Aprelin 16-da “Röyter” agentliyi bildirdi ki, Dəməşq küçələrinə 50 min rejim əleyhdarı çıxıb, qırğın gedir, polis gözyaşardıcı qaz və dəyənəkləri işə salıb. Bu qurama kadrlarla müşayət olunan xəbəri dinləyən Dəməşq sakinləri dəhşətə gəldilər. Necə olub ki, “Röyter”dən başqa heç kəs bu nümayişi görməyib?
 “Röyter”in məlumatları bütün dünyaya yayılır. Bir yalan şişib nəhəng yalana çevrilir, şaiyələr yaranır. “Röyter” və digər kanallar Yəməndə çəkilmiş kadrlardan və Misirdəki fotolardan istifadə edərək Suriyada iştişaşlar haqda müxtəlif xəbərlər quraşdırıb yaymaqla məşğul idilər.
 İnternetdə etirazlar haqqında həvəskar videoların necə yaradıldığı göstərilir. Küçədə dayanmış avtomobil; onun ətrafında heç nə baş vermir. Avtomobilin yanında bir kişi dayanır və daş atır. Kənarda dayananlar isə bunu çəkir. Suriya haqda yayılan həmin videoların çoxu bu cür üsulla quraşdırılmışdı. O kadrları görən Suriyalı jurnalistlər deyirdilər, axı bu adamların geyimlərindən də bilinir ki, suriyalı deyillər. Amma kim idi onları eşidən? Məsələn, livanlı Livanın özündə, ya Suriyada çəkilmiş videonu ayırd edə bilir. Yəhudi KİV-lər İraqda bir neçə il əvvəl çəkilmiş kadrları göstərib deyirdilər ki, Suriyada küçələrdə xalq hakimiyyətə qarşı çıxıb. Gebbels haqlı idi: yalan nə qədər böyük olsa, ona tez inanırlar!
 İŞİD İraqda türkmən-şiə qadınlarını bazara çıxarıb ərəb şeyxlərinə satırdı, amma yəhudi saytları bu xəbəri belə verirdilər ki, guya İŞİD o bazarlarda xristian və kürd qadınlarını satır! Xəbəri bu formada ona görə verirdilər ki, türk və müsəlman dünyasında İŞİD hörmətdən düşməsin, ona haqq və dəstək qazandıranlar olsun! Belə hallar çox olur və bizim saytlar da o xəbərləri qapıb olduğu kimi dərc edirlər. Mosul və Tikritdə vahhabilər 2700 şiə gəncini evdən çıxarıb, bir günün içində dərəyə doldurub güllələdi, amma yəhudilərin əlində və diqtəsində olan saytlar o xəbərləri elə verdilər ki, guya İŞİD 2700 İraq polisini güllələyib! Bir maraqlanan da olmalıdı ki, xırda bir şəhərcikdə 2700 polis nə gəzirdi? Bizim saytlar da həmin xəbəri məhz bu cür yaydılar. Ayıq olaq, öz əlimizlə yəhudi fitnəsini tirajlamayaq! Bildiyiniz kimi, Suriya-İraq müharibəsində vahhabi terrorçularına qarşı əsasən şiələr döyüşürdü, amma Qərb mətbuatı göstərirdi ki, vahhabilərə qarşı vuruşanlar kürd peşmərgələridir. Yəhudilər öz qan qardaşları kürdləri hörmətə mindirirdilər.
 Nəticədə Bəşər Əsəd öz xalqını qırır propaqandasına inanan kifayət qədər adam meydana çıxıb. Yadımdadır, yəhudi kanalı Bi-Bi-Si bildirirdi ki, Qəddafi hər səhər bir stəkan körpə uşaq qanı içir ki, cavan qalsın. Yazırdılar ki, Səddam prezident sarayının eyvanında oturub küçədən keçənləri snayper ilə vurur. Si-En-En-in məlumatına görə Səddam tirdə güllə atmağı bax belə öyrənirdi! Xəbər yayırdılar ki, Bəşər Əsəd piyan olanda özü təyyarənin sükanı arxasına keçir, Suriyanın kəndlərini, qəsəbələrini bombalayır. Mırta! Hələ bu şükürdü, İran dini lideri Xomeyni nə az nə çox, 3-4 yaşında körpə uşaqları zorlayırmış! Bütün bu yalanların sadə izahı var: hansı lider öz ölkəsinə ABŞ-İsrail cütlüyünü buraxmırsa, sərvətlərini yəhudilərin ayaqları altına atmırsa, həmin ölkə lideri bizə qaniçən və diktator kimi təqdim olunur. Yəhudilər müxtəlif tip xəbərlər uydurub efirə buraxırlar və xalq asanca inanır! Bu həmin kanallarıdır ki, Suriyada müharibə vaxtı Bəşər Əsədi 4 dəfə öldürdülər, 3 dəfə Rusiyaya, iki dəfə Çinə, 1 dəfə isə İrana qaçırdılar! Amma Bəşər heç yerə qaçmadı, öz torpağında oturub, kişi kimi vətənini axıradək yadelli işğalçılardan qorudu.
 2 min adam Kiyevdə Maydana toplaşıb Avropaya inteqrasiya tələb edirdi, onu bütün kanallar verirdi, amma şəhərin o biri tərəfində 100 min adam Rusiyayönümlü mitinq keçirirdi- bunu heç bir kanal göstərmirdi. Həmin 2 min adamı gecə-gündüz Ukrayna kanallarında o qədər fırlatdılar ki, xalqın Maydana həvəsi yarandı və ora axışanların sayı çoxaldı. Bax bu cür təbliğat metodu ilə münasibət formalaşdırır, özlərinə lazım olan mənfi və müsbət rəy yaradırlar. Heç bir kanal demirdi ki, ABŞ həmin ərəfədə Maydana 15 milyard maya qoyub. Bir çox müstəqil ekspertlər, dünyanın mütərəqqi kanalları Maydana ABŞ maliyyəsi barədə bar-bar bağırsalar da, hətta amerikanlar özləri də bunu dəfələrlə dilə gətirsələr də, bizim media ciddi-cəhdlə bu barədə susur, yalnız hadisələrin izrailtoslara lazım olan tərəfini verirdilər. Bu cür texnologiyaların nəticəsində 98 faiz Ukrayna xalqı Maydana yığışan həmin o 2 faizin dudkasına oynamalı oldu. Təbliğat hər şeyi həll edir. Kliçko kimi maydanlardan Ukrayna xalqına hökumət olacaq, Ukrayna da yarıyacaq! Necə ki bizdə İsa kimi iudeylərdən hökumət olmuşdu, orda da Kliçko kimi iudeylərdən xalqa hökumət olar! Kliçko da Ukraynanın elçibəyidir. Ukraynada Kliçko kimi kriptoyəhudilər, burda da İsa kimi kriptokürdlər olublar siyasi küləklərin atası- zəli kimi keçiblər postsovet xalqların boynuna, qopmaq bilmirlər! Postsovet məkanında yalnız bir problem var- İud problemi!

VII yazı: İranda rüşvət yoxdur, ora hələ demokratiya gəlməyib

 Suriyanı yox, Türkiyəni azad etmək etmək lazımdır. Türk dünyasının xilası ilk növbədə İstanbulu sabetayist-kürd (iudey) işğalından azad etməkdən keçir. Türk xalqaları birləşib Türkiyəni azad etməlidirlər. Siz hələ Bakını kürd, İstanbulu yəhudi-sabetayist işğalından qurtarın, sonra Turan qurmaq eşqinə düşərsiz! Bakıda, Ankarada bir türkü vəzifəyə gətirə bilmirlər, amma bir ucu Ulan-Batora dirənmiş imperiya yaratmaq eşqinə düşüblər. Oğlunun yanına Gəncəyə prisyaqaya getməyə pul tapmayan Novruzəli Ulan-Udeyə necə gedəcək, çox maraqlıdır.
 Çox maraqlıdır, turançılıqdan, türkçülükdən kim bir xeyir gördü bizim ölkədə? Rayonlardan Bakıya gələn kürdlərdən başqa heç kim bir qara qəpik də xeyir görmədi. Azərbaycan və Türkiyə bozqurdlarının başçıları niyə splaşnoy kürdlərdir, bilmirsiz? Azərbaycan bozqurdlarının rəhbəri kim ola kim ola: İskəndər apo! Türkçülüyü şüar edib Bakıda dividend qazanan kürd mənşəli müxalifət başqanları, eşq olsun sizə! Zor fırladırsız, halaldı sizə! Bizə bu da azdı! Zaman- ən yaxşı tənqidçidir. Görünən odur ki, Azərbaycan kürd işğalına məhz türkçülükdən ağız dolusu danışan Elçibəyin dövründə məruz qaldı.
 Türkiyə təcili Rusiyanın tərkibinə daxil olmalıdır, əks təqdirdə Türkiyə türkləri ağır xəstəliklərdən qırılacaqlar, onlara qarşı bioloji müharibə aparılır. Türkləri ayıltmaq lazımdır. Türkiyə bizə inteqrasiya etməlidir, biz Türkiyəyə yox! Türkləri öyrətmək lazımdır ki, kişiyə kişi deyilir, ərkək yox. Kiçiyə kiçik demək lazımdır, küçük yox. Biz onların dilini öyrənincə, qoy onlar bizim dilimizi öyrənsinlər. Bəysiz də keçinərik, bəy bizdə toyu təzə olan çelka oğlana derlər, hə, Türkiyədə də bir-birlərinə bəy derlər, kak budto bunlarda hər gün toydur, amma bu bir həqiqətdir ki veçni yas içindədirlər. “Burda adamın bəxti onda gətirir ki, maşını Təcili Yardım maşını ilə toqquşur”- bunu deyəsən, Əziz Nesin demişdi. “İnsanların çoxu bağırır, çırpınır, ağlayır, amma onların səsini eşidən olmur, çünki belələrinin ölü, ya diri olmaları aydın deyil, onların… ölülərdən fərqi yoxdur”. Bunu da o deyib. Türkiyə barədə. Ölüləri yamsılamaq bizəmi qalıb? Bizim qrup bir çox ruslardan alınma sözlərin dilimizdə olduğu kimi işlənməsinin tərəfdarıdır, siz istəyirsiniz maşına araba deyin, samolyota drınqalet, öz işinizdir. Voobşe, duşevnı sözü də toçnu, srazu, pramoy sözləri kimi Azərbaycan leksikonuna girməlidir. Xalq vertalyota helikopter demir, elə vertalyot deyir, nə istəyirsiniz bu xalqın canından? Türklər maşına araba dedilər günə çıxdılar, biz də deyək aya çıxaq. Aya, biz azərbaycanlılar osmanlınımı yamısılayacayıq? Məhz Şah İsmayıl Xətai şiə olduğuna görə bunların canına dərd-azar düşüb, əsl məğz budur! “Həqiqət bir gizli sirdir,/ Aça bilirsən, gəl bəri./ Küfr içində iman vardır,/ Seçə bilirsən, gəl bəri”- ən böyük İnformasiya müharibəsini də elə Şah İsmayıl aparırdı. Şah İsmayılın bu sözlərinə görə, həqiqət gizlidir və onu açmaq üçün xüsusi məntiq lazımdır. Həqiqi iman, yəni həqiqi din də insanların küfr hesab etdiyi məntiqin içindədir və onu seçmək üçün xüsusi elm lazımdır. Digər yerdə Şah İsmayıl bu elmi “pak din” adlandırır və bildirir ki: “Ərənlər sərvəti ol paki dindür”. Bu isə o deməkdir ki, həqiqəti yalnız əsl ərənlər bilirlər. Deməli, həqiqəti anlamaq üçün ərənlərin kimlər olduğunu təyin etmək və onlardan həmin elmi öyrənmək lazımdır. Eşq olsun şahımıza! Yaşasın şiəlik! Həp bərabər oxuyaq: ağam, ağam, ağam! 
 Türk kanallarında əksər verilişlərdə mütləq bu sual olmalıdır: “İlişkiniz varmı?” Sovet vaxtı bizdə televiziyada qızdan soruşardılar ki, ali təhsilin varmı? Türk televiziyasında isə verilişə dəvət almış qızdan soruşurlar ki, oriental rəsq oynaya bilirsənmi? Azərbaycanlılar ruslardan elm öyrənəndə türklər amerikanlardan şou öyrənirmişlər. Dostoyevskini tanımayan, Hüqonu oxumayan, Tolstoyun adını eşitməyən kütlənin axırı necə ola bilər? Dünyanın ən murdar kanalları türk kanalları imiş. Necə də aldandıq!.. Hamınızı türk kanallarını boykot etməyə çağırıram! Uşaqlarımızı sabetayistlərin zombiləşdirməsinə imkan verməyək! Ata 7 yaşlı oğlundan soruşanda ki, böyüyəndə kim olacaqsan, uşaq gülə-gülə Çakır olacağam deyir. Əlbəttə, hər bir insanın kim olmaq haqqı birinci onun özündə, ikinci onun yetişdiyi cəmiyyətdədir. Amma çox insan cəmiyyətləri də var ki, məhz mənəvi apokalipsis nəticəsində ya tarixdən silinib, ya da özgələr onu udub. Bu arada Qərbi Azərbaycandan olan bir “parafessor” da dilimizdəki alınma sözləri a-lya-maner-osmanlı stilində milli-qıllı sözlərlə əvəzləmək təklifini verib. Vaxtınız varsa, onun düzəltdiyi qəttəzə sözlərə bir fikir verin: bakteriya- canüzər, gözgörməz (yaxşı ki güngörməz deyil!); aviasiya- havaçılıq (Nofəl müəllim demişkən, toje ne ploxo!); motosikl- üçtəkərli (görən desin ikitəkərli olmur!); aləm- dördbulun, hər yan (no komments!); aktrisa- oyunman (bəs aktyor- oyunvüman?); diktor- vərəqoxuyan (monitordan oxuyanlar hesaba girmir!); ekipaj- sürənər (yox bir, sülənər! bəlkə “sürünər” olsun, abi?); fürsət- ələgəlmə; hərf- orxonçuluq… Nə isə, bu, çox uzun hərf oldu. Nə qədər əndrəbadi bir kompozisiya əmələ gələcəyini duydunuz yəqin. Hindkinoizm-motalizm davam edir.
 Bizdən fərqli olaraq o taydakı qardaşlarımız hindkinoizm-motalizmlə məşğul deyillər, konkret iş gedir. Təkcə Təbrizdə 840 kitab mağazası var. Çıxan kitablar 50 min tirajdan aşaşı olmur və 2-3 günə satılıb qurtarır. Bəs onda İran rejimi azəri türklərini necə savadsızlıq içində qırır, ay liberal bəyəfəndilər?! Hörmətli güneylilər, bunlar bizi aldatdılar, indi də sizi aldatmaq istəyirlər! Bizə də ki söz vermişdilər, rusları qovun, torpağınızı yarım sant qızıldan edəjik. Bizi aldatdılar, özümüz öz əlimizlə o gözəl quruluşumuzu yıxdıq, indi acımızdan qırılırıq, çaşıb sizi də aldadarlar, bunların fitnəsinə uymayın. Bunların ipi İsraildən çəkilir. Moldaviya İsrail yəhudilərini böyrəklə təmin edir, Ukrayna qızlarla, Azərbaycan isə neft və qızılla. Tbilisi paytaxtında dilənçilər ingilis dilində dilənirlər: “Xelr! mani!” Çünki oranın da ağaları bizdəki kimi ingilislərdir.
 İranda rüşvət yoxdur, ora hələ demokratiya gəlməyib. Müstəqil Azərbaycanda ilk rüşvəti Marqaret Tetçer verib: 30 milyon dollar! Bax bütün bəlalarımızın təməli də o vaxtdan qoyulub. Gözləriniz aydın, Azərbaycan trikotaj fabrikləri milli lakey paltarlarının tikişinə başlayıb. Bu necə oldu, cənablar, axı neft ölkəsinin vətəndaşları lakey paltarları geyməməli idilərdir. Po idei götürəndə qabağımızda 3-cü sort ölkələrdən gəlmə vətəndaşlar işləməli idilər. Nəsə, lakey paltarları boş şeydi, təki, Elçibəyin ruhu şad olsun!
 Hələ 90-cı illərdə proqnoz qoyulmuşdu ki, yəhudi bankları Azərbaycana ayaq açandan sonra ölkədə intiharlar kütləvi şəkil alacaq. Yəhudi işğalının ölkələrə gətirdiyi ərzaq genosidinin nəticəsi budur: müharibə yaşlı kişilər arasında ürəkdən ölənlərin sayı artıb! 1990-cı ildə tərkibində vəba virusları olan 100 minlik yumurta konteynerləri NATO-nun Türkiyədəki İncirlik Hərbi Bazasından Azərbaycana daşındı. Həmin yumurtalar ölkəmizdə müxtəlif ölümcül xəstəliklərin təməlini qoydu. Bununla da Türkiyədən Azərbaycana virus ixracına start verildi. Elçin Bayramlı deyir: “Hərdən adam arzulayır ki, zaman maşını ola, hər dəfə yemək lazım olanda gedib Sovet dövründə təmiz, təbii qidalanıb qayıdasan bu cəhənnəmə”. Söydüyünüz Stalinin vaxtında teksun kimi şirkətlərin ölkəmizə girməyə zadı çatmazdı. Samir Belil: “1988-ci ildə Azadlıq meydanına gedən insanlar, 20 il sonra bankda özündən 20 yaş kiçik birisinin önündə boynunu büküb “xala qurban, iki gün də gozlə, bu ayın faizini verəcəm” deyə yalvaracaqlarını bilirdilərmi?”. Yoldaş Stalin! Siz öləndən sonra, gərək düzünü deyim, ölkəmizin durumu mənfiyə doğru xeyli dəyişib. Dünənnəri axşamüstü 28 tərəflərdəydim, təzə tikilin çoxmərtəbəlinin həyətində bir cavan azəri fəhləsi ilə qarşılaşdım. Oturub ağlayırdı. Qalın dodaqlarını tərpətməyi əvvəlcə məni aldatdı, elə bildim ki, o da Fizuli qəzəllərinin kasıb aşiqlərindəndir. Sonra gördüm ki, yooox, zamanı, gərdişi, iqtidarı söyür. Necə də sənin yerin görünür, yoldaş Stalin! Ölkədə məktəbdən də çox bank tikilib. Yəhudi bankirlər zəli kimi daraşıblar  Azərbaycan xalqının yaxasına! Bu barədə nə müxalifət cəsarət edib danışa bilir, nə də media yazır! Bəli, bu gün müxalifətin yalnız bir şüarı olmalıdır: Bank sələminə son! Amma bu ömründə ola bilməz, müxalifət bağlanar, müxaliət naziri İsa apo işdən qovular.
 Fridrix Nauman adlı təşkilat ilə görüş keçirilərkən sual vermək üçün bir bığlı-saqqallı azərbaycanlı ayağa qalxdı: “Rayonumuzda 25 minə yaxın şikəst və əlil var. Siz onlarla bağlı hansı tədbirlər həyata keçirəcəksiniz?”. Diqqətinizə görə sağ olun. Almaniyadan gələn qonaq məlahətlə gülümsündü və nədənsə əlillər əvəzinə yenə Avropa demokratiyasının özəlliklərindən uzun-uzadı danışdı. Ya ya… İngilisləri başa salmaq lazımdır ki, bura sizə Hindistan deyil, heç olmasa apardığınız neftin pulunu verin! Araq içmisan, pulunu ver da!
Türkiyədə orta hesabla ilə bir-iki jurnalist öldürülür, həbsdə yüzlərlə jurnalist var və 5000-ə yaxın cinayət işi qaldırılıb. Jurnalist və yazarlara! Hələ utanmaz-utanmaz gəlib burda demokratiya dərsi keçirlər. 70-ci illərdə 15 min kommunist, 80-ci illərdə 30 min islamçı güllələndi. Demokratiya sadəcə bu ölkədə cırıb dağıdır, daşıb tökülür, yığmağa yer yoxdur, ona görə də bura transfer edirlər. Türk zabitinin maaşı 500 lirə olduğu halda, Türkiyə cümhürbaşqanı oz qızcığazına 52 min lirə maaş verir! Budur bunların demokratiyası!
 Amerikadan “Xocalıya Ədalət” istəyənlər: nə gündəsiz siz! Nə qədər tupoy olasan, bilməyəsən ki, elə Qarabağ mübaribəsini ABŞ Türkiyədəki emissarlarının əli ilə törədib! Bəli, Qarabağ müharibəsini izrailtoslar törətdi- nefti ələ keçirmək üçün! “Bu ədalətsizliyə dünya birliyi niyə susur?” Tüpürüm dünyanın birliyinə də, ikiliyinə də! Yaşasın şiə-pravoslav birliyi! Az qalırmış, Xocalı priznavat olunacaqmış və bütün dünya bizə konpensasiya ödəyəcəkmiş, heç olmasa Qənirənin zəhmətini bada verdiyinə görə Əkrəm hökmən asılmalıdır!
 Bəylər, bu vətəni nasıl satdınız? Azərbaycanı Amerikanın koloniyasına çevirməyiniz yetər! Hörmətli “Azadlıq” və “Yeni müsavat” qəzetlərinin baş redaktorları! Necə olur ki, sizin qəzetlərdə ölkə prezidentini söymək olar, amma İsrail prezidentini söymək olmur? Dünya ensiklopediyaları bar-bar bağırır: Azərbaycan neftini, qızılını vaqon-vaqon daşıyan, pulunu verməyən, xalqı ac saxlayan dövlətə İsrail deyilir. Niyə oxumursunuz? Niyə utanmırsınız? Niyə ölüb yerə girmirsiniz? Volter deyirdi, əgər əsl düşmənin kim olduğunu bilmək istəyirsinizsə, görün sizə kimləri tənqid etmək qadağan olunub. “Düşməninə təslim olmuş bir cəmiyyət üçün azadlıq mahnıları oxumaq axmaqlıqdı”. Bunu isə Doktor Əli Şəriəti deyirdi. İldə də 1 milyon azərbaycanlını rak edən ölkənin adına Türkiyə deyilir. Bir neçə min azərbaycanlı həkimin müalicə aldığı ölkə İrandır! Ancaq yəhudilərin kef elədiyi dövrana müstəqillik deyilir. Bu ölkədə vətənpərvər görünmək üçün gərək həmişə Türkiyəni tərifləyəsən. İranı təriflədinsə xalq düşməni çıxacaqsan,- demək ermənilərə işləyirsən! 100 minlərlə ağır xəstəmizi müalicə etdiyi üçün Azərbaycan xalqı sənə minnətdardır, İran! Əsl dostları tanıyaq! İrana 100 minlərlə xəstə gedib qəpik-quruşa sağalıb gəlib, Türkiyəyə isə bircə Sevinc Babayeva gedib, onu da orda öldürüblər. Hə, bir də Baloğlanın qara cigərini 200 min alıb kəsib götürmüşdülər. İran məhz Türkiyənin ərzaq şirkətlərinin xəstələndirdiyi 100 minlərlə xəstəmizi sağaltdı. İran söz verdiyi kimi şiələri qorumaqda davam edir. Sionist ilanının başını əzməkdə davam edir. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, İranın, Rusiyanın Azərbaycana borcu yox, İsrailin borcu var, btc borusu ilə axıdılan neftə görə hələ bir qəpik də verilməyib.

VIII yazı: Türkiyə hər gün Amerika banklarına 118 milyon dollar sələm ödəyir

 Cənnətə gedən yol Vaşinqtondan keçmir, cənab liberallar! Avraam Linkoln Amerikada hindu qətliamının memarı olub, bizim azadlıqsevərlər ondan sitat gətirəndə çox gülünc görünür. Əgər Avraam Linkoln dirilsəydi və həyətində əkdiyi marixuanadan çəkəndən sonra buraxdığı cümlələrin Azərbaycan ziyalılarının şüur və qəlbinə hakim kəsilərək böyük bir ideologiyaya çevrildiyüini görsəydi, əlbəttə, təəccüb edərdi. Təəccüb edərdi ki, belə uypaketlər var dünyada. 17-ci əsrdə Amerikada 150 milyon hindi vardı. İndi yoxdur. Muzeydə müqəvvaları qoyulub. Budur demokratiyanın təntənəsi! “Mən Qudla hindular haqqında tez-tez mübahisə edirdim. Qud belə hesab edirdi ki, qadınlarla kişiləri öldürmək, gənc hindu qızlarını isə saxlamaq lazımdır. Mənə isə aydın idi ki, biz qızları da öldürməliyik”. Kaliforniyada məskunlaşan ilk kolonistlərdən- indiki demokratların ulu babalarından birinin məktubudu. Amerikada hüquq adlandırılan şey real olaraq həmişə güclülərə xidmət edir. Bu gün bizdə fəxrlə bildirilir ki, dövlətimizin milyardlarla dollar valyuta ehtiyatı vardır. Amma hardadır o milyardlar? ABŞ bankında! Həmin milyardları bu gün Yer kürəsinə ağalıq edib hər yerdə müharibə aparan ABŞ-dan geri almaq mümkündürmü siz bilən? ABŞ-ın xarici borcunu adambaşına böldükdə hər bir amerikalının dünya ictimaiyyətinə 51 min dollar borcu olur. ABŞ-ın hərbi büdcəsi dünyanın bütün ölkələrinin bir yerdə götürülmüş hərbi büdcəsinə bərabərdir. Bu cür millitarist öllkə sülh və əmin-amanlıqdan danışır? Amerikada təcili yardım maşınını çağırmaq üçün 2 min dollar verməlisən! Budur sizin dermokrtiya? 60-cı illərdə Amerikada zənciləri küçədə güllələyirdilər, indi ondan da çox güllələyirlər. Küçədə zibil yeşiklərinin yanında yatırlar hamısı. Get Manxettendən 100 metr o tərəfə çıx, əsl amerikalını görəcəksən. Təkcə Nyu-Yorkda 3 milyon evsiz-eşiksiz adam var, küçədə yatir. Demokratiya siz nəyə deyirsiz? Demokratiya geylərin tv-yə çıxmasıdırsa, tüpürüm elə demokratiyaya! Gecə-gündüz quru piar aparılır, pokazuxa baş alıb gedir. Bəli, ABŞ-da inkişaf cırır- təkcə son 4 ildə 23 milyon adam işini itirib! Guya İngiltərədə sərbəst toplaşmaq azadlığı var! Yalançının... Bu ölkədə ancaq geylər sərbəst toplaşa bilərlər, geylər! Başqa heç kim yox! Televiziyaların göstərdiyi başqadır, reallıq başqa.
 Kapitalizmdə bazar adamına iş adamı deyirlər. İşğala inteqrasiya deyirlər, ölkəyə sələm paylamağa investisiya. Böyük İsrail yaratmağa turançılıq deyirlər, fəqir xalqların sərvətlərinin daşınıb aparılmasına “enerji təhlukəsizliyi” deyirlər.  Bu “inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi” nə olan şeydirsə, Azərbaycan xalqının evini yıxdı. Sovet hökumətinin, rusların xalqa verdiyi evləri yəhudi bankları xalqın əlindən alır. Adı olur, məsələn, Suriyanın dostları, amma o toplantıya əslində Suriyanın düşmənləri toplaşır. İndi qayda belədir. Gör dünyanın harasıdır ki Suriyanın ABŞ tərəfindən işğalı Suriyanın azadlığı kimi başa düşülür və Azərbaycanın monqoloid köşə yazarları bunu xalqa azadlıq kimi sırıyırlar.
 SSRİ dağıldı, aparıcı siyasi xadimlərin və işgüzar dairələrin nümayəndələrinin öz şəxsi mənafelərinə xidmət edən, lakin cəmiyyət üçün təhlükəli olan qərarlar qəbul etmələri daha heç kimi şoka salmır. “Azad bazar” var, nə qədər istəyirsiniz orda fırlanın. Neftə, qızıla və ikraya dərməyin, bunlar sizlik dəyil, İsrail müəllimlikdir. Vətəndaşlar ölürlər, azalırlar? Nə olsun! Dövlət üçün qayğısına qalacağını öhdəsinə götürdüyü xalq daha yoxdur. Rafiq Tağı demişkən, insanların qırılmamağa ixtiyarları çatmır, onların qırılmasına Konstitusiya icazə verir. Əhalinin böyük əksəriyyəti bir qrup adamın sabahkı firavan həyatını təmin etmək üçün işləyirlər.
 Sovet hökuməti yıxıldıqdan sonra Bakıda ilk qapanan “Bilik” kinoteatrı oldu. Simvolikdirmi? İnsanların məlumat bazalarını azaltmaq, kitabxanaları sökmək, təhsili öldürmək, elmi-məlumatlandırıcı mərkəzlərin yaradılmasının qarşısını almaq, əsl mətbuat və nəşrlərin inkişafına mane olmaq, din xadimlərini ləkələmək, cinayətdə ittiham etmək İsrailin və onun yerli nökərlərinin planlarının tərkib hissələridir. Siyasi xaos dərinləşdikcə, ictimai fikir və elmi sahələrdə durğunluq baş qaldırır, psixoloji tarazlıqlar pozulur. Nəticədə qoy ölkələrində qorxduqca pessimizmə qapılan məzlum, Amerika və İngiltərə müstəmləkəsinə boyun əyən itaətkar nəsillər yetişir. Yəhudilər qoy xalqlar yaşayan ölkələrdə səhiyyə, abadlıq işlərinin inkişafının qarşısını almaqla yanaşı yoxsulluq və aclığı da qoruyub saxlayır. İudeylər taladıqları Şərqdə kök atmaq, yerbəyer olmaq üçün onu səfalət içərisində çabaladırlar.
 Etiraz hərəkatının əsasını təşkil etməli olan məhsuldar qüvvə məhv edilib. Mossadın təşkil etdiyi Qarabağ müharibəsi adlı ətçəkəndə Azərbaycan xalqının say-seçmə oğulları sıradan çıxarılıb. 90-cı illərin əsas aparıcı, hərəkətverici qüvvəsi mason-iudey siyasəti nəticəsində beyin yuyulmasına məruz qoyulub. Bundan başqa, 3 milyondan artıq adam Azərbaycanı tərk edib, bir tikə çörək dalınca Rusiyaya üz tutub. Bu adamlar hərbi mükəlləfiyyət yaşında olan adamlardır. Bu gün Azərbaycanda siyasi, ictimai, iqtisadi sahələrdə fəal olmalı, mövqe tutmalı olan adamlar ölkəni tərk ediblər. Odur ki müstəmləkə siyasətinə qarşı çıxacaq sanballı kütlə yoxdur. Azərbaycanda qalan insanların da idmanla, konsertlə, müxtəlif əyləncələrlə, narkotik maddələrlə evini yıxıb məhv ediblər. Teleşoular, teleseriallar da bizim müasirimizin gündəlik qəbul etdiyi narkotik “teledozalar”dır. Bu dozalar zaman-zaman onun düşüncəsini, yaddaşını, sonda isə iradəsini əlindən alır. Nəticədə Azərbaycan işğalçılarçün cənnətə, yerli xalq üçün isə cəhənnəmə çevrilir. Beynəlmiləl yəhudi yavaş-yavaş, ancaq qazandığı uğurlar yolunda əmin halda millətimizin boğazını sıxmağa başlayır, nəfəsini kəsir. Əlacsız qalmış xalq gecə-gündüz Allaha yallvarır Rusiya gəlsin, SSRİ bərpa olsun. Özü də indi yox, 25 ildir mürdəşirlər paytaxtda peyda olandan xalq hansı tələyə düşdüyünü yaxşı anlayır. 
 Bu zadları təcili olaraq ölkədən çıxarmasaq, bəli, ölkə get-gedə zad kökünə qalacaq. Ölkədəki hərc-mərclik, qanunsuzluqlar, yerlibazlıq, bir bölgənin hər şeyə sahib olması, başqa bölgələrin isə acıncaqlı vəziyyətdə yaşaması son nəticədə dövlətə biganəlik, demokratiyaya nifrət yaratmışdır. Müstəqillik əldə olunandan sonra sükan arxasına keçmiş qaragüruh mənzil təchizatında, doğum evlərində, təhsildə, işədüzəlmədə dəllalığı, soyğunçuluğu insanlara təlqin etməklə, onları beyinlərə yeritməklə, varlanmaq üçün hər cür çirkin yolları insanlara əxz etdirməklə, elmi bir kənara tullayaraq pazı səhnəyə gətirməklə özünün süqutuna doğru gedir. Əlindəki dəyənək, işlədilməsi mümkünsüz edilən qanunlarla və ya bir sıra mənsəbpərəstlərin vəzifə xatirinə boğazdan yuxarı tərifləri ilə dövlətçilik olurmu? Zəhmət adamlarının inamını qazanmayan, onların sosial maraqlarını tam müdafiə və insan haqlarını təmin etməyən quruluş xalqa lazım deyil. Kifayət qədər güclü və canlı bir milli dövlət daxildə güc nümayişinə ehtiyac hiss etməz. Çünki vətəndaş dövlətinə səmimi sevgi ilə bağlı olmalıdır. Ancaq vətəndaş əsarətdə saxlanılırsa, bu, dövlət hakimiyyətini qorxu və təlaş içərisində sürdürəcək. İndiki respublikada azadlıqdan bəhs edilərkən, vətəndaşlara qarşı yalan söylənməkdədir. Belə ki azad vətəndaşlar Azərbaycanda ancaq Sovetlər vaxtı vardı.
 Sovet dövrünə nifrət edirsiniz? Yox, elə bildim Sovet dövrünə nifrət edirsiniz. Səsiniz elə çıxır ki, elə bil Sovet dövrünə nifrət edirsiniz. Rusiya bizə nə verdi? Bir həsir idi, bir məmmədnəsir. Bir Qurbanəli bəy idik, bir də Novruzəli, Kərim Kərimov elədi bizi. Yalnız Rus imperiyasının gəlişi ilə bizim yerlərdə haqq-ədalət bərqərar oldu. Siz öz xanlarınızın, bəylərinizin nə dərəcədə şəxsiyyət olduğunu hələ sonra biləcəksiniz. Yəqin ki müstəqillik illərində təxmin etdiniz, bəy necə olur, xan necə olur. Koroğlunu tanıdıq. Kor olan göz kimindir? Yalnız rus əsgərlərinin gəlişindən sonra bizim xalq nizama düşdü, qayda-qanun yaradıldı, özbaşnalığa, harınlamışlığa, qaniçmişliyə son qoyuldu. Sovet hakimiyyəti vaxtı qiymətlər hər il düşərdi, qalxmazdı. Sovet hakimiyyəti vaxtı banklar əhaliyə borclu idi, əhali banklara yox! Hətta mən bu yazını yazmağıma və sən oxumağına görə də məhz ruslara minnətdar olmalıyıq, zira ingilis müstəmləkəsi Hindistanda bizim taylarımız yazıb oxumağı bilmirlər! Sovet hakimiyyəti dilimizə bildiriş, təsərrüfat, yarış, quruculuq, kosmonavt, o cümlədən gerizəkalı adamları ifadə etmək üçün “kolxoz” sözlərini gətirdi. Yalnız 25 illik irticadan, ətçəkən maşında çəkilməkdən sonra başa düşdük ki, bizim böyük qardaşımız osmanlı yox, elə ruslar imiş, türkdən bizə qardaş olmaz! Gec də olsa başa düşdük. Azərbaycan xalqını yaşadan, qol-qanad verən elə ruslar imiş, məhz kürd işğalından sonra xalq rəzil kökə düşdü. Ruslar gedəndə tam sağlam 90 faiz azərbaycanlı qoyub getmişdi. İndi hər 2 nəfərdən biri rakdır, ya da hansısa simptomun daşıyıcısıdır. Qardaş Rusiya Suriyaya kömək etməklə, Yəmənə dəstək olmaqla bir daha sübut etdi ki, düşmən deyil, bizimkidir! Yəhudi təbliğatına uymalalıyıq! Rusiya- ruzi deməkdir. 3 milyon azərbaycanlı bir tikə çörək dalınca Rusiyaya gedib, sən nə ixtiyarla Rusiyanı söyürsən, ey Allahın bədbəxti?! Romantika Cıranlar Partiyası adlı istifadəçi görün o gün feysbukda nə deyir: “Salam. Gəldim deyəm ki, Moskvanın xudmani kafelərində kabaçı işləmək Türkiyədə tələbə həyatı yaşayıb solçu dəcəlliyi etməkdən qat-qat üstündü. İndi isə icazənizlə, gedəsi yerim var”.
 90-cı illərdə elə bilirdik Türkiyə kimi rahat, firavan, mədəni ölkə yoxdur. Feysbuk dostumuz Ramin Musayev deyir: “Elə bilirdik ki türklər əsgər getmiyən oğlana qız vermir, sərhədlər açıldı, gördük ki bunlar lap Bülənt Ərsoya da qız verir”. Hamısı təbliğatın nəticəsidi. Türkiyə hər gün Amerika banklarına 118 milyon dollar sələm ödəyir. Budur əsl Türkiyə! İndi gəlib bizə azadlıqdan dəsr keçir, turançılıq yeridir. Türkiyәdә 435 kitab, 645-dәn artıq qәzet vә jurnal rәsmәn qadağan olunub. Bəli, Türkiyədə demokratiya aşıb-daşır, gəlin onun əyaləti olaq! Son məlumatlara görə Türkiyənin ümumi əmlakının 86 faizi yəhudilərə məxsusdur. Türkiyədə hər iki adamdan biri rakdır, gəlin Turan birliyi yaradaq, biz də rak olaq!  Bizim coğrafiyalarda türk xalqları içərisində yəhudi banklarına sələm ödəməyən yeganəsi cənubi azərbaycanlılardır. Gəlin onları da özümüzə birləşdirək, qul eləyək!

IX yazı: Amerikanın Yaxın Şərq proyekti Suriyada sözün əsl mənasında abort edildi!

 ABŞ-ın dövlət nümayəndəsi Cenifer Psaki yüksək tribunadan səsləndirir ki, Kiyev hökumətinin ölkənin şərqinə göndərdiyi qoşunlar silah anbarlarını qorumaq üçündür və heç kimə hücum etmirlər, amma xəbərlərdən görürük ki, onlar müdafiəçilərin qurduğu blokpostlara hücum edir və dinc sakinləri güllələyirlər. Ukraynanın yəhudi xuntası ölkənin şərqindəki əhalini rus olduğuna görə qırır. Viktoriya Nuland əlində saqqaılı kazakın şəklini tutub bütün dünyaya göstərir ki, bu rusların Ukraynaya göndərdiyi Babay ləqəbli QRU zabitidir. Amma bir müddət sonra həmin Babay televiziyaya çıxaraq müsahibə verir, etirazını bildirir, Nulandın dediklərini ələ salır. Üzə çıxır ki, o yaxınlıqdakı kənddə yaşayan qoca bir kişidir, rus speçnazı ilə də heç bir əlaqəsi yoxdur, sadəcə öz torpağını qorumaq üçün əlinə silah alıb.
 Təkcə 2014-cü ilin may ayının 2-dən avqustun 11-nə kimi Novorusiya müdafiəçiləri tərəfindən Donbasda 109 polyak, 98 amerikan, 70 kanadalı, 56 latviyalı, 54 gürcü, 49 eston, 44 ingilis, 33 litvalı, 20 avstraliyalı, 12 şved muzdlusu öldürülmüşdür. Bunlar MKİ-nin müxtəlif mühafizə adı altında strukturları və NATO xətti ilə Ukraynaya göndərilmiş döyüşçülərdir. Bizim saytlar belə məsələlərin üstündən sükutla keçirlər, amma Babay kimi Donbas mujikini xalqa QRU zabiti kimi sırımağa çalışırlar. Hesablamalara görə Ukrayna ordusunun tərkibində dünyanın 39 ölkəsindən muzdlular döyüşür.
 ABŞ Dövlət Departamenti rəsmi şəkildə bildirir ki, Ukraynada amerikan muzdluları yoxdur, amma youtub həmin muzdluların Ukrayna aeroportlarında düşməsi və hətta onların yerli sakinlər tərəfindən əsir alınması videoları ilə doludur. Yalan baş alıb gedir. ABŞ məhz belə yalanlar hesabına dünyanın yarısını tutub, uzun onilliklər boyu xalqların təbii sərvətlərinə yiyələnərək onları ac-yalavac kökə salıb. Amma Rusiyaya çatanda məsələ qəlizləşib. Burda NATO hərb maşını dalana dirənib, eləcə də NATO-nun apardığı dezinformasiya müharibəsi effektivliyini itirib. Rusiyanın öz təsir mexanizmləri var. Yalan burda işləmir. Burası rus torpağıdır!
 Deyirlər Rusiya Krımı işğal etdi. Krımda referendum keçirildi və 98 faiz əhali Rusiyaya birləşmək üçün səs verdi. Rusiyanın Krımı işğal etməsindən danışanlar nədənsə ABŞ-ın İraqı işğal etməsi barədə susurlar. İraqda hər gün partlayışlar olur, yerli xalq amerikan əsgərlərinə çox yerdə güllə atır, görməyə gözləri yoxdur. Krımda isə nədənsə rus əsgərinə güllə atan yoxdur. Əksinə, xalq o əsgərləri gül-çiçəklə qarşıladı, küçələrə axışıb rus qoşununun Krıma girməsini günlərlə bayram etdi. ABŞ açıq-aşkar deyə bilmir ki, “bizə olar, sizə yox”, çünki onda azadlıq və demokratiya haqda illüziyalar bir anda uçub gedər. Xalqın Yer üzünün “xoşbəxtlik mələyinə” inamı itər. Odur ki, malamaq, quraşdırmaq, əsaslandırmaq lazım gəlir.
 İqtidar saytlarımızdan tutmuş müxalifət saytlarına kimi (bildiyiniz kimi bu saytların hamısı qərb bölgəsindən olan kürdlərin və kriptokürdlərin əlindədir) Ukrayna xuntasının ölkənin şərqində apardığı əməliyyatları antiterror əməlliyyatları adlandırırlar. Bəlkə “terror əməliyyatları” yazmaq daha yerinə düşərdi? Elə təkcə bu cəhət onların bir mərkəzdən idarə olunduğuna dəlalət edir. Əl-ələ verib antirus təbliğatı aparırlar, fürsətdir. Qərəzli məqsədlər güdən həmin yoldaşlardan soruşmaq yerinə düşərdi ki, əgər Rusiya aqressordursa, niyə müharibə gedən bölgələrdə əhali ana vətənləri Ukraynaya yox, Rusiyaya qaçırlar? Niyə müharibə gedən yerlərdən qaçqınlar Kiyevə yox, Rusiyaya axışır?
 Fikir verdinizsə, ABŞ-ın yəhudi dövlət katibi Viktoriya Nuland Ukraynanın Maydan mitinqçilərinə konfet paylayırdı. Amma özlərində Uoll-Stritdə mitinq olanda 700 nəfəri optom güllələdilər. Demək, Maydandakılara konfet, Uoll-Stritdəkilərə qurğuşun?! Maydan meydanında konfet paylayan ABŞ rəsmisindən soruşan olmadı ki, axı sizdə o itkin düşmüş yüzlərlə etirazçının taleyi noooldu? Prezident sekçilərində Obamaya konkurent olan 25 namizədi həbs edib elə yoxa çıxardılar, izi-tozu da tapılmadı! Budur Amerikan xoşbəxt demokratiyası! Təkcə 2013-cü ildə ABŞ xüsusi xidmət orqanları xaricdə 253 siyasi xadimi öldürüblər. Öldürürlər, sonra deyirlər layiqli kandidat yoxdur. Bax budur maydanlığın dərəcəsi! Bizim burdakı liberallar da onlara züy tuturlar! Maydan elə hər yerdə maydandır, istər Ukrayna olsun, istər Azərbaycan.
 1 iyul 2011-ci ildə Tripolinin Yaşıl meydanına 1 milyon 700 min liviyalı toplaşmışdı. Onlar ABŞ aqressiyasına qarşı çıxır, NATO-nun Liviyaya təcavüzünə etirazlarını bildirirdilər. 1 milyon 700 min- bu Liviya əhalisinin 97 faizi deməkdir. Axırı nə oldu? NATO Liviyaya girdi! Budur demokratiya! “Azadlıq” və “Yeni müsavat” qəzetlərinin qondarma köşə yazarlarından soruşuram, budur sizin demokratik kriteriyalarınız?! Axı xalqın səsindən ağız dolusu danışan sizsiniz, məgər 1 milyon 700 min xalqın səsi deyil? Hansı xalq ki, belə qəzetlərin yazdığı liberal cəfəngiyyatlara inanır, onun axırı yoxdur!
 Azərbaycan cəmiyyətinin narazı qaldığı məqamlardan biri təkfirçi terror təşkilatları üzvlərinin bizim mediada “mücahid”, “üsyançı”, ən sərt halda isə “silahlılar” adı ilə təqdim olunmasıdır. Ümumilikdə götürdükdə, İŞİD həqiqətləri barədə telekanallar və bir çox saytlar ictimaiyyətə düzgün məlumat vermir. Əksinə, terrorçuların əsl simaları, törətdikləri vəhşiliklər gizlədilir. Bu isə ictimaiyyətdə həqiqi fikrin formalaşmasına əngəl törədir və gənclər arasında yad sektalara qoşulmağa stimul yaradır.
 Azərbaycanda dezinformasiyanın yayılmasının əsas səbəbi yerli telekanal və bəzi aparıcı KİV-lərin məlumatları əsasən Türkiyə KİV-lərindən və Qərb informasiya mənbələrindən götürməsi ilə bağlıdır. Orada isə KİV-lərin kimə mənsub olması hamıya bəllidir. Bəli, bizim “Azadlıq” və “Yeni müsavat” kimi həşəmətli qəzetlər yaydıqları informasiyanı ancaq və ancaq yəhudilərə məxsus olan media orqanlarından götürürlər. Azərbaycan xalqı üzərində manipulyasiyalar davam edir. Vətəndaşlarımız beyin yuyulmasına məruz qoyulur. Ukrayna çiçədi, Rusiya kxa! Türkiyə çiçədi, Suriya kxa! İsrail çiçədi, İran kxa! Növbədə kim var? Donqililər gecə-gündüz Türkiyəni tərifləyirlər. Rusiyanı tərifləyənləri isə kürdlər tv-yə yaxın buraxmırlar. Yalan rəy belə formalaşdırılır. İnsanlarımız kürd jurnalistikasının iş prinsipinə artıq bələd olub: Onlara lazım olan olanı yazırlar, lazım bilmədikləri olanı isə yazmazlar! Bu qədər sadə. 
 Gör vəziyyət nə yerə gəlib çatıb ki, Obama televiziyada açıq-aşkar söz verdi ki, suriyalılar Bəşər Əsədi devirsələr onlara pul verəcək. Bu qədər bəsit. Gör nə günə qalıb demokratiya. Vahhabilər NATO-nun gizli ordusudurlar. Onlar NATO-nun Şərqdəki planlarını həyata keçirirlər. Təfkirçilərin Suriyaya hücum etməsi planı İsraildə işlənib hazırlanmışdır. BMT-də müzakirə olunan Suriya rezolyusiyası əslində İsrailin Netaniya şəhərindəki bir villada tərtib olunmuşdur. Orda Qətərin baş naziri, Səudiyya kəşfiyyatının zabitləri, ABŞ-ın İsraildəki səfiri və İsrail kəşfiyyatından olan bir neçə yüksək rütbəli yığışaraq həmin sənədi tərtib etmişlər və bir müddət sonra həmin sənəd BMT-nin müzakirəsinə çıxarılmışdır. Çox təəssüf ki, BMT kimi yüksək nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların çıxardığı qərarlar İsrailin şəhərlərində verilir! Demək, belə çıxır ki, dünya xalqlarının taleyini israillilər həll edir! Haqq-nahaqq dəxli yoxdur, izrailtosların kimdən xoşları gəlmədi, onu BMT-nin müzakirəsinə çıxarırlar! Sonra deyirlər ki, BMT xalqlar ailəsinə məxsus təşkilatdır,- xeyr, BMT yəhudilərin əlində alət olan təşkilatdır! İsrailin oyuncağıdır. O bir Dəccal qamçısıdır.
 Həmişə olduğu kimi, NATO-nun sadiq nökəri Türkiyə müsəlman qətliamının həyata keçirilməsində əsas rol oynadı. Plan belə idi ki, Səudiyyənin maliyyələşdirdiyi, Türkiyənin təlim keçdiyi, İordaniya və Qətərin hərbi texnika ilə təmin etdiyi muzdlu vahhabi ordusu Suriya ərazisinə soxulacaq, NATO və İsrail təyyarələri isə Suriyanın hərbi bazalarının bombalayaraq ordunun müqavimət gücünü məhv edəcək. Yaxşı ki, Suriya sahillərində rus gəmiləri vardı, yoxsa həmin savaşın biz şiələr üçün nə ilə nəticələnəcəyini yəqin ki təxmin edirsiniz. 4 min iranlı əsgər yerdə əməliyyat apardı, rus gəmiləri isə Suriya səmasına dürtülən Türkiyə və İsrail təyyarələrinin hamısını vurub saldı. Sionistlərin arzuları ürəklərində qaldı. Hizbullah və Rus QRU-su (Qlavnoe Ravedıvatelnoe Upravlenie – Baş Kəşfiyyat İdarəsi) NATO hərb maşınını sındırdı. Suriyanın dirənişi Amerikanı və onun Yaxın Şərqdəki müttəfiqlərini pis vəziyyətdə qoydu. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Kondaliza Rays deyirdi, Yaxın Şərqdə demokratiyanın yaranmasına az qalıb, hələ sancılardı, cavabında Hizbullahın komandiri Seyid Həsən Nəsrullah dedi, biz onu (sizin nəzərdə tutduğunuz demokratiyanı) abort edəcəyik. Bəli, Suriyada sözün əsl mənasında Amerikanın Yaxın Şərq proyekti abort edildi!
 Yeri gəlmişkən, bu yazını oxuyan istifadəçilərdən xahiş olunur ki, yazıdakı tezisləri feysbukda paylaşsınlar, alqoritm itməsin. Fikirlər dağılır, amma yağ kimi gedir. Nəticələr elan olunub: biz qələbə çalmışıq! Odur ki stimul var. Qələbə bizə stimul verir. İrəli!

X yazı: Şiəlik də pravoslavlıq kimi Qlobal Prediktorun bacarmadığı, hökm edə bilmədiyi bir sistemdir

 İsrail səfirliyi işçilərinin Azərbaycan adı və və bayrağı altında müxtəlif səhifələr açaraq, qruplar yaradaraq, özlərinə lazım olan təbliğat aparmalarından bu gün sosial şəbəkələrdə çox danışılır. (Demotivatorlardan birində göstərilir ki, əsas diqqət vətənpərvərlik üzərində cəmlənsə də, arada Rusiya və İrana qarşı nifrət yaradacaq statuslar paylaşmaqla lazımi effekti alırlar). İsraili kəşfiyyatının idarə olunan ideloji insan qrupları yaratmaq məqsədi güdən 3 müxtəlif şöbəsi var. Onlar qoy xalqların “təlim-tərbiyə”si ilə məşğuldurlar. Bu şöbələrdən biri informasiya-analitik şöbədir. İnformasiya-analitik şöbə bütün dünya ölkələrində mövcud durumlarla bağlı məlumat toplamaqla məşğul olur. Sonradan saf-çürük edilmiş həmin informasiyalar əsasında hazırlanmış hesabatlar İsrailin hakim dairələrinə və siyasətçilərinə təqdim olunur, vəziyyətə uyğun lazımi məsləhətlər verilir. Digər müvafiq şöbə Tədqiqat şöbəsidir ki, bu idarə dünyanın müxtəlif regonlarındakı vəziyyətlə bağlı requlyar hesabatlar işləyib hazırlayır. Üçüncü şöbə isə psixoloji müharibə və dezinformasiya aksiyaları idarəsidir. Psixoloji müharibə, təbliğat və aldadıcı manevrlərin işlənməsi vəzifəsi məhz bu idarənin üzərinə düşür.
 Tədqiqatla məşğul olan şöbənin işçiləri internet və digər KİV-lərlə dünya ölkələrindəki mövcud siyasi durumu izləyirlər. Yerli insan kütləsinin əhval-ruhiyyəsini, tələbatlarını, hisslərini, maddi-mənəvi durumunu müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Onlar topladıqları məlumatı informasiya-analitik şöbəyə ötürürlər. Bu şöbə isə öz növbəsində informasiyanı emal edərək, süzgəcdən keçirərək psixoloji müharibə və dezinformasiya aksiyaları şöbəsinə yollayır. Həmin şöbə isə aldadıcı müharibə layihəsi işləyərək hazırlayır. Azərbaycan üçün bu şöbə artıq nurçuluq və vahhabilik kimi iki idarə olunan insan qrupu yaradaraq ortaya çıxarmışdır. Yabançı məzhəb və sektaların ölkəmizə doldurulmasında məqsəd ölkənin əsas dini olan şiəliyin diskriditasiya olunmasıdır. Bütün bu hizmətlər, təfkirlər son nəticədə xalq kütlələrinin öz yerli məzhəbi olan şiələyi iqnor etməsinə gətirib çıxarmalıdır. Çünki şiəlik də pravoslavlıq kimi, Qlobal Prediktorun bacarmadığı, hökm edə bilmədiyi bir sistemdir. Sem dayı nə qədər cəhd etsə də, şiəliyi pulla da ala bilməyib, hələ gələcəkdə ABŞ imperiya maşınını küftankuf edəcək Mehdi zühuru da gözlənilir. Qlobal Prediktorun nəhəng çarxına paz sancaraq onu yeriməyə qoymayan sistem Şimalda pravoslavlıqdırsa, Cənubda da şiəlikdir. Şiəlik ipə-sapa yatmır. Şiəlik insanı mətinləşdirərək mübarizə meydanına yönəldir. Yevronal məhz buna görə qeyzlənir və Əli yolunun davamçılarını ləkələmək üçün milyonlar xərcləyir. Nəhəng biomassa ideoloji planda israf olunmalı, zombiləşdirilməli, heyvan sürüsü tək köməksiz vəziyyətə salınaraq rahatca idarə olunacaq hala gətirilməlidir.
 Mövcud plana görə, şiəlik tez bir zamanda əsas maneə kimi Yer üzündən silinməli, yerini Pensilvaniyadakı imamın ton verdiyi sözəbaxan islam modelinə verməlidir. Nurçu xanım deputatın dediyi kimi, “Bu işlərin Memarına əhsən!” (mason formulirovkası). Artıq Bakıda hara tüpürürsən, altından bir sekta çıxır. Vəziyyəti elə hala gətiriblər ki, insanların bir qismi çaş-baş qalaraq ateizm yolu seçir. Həyat rıçaqlarını əlində saxlayan və boynumuzdakı halqanı get-gedə daraldan Qlobal hakimiyyət bizə başqa seçim yolu saxlamır. Epoxanın atributikası kulis kimi saytlardır ki, gecə-gündüz pozğunluğu yayır. Ölkə mediasında hər şeyə rast gəlirsən, bircə ölkənin əsas dini olan şiəlikdən başqa! Milli Məclisdə hər sektaçıya rast gəlirsən, bircə yerli şiə ruhanisindən başqa! Məqsəd şiəliyi kulisdən kənarda saxlamaqdır. Biz pərdə arxasında qalmalıyıq, xalq bizi görməməlidir, iudeylərin yerli vassalları olan qərb kürdləri isə siyasətə, ədəbiyyata və mədəniyyətə ton verməlidirlər. Xalq İsraildən çalınan avazın ritminə oynamalıdır. İudeyadan göndərilən şortu proyektlərdən başqa ortada heç bir iş olmamalıdır.
 İudeylərin dirijorluq etdiyi, onların yerli vassallarının əlində olan kanallarımız şiəliyin öz xeyirxah başlanğıcından ayrılıb mənfi fonda göstərilməsi üçün əllərindən gələni edirlər. 20 il idi Azərbaycan xalqına yeridirdilər ki, Hizbullah terror təşkilatdır, Suriya müharibəsi başlayanda isə üzə çıxdı ki, Hizbullah İsrail qəsbkarlarından və vahhabi başkəsənlərindən qorunmaq üçün yaradılmış müdafiə ordusu imiş! Şiəlik bizi düşmənə qarşı yumruq kimi birləşdirən yeganə ideologiyadır. Satanaya qarşı duruş gətirməyimiz üçün yeganə sığınacaqdır. Ruhani struktur bizi səfərbər edir və təhlükələri qarşı ayıq saxlayır. Şiəlik həm də sağlamlığımızın qarantıdır. Mənim yadımdadır, şiəliyin güclənməsi Lənkəran bölgəsinin tam narkotikə otuzdurulmasının qarşısını aldı. Suriyada, İraqda cəmləşib üzü bəri axın alan vahhabi selinin qarşısını şiəlik aldı, müsavatçılıq, bozqurdçuluq yox! İŞİD ordusu İraqda 17 min türkməni qanına qəltan edəndə bozqurdlar ortada yox idilər, nədənsə səsləri çıxmırdı!
 Tədqiqat idarəsi son zamanlar Azərbaycana böyük ümidlər bəsləməyə başlamışdır. Ölkəmizə maraq göstərir və insanlarımızın mənəvi-ruhani tələbətlarını öyrənirlər. Sovet dövlətinin dağılmasından sonra yaranmış ideoloji vakuumu doldurmaq üçün tez-tələsik türk kardeşlərimiz və abilərimiz İsrail kəşfiyyatı tərəfindən ölkəmizə transfer olundu. Araşdırsaz görərsiz ki, Milli Azadlıq Hərəkatı ilk başlayan zaman hər yerdə qaldırılan bayraqlar şiə bayraqları idi. Lakin sonradan onun yerini 1918-20-ci illərdə mövcud olmuş Demokratik Cümhuriyyətin bayrağı tutdu. Tez-təcili arxivlərdən eşilib çıxarılmış müsavat ideologiyasının tozu silindi, yenidən işlənib hazırlandı və qərb bölgəsindən olan kürdlər həmin ideologiyanın daşıyıcıları təyin olundular. Meydan hərəkatına saysız-hesabsız pravokatorlar cəlb edildi. Qərbin kəşfiyyat orqanları ölkəmizdə kürd vassallarının köməyi ilə elə effektiv işlədilər ki, 90-cı illərdə qoyulmuş mina indi-indi işə düşməyə başlayıb. Ərəbistan səhrasından, Türkiyə dərələrindən gətirilmə məzhəblər baş qaldırıb bildirirlər ki, şiəlik əsl islam deyil və rafizilər yer üzündən silinməlidir. Azərbaycanlı vahhabilər Suriya və İraqdan baş kəsmə videolarını xalqa mesaj kmi göndərir və insanlarımızı təhdid edirlər. Başa düşün ki, çox ağıllı adamlar bizim üzərimizdə manipulyasiya edirlər.
 İmam Musa Sədr deyir: “Əgər təşkilatlanmış bir dünyada təşkilatsız ayrı-ayrılıqda hərəkət etmək istəsək, çox sadəlövhlük etmiş olarıq. Əgər bütün səy və bacarıqlarımızı birləşdirməsək, əl-ələ verməsək necə varıqsa, elə də qalacağıq. Çünki yaşadığımız dünyada hər şey olduqca təşkilatlanmış və münəzzəmdir”. Qərb və onun Azərbaycandakı kürdlərdən ibarət xuntası istəmir ki, xalqın içindən güclü liderlər yetişsin. Baxın görün mərtbuatda Argentina, Braziliya, Venesuela, Kuba, İran, Çin, Koreya kimi antiqlobalist yön götürmüş ölkələrin necə əcinnə obrazlarını yaradırlar! Bu ölkələrin liderlərini həmişə bizə qara fonda təqdim edirlər. Onlar haqda yaxşı xəbərləri deyil, ancaq pis xəbərləri yayırlar, lazım olanda özlərindən quraşdırırlar da.
 Müsəlman ölkələrinin bir çoxunda və Latın Amerikasında uydurma Ben Laden yox, real Corc Buş dünyanın bir nömrəli terrorçusu hesab olunur. Hədəfləri tanıyın, yəhudi mətbuatının dediklərinə inanmayın. 2006-cı ildə ABŞ-ın özündə keçirilən sorğu zamanı müəyyənləşib ki, ilin ən pis adamı Corc Buşdur. “İlin ən pis adamı” seçilən prezident Corc Buşdan sonrakı sırada Üsamə bin Laden yer alıb. Amerika xalqı da həqiqəti yaxşı başa düşür, bizim beyniyuyulmuşlara çatmır. Devid Aykı bütün dünya tanıyır, bircə “Azadlıq” və “Yeni müsavat”ın köşə yazarlarından başqa. Amma öz köşələrində xalqa politologiya dərsi keçirlər, ağızlarına çullu dovşan sığmır.
 Saakaşvilini xalq seçmişdi? Saakaşvilini prezdent seçilən günə kimi onu nəinki gürcü, heç bir xalq tanımırdı, Amerikadan cırıq zənbillə gətirib dürtüşdürdülər ora! ABŞ-da yaşayanda familiyası İsaakaşvili idi, Gürcüstana göndərəndə i-ni sildilər, elədilər Saakaşvili- xalis gürcü oğlu gürcü! Onun piarını elə gözəl formada apardılar ki, azərbaycanlılar Yer üzündə ondan bomba oğlan tanımırdılar. İndi isə üzə çıxıb ki, kokain iyləyirmiş, küçədən keçən qızları zorla maşına soxdurub villasına gətizdirirmiş.
 Sən heç olmasa Bəşər Əsədin, Stalinin, Əhmədinejadın təkcə şəkillərində üz cizgilərinə bax, bu cür adamlar necə qaniçən ola bilərlər? Psixologiyadan başın çıxır? O şəkilləri psixoloqlara göstər. Yəhudilər nə qədər nur adamı var, hamısını bizə qəssab kimi sırıyırlar. Razı deyilsən? Demək zır liberastsan!
 Venesuela prezidenti Nikolas Madura Yəmənə hücum etdiyinə görə Ərəbistan səfirini ölkədən qovdu. Belə oğlanlar da var! Venesuelanın keçmiş prezidenti Uqo Çaves isə İsrail səfirini Fələtsinə görə qovmuşdu. İstər Lukaşenko olsun, istər Əhmədinejad, istər Uqo Çaves -fərq etməz- kim murdar Amerikan imperializminə qarşı çıxırsa, demək bizim qəhrəmandır! Yevreonal və onun yerli xuntası ona görə güclüdür ki, biz siyasətə biganəyik, antiqlobalist hərəkatlarda tənbəlik, ölkəmizdə və xaricdə gedən pərdəarxası siyasətə maraqsız yanaşırıq. Bizim kimi beş-on nəfər də onların qarşısına çıxanda, qəliz sual verəndə, vicdan, ədalət, insaf tələb edəndə, hətta adi sosial şəbəkələrdə onların iç-pasını açanda bizə qarşı qara piar başlayır, müxtəlif yollarla təzyiq edib sındırmağa, cəmiyyətin gözündən salmağa çalışırlar. Zira ki bu işlərdə onların təcrübəsi böyükdür, hələ Elçibəyin dövründən onlarla razılaşmayanları şərləyə-şərləyə, ləkələyə-ləkələyə gəlirlər. İskəndər Həmidov demişkən, “Dağ adamları yaxşı bilirlər, yuxarıdan aşağı daşı necə yuvarladırlar”. Bu zümrənin köhnə sənəti işverənlikdir, xalq da bunu yaxşı bilir. Kürd siyasətçiləri, ictimai və yazı xadimləri özlərinə hücumu ümumən xalqa hücum kimi qiymətlənirirlər. Nədən? Treninqlərdən birində jurnalist Qasid Nağıoğlu onlara qəliz sual verdim, tez fasilə elan etdilər. Mələk donu geymiş yırtıcılara qəliz sual verən kimi, kolun dalına keçirlər və götür-qoy edirlər. Öz yerlilərini dahi, bizi isə avaragor kimi təqdim etmək istəyirlər. Mütəllibovu çıxmaq şərti ilə bütün zamanlarda Azərbaycan yerlipərəstlik olub, amma indiki kimi dəhşətli hal almayıb. Yerlipərəstlik onların müxtəlif strukturlarda möhkəmlənməsinə gətirib çıxarıb. Onlarla bir köydə doğulanlara, hampadaşlarına hər şey olar, bizə isə olmaz! Putinin bir sözü var, Yupiterə icazə verilən şeylər öküzə icazə verilməyib. Bax belə prinsip həm siyasətdə, həm televiziyada, həm də ədəbiyyatda işləyir. Hər yerə özününküləri dürtürlər və dəstək verirlər. Paytaxt kürd auluna çevrilib. Xalqa olmazın narahatlıqlar yaradırlar. Gəlmə-gəlintilət at-oynadır, çapıb talayır, qaz vurub qazan doldururlar. Yerli aborigenlər isə məngənədə sıxılır və nicat yolu axtarırlar. Gələjəx, gedajax, torpax, azərbayjan- hətta televiziyalarımız kürd bölgəsi aksenti ilə dolub. Əlbəttə, bütün aksentlərimiz gözəldir, amma onu televiziya diktorluğuna çıxarmaq olmaz. Çoxları gəldi unitazı Bakıda gördü. İndi xalqa mədəniyyətdən treninq keçir. Bu qədər gəlmə-gəlintinin televiziyada nə işi var? Televiziyaya ariləri çıxarın xalq feyziyab olsun. İndi TV-də gördüyümüz sifətlərin çoxunu (fərqi yoxdur, oxuyur, danışır, ya rol oynayır) Sovet vaxtı teleqüllənin heç kilometrliyinə də buraxmazdılar. İndi əksinə, istedadl və unikal adamlarımızı televiziyalarımıza buraxmırlar. Hərdən adama elə gəlir ki, yəqin teleməkanın məsul işçiləri onları ultrabənövşəyi şüalardan qorumaq üçün televiziya studiyalarına dəvət etmirlər. Bu yolla onları hər cür virusdan qoruyurlar, saf qalmalarına çalışırlar. 
 Mühit nə qədər eybəcər olur olsun, İblis nə qədər güclü olursa olsun, insan öz şəxsi dünyasında zəiflik göstərməsə, məğlub olmaz. Belə bir məntiqi nəticə hasil olur ki, öz daxili aləmini dərk etmədən mühiti dərk etməz və ona qarşı dayana bilməzsən. Bunun üçün çoxlu oxumaq və oxumaq lazımdır. Həm də nəyi gəldi oxumaq yox,- nəyi oxumaq, necə oxumağı da bilmək vacibdir. Fərdi hisslərin məhdud dairəsini keçib, onları ümumbəşəri hisslərlə tamamlaya bilməsən, fəlsəfi baxımdan mənalandırmaq səviyyəsinə yüksəlməyi bacarmasan, belə çirkli mühitdə saf qala bilməzsən.

XI yazı: Əylənə-əylənə mübarizə aparın

 Bəzən dalbadal gələn fikirləri paylaşmaq üçün tez-tez yazır, nöqtə-vergüllərə, digər orfoqrafiq qaydalara diqqət yetirmirsən, əks təqdirdə fikir itir. Skleroz da öz rolunu oynayır. Bəli, dostların çoxu hətta savadsız yazır. Bizi pintilikdə qınamayın. Əvvəla Feysbukun qaydası belədir, burda orfoqrafik qaydalara riayət etmək hökmən deyil. Həmçinin Lüteri də yada salın. Onun İncilin ikinci hissəsi olan Əhdi-Cədidi tərcüməsi başdan-ayağa savadsız cümlələrlə dolu olmasına baxmayaraq, 16-cı əsr alman cəmiyyətində məhz həmin kitab əldən-ələ gəzirdi. Yaxud, Nasir Purpirarın “On iki əsr” kitabı Güntay Gəncalp tərəfindən tamamilə bərbad şəkildə dilimizə çevrilsə də, bizim primitivliyə öyrəşmiş elmi dairələrdə maraqla qarşılanan kitab oldu. Mən əminəm ki, bizə də bu cür internet Lüterləri lazımdır. Əsas odur ki, xalq nə demək istədiyimizi başa düşsün, ağ qaradan seçilsin. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, məhz biz- mən, eləcə də antiqlobalist cəbhədəki bu “pinti” dostlarımz Azərbaycandakı ictimai-siyasi fikri yüz səksən dərəcə dəyişməyə nail olmuşuq. İudey nağılları artıq girmir. Liberal ideyaların dalınca nəinki gedən, heç onlara cırt qoyan yoxdur. Bizim hesabımıza!
 Bizim somnambulik medai iudeyların ortaya atdığı temalardan başqa heç nə yazmır. Müxalifətin yarıyuxulu köşə yazarları isə özlərini elə aparırlar ki, sanki reallıqlardan xəbərləri yoxdur, dünyada baş verən həqiqi dəyişiklər onlara girmir. Qlobal hakimiyyət daim diqqəti yayındırmağa çalışır və siz tamam üçüncü dərəcəli məsələlərə tərəf yönləndirildiyimizin fərqinə belə varmağa macal tapmırsız. Biz isə çıxış etdiyimiz resurslarda- qəzetlərdə, saytlarda, kitablarda və əsasən də operativ çatdırmaq üçün tam şəraitə malik feysbuk kimi sosial şəbəkələrdə həqiqəti xalqın nəzərinə yetiririk. 
 Amma oxucunu yükləmək, həmişə gərginlikdə saxlamaq olmaz. Bunu xalqa asan, “oynaya-oynaya” çatdırmağın bir yolu olmalıdır, onsuz da xalqın əsəbləri pozulub. Adi “Sion müdriklərinin protokolları”nı asanlıqla oturub necə oxumaq mümkündür? Heç bir ağıllı, düşünən beyni olan şəxs o protokolları bir günə oxudum deyə bilməz. Ağır məsələdi. 24 protokolun hansını oxuyursan, şok keçirirsən, günlərlə özünə gələ bilmirsən, fikir dəryasında qərq olursan. Düşünürsən ki, uy daa, sən demə mənim heç nədən xəbərim yoxmuş, gör nələr baş veribmiş! İnsanları necə də aldadırlar. Yadımdadır, mən o kitabın birinci protokolunu oxuyanda gecə səhərə kimi yatmadım, fikir götürdü. Bir neçə gün sonra özümdə güc tapıb dalşe oxumaqda davam etdim.
 Bizim yazılar hərəsi bir protokol olmalıdır. Hər halda Vodoley erasının tələbi belədir; oxucuya artıq gül-bülbül ədəbiyyatı və çəpərüstü publisistika lazım deyil. Amma oxucunı ildırım zərbəsi ilə də vurmaq olmaz; bu, öz fəsadlarını hökmən göstərəcək. Mən oxucunu əyləndirməyi təklif edirəm. Oxucuya ən azından özünüzün əyləndiyiniz qədər əyləncə bəxş edin. Bu, çox mühüm məsələdir və sizin status haqqında əvvəlki təsəvvürlərinizi yəqin ki yerlə bir edir. Əylənmək əsas mətləbdən yayınmaq, problemə arxa çevirmək anlamına gəlmir. Bizim feysbuk əyləncələrinə qatılan insan, qruplara qoşulub vaxtı darıxdırıcı və əttökən olmayan şəkildə keçirməyi qərarlaşdıran oxucu hansısa şəkildə daha böyük şeylər anlayacaq, başqa cür olmağı ağlından keçirəcək. Beləliklə, o əyləndikcə öyrənəcək. Müasir oxucuda məhz bu minvalla dünya işləri və pərdəarxası söhbətlərə maraq yaratmaq olar və insanlarımız nəsə yeni şeylər öyrənə bilər. Başqa cür onu heç nə ilə çəkə bilməzsən.
 Əyləndirmək cəhəti ən fərqli poetik dili olan, ən ekstravaqant yazı üslubuna malik yazıçılara məxsusdur, amma onların hamısının ümumi məqsədi eynidir. Mənimçün ən ideal əyləncə üslubunda yazılan kitab “12 stul”dur. O vaxtkı İlya İlf və Evgeniy Petrovun ideal azərbaycanlı oxucusu indi feysbukda Seli, Taleh Məmmədovu, Anar Musayevi, Elxan Zamanı və “Rusiya Dağılacaq” səhifəsini oxuyur. Daha doğrusu, əyləncə eynidir, amma müxtəlif istiqamətləri özündə ehtiva edir.
 Antiqlobalist Cameədəki dostlarımızın arzusu başqalarının bir kitabda başa saldıqlarını bir cümlədə anlatmaqdır. Nə dərəcədə alınır- hər halda oxucunun kəndi işidir. Biz də elə roman yazırıq. Dövrün romanını. Vodoley erasının əsərləri elə bunlardır: feysbuk statusları. Müsair roman elə xırda, qırıq-qırıq fikirlərdən yazılır. Müasir roman artıq süjet xətli hadisələrin təsviri deyil, statuslar toplusudur. Romanın hər dövrdə özünəməxsus əylənmə və əyləndirmə üsulları olub. Şübhə yoxdur ki, müasir roman düyün nöqtələrinin yaratdığı əyləncəni boğub, başqa növ əyləncələrlə əvəz etməyə çalışır. Onu da deyim ki, mən internetdə virtual mühazirələr keçən İveroligiya Kafedrasının rəhbəri professor Stoleşnikovun böyük pərəstişkarıyam, buna görə də həmişə düşünmüşəm ki, yazı nə olur olsun əyləndirməlidir, xüsusilə də öz düyün nöqtələri ilə.
 İlk baxışdan sırf ortastatistik azərbaycanlı oxucu üçün nəzərdə tutulmuş informasiyalarda şübhəsiz ki ixtilaf və mübahisə elementləri var. Və əslində cəmiyyətdəki təlatümlü uyğunsuzluqlar fonunda bizim yeni məlumatlar başdan-ayağa köhnələrin təkrarıdır. Tutaq ki bir tema rus forumlarında, qruplarında uzun illərdir ki, işlənir, müzakirə olunur, bizə isə indilərdə gəlib çıxır, ona görə də təəccüblə qarşılanır. Adi onu götürək ki demotivation şəkillər rus ictimai-siyasi həyatının əsas atribuktikası olsa da, bizdə siyasi demotivatorlar təzə-təzə mod düşüb. Adi bir şəkildir, lakin altındakı mənalı cümlə adamı romandan çox düşünməyə vadar edir. Mediada ilk (ciddi) demotivatorları məhz biz işləmişik, bu ənənəyə start vermişik. Feysbukda bu işin bilicisi olan onlarla antiqlobalist azərbaycanlı var. Onların yaratdığı elə demotivatorlar var ki, Satananın atdığı media-bombaların qarşısına zireh kimi sipər çəkmək iqtidarındadır. İndi o siyasi aqitasiyanın əsas elementlərindən birinə çevrilib. Siz də internetdən demotivation proqramı yükləməklə asanca öz işinizi irəli apara bilərsiniz və həm də vaxtınızı maraqlı keçirib bolluca əylənərsiniz.
 Bu günlərdə mən ədəbiyyata yeni gələn, amma bundan əvvəl riyaziyyatla məşğul olan çox sanballı bir adamla rastlaşdım. Vaxtilə gənc yazarların hamısını öz dostları sırasına əlavə etmişdi. İndi artıq özünü bundan çox narahat hiss edir. Postmodernist yığnağın əlindən onun fb həyat yolu özünün dediyi kimi, seksadroma çevrilmişdi, onların əttökən paylaşımlarını oxumaqdan bezmişdi. Çürük qoz qədər dəyəri olmayan babmılı statuslar vaxtını alaraq onu ciddi və tutarlı informasiya almaq imkanından mərhum etmişdi. Baxdım, səhifəsində vətənşüvənlərin və qız yanıqlarının düşük-dəmşək statuslarından başqa heç nə görsənmirdi. Məsləhət gördüm ki, yazarları tədricən öz dostluğundan silsin, oxucuları əlavə etsin, onda əsl informasiya mənbəyi olan antiqlobalist plasdarm yaranacaq və ona lazım olan informasiya gəlib çatacaq.
 Feysbuk isə maraqlı və tutarlı informasiya ilə doludur. Şiələr Şərqdə yenə zəfər çalırlar. Sovet nəsli yenə meydandadır. İndiyədək mövqeyini dəyişməyənlərin utancaq səsləri eşidilmirdi - dövr qara-qışqırıq, boş arabaların səs-küyü dövrü idi. Və ucadan qışqırmaq mübahisələrin həlledici arqumentinə çevriləndə abırlı adamlar susmağa üstünlük verirdilər. Həmin meydan sulayanların indi səsləri batıb. Bozqurd ulartısını rus beteerinin səsi batırıb.
 İnternet məkanı elə əvvəldən yapistlərin əlində olmayıb. İndi də müxalifətin əlindən çıxıb. Xalqın müxalifətə artıq inanmır. Azərbaycanın əsas problemi nədir? Neftin İsrailə pulsuz axıdılması. Müxalifətin isə əsas vəzifəsi həmin problemi ört-basdır edərək xalqın başını üçüncü dərəcəli məsələlərlə qatmaqdır. Xalqa əsl müxalifət lazımdır, xarici kəşfiyyatların sifarişlərini yerinə yetirən əldəqayırma müxalifət yox!
 Bu barədə çox yazılıb çox deyilib, amma çoxlarına çatmadığından təkrar etmək zorundayıq. Hakimiyyətdə olan qüvvələr özləri ilə eyni qövmdən olan insanları müxalifətin başına otuzdurublar. Fikir versəz görərsiz ki, müxalifət funksinoerlərinin hamısı elə hakimiyyətdə olanlarla bir bölgədəndir, hətta çoxu qohum-əqrəbadır da. Dəfələrlə deyilib ki, Bakıda 15 türkçülük təşkilat və partiyası var, onun 14-nün başqanı kürddür. Bu bizə heç nə demir ki? Bunlar İdarəolunan müxalifətdir. Mulyajdırlar. Həm də pravokatordurlar. Lazım olanda yuxarının işarəsi ilə hansısa işi əyirlər. Bunlar ona görə yaradılıb ki, sabah Avrasiya yarananda diversiya ilə məşğul olsunlar. 90-cı illərdə olduğu kimi, qanuni hökumətin işini sabotaj etsinlər. Fikir verin, ləzgi Səfər Əbiyevin vaxtında müxalifətin aksiyalarının çoxu bu kişiyə həsr olunurdu. Ordudakı qüsurlardan hər sayt yazırdı. Yerinə qərb bölgəsinin adamı oturdulan kimi antihərb kompaniya dayan(dırıl)dı. Sanki bir fit işarəsi ilə susdular. Hətta müxalifət tribunaları gecə-gündüz müdafiə nazirliyini tərifləməyə, bəzilər hətta məddahlq etməyə başladılar. Bunlar idarə olunan, siqnal ilə hərəkətə keçən adamlardır.
 Tanınmiş politoloq Heydər Camal deyir ki, “Azərbaycan müxalifətinin liderləri hakimiyyətin klounlarıdır”. Özününküləri müxalifət kimi, media kimi məhz ona görə təyin ediblər ki, heç bir parlaq şəxsiyyətin, normal düşüncəli insanın yetişməsinə, heç bir böyük, xalq üçün real xeyir gətirəcək əməlin həyata keçməsinə imkan verməsinlər. Müxalifət naziri İsa aponu prezident seçməzdən qabaq ona Oskar mükafatı vermək lazımdır. İsa apo uzun illər ona ayrılmış müxalifətçi rolunu məharətlə oynadı, nəticədə on minlərlə mübariz azəri türkünün enerjisi yanlış istiqamətə yönəldi və həyatı şikəst oldu. 2012-dən sonra müxalifətçilər arasında belə bir lətifə də yaranıb, eşitməmiş olmazsız, hansı mitinqi dağıda bilmirlər, ora İsanı göndərirlər? Əsas vəzifə qorxmaz qəhrəmanı, ürəkli insanları aşkar edib onların halvasını çalmaqdlır- bundan sonra hərəkatı dağıtmağa nə var ki? Bu bütün inqilabi zamanların düsturu! Elə deyil, İsa müəllim? 20-ci əsr bir yenilik də gətirdi- bəzən psevdoinqilabçı olmaq daha böyük uğur gətirir. Bu imitasiyanı sezmək isə bacarıq tələb edir.
 Maşallah, qocaman müxalifətçilərimiz inqilabçı kimi yetişməsələr də hazırcavablıqları, düşdükləri biabırçı situsiyasiyaları əndərbadi əsaslandırmaq bacarıqları ilə bundan əlavə iki Yer kürəsinin müxalifətçilərinə örnək ola bilərlər. Görürlər xalq onları qınayır, düşünüb-daşınıb bəyanat verirlər ki, passivliyimizin, irəli gedə bilməməyimizin səbəbi elə bu cavanlardır! Ona görə yox ki, onlar qocaman funksionerlər dediyi kimi hərəkət etmirlər, ona görə ki, passivdirlər, iş görə, lider ola bilmirlər. Qocaman funkSİONer, əməkdar mitinq xadimi adını almış müxalifətçi o gün bildirib ki, “hazırda müxalifət liderlərini əvəzləyə biləcək yeni nəsil yoxdur”. Pay atounan! İndi bildiz ki, müxalifətçilər niyə bu qədər “mərhumiyyətlərə dözür, qrantsız, vəzifəsiz qalır, söyülür, döyülür”, amma siyasi səhnədən getmirlər? Əvəz etməyə yeni nəsil yox imiş! Deyirəm siz də dünya görmüş oxucusunuz, bunları əvəz eləyənin olması yaxşıdır, yoxsa olmaması? Yadıma “Bəyin oğurlanması” filmindən bir fraqment düşür. Soruşur, istəyirsənmi səni Azərbaycanın ən ucqar kəndində televizorda göstərsinlər? Cavab verir ki, yox! Deyir, düz deyirsən, səni elə göstərməsələr yaxşıdır... “Xalq özü hadisələrin baş aktyoru olmalıdır və öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmalıdır”- bu da sanballı müxalifətin funksionerlərindən digərinin mətbuata açıqlamalarındandır. Şok! Heç nə soruşmayın, kövrəlmişəm… niyə ağlamaz, kişi də ağlayar, kişi bəs adam deyil? Bu patriotluğa ürək dözərmi?.. Bu stresdən sonra sağ qalsam, reportajımın davamı da olacaq.

XII yazı: Qarşıdan bizim eramız gəlir

 Bu vaxta qədər şikayətlər əsasında 17 profilim bloklanıb. Dostluğuma hər adamı qəbul etmirəm və xoşagəlməz adamı peyda olanda avtomatik udalit edirəm gedir. Birisinә аrd-аrdа söylәnilәndә ki, bu vә yа digәr mövzulаrdа sәhv еlәyir, istәr-istәmәz аdаmın özünә güvәni zәdәlәnir. Bu işin хоşаgәlmәz nәticәlәrindәn biri dә оdur ki, bizim cәmiyyyәt mütәхәssislәrә аdәtәn sаyqı ilә yаnаşmır. Cәmiyyәt еlә bilir ki, bu mütәхәssislәr оnlаrа görә dеyil, yаlnız haralarasa işlədiyindən, və ya özünә vacib bildiyi şеylәri yаzdığından, оnlаrа еtibar еtmәk olmaz. Tarixin hansısa məqamlarında hadisələri standart qəbul olunduğundan fərqli formatda interpretasiya edən yаzаrlаr mеydаnа çıхdıqdа, standart tаriхçilәrin “hаqlı” еtirаz sәslәri ucаlır və onlar tаriх elminə otur(dul)muş tutarlı faktları gözümüzə soxurlar. Xalq da fərqə baxıb belə qənaətə gəlir ki, qеyri-mütәхәssis vә titulsuz küçədən ötəndənsə, “görkəmli” və titullu tarixçilərin fikirlərini qəbul etmək daha etibarlıdır. Ona görə də sənin fikirlərin künc-bucağa atılıb qalır. Çətinlik ondadır ki, insanlar adətən alim adamlardan sitat gətirməyi xoşlayırlar. Alimlər isə bildiyimiz kimi mason təhsil sisteminin yetişdirdiyi və diplom verdiyi adamlardır. Onlar sistemin diqtə etdiyi və öyrətdiyi şablon nöqteyi-nəzəri çatdırırlar. Rusların bu baxımdan bəxti gətirib; аdi insаnlаr üçün yаzılmış әsәrlәr әksәr hаllаrdа ölkənin әn yахşı vә dәyәrli tәhqiq vә tәdqiq әsәrinə çevrilə bilir. Bizdə isə çətindir. Ona görə də mən həmişə deyirəm ki, rusların olmadığı bütün sahələrdə tupoyluq baş alıb gedir.
 İlk öncə Aristarx Günəşin Yerin başına deyil, Yerin Günəşin başına dolandığı hipotezini irəli sürmüşdü, gündüzlə gecənin baş verməsinin də elə bundan törəndiyini demişdi. Kopernik dönəminə kimi demək olar ki iki min il bu hipotez unudulub it-bata düşmüşdü. Yəqin bu hipotez Aristarxın ağlına gəlməsəydi, heç sonradan Kopernikin də ağlına gəlməzdi. Bu hipotezləri ilk olaraq irəli sürən insanlar bunu inamla deyə bilmirdilər: Mənim dediyim doğrudur. Onların ancaq belə deməyə dilləri gəlirdi: Mənim dediklərim ola bilsin, doğrudur. Sizin yaxşı elmi təxəyyülünüz varsa, onda siz gözlə görünməyən, ancaq baş verə biləcək olaylar haqqında düşünüb-danışa bilərsiniz, özü də bunlar sonradan düz də çıxa bilər,- elm də elə bu yolla gedir. Siz öncə nəyinsə doğru olub-olmayacağını düşünürsünüz, sonra düşüncənizin doğruluğunu yoxlayırsınız, ancaq çox vaxt da düşündüyünüz çin çıxmır.
 Deyilən fikirlərin hamısını olmasa da, müəyyən qismini düz saymaq olar, düzdür fəlsəfə hansısa durumda elmə qulluqçuluq eləyə bilər, ancaq fəlsəfənin gördüyü elə işlər vardır, onların elmdən heç bir asılılığı yoxdur. Örnək üçün dəyərlərlə bağlı anlayışları götürək. Elm heç vaxt insani dəyərlərdən hansının yaxşı, hansının pis olduğunu sizə deyə bilir, o hansı vasitənin yaxşı olduğunu deyə bilir, hansı məqsədin yaxşı olduğunu isə deyə bilmir.
 Biz də dəqiq heç nəyi bilmirik, amma nəzərləri çatdırmaq borcumuzdur. Bildiklərimiz xalqla bölüşmək bizim missiyamızdır. Bir baxın, biz necə əzab çəkirik: əlavələr edir, düzəldir, ixtisar aparır, yerini dəyişir, təzədən işləyir, dostlara göstərir, sonra, məsələn, 3-4 il keçmiş çap edirik- onu da maliyyə tapsaq! Hələ öz əsərlərimizdən narazı halda, yuxusuz gecələrin, n qədər mərhumiyyətlərin, əzabların nəticəsində qazandıqlarımız nə olur? Tutaq ki, onları bəyənən bir neçə zövqlü adamın tərifli sözləri. Bunlara əldən getmiş sağlamlığı, solmuş dərini, zəifləmiş gözləri, kasıbçılığı, qıç ağrılarını, saç ağarmasını əlavə edin, saymaqla başa gəlməz; hələ, Allah göstərməsin, vaxtsız ölümü demirəm)). Nəticədə biz özümüz kimi bir-iki kor olmuşun tərifinə görə, bütün əzabların müqabilində özümüzü mükafatlanmış sanırıq. Düzdür, bizim kitablarımız tez satılır, qalmır, amma pulunu ki bizə vermirlər, hansı ki versəydilər biz o pula heç olmasa yeni əsərlərimizi çap edə bilərdik. Hətta deyirlər ki bəs kitabınız satılıb qurtardı, tələbət var, almaq istəyirlər, nəşr pulunu verin yenidən buraxardıq. Bəs pulu hardan gətirək? Yenidən çap etmək üçün maliyyəni kimdən alaq? Pul olsaydı, növbədə olanlar var, onları buraxardıq, təkrar nəşrar olunmuşları buraxmağa isə hal yoxdur. Əzablı vəziyyətdir. Qarşı tərəfin isə Araz aşıqlarındır, Kür topuqlarından. Gecəllər əlləşmirlər, interneti eşib dağıtmırlar, heç olmasa Axundovdakı kitabların ksereokopiyasına pul vermirlər- ağıllarına nə gəlirsə yazırlar gedir. Ağılları elə qələmin ucundadır, indiki meyarlarla desək, klaviaturanın dişlərində! Publisitikanı bu cür şirpotreb üsulu ilə öyüdüb tökürlər, o ki qaldı ədəbiyyat ola. Publisitikaya yenə gözücü baxan olur, ədəbiyyat ümumiyyətlə heç kəsə gərək deyil. Axı sənin quraşdırdığın, süjet verdiyin debil-debil hadisələrin təsviri kimə nə xeyir gətirər ki? Həyatda, realda bu hadisələrin baş verməsi qeyri-mümkindirsə, onlar yazmağın nə mənası var? Mənim Azərbaycan dilində oxuğum axırıncı kitab Məmməd Səid Ordubadinin “Həyatım, mühitim” kitabı olub. Kitabda Bayıl həbsxanası və Bakı qoçuları barədə maraqlı yerlər var. Yazıçı burda heç nə qondarmır, olmuş hadisələrin real və quru təsvirini verir. Bəs bizim indiki hərdəmxəyal yazarlar niyə özlərini yırtırlar? Nə qədər çox cəfənfg yazsalar da, müəyyən qismin, daha doğrusu öz tapışdığı, oturuşduğu kruqların xoşuna gələcəyini əvvəlcədən bilirlər. Elə o rakursu da nəzərdə tutub yazırlar. Nə yazacaqlarına qabaqcadan proqramlaşıb yazır. Onların kitabına təsadüfən nəzər yetirmiş bir-iki prosveşşennıy insanın onlara nifrət bəsləməsi və iyrənməyə ilə onlara nə olasıdı ki? Təki onların da imzalar içində imzası olsun! Lazım olanı yazan azdır. Bu qədər nəhəng və hay-küylü insan toplusuna bir-iki həqiqi söz adamının nə təsiri ola bilər ki?! Ancaq ən əyləncəlisi dayazların dayazlar haqqında, başıboşların başıboşlar haqqında tərifli sözlər üyütməsi, bir-birləri haqqında yaltaqcasına məqalələr yazmasıdır. Azərbaycanda hətta bu sahə üzrə ixtisaslaşmış qəzet də var. Bəziləri hətta öz şöhrətlərini artırmaq məqsədilə özlərinə rəqib axtarırlar. Əli qələm tutan və yazı-pozuya gələn 5-3 nəfər də bu ətçəkən maşınının axarına düşüb gedir.
 Biz üyüdüb tökə bilmirik. Dəyirman işləmir. Bizim yazdıqlarımız çox zaman quru faktlar olur. Çünki bəzəyib-düzəyib kiməsə nəyisə yaxşı formada təqdim etmək fikrindən çox uzağıq. Xalq tarixi reallıqları bilməlidi. Dahi Nizami Gəncəvi deyirdi ki: “Bəzəkli nəzm dilində çox da doğruluq aramazlar”. Şair deyirdi ki, mətnə nə qədər bəzək vurulsa da, divarlar möhkəm olmalıdır. Əsas odur ki, dəqiq ümidvar olmadığımız şeyi yazmaq olmaz. Mən şəxsən dost və tanışlarla adi söhbətdə heç vaxt natiqliyin qayğısına qalmıram, ona görə də məni yaxından tanımayanlar səmimi olaraq təəccüblənirlər. Hətta bir zaman mənə tez-tez irad tuturdular ki, söyüşün dozasını bir az az elə. İşin, məkanın, yaxud dinləyicinin başqa şeyi tələb etdiyi yerdə mən çatdırmaqdan ötrü müəyyən səy göstərirəm; qoy bu barədə qarşılarında danışdığım kəslər mühakimə yürütsünlər. Həyatı yaxşı danışmaq vacibdir, amma mən necə danışdığıma az əhəmiyyət verirəm: sözün parlaqlığı ilə əldə olunmuş şöhrət əbəsdir.
 Karl Qustav Yunq özünün məşhur “Qırmızı kitab”ında yazırdı ki: “İnsanlar da bitkilər kimidirlər: bəziləri günəş işığında, bəziləri kölgədə boy atırlar. Bir çoxları var ki, onlara günəş şüası yox, məhz kölgə lazımdır”. Bizim şöhrətə yox, məhz kölgəyə ehtiyacımız vardır. Günəş işğı bizi söndürür. Boy atmağa mane olur. Hər halda bizə uyğun gələn format budur. Həmişə diqqət mərkəzində olmaqla mənfi energetikanı üstümüzə cəmləyirik, nəticədə əqli potensialımız yerində sayır, irəliləyiş olmur. O da öz yerində ki, Remark deyir, qaranlıq zamanələrdə işıqlı adamlar daha aydın görünür. Götürün bizim materialları, öz adınızdan qəzet səhifələrində dərc edin, lap kitab halına salıb buraxın, oxudun, təki ideyalar yayılsın, xalqa tutarlı informasiya çatsın. Dedik axı, bizim paylaşdıqlarımız oxunmaq üçün deyil, əzbərlənmək üçündür. Odur ki yazdıqlarımızı öz adınızdan asanca paylaşın getsin. Professor Stoleşnikov dediyi kimi, bizim vəzifəmiz qoylardan novoqoy yaratmaqdır. Bu bizim iverlərlə müharibədə sağ qalmağımızın əsas şərtidir.
 Əslində biz geniş auditoruyaya can atmırıq. Bizim öz ali auditoriyamız var, o bütün MDB məkanını əhatə edir, hətta Şərqi Avropa ərazisinə da çıxır. Vaxt gələcək maliyyəmiz də olacaq, kitablarımız həm İran, eləcə də Avrasiya subyektlərində çap olunub yayılacaq. Əsas odur ki, Azərbaycanda mətin davamçılarımız var, sabah biz ölsək də, bu müqəddəs missiyanı daşıyanlar olacaq. Bizim işimiz nəsə yeni bir formulirovka yaratmaq, Amerika kəşf etmək yox, sadəcə istiqamət verməkdir. Düzgün koordinatları çıxarmaq. Qalanları düzələcək. Biz informasiya yaratmaqla yox, informasiyanı yaymaqla məşğuluq. Nailiyyətimiz odur ki, fəaliyyətimiz dövründə tipik azərbaycanlının qavrama dinamikasını dəyişə bilmişik. Kollektiv yanaşmalarda korrektələr etməyə nail olmuşuq. İndi oxucularımız daha geniş mənada qavrayır, məsələnin üzdə olan tərəfi ilə yox, məhz pərdəarxası ilə maraqlanırlar. Konspiroloji və ezoterik materallara böyük maraq göstərirlər. Amma nəzərə alın ki, azərbaycanlıların əqli potensialını nəzərə almaq lazımdır, onu güclü beyin hücumlarına məruz qoymaq olmaz.
 Fillərin əhilləşdirilməsi prosesi insanlar üçün çox ibrətamizdir. Proses təxminən belə olur, bir fil balası götürülür və ayağından bir yerə bağlanılır. Fil balası özünü nə qədər dartsa da, ayağındakı zənciri qırmağa gücü çatmır. Onun mübarizəsi aylarla, hətta illərlə davam edir. 5 yaşına çatmış bir fil isə artıq o zənciri qıracaq qədər güclü olur. Maraqlısı bundadır ki, o heç zənciri qırmağa cəhd belə eləmir, çünki artıq şüurunda o zəncirə yenilmiş olur. İnsanlar da eyni ilə belə, lap məktəb yaşlarından əhilləşdirilir və böyüdükdə sistemi dağıda biləcək qədər gücü olduğu barədə düşünmür də belə.
 2012-ci ildən biz böyük dəyişiklərə nail olduq. Yazının konteksti bir çox kartları açmağa imkan vermir, amma Kaqalın apardığı informasiya müharibəsində biz qalib çıxdıq. Biz onların öz resurlarının içində fəaliyyət göstərərək, öz polittexnologiyalarından və cəmiyyətə təsir vasitələrindən istifadə edərək, informasiya müharibəsini udmuşuq, onların planlarını alt-üst etmişik. Nəticədə cəmiyyətin əsaslı hissəsi ayılıb, İudey nağıllarına artıq inanmır. İstər iqtidar cərgələrindəki, istərsə də müxalifət sıralarındakı liberal funksionerlər nə qədər böyük artistlik qabiliyyətlərinə sahib olsalar da, artıq cəmiyyətə, heç olmasa öz əvvəlki auditoriyalarına təsir etmək imkanlarına malik deyillər. Xalq artıq onların çeynətüpür cəfəngiyyatlarından bezib. Fikir versəz görərsiz ki, xalq 2012-ci ildən əvvəlki xalq deyil, dəyişib. İstər iqtidarın yaratdığı sistem içində olan klerk ordusu, istər müxalifət sıraviləri başdakılara nifrət edir. Özləri də hiss edirlər ki, xalq onlardan sadəcə iyrənməyə düşüb. Qlobal Prediktorun Azərbaycandakı marionetkaları indi xalqı inandırmaq üçün ikiqat əziyyət çəkməli, enerji sərf etməl, tərləməli olurlar. Əvvəlki yanaşma və metodika artıq girmir. Dəridən-qabaqdan çıxırlar, amma 1990-lardakı, 2000-lərdəki effekt alınmır. Hətta adi videogörüntülərə diqqət yetirsəz, indi onların öz çıxışlarında necə əzab çəkdiklərini üzlərindən oxuya bilərsiniz. Biləndə ki, qarşındakı sənə nifrət edir, əsl sifətini bilir, çıxış etmək çətin olur. Üz mimikalarına diqqət verin, əvvəlki mimikalar deyil. Hamısı sizinlə bizim əməyimiz sayəsində. Xalqı qoyun yerinə qoymaq olmaz, bunun bir axırı olmalıdır. Professor Stoleşnikovun dediyi novoqoy təbəqəsi formalaşıb və o həqiqəti ətrafa daha sürətlə yayır. ABŞ-İsrail imperializminin yerli vassalları xalqı dolamaq üçün əvvəlki vasitələrin girmədiyini görür, yeni metodlara əl atır, tərləmləməli olurlar. Biz onların iş sistemlərini pozmuşuq, milyonlar sərf etdikləri layihələrini puç etmişik. Böyük təlatümlər gözlənilir. Günəş Şimaldan doğacaq- Nərimanov düz deyirdi. Qərbdə ancaq Satana doğa bilər, Günəş yox. Bu mübarizədə şəxsən mənim rolum ondan ibarət olub ki, Panarinin informasiya speçnazı layihəsini Azərbaycanda həyata keçirmişm. Qədim müqəddəs kitablardan birində deyilir: “Şəhərə daxil olarkən çiynindəki səhəngdə su aparan adama rast gələcəksiniz. Onu izləyin və hansı qapıdan daxil olduğunu müəyyənləşdirin”. Bu elə üzümüzə gələn Vodoley Erasına işarədir. Bizi izləyin. Paylaşdıqlarımızdan öyrənin və formalaşın. Qarşıdan bizim eramız gəlir.

XIII yazı: Mən sizin hamınızı yazarlığa çağırıram

 Mən həmişə demişəm və yenə də deyirəm, “Sion müdriklərinin protokolları”nı oxumayan insan təşkilat yarada bilməz və ictimai sektorda iştirak edə bilməz, sadəcə buna onun mənəvi haqqı çatmır. Yaxşı köşə yazarı olmaq üçün yaxşı mütaliəçi olmaq lazımdır, bizim köşə yazarlarında isə bu qabiliyyət yoxdur. Oxuduqları cəfəngiyyat əsasında fikir yürüdürlər. Dəfələrlə şahidi olmuşam ki, ortabab savadı olan oxucunun fikirləri, düşüncə tərzi daha ağlabatandır, nəinki bizim təfəkkür sahibi hesab etdiyimiz ədəbiyyat araşdırıcılarının şablon və qərəzli düşüncələri. Feysbuk oxucuları yazıçı adlanan zümrədən qat-qat intellektualdır. Oxucular- ruh aristokratlarıdır, yazarlar isə qansoran gənə! Kimdir ki yazarlar? Hər şeyi öyrənmək istəyilə alışıb yanan oxucu kütləsinin yanında bu tupoyların dəyəri nədir? Bunlar iki kateqoriyaya bölünürlər: “tupoylar”- ədəbiyyata yeni gəlmişlər, “i eşe tupee”- artıq tanınmışlar, oturuşmuşlar, markalaşmışlar, “görkəmli”lər. “İ eşe tupee” kateqoriyası ona görə belə adlanır ki, artıq qartıyıblar, tutduqlarını buraxan deyillər. Əttökən məhsulları ilə xalqı da, özlərini də bezdiriblər. Elçibəy epoxasında yağışdan sonra göbələk kimi artmış köşə yazarları haqda isə heç danışmağa dəyməz. Bunlar bir aləmdirlər gəl görəsən! Qəzet səhifələrindən antirus təbliğat aparanlara üzümü tuturam: Sizə yazıb oxumağı kim öyrədib? Vse da! Gedin işinizlə məşğul olun. Sizin işiniz elə eşşək otarmaqdır, rus səhv edib, gərək 1920-ci ildə sizi götürməyəydi, sizi qəpik-quruşa ingilislərə satan müsavatçılara saxlayaydı. Sizin çəminizi elə ingilislər yaxşı bilirlər. 1960-cı ildə ruslar kosmosa Qaqarini göndərəndə və Novruzəlidən Kərim Kərimov düzəldib cəmiyyət içinə çıxardanda, ingilislər Avstraliyada aborigenləri zəncirə vururdular. Amma indi həmin aborigenlər ingilislərə azərbaycanlıların ruslara minnətdar olduğundan çox-çox minnətdardırlar. Rusların çörəyinin duzu yoxdur. Heyf, bizdə Maksimilian Urazovlar yetişmədi. Xalq bu çobanların ümidinə qaldı. Hazır kinokomediya materiallarıdır. Əyalətdən gələn bu insanlar qəzetlərin ətrafında toplaşırlar- daha yaxşı yol göstərmək üçün deyil, daha yaxşı parıldamaq üçün. Oxuyub dərinliklərinə enmək onlarlıq deyil, eşitdikləri bəs edir. Bunlarçün mənəvi qıda Qərb mətbuatının tör-töküntü məlumatlarıdır. Çoxusu heç bir xarici dil bilmədiyindən zəlil kökündədirlər. Təkəm-seyrək oxuduqları kitablar isə Soros fondunun maliyyəsi ilə izrailtosların Azərbaycanda nəşrinə icazə verdiyi kitablardır.
 Baxın, bu Soljenitsini rus xalqı kazyol hesab edir. SSRİ-nin dağıdılmasında rolu olduğuna və ABŞ layihələrini Rusiyaya gətirdiyinə görə xalq ona nifrət edir. ABŞ ona və onun kimi dəgər yəhudi dissidentlərinə aya 100 min dollar maaş verirdi ki, SSRİ-nin dağıdılmasına yardımçı olsunlar, sovet rejiminin pisliyindən bəhs edən ədəbiyyat yazıb yaysınlar. Arxipelaq Qulaq zülmü haqda yazdıqlarının müəyyən bir qismini çıxmaq şərti ilə çox hissəsi öz təsdiqini tapmayıb. Bizim azərbaycanlı yazar təbəqəsi isə ona az qala sitayiş edir. Baxın bizim çurbanlar onu rus xalqının vicdanı adlandırır! Gör nə gündəyik! Ziyalısı bu gündə olan xalq nə gündə olmalıdır?!
 Bertran Rassel ümumdünya homoseksualist hərəkatının rəhbəri olub, amma bizim özündən deyən ziyalılar bu petuxu filiosof kimi tanıyırlar, ondan iqtibas edirlər. Bu üzdəniraq filosofun ailə və əxlaq haqda kitabları Azərbaycanda tərcümə olunaraq yayılır, amma çoxları bilmir ki, bu yəhudi yoldaş Ümumdünya homoseksualist hərəkatının rəhbəridir. Müstəqillik dövründə etika və estetikamızı Bertran Rasseldən dərs alırıq. Stefan Şveyqin kitabları da bu arada geniş yayılıb, partapart tərcümə olunaraq satış məntəqələrinə verilir. Hər abzasında təkrarlayır ki, mən siyasəti qarışmıram, mənim işim yaradıcılıqdır. Bu adam ümumidünya sionist təşkilatı ilk yaradılanda onun aktivlərindən biri olub, həmin təşkilatın gənclər şöbəsinə rəhbərlik edib. Necə siyasətə qarışmırsan ki, sionist ideyalarının təbliği ilə məşğul olmusan ömrü boyu?! Ortastatistik Azərbaycan yazarının sitat gətirdiyi digər “mütəfəkkir” Amerikada tinlərdə içib şalvarını batırmağı ilə ad çıxarmış yəhudi alkoqoliki Bukovskidir. Başqa istinad nöqtəmiz isə türk ipləməsi Kiçik İskəndərdir. Bu İskəndər ki var, bir dəryadır, çox güjlü feylosofdu. Yer üzünün qaymaqları sayılan bu cür feylosofları gecə-gündüz oxuyun, arada onlardan sitatlar gətirin, bu yolla sizin də böyüyüb feylosof olmaq ehtimalınız var, hər halda böyür-başdan belə görsənəcəksiniz. Rəhmətlik Kuzma Prutkov sizin kimilər haqda deyirdi: “Sol ayağında axsaqlığı gizlətməyin ən asan yolu sağ ayaqla da axsamağa başlamaqdı. Bu halda səndə əyilərək irəliləyən dəniz canavarının görkəmi olacaq”.
 Demək, rus kolumnistləri həyəcan təbili çalırlar ki, kola içməkdənsə p.. yemək yaxşıdır, amma bizim köşə yazarları qərb yaşamının özəlliklərindən danışmaqdan doymurlar. Rusiyada ictimaiyyətin təpkisindən sonra Makdonaldz restoranlar şəbəkəsi qapadıldı, amma bizim ziyalıların özünü elit sayan qismi Makdonaldzda çörək yeyir. Makdonaldz bioloji silahdır, o dünya ölkələrinə xəstəliklər yaymaq üçün düşünülüb ortaya atılmış bir layihədir. Ziylılarımızın əksəriyyəti xazar, iudey, reptiloid, annunaki, iveroalien kimi sözlərin mənasını bilmir. hətta məlumatlı hesab olunan jurnalistlərimiz belə bu anlayışlardan bixəbərdir. Heç adi qoy sözünün mənasını bilməyənlər çoxdur. Bunlardır xalqın qaymaqları? Bunlar gənədirlər, ziyalı deyil, xalqın onlara ehtiyacı yoxdur. Onların xalqa göstərdiyi yol nə olacaq? Axar, publika, teleqraf, kulis kimi saytlar əslində sarı mətbuatdır, intellektual səviyyəsi zəif olnların onları ciddi mətbuat sayması təbiidir.
 Mən bir-iki yazar tanıyıram ki, gedib İranda ağır xəstəlikdən müalicə olunub, gəlib burda yenə İranı söyən məqalələr yazır. Soruşanda da deyir ki, bəs neynim, başqa cür yazanda dərc etmirlər də! İran 100 minlərlə xəstəmizi sağaltdı- biz bunu yazanda niyə bəzi curnalistlərin xoşuna gəlmir? Həqiqətən də zatən də deməliyəm ki bu cür dövlətlə qonşu olmaq özü böyük xoşbəxtlikdir. O xoşbəxtlik sizə-bizə nəsib olub. Yaxşı ki İsraillə qonşu olmamışıq. Onda həyatın əsl mənasını başa düşərdik.
 Azərbaycanda siyasi proseslərin məntiqi inkişaf yoluna yalnız indi- feysbuk erasında qədəm qoyduğu qənaətindiyəm. Çünki məhz indi azadlıqdan yazan adamlar yox, azad yazan adamlar yetişməkdədir. Onların populyar rəsmi və qeyri-rəsmi mətbu orqanlarına çıxışı yoxdur, amma insanların kütləvi şəkildə cəmləşdiyi sosial şəbəkələrdə öz sözlərini deyirlər və xalq onlara böyük maraq göstərir.
 Ümumiyyətlə, insan çalışmalıdır yaxşı mütaliəçi olun, yazıçılığa enerji sərf edərək özünü məhv etməyə dəyməz. Amma zamanın tələbi belədir ki, gərək feysbuk oxucuları özləri yazıçılığa gəlsinlər, boşluğu doldursunlar. Liberal perdunların öz cəfəngiyyatları ilə qəzet və sayt səhifələrini doldurmasına imkan vermək olmaz. İndiki situasiyada ədəbiyyatın ciddi təhlili göstərir ki, substansiya olduqca qarışıq şəkildə üzə çıxır, buna görə də oxucu ilə yazıçı arasındakı fərqi ayırd etmək mümkün olmur. Günün oxucusu və tamaşaçısı elə belə də deməlidir: Məndə alimdən füzun yazmaq istedadı var! Mən sizin hamınızı yazarlığa dəvət edirəm. Vəfa xanım yaza bilir, siz yaza bilmirsiniz? Lopabığ zonadan olan kürd ağzına və ağlına gələni yazıb dərc etdirir, siz yox? Əlbəttə bu sahəyə qədim qoyduğunuzda dekonstruksiya sizin ilk köməkçiniz olacaq. Quraşqdırmaq gözəl məşğuliyyətdir, o səni daha şən və səbrli edir. Markalaşmaq isə gələcəkdə sizə xeyir gətirəcək. Beləliklə, mən azdan-çoxdan potensialı olanların hamınızı yazarlığa dəvət edirəm. Xırda köşələr yazın, paylaşdığınız statusları bir az böyüdün, fikirlərinizi tamamlayın, balaca 1000-2000 şriftlik məqalə düzəldin, verin, biz öz saytımızda dərc edək. Təki sizdə yazmağa həvəs olsun. Liberal perdunlar dünyadan heç nə qanmaya-qanmaya bu qədər yazır, xalqa politologiya dərsi keçir, siz isə pərdəarxasına bu qədər bələd ola-ola niyə yazmamalısınız?! Buna vaxt da getmir, əlavə enerji də, onsuz da sosial şəbəkələrdə yazırsınız, yazdıqlarınızı bir az böyüdün, qruplaşdırın, dərc edək. Yazmağı mütaliə gətirir. Struktur belədir ki, insan çoxlu kitab oxuduqca istər-istəməz yazmağa ehtiyac duyur. Müasir təhsil sistemi elə qurulub ki, mütaliəyə həvəs olmasın. Odur ki, publisistikaya heç kəs gəlmir, o ki qala antiqlobalist publisistika ola. Onlar istəyirlər ki, sən olduğun kimi qalasan, öz simanı dəyişməyəsən. Lakin sənin siman müqavimət göstərir, yenə də, yenə də əyişmək istəyir- bu sənin tələbatındır! Yeni yetişən nəsil yazmayacaq. Ona görə də, biz, burdakılar yazmalıyıq. Boşluğu doldurmalıyıq ki, xətt itməsin.
 Azərbaycan üçün bütün zamanlarda səciyyəvi olan “Nağayırmalı?” sualı bu gün tamam ayrı aspektdən yanaşmanı tələb edir- sabahı ölü doğulmaqdan xilas etməli. Oxuculuq ilə yazarlıq arasında cəmi bir addımlıq yol var. O məsafəni adlayın. Unutmaq lazım deyil ki, dünyada talantlı oxucuların sayı talantlı yazıçıların, eləcə də ədəbi tənqidçilərin sayından qat-qat artıqdır. Əsl xəzinə də onlardır. Yazmaq labüdlüyünün dərki yaşadığımız zamanın dərki deməkdir. Feysbuk sizinçün hazır fəaliyyət meydanıdır. Sosial şəbəkələr dünyaya yeni baxışdır, yeni düşüncə tərzidir- publisistikaya, çağdaş ədəbi-estetik prosesə inteqrasiya formasıdır. Bir yazar öz kitabını buraxanda heç 50 nüsxə sata bilmir, onu oxuyan barmaqla sayılası qədər adam tapılır, amma sizin burda mənim kimi yüzlərlə oxucunuz var. Kontekstə tam oturuşmaq üçün zaman gərəkdir. Bəzən vaxt bizim xeyrimizə, bəzən də əksinə işləyr. Hər halda düşünməyə dəyər! Bizim dəyərimiz onda deyildir ki, biz varıq, bizim dəyərimiz ondadır ki, biz ola bilərik! Biz vəziyyəti xalqın xeyrinə dəyişməliyik. Və bununçün bütün imkanlarımız var.
 Sizi And verirəm, dostlar, xalqa sadiq qalın və sizə günəşin qərbdən doğacağı ümidləri haqda danışanlara inanmayın! Onlar zəhər verənlərdir, bunu bilsələr də, bilməsələr də. Onlar- ölməkdə olanlar və özləri kimi zəhərlənmiş adamları dartıb o dünyaya aparmaq istəyənlərdir. Onlar Maqadan sürgününün gələcək namizədləridir, bunu özləri də yaxşı bilirlər. Xalq onlardan iyrənir, özləri də hiss edirlər. Onlardan artıq torpaq da yorulmuşdur: qoy hara yox olurlarsa olsunlar! Liberal düşüncə tərzinin yox olması labüddür. Satana artıq silahsız qalmışdır.
 İnternet məkanı elə əvvəldən yapistlərin əlində olmayıb. Son illər isə cəbhəçilərin də əlindən çıxıb. İndi artıq müxalifət internet məkanında söz sahibi deyil. Liberal düşüncə tərzi artıq sosial şəbəkələrdə hakimlik etmir. İnternet məkanı bizim əlimizdədir, sizinlə bizim,- biz antiqlobalistlərin! Biz gəldik. Epik əsərlər bildiyiniz kimi, çox vaxt saxta olur. Avrasiyaçılıq qanunları isə aviasiya, riyaziyyat və fizika qanunları qədər sarsılmazdır. Çox zülm çəkdiz. Fəqət, həndəsə gec-tez özünü göstərir- biz gəldik! İnsanları düzgün maarifləndirmək lazımdır. Biz gəldik. Mənəvi yükümüzdən böyük fərəhimiz yoxdur. Fərəhimiz bizə yetər. Bu gün Azərbaycan ictimaiyyətinin siyası baxışları məhz bizə yönəlmişdir. Facebook, odnoklassniki, vkontakte və digər sosial şəbəkələrdə artıq aparıcı söz sahibləri nə yaptist-baptistlər deyil, nə də elçibəy-tütkeşçilər! Bu gün internet məkanın əsas söz sahibi bizlərik: sovetçilər, şiəçilər, rusiyaçılar, avrasiyaçılar, antisatanistlər, antiqlobalistlər! Hindkinoizm-motalizm dövrü bitdi! Artıq günün ideoloji kursunu biz müəyyən edirik! Kəfkir erası bitdi, Təfəkkür erası başladı. Ölkənin bütün antiqlobalistləri, birləşin! Rıçaqları əldən verməyək. Antiqlobalist Cəbhəni gücləndirin!
 Azərbaycan Antiqlobalist Hərəkatı: Dirçəldəcəyik, qoruyacağıq, müdafiə edəcəyik!