25.03.2017

Birləşdirilmiş Azərbaycan bələdiyyələri

Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin birləşməsi yolu ilə yeni bələdiyyələrin yaradılması haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

“Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin birləşməsi yolu ilə aşağıdakı yeni bələdiyyələr yaradılsın:

1. Ağcabədi rayonu üzrə: 1) Bala Kəhrizli və Böyük Kəhrizli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bala Kəhrizli və Böyük Kəhrizli kəndlərində Kəhrizli bələdiyyəsi; 2) Boyat və Biləyən bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Boyat və Biləyən kəndlərində Boyat bələdiyyəsi; 3) Şahmalılar, Şərəfxanlı və Şotlanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi, Şahmalılar, Şərəfxanlı və Şotlanlı kəndlərində Şərəfxanlı bələdiyyəsi. 2. Ağdaş rayonu üzrə: 1) Cücük və Qaradağlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cücük, Qaradağlı və Malay kəndlərində Qaradağlı bələdiyyəsi; 2) Cüvə və Korarx bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cüvə və Korarx kəndlərində Korarx bələdiyyəsi; 3) Əmirarx və Güvəkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əmirarx və Güvəkənd kəndlərində Güvəkənd bələdiyyəsi; 4) Hüşün və Kükəl bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hüşün və Kükəl kəndlərində Kükəl bələdiyyəsi; 5) Xınaxlı və Kotavan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xınaxlı və Kotavan kəndlərində Kotavan bələdiyyəsi; 6) Kotanarx və Nehrəxəlil bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kotanarx və Nehrəxəlil kəndlərində Kotanarx bələdiyyəsi; 7) Qaraoğlan və Pirəzə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraoğlan və Pirəzə kəndlərində Pirəzə bələdiyyəsi; 8) Qarasuqumlaq və Şıxlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qarasuqumlaq və Şıxlı kəndlərində Şıxlı bələdiyyəsi; 9) Qobuüstü və Yuxarı Nemətabad bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hacılar, Qobuüstü, Yeniarx və Yuxarı Nemətabad kəndlərində Qobuüstü bələdiyyəsi; 10) Məşəd və Pirəyir bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Gürcüva, Məşəd və Pirəyir kəndlərində Məşəd bələdiyyəsi. 3. Ağsu rayonu üzrə: 1) Abasxanlı və Kəndoba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abasxanlı və Kəndoba kəndlərində Kəndoba bələdiyyəsi; 2) Ağabəyli, Çaparlı, Qiyaslı və Rəhimağalı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağabəyli, Çaparlı, Qiyaslı və Rəhimağalı kəndlərində Çaparlı bələdiyyəsi; 3) Ağalarbəyli və Ərəbuşağı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağalarbəyli və Ərəbuşağı kəndlərində Ərəbuşağı bələdiyyəsi; 4) Ağarx, Bozavand və Qarabağlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağarx, Bozavand və Qarabağlı kəndlərində Bozavand bələdiyyəsi; 5) Ağsu, Qaraməmmədli və Ülgüc bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağsu şəhərində və Qaraməmmədli, Navahı, Ülgüc kəndlərində Ağsu bələdiyyəsi; 6) Axundlu, Qaravəlli, Məlikçobanlı, Növcü və Yuxarı Növcü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Axundlu, Qaravəlli, Məlikçobanlı, Növcü və Yuxarı Növcü kəndlərində Növcü bələdiyyəsi; 7) Aratlı Curuğlu və Maşadqanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aratlı Curuğlu və Maşadqanlı kəndlərində Aratlı Curuğlu bələdiyyəsi; 8) Bəyimli və Çiyni bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bəyimli və Çiyni kəndlərində Çiyni bələdiyyəsi; 9) Bico və Keşdiməz bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bico və Keşdiməz kəndlərində Bico bələdiyyəsi; 10) Cəfərli, Cəlayir və Hacıuşağı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəfərli, Cəlayir və Hacıuşağı kəndlərində Cəlayir bələdiyyəsi; 11) Dəlilər, Muradlı və Təklə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəlilər, Muradlı və Təklə kəndlərində Muradlı bələdiyyəsi; 12) Ərəbsarvan və Hacıqədirli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ərəbsarvan və Hacıqədirli kəndlərində Ərəbsarvan bələdiyyəsi; 13) Hacısəmədli və İlxıçı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hacısəmədli və İlxıçı kəndlərində İlxıçı bələdiyyəsi; 14) Kalağaylı və Nəmirli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kalağaylı və Nəmirli kəndlərində Nəmirli bələdiyyəsi; 15) Kalva və Suraxanı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kalva və Suraxanı kəndlərində Kalva bələdiyyəsi; 16) Qaradağ, Rəhimli və Şahbəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaradağ, Rəhimli və Şahbəyli kəndlərində Rəhimli bələdiyyəsi; 17) Qaraqaşlı və Pirhəsənli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraqaşlı və Pirhəsənli kəndlərində Pirhəsənli bələdiyyəsi; 18) Qaraqoyunlu və Musabəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraqoyunlu və Musabəyli kəndlərində Qaraqoyunlu bələdiyyəsi. 4. Astara rayonu üzrə: 1) Alaşa, Artupa, Səncərədi və Züngüləş bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Alaşa, Artupa, Səncərədi, Şuvaş və Züngüləş kəndlərində Artupa bələdiyyəsi; 2) Asxanakəran və Motalayataq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Anbuba, Asxanakəran, Azaru, Bəlbay, Bursut, Dəstor, Əkbərməhəllə, Motalayataq, Şıxımpeştə və Vıləparqo kəndlərində Asxanakəran bələdiyyəsi; 3) Bala Şahağac, Kakalos və Kolatan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bala Şahağac, Kakalos, Kolatan və Qamışovka kəndlərində Kakalos bələdiyyəsi; 4) Burzubənd və Ojakəran bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Burzubənd, Noyabud, Ojakəran və Vənəşikəş kəndlərində Ojakəran bələdiyyəsi; 5) Deqadi, Sərək, Siyətük və Şuvi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Deqadi, Sekəşan, Səlivə, Sərək, Siyətük, Şuvi və Vəznəş kəndlərində Şuvi bələdiyyəsi; 6) Dolu, Dürriyə, Lomin, Pəlikəş, Sım, Sipiyəpart, Şəvqo və Şümrüd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Avyarud, Çükəş, Diqo, Dolu, Dürriyə, Lomin, Pəlikəş, Sım, Sibiyyət, Sipiyəpart, Şəvqo, Şümrüd və Vovada kəndlərində Pəlikəş bələdiyyəsi; 7) Hamoşam və Toradi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hamoşam, Kamlakan, Klınbi, Reqloba, Rıvadila və Toradi kəndlərində Hamoşam bələdiyyəsi; 8) Qapıçıməhəllə, Məsçitməhəllə, Rudəkənar, Seləkəran və Suparibağ bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qapıçıməhəllə, Məsçitməhəllə, Rudəkənar, Seləkəran və Suparibağ kəndlərində Rudəkənar bələdiyyəsi; 9) Marzəsə, Miki, Rinə, Sığaloni, Siyaku, Şağlazüzə və Vaqo bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bili, Binabəy, Bio, Çüvaş, Giləparqo, Giləşə, Həsin, Qanqalaş, Lələkəpeştə, Liəzi, Lobir, Marzəsə, Miki, Rinə, Sıhəkəran, Sığaloni, Siyakeş, Siyaku, Şağlazüzə, Şıxəməhlə, Taxtanəkəran, Vaqadi, Vaqo və Viləşə kəndlərində Siyaku bələdiyyəsi; 10) Ovala, Şəmətük və Tüləküvan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xıçaso, Ovala, Sipiyaəlfətik, Şəmətük və Tüləküvan kəndlərində Tüləküvan bələdiyyəsi; 11) Pensər və Telman bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Pensər və Telman kəndlərində Pensər bələdiyyəsi. 5. Balakən rayonu üzrə: 1) Cederovtala və Sarıbulaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağkilsə, Cederovtala, Kilsəbuqov və Sarıbulaq kəndlərində Sarıbulaq bələdiyyəsi; 2) Hənifə və Roçəhməd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Böyüktala, Cincartala, Əyritala, Göyəmtala, Gülüzanbinə, Hənifə, Məlikzadə, Murğuztala və Roçəhməd kəndlərində Hənifə bələdiyyəsi. 6. Beyləqan rayonu üzrə: 1) Günəş və Örənqala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Günəş və Örənqala qəsəbələrində Örənqala bələdiyyəsi; 2) Xaçınabad və Kəbirli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xaçınabad və Kəbirli kəndlərində Kəbirli bələdiyyəsi; 3) Qaradağlı və Yuxarı Çəmənli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaradağlı və Yuxarı Çəmənli kəndlərində Qaradağlı bələdiyyəsi. 7. Bərdə rayonu üzrə: 1) Arabaçılar və Hacılar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arabaçılar və Hacılar kəndlərində Hacılar bələdiyyəsi; 2) Bala Ərəblər, Ərəblər və Qaraqoyunlu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bala Ərəblər, Ərəblər və Qaraqoyunlu kəndlərində Qaraqoyunlu bələdiyyəsi; 3) Bala Göyüşlü və Böyük Göyüşlü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bala Göyüşlü və Böyük Göyüşlü kəndlərində Böyük Göyüşlü bələdiyyəsi; 4) Bala Qacar və Qullar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bala Qacar və Qullar kəndlərində Bala Qacar bələdiyyəsi; 5) Bayramlı, Hacıəhmədli və Vəliuşağı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bayramlı, Hacıəhmədli və Vəliuşağı kəndlərində Hacıəhmədli bələdiyyəsi; 6) Birinci Qaradəmirçi və İkinci Qaradəmirçi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Birinci Qaradəmirçi və İkinci Qaradəmirçi kəndlərində Birinci Qaradəmirçi bələdiyyəsi; 7) Böyük Qacar, Hüseynbəyli və Xanxanımlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Böyük Qacar, Hüseynbəyli və Xanxanımlı kəndlərində Böyük Qacar bələdiyyəsi; 8) Cicimli, Qayalı və Seyid Yusifli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cicimli, Qayalı və Seyid Yusifli kəndlərində Seyid Yusifli bələdiyyəsi; 9) Cumalar, Hacıbəyli və Kafarlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cumalar, Hacıbəyli və Kafarlı kəndlərində Hacıbəyli bələdiyyəsi; 10) Çələbilər və Nifçi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çələbilər və Nifçi kəndlərində Çələbilər bələdiyyəsi; 11) Darğalar və Əliyanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Darğalar və Əliyanlı kəndlərində Əliyanlı bələdiyyəsi; 12) Çəmənli, İmamqulubəyli və Zümürxan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi, Çəmənli, İmamqulubəyli və Zümürxan kəndlərində Zümürxan bələdiyyəsi; 13) Əyricə və Yeni Əyricə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əyricə və Yeni Əyricə kəndlərində Yeni Əyricə bələdiyyəsi; 14) Gülgəzli, Mollaməmmədli və Sərkarlar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Gülgəzli, Mollaməmmədli və Sərkarlar kəndlərində Gülgəzli bələdiyyəsi; 15) Həsənqaya və Saatlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Həsənqaya və Saatlı kəndlərində Həsənqaya bələdiyyəsi; 16) Həsənli, Köbərkənd və Mirzəxan Qaraqoyunlu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Həsənli, Köbərkənd və Mirzəxan Qaraqoyunlu kəndlərində Mirzəxan Qaraqoyunlu bələdiyyəsi; 17) Hüseynalılar və Qaradırnaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hüseynalılar və Qaradırnaq kəndlərində Hüseynalılar bələdiyyəsi; 18) Xanağalı və Qaradəmirçi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xanağalı və Qaradəmirçi kəndlərində Qaradəmirçi bələdiyyəsi; 19) Xanərəb və Şərəfli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xanərəb və Şərəfli kəndlərində Xanərəb bələdiyyəsi; 20) İkinci Nazırlı və Qazaxlar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi İkinci Nazırlı və Qazaxlar kəndlərində İkinci Nazırlı bələdiyyəsi; 21) Kərimbəyli və Nəcəfqulubəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kərimbəyli və Nəcəfqulubəyli kəndlərində Kərimbəyli bələdiyyəsi; 22) Kolayır və Mollaisalar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kolayır və Mollaisalar kəndlərində Kolayır bələdiyyəsi; 23) Körpüsındıran, Qasımbəyli və Muğanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Körpüsındıran, Qasımbəyli və Muğanlı kəndlərində Körpüsındıran bələdiyyəsi; 24) Kürdborakı, Hacılı və Şatırlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kürdborakı, Hacılı və Şatırlı kəndlərində Şatırlı bələdiyyəsi; 25) Qarağacı və Mirzəcəfərli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qarağacı və Mirzəcəfərli kəndlərində Mirzəcəfərli bələdiyyəsi; 26) Qaraməmmədli və Mirzalıbəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraməmmədli və Mirzalıbəyli kəndlərində Mirzalıbəyli bələdiyyəsi; 27) Qarayusifli və Tumaslı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qarayusifli və Tumaslı kəndlərində Qarayusifli bələdiyyəsi; 28) Qazıqurdalı və Lək bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qazıqurdalı və Lək kəndlərində Lək bələdiyyəsi; 29) Qəhrəmanlı və Mirasəfli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qəhrəmanlı və Mirasəfli kəndlərində Qəhrəmanlı bələdiyyəsi; 30) Qurdlar və Piyadalar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qurdlar və Piyadalar kəndlərində Piyadalar bələdiyyəsi; 31) Mehdixanlı, Tağılar, Umudalılar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mehdixanlı, Tağılar, Umudalılar kəndlərində Tağılar bələdiyyəsi; 32) Məşədiibişli və Yerliağalı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Məşədiibişli və Yerliağalı kəndlərində Məşədiibişli bələdiyyəsi. 8. Biləsuvar rayon üzrə: 1) Aranlı və Çinarlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aranlı və Çinarlı kəndlərində Çinarlı-Aranlı bələdiyyəsi; 2) Arazbarı və Səmədabad bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arazbarı və Səmədabad kəndlərində Səmədabad bələdiyyəsi; 3) Aşağı Cürəli və Muğan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Cürəli və Muğan kəndlərində Aşağı Cürəli-Muğan bələdiyyəsi. 9. Cəlilabad rayonu üzrə: 1) Abazallı, Babalı və Təklə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abazallı, Babalı və Təklə kəndlərində Təklə bələdiyyəsi; 2) Abdullu, Astanlı, Fərzili və Suluçeşmə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abdullu, Astanlı, Fərzili və Suluçeşmə kəndlərində Astanlı bələdiyyəsi; 3) Abışabad, Adnalı və Şiləvəngə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abışabad, Adnalı və Şiləvəngə kəndlərində Şiləvəngə bələdiyyəsi; 4) Ağbulaq, Ağdaş, Axtaxana, Badamağac, Çünzəli, Darılıq, Fətullaqışlaq, Hacıcavadlı, Kövüzbulaq, Oğrubulaq və Vənlik bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağbulaq, Ağdaş, Axtaxana, Badamağac, Çünzəli, Darılıq, Fətullaqışlaq, Hacıcavadlı, Kövüzbulaq, Oğrubulaq və Vənlik kəndlərində Ağdaş bələdiyyəsi; 5) Ağusəm, Cəngan, Çinar, Fərəcullalı, Ləzran, Soltankənd və Tahirli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağusəm, Cəngan, Çinar, Fərəcullalı, Ləzran, Soltankənd və Tahirli kəndlərində Cəngan bələdiyyəsi; 6) Alaşar, Bəcirəvan, Həziabad, Komanlı və Şıxlar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Alaşar, Bəcirəvan, Həziabad, Komanlı və Şıxlar kəndlərində Komanlı bələdiyyəsi; 7) Albalan, Allahverənli, Hamarqışlaq, Xəlilabad, Xəlilli, İncilli, Qamışlıgöl və Qaraağac bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Albalan, Allahverənli, Hamarqışlaq, Xəlilabad, Xəlilli, İncilli, Qamışlıgöl və Qaraağac kəndlərində Hamarqışlaq bələdiyyəsi; 8) Babaxanlı, Bədirli və Əliqasımlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Babaxanlı, Bədirli və Əliqasımlı kəndlərində Əliqasımlı bələdiyyəsi; 9) Badamağac, Buravar və Şatırlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Badamağac, Buravar və Şatırlı kəndlərində Badamağac bələdiyyəsi; 10) Boyxanlı, Dostallı, Məlikqasımlı, Məşədilər, Novruzallı, Şötüklü və Yusifli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Boyxanlı, Dostallı, Məlikqasımlı, Məşədilər, Novruzallı, Şötüklü və Yusifli kəndlərində Boyxanlı bələdiyyəsi; 11) Cəfərxanlı və Üçtəpə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəfərxanlı və Üçtəpə kəndlərində Üçtəpə bələdiyyəsi; 12) Cəfərli, Çünəxanlı, Həsənli, Məşədi Hüseynli və Zopun bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəfərli, Çünəxanlı, Həsənli, Məşədi Hüseynli və Zopun kəndlərində Zopun bələdiyyəsi; 13) Cəlayir, Lallar və Mirzəli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəlayir, Lallar və Mirzəli kəndlərində Cəlayir bələdiyyəsi; 14) Dələli, Qarakazımlı, Moranlı, Sarxanlı və Zərbəli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dələli, Qarakazımlı, Moranlı, Sarxanlı və Zərbəli kəndlərində Qarakazımlı bələdiyyəsi; 15) Dövlətalıbəyli, Xanılı, İcarə, Kürdlər, Mollalı və Porsava bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dövlətalıbəyli, Xanılı, İcarə, Kürdlər, Mollalı və Porsava kəndlərində Kürdlər bələdiyyəsi; 16) Edişə, Kövüzbulaq və Zəhmətabad bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Edişə, Kövüzbulaq və Zəhmətabad kəndlərində Kövüzbulaq bələdiyyəsi; 17) Əliabad, Məşədivəlli və Sərhədabad bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əliabad, Məşədivəlli və Sərhədabad kəndlərində Sərhədabad bələdiyyəsi; 18) Əsədli, Ləkin və Musalı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əsədli, Ləkin və Musalı kəndlərində Ləkin bələdiyyəsi; 19) Ətcələr, Gülməmmədli, Məmmədcanlı və Şükürlü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ətcələr, Gülməmmədli, Məmmədcanlı və Şükürlü kəndlərində Gülməmmədli bələdiyyəsi; 20) Hacıismayıllı, Hasıllı, Sadatlı və Seyidbazar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hacıismayıllı, Hasıllı, Sadatlı və Seyidbazar kəndlərində Seyidbazar bələdiyyəsi; 21) Hacıməmmədli, İnili, Qasımbəyli, Mirtəhməzli və Şabanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hacıməmmədli, İnili, Qasımbəyli, Mirtəhməzli və Şabanlı kəndlərində Şabanlı bələdiyyəsi; 22) Xanəgah, Pərdi və Təzəkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xanəgah, Pərdi və Təzəkənd kəndlərində Xanəgah bələdiyyəsi; 23) Qarazəncir və Ocaqlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qarazəncir və Ocaqlı kəndlərində Qarazəncir bələdiyyəsi; 24) Maşlıq, Muğan və Söyüdlü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Maşlıq, Muğan və Söyüdlü kəndlərində Muğan bələdiyyəsi; 25) Mədətli, Məmmədrzalı və Şorbaçı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mədətli, Məmmədrzalı və Şorbaçı kəndlərində Şorbaçı bələdiyyəsi; 26) Mikayıllı və Qarğılı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mikayıllı və Qarğılı kəndlərində Mikayıllı bələdiyyəsi. 10. Daşkəsən rayonu üzrə: 1) Alaxançallı və Qaraqullar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Alaxançallı, Qaraqullar, Qaratağlar və Şahkərəm kəndlərində Qaraqullar bələdiyyəsi; 2) Astaf, Qabaqtəpə, Pirverdilər, Tapan və Təzəkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Astaf, Dəvrallı, Gəlinqaya, Güneykənd, Qabaqtəpə, Pirverdilər, Rəsullu, Tapan və Təzəkənd kəndlərində Qabaqtəpə bələdiyyəsi; 3) Daşkəsən qəsəbə və Quşçu qəsəbə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Daşkəsən, Quşçu, Quşçu körpüsü qəsəbələrində və Aşağı Daşkəsən kəndində Daşkəsən qəsəbə bələdiyyəsi; 4) Dəstəfur, Qıyıqlı və Şahvələdli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəstəfur, Qıyıqlı və Şahvələdli kəndlərində Dəstəfur bələdiyyəsi; 5) Əhmədli və Əmirvar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əhmədli, Əmirvar və Qazaxlı kəndlərində Əmirvar bələdiyyəsi; 6) Əhmədli və Mollahəsənli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dardərə, Əhmədli və Mollahəsənli kəndlərində Əhmədli bələdiyyəsi; 7) Xoşbulaq, Qazaxyolçular və Zağalı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xoşbulaq, Qazaxyolçular və Zağalı kəndlərində Xoşbulaq bələdiyyəsi; 8) Quytul və Zəylik bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Quytul və Zəylik kəndlərində Zəylik bələdiyyəsi. 11. Dəvəçi rayonu üzrə: 1) Ağalıq, Günəşli, Söhbətli və Təzəkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağalıq, Daşlıyataq, Günəşli, Xırdaoymaq, Qaraçaylı, Söhbətli, Təzəkənd və Udulu kəndlərində Ağalıq bələdiyyəsi; 2) Ağbaş və Çaraq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağbaş, Çaraq, Güləh, Hacıiskəndərli, Kyünçal, Təkyə və Uqah kəndlərində Ağbaş bələdiyyəsi; 3) Çayqaraqaşlı, Çölquşçu, Hacıqaraqaşlı və Xəlilli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çayqaraqaşlı, Çölquşçu, Hacıqaraqaşlı, Xəlilli, Liman və Sarvan kəndlərində Çölquşçu bələdiyyəsi; 4) Dağ Bilici, Düz Bilici, Xəlfələr və Taxtalar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çinarlar, Dağ Bilici, Düz Bilici, Xəlfələr, Mumlu, Nohurlar, Taxtalar, Yeləkəsən və Zağlı kəndlərində Taxtalar bələdiyyəsi; 5) Dəvəçi və Surra bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəvəçi şəhərində və Surra kəndində Dəvəçi bələdiyyəsi; 6) Əmirxanlı, Qazbabalı və Vələsli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ceyranlı, Əmirxanlı, Qazbabalı, Üzümlü və Vələsli kəndlərində Əmirxanlı bələdiyyəsi; 7) Gəndov və Leyti bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Gəndov və Leyti kəndlərində Gəndov bələdiyyəsi; 8) Qələgah, Mollakamallı, Sincanboyad və Təzəkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qələgah, Ləcədi, Mollakamallı, Sincanboyad və Təzəkənd kəndlərində Təzəkənd bələdiyyəsi; 9) Qorğan, Pirəbədil və Zeyvə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bilici Qorğan, İzmara, Kilvar, Qorğan, Pirəbədil, Sumağava, Sumağava Qazma, Zeyvə və Zöhramı kəndlərində Pirəbədil bələdiyyəsi; 10) Məliklər və Uzunboyad bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Məliklər və Uzunboyad kəndlərində Uzunboyad bələdiyyəsi; 11) Padar və Rəhimli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Borbor, Meytablı, Padar və Rəhimli kəndlərində Rəhimli bələdiyyəsi. 12. Gədəbəy rayonu üzrə: 1) Ağamalı və Nərimankənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağamalı və Nərimankənd kəndlərində Nərimankənd bələdiyyəsi; 2) Arabaçı, İsalı və Mormor bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arabaçı, Cücanlı, Dördlər, Fərzalı, İsalı, Qasımağalı, Mormor, Motudərə və Zamanlı kəndlərində Arabaçı bələdiyyəsi; 3) Çaldaş və Əlinağılar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arısu, Çaldaş, Əlinağılar və Səbətkeçməz kəndlərində Çaldaş bələdiyyəsi; 4) Çay Rəsullu və Düz Rəsullu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bəydəmirli, Çay Rəsullu, Düz Rəsullu, Gərməşöylü, Göyəmli, Hüseynqulular, Rəhimli, Təkyemişan və Turşsu kəndlərində Düz Rəsullu bələdiyyəsi; 5) Çobankənd və Novoivanovka bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çobankənd, Novoivanovka və Yenikənd kəndlərində Novoivanovka bələdiyyəsi; 6) Daryurd və Əliismayıllı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəfərli, Daryurd, Əliismayıllı və Nağılar kəndlərində Əliismayıllı bələdiyyəsi; 7) Göyəlli və Şınıx bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Göyəlli, Kollu və Şınıx kəndlərində Şınıx bələdiyyəsi; 8) Kiçik Qaramurad və Parakənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kiçik Qaramurad, Qarovultomba, Leşkər və Parakənd kəndlərində Kiçik Qaramurad bələdiyyəsi; 9) Qaraməmmədli və Poladlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dikdaş, Əmir, Hacıalılar, Heriknaz, Kələman, Kəsəmən, Qaraməmmədli, Qozqaralı və Poladlı kəndlərində Qaraməmmədli bələdiyyəsi; 10) Qoşabulaq, Pərizamanlı və Samanlıq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qoşabulaq, Moruxlu, Pərizamanlı, Rəmə, Samanlıq, Tərs yer və Totuqlu kəndlərində Qoşabulaq bələdiyyəsi; 11) Plankənd və Rüstəm Əliyev bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qalakənd, Plankənd və Rüstəm Əliyev kəndlərində Rüstəm Əliyev bələdiyyəsi. 13. Goranboy rayonu üzrə: 1) Abbasqulular və Goranboy bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Goranboy şəhərində və Abbasqulular, İrəvanlı, Qarasüleymanlı və Şahməmmədli kəndlərində Goranboy bələdiyyəsi; 2) Cinli Boluslu, Eyvazlılar, Goran və Məşədiqaralar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cinli Boluslu, Eyvazlılar, Məşədiqaralar kəndlərində və Goran qəsəbəsində Cinli Boluslu bələdiyyəsi; 3) Fəxralı və Qurbanzadə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Fəxralı və Qurbanzadə kəndlərində Fəxralı bələdiyyəsi; 4) Hacallı və Qarqucaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hacallı, Qarqucaq və Şəfibəyli kəndlərində Qarqucaq bələdiyyəsi; 5) Kələk və Şıxlar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kələk və Şıxlar kəndlərində Kələk bələdiyyəsi; 6) Qasımbəyli və Qaşaltı Qaraqoyunlu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qasımbəyli və Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndlərində Qaşaltı Qaraqoyunlu bələdiyyəsi. 14. Göyçay rayonu üzrə: 1) Aşağı Qaraməryəm və Dövranlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Qaraməryəm və Dövranlı kəndlərində Aşağı Qaraməryəm bələdiyyəsi; 2) Cəyirli və Kürdəmiş bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəyirli, Kürdəmiş, Qubadlı Şıxlı və Türkmən kəndlərində Cəyirli bələdiyyəsi; 3) Çayarxı, Hacalıkənd və Qarabaqqal bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çayarxı, Hacalıkənd və Qarabaqqal kəndlərində Qarabaqqal bələdiyyəsi; 4) Çərəcə və Çərəkə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəyirli, Çərəcə və Çərəkə kəndlərində Çərəkə bələdiyyəsi; 5) Ərəbcəbirli və Mirzəhüseynli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Birinci Ərəbcəbirli, İkinci Ərəbcəbirli və Mirzəhüseynli kəndlərində Ərəbcəbirli bələdiyyəsi; 6) Xəlitli və Yeniarx bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hacıağabəyli, Xəlitli və Yeniarx kəndlərində Yeniarx bələdiyyəsi; 7) Qaraxıdır, Şəkər və Veysəlli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraxıdır, Şəkər və Veysəlli kəndlərində Şəkər bələdiyyəsi; 8) Qaraməryəm, Qarayazı, Şahsoltanlı və Yekəxana bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraməryəm, Qarayazı, Şahsoltanlı və Yekəxana kəndlərində Qaraməryəm bələdiyyəsi; 9) Qızılağac və Şəkili bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qızılağac, Mollahacılı və Şəkili kəndlərində Qızılağac bələdiyyəsi; 10) Məlikkənd və Şıxbəy bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Məlikkənd, Şıxbəy və Şıxəmir kəndlərində Məlikkənd bələdiyyəsi; 11) Potu və Üngütlü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kürd, Potu, Ulaşlı Şıxlı və Üngütlü kəndlərində Potu bələdiyyəsi. 15. Göygöl rayonu üzrə: 1) Aşıqlı və Üçbulaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşıqlı, Keşkü və Üçbulaq kəndlərində Aşıqlı bələdiyyəsi; 2) Balçılı və Cümşüdlü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Balçılı və Cümşüdlü kəndlərində Balçılı bələdiyyəsi; 3) Kərəmli və Şəhriyar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kərəmli və Şəhriyar kəndlərində Şəhriyar bələdiyyəsi; 4) Qarabulaq və Quşçu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qarabulaq və Quşçu kəndlərində Quşçu bələdiyyəsi; 5) Mixaylovka və Yeni Zod bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mixaylovka və Yeni Zod kəndlərində Yeni Zod bələdiyyəsi. 16. Hacıqabul rayonu üzrə: 1) Abdulyan və Kolanı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abdulyan və Kolanı kəndlərində Abdulyan bələdiyyəsi; 2) Ağacanlı və Ələtli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağacanlı, Bürvənd və Ələtli kəndlərində Ələtli bələdiyyəsi; 3) Axtaçı Şirvan, Birinci Meyniman və İkinci Meyniman bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Axtaçı Şirvan, Birinci Meyniman, İkinci Meyniman və Meyniman kəndlərində Meyniman bələdiyyəsi; 4) Atbulaq və Qızılburun bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Atbulaq, Kürdçü və Qızılburun kəndlərində Atbulaq bələdiyyəsi; 5) Birinci Udullu və Şorbaçı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Birinci Paşalı, Birinci Udullu, İkinci Paşalı və Şorbaçı kəndlərində Birinci Udullu bələdiyyəsi; 6) İkinci Udullu, Qubalı və Tağılı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi İkinci Udullu, Qubalı və Tağılı kəndlərində İkinci Udullu bələdiyyəsi. 17. Xaçmaz rayonu üzrə: 1) Ağaşirinoba və Palçıqoba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağaşirinoba, Çinartala, Qıraqlı, Manafoba və Palçıqoba kəndlərində Palçıqoba bələdiyyəsi; 2) Ağaverdioba və Həsənqala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağaverdioba, Balaqusarqışlaq və Həsənqala kəndlərində Həsənqala bələdiyyəsi; 3) Ağçay və İlxıçı Həsən Əfəndi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağçay, İlxıçı Həsən Əfəndi və Qarğalıq kəndlərində İlxıçı Həsən Əfəndi bələdiyyəsi; 4) Ağtala və Nərəcan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağtala və Nərəcan kəndlərində Nərəcan bələdiyyəsi; 5) Ağyazı Buduq və Suxtaqalaqışlaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağyazı Buduq və Suxtaqalaqışlaq kəndlərində Ağyazı Buduq bələdiyyəsi; 6) Alıcqışlaq, Qaracik Zeyid və Qaraçaycek bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Alıcqışlaq, Qaracik, Qaracik Zeyid, Qaraçaycek, Qədmalıqışlaq və Şıxhaput kəndlərində Qaraçaycek bələdiyyəsi; 7) Arzu və Hacıəlibəy bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arzu qəsəbəsində və Bayoba, Hacıəlibəy kəndlərində Hacıəlibəy bələdiyyəsi; 8) Armudpadar və Yergüc bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Armudpadar, Padar, Sərkərli, Üçgünqışlaq və Yergüc kəndlərində Yergüc bələdiyyəsi; 9) Aşağı Ləgər, Digahoba, İdrisoba, Köhnə Xudat və Seyidlər bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Ləgər qəsəbəsində və Digahoba, Fərzəlioba, İdrisoba, Köhnə Xudat, Seyidlər kəndlərində Köhnə Xudat bələdiyyəsi; 10) Aşağı Zeyid və Çılğır bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Zeyid və Çılğır kəndlərində Aşağı Zeyid bələdiyyəsi; 11) Canaxır və Qobuqıraq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bəyqışlaq, Canaxır, Qobuqıraq, Mehrəliqışlaq və Mürsəliqışlaq kəndlərində Qobuqıraq bələdiyyəsi; 12) Cığatay və Qaraçı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cığatay, Çaxmaqlı, Qaraçı, Qaraqaşlı və Laman kəndlərində Qaraçı bələdiyyəsi; 13) Çarxı və Xanlıqoba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çarxı və Xanlıqoba kəndlərində Çarxı bələdiyyəsi; 14) Çiləgir və Mürşüdoba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çiləgir, Mənçəroba, Mürşüdoba və Sabiroba kəndlərində Mürşüdoba bələdiyyəsi; 15) Əbilyataq, Qarabağlı, Niyazoba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əbilyataq, İlxıçı, Qarabağlı, Niyazoba kəndlərində Niyazoba bələdiyyəsi; 16) Həbibkənd və Yeni Həyat bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Həbibkənd kəndində və Yeni Həyat qəsəbəsində Yeni Həyat bələdiyyəsi; 17) Hülövlü və Qaradağ Buduq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hülövlü, Qaradağ Buduq, Qaradağlı, Rəhimoba və Ustacəlilli kəndlərində Hülövlü bələdiyyəsi; 18) Ərəb, Qalağan və Sayad bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ərəb, Hacılar, İlxıçı, Keymərəz, Qalağan və Sayad kəndlərində Qalağan bələdiyyəsi; 19) Maqsudkənd və Susayqışlaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Maqsudkənd, Pərdiqıran və Susayqışlaq kəndlərində Susayqışlaq bələdiyyəsi; 20) Qadaşoba, Qımılqışlaq və Mollabürhanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağarəhimoba, Çuxuroba, Hacıisaoba, Qadaşoba, Qımılqışlaq, Maşıoba, Mirzəməmmədqışlaq, Mollabürhanlı və Şıxlar kəndlərində Qımılqışlaq bələdiyyəsi; 21) Nabran və Tel bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dalğalı, Günəşli, Meşəli, Samurçay, Şimal, Turist qəsəbələrində və Nabran, Tel kəndlərində Nabran bələdiyyəsi; 22) Tikanoba, Uzunoba və Yataqoba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Baraxum, Xəzərli, Krasnı Xutor, Meçitoba, Şərifoba, Tikanoba, Uzunoba və Yataqoba kəndlərində Uzunoba bələdiyyəsi. 18. Xızı rayonu üzrə: 1) Fındığan və Xələnc bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Fındığan və Xələnc kəndlərində Xələnc-Fındığan bələdiyyəsi. 19. İmişli rayonu üzrə: 1) Ağcüyür və Bəcirəvan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağcüyür və Bəcirəvan kəndlərində Bəcirəvan bələdiyyəsi; 2) Allahmədətli və Telişli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Allahmədətli və Telişli kəndlərində Telişli bələdiyyəsi; 3) Cavadxanlı və Qaralar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cavadxanlı və Qaralar kəndlərində Qaralar bələdiyyəsi; 4) Çahar, Göhərli və Qaradonlu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çahar, Göhərli və Qaradonlu kəndlərində Qaradonlu bələdiyyəsi; 5) Çaxırlı, Xubyarlı və Məzrəli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çaxırlı, Xubyarlı və Məzrəli kəndlərində Məzrəli bələdiyyəsi; 6) Əlyetməzli və Məmmədli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əlyetməzli və Məmmədli kəndlərində Məmmədli bələdiyyəsi; 7) Göbəktala və Şahverdili bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Göbəktala və Şahverdili kəndlərində Göbəktala bələdiyyəsi; 8) Hacıalmuradlı, Xəlfəli və Kürdmahmudlu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hacıalmuradlı, Xəlfəli və Kürdmahmudlu kəndlərində Xəlfəli bələdiyyəsi; 9) Xoşçobanlı və Murğuzalılı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xoşçobanlı və Murğuzalılı kəndlərində Xoşçobanlı bələdiyyəsi; 10) Qaraqaşlı və Mürsəlli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraqaşlı və Mürsəlli kəndlərində Qaraqaşlı bələdiyyəsi; 11) Qaravəlili və Mirili bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaravəlili və Mirili kəndlərində Qaravəlili bələdiyyəsi; 12) Məhəmmədli, Rəsullu və Yalavac bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Məhəmmədli, Rəsullu və Yalavac kəndlərində Yalavac bələdiyyəsi; 13) Muradalılı, Nurulu və Otuziki bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Muradalılı, Nurulu və Otuziki kəndlərində Muradalılı bələdiyyəsi; 14) Ölcələr, Soltanmuradlı və Yuxarı Qaralar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ölcələr, Soltanmuradlı və Yuxarı Qaralar kəndlərində Yuxarı Qaralar bələdiyyəsi. 20. İsmayıllı rayonu üzrə: 1) Ağbulaq və Qoşakənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağbulaq, Gənzə, Qoşakənd və Tubukənd kəndlərində Qoşakənd bələdiyyəsi; 2) Aşıqbayramlı, Hapıtlı, Qarakolluq və Talış bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşıqbayramlı, Hapıtlı, Qarakolluq və Talış kəndlərində Aşıqbayramlı bələdiyyəsi; 3) Birinci Yeniyol, Qaraqaya və Təzəkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Birinci Yeniyol, Gəndov, İkinci Yeniyol, Köhnədaxar, Qaraqaya, Qərsələ və Təzəkənd kəndlərində Təzəkənd bələdiyyəsi; 4) Bizlan, Maçaxı və Tircan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bizlan, Maçaxı, Tircan və Zərgəran kəndlərində Tircan bələdiyyəsi; 5) Burovdal, Çəndahar və Həftəsov bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Burovdal, Çəndahar, Həftəsov və Zarat kəndlərində Burovdal bələdiyyəsi; 6) Buynuz və Topçu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Buynuz, Şirvanmeşə və Topçu kəndlərində Topçu bələdiyyəsi; 7) Cülyan, Müdri, Müdrisə və Vaşa bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cülyan, Dahar, Mulux, Müdri, Müdrisə, Nanıc, Pirəqanım və Vaşa kəndlərində Cülyan-Müdri bələdiyyəsi; 8) Əhən və Qoydan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Duvaryan, Əhən, Ximran və Qoydan kəndlərində Əhən bələdiyyəsi; 9) Ərəkit və Lahıc bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Lahıc qəsəbəsində və Bağəli, Ərəkit, Kənəə və Namazgah kəndlərində Lahıc bələdiyyəsi; 10) Gəraybəyli və Xəlilli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əyyubbəyli, Gəraybəyli, Xəlilli və Keşxurt kəndlərində Gəraybəyli bələdiyyəsi; 11) Göytəpə, Xanagah, Qalınçaq və Mücühəftəran bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Göytəpə, Xanagah, Qalınçaq və Mücühəftəran kəndlərində Qalınçaq bələdiyyəsi; 12) Hacıhətəmli və Kürd Eldarbəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Gideyli, Hacıhətəmli və Kürd Eldarbəyli kəndlərində Hacıhətəmli bələdiyyəsi; 13) İstisu və Qalacıq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çayqovuşan, İstisu və Qalacıq kəndlərində Qalacıq bələdiyyəsi; 14) Keyvəndi, Pirəbülqasım və Şəbiyan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bəhliyan, Bilistan, Keyvəndi, Mingə, Pirəbülqasım və Şəbiyan kəndlərində Keyvəndi bələdiyyəsi; 15) Qalagah və Uştalqışlaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qalagah və Uştalqışlaq kəndlərində Qalagah bələdiyyəsi; 16) Qıçatan və Sulut bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kələzeyvə, Qıçatan, Sərsurə və Sulut kəndlərində Sulut bələdiyyəsi; 17) Quşencə və Zoğallıq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Balik, Enişdibi, Quşencə və Zoğallıq kəndlərində Quşencə bələdiyyəsi; 18) Mücü və Tağlabiyan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kəlfərəc, Mücü və Tağlabiyan kəndlərində Tağlabiyan bələdiyyəsi; 19) Ruşan və Vəng bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ruşan və Vəng kəndlərində Ruşan bələdiyyəsi; 20) Sərdahar və Zərnava bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Zərnava, Müşkəmir, Sərdahar və Zərnava kəndlərində Zərnava bələdiyyəsi; 21) Soltankənd və Uştal bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Soltankənd və Uştal kəndlərində Soltankənd bələdiyyəsi. 21. Kürdəmir rayonu üzrə: 1) Axtaçı və Qarabucaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Axtaçı və Qarabucaq kəndlərində Axtaçı bələdiyyəsi; 2) Bağman, Böyük Kəngərli və İsmayıllı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bağman, Böyük Kəngərli və İsmayıllı kəndlərində Böyük Kəngərli bələdiyyəsi; 3) Bala Kəngərli, Cəyli, Şahbəyli və Ucarlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bala Kəngərli, Cəyli, Şahbəyli və Ucarlı kəndlərində Cəyli bələdiyyəsi; 4) Beyi, Xəlsə, Qocalı və Pirəköcə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Beyi, Xəlsə, Qocalı və Pirəköcə kəndlərində Qocalı bələdiyyəsi; 5) Carlı və Quşlar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Carlı və Quşlar kəndlərində Carlı bələdiyyəsi; 6) Çərtəyəz və Ərəbxana bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çərtəyəz və Ərəbxana kəndlərində Ərəbxana bələdiyyəsi; 7) Çöhranlı və Yeni Şıxımlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çöhranlı və Yeni Şıxımlı kəndlərində Çöhranlı bələdiyyəsi; 8) Çöl Ərəb və Sor Sor bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çöl Ərəb və Sor Sor kəndlərində Sor Sor bələdiyyəsi; 9) Çöl Qubalı, Ərəb Qubalı və Məhərrəmli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çöl Qubalı, Ərəb Qubalı və Məhərrəmli kəndlərində Ərəb Qubalı bələdiyyəsi; 10) Dayıkazımlı, Qoçulu, Mehdili və Öyləqulu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dayıkazımlı, Qoçulu, Mehdili və Öyləqulu kəndlərində Mehdili bələdiyyəsi; 11) Ərşəli, Garıs Əyribənd və Karrar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ərşəli, Garıs Əyribənd və Karrar kəndlərində Karrar bələdiyyəsi; 12) Xırdapay və Qağacılı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xırdapay və Qağacılı kəndlərində Xırdapay bələdiyyəsi; 13) Karrar qəsəbə, Xınıslı və Muğanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Karrar qəsəbəsində və Xınıslı, Muğanlı kəndlərində Karrar qəsəbə bələdiyyəsi; 14) Köhünlü, Qaramahmudlu və Şüşün bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Köhünlü, Qaramahmudlu və Şüşün kəndlərində Köhünlü bələdiyyəsi; 15) Qarabucaq qəsəbə, Qarabucaq və Qurdbayram bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qarabucaq qəsəbəsində və Qarabucaq, Qurdbayram kəndlərində Qarabucaq qəsəbə bələdiyyəsi; 16) Qaraqocalı və Topalhəsənli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraqocalı və Topalhəsənli kəndlərində Topalhəsənli bələdiyyəsi; 17) Mollakənd və Türkədi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mollakənd və Türkədi kəndlərində Mollakənd bələdiyyəsi; 18) Mürtülü və Təklə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mürtülü və Təklə kəndlərində Mürtülü bələdiyyəsi; 19) Sovla və Söyüdlər bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Sovla və Söyüdlər kəndlərində Sovla bələdiyyəsi. 22. Qax rayonu üzrə: 1) Ağçay, İlisu və Qaradolaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağçay, İlisu və Qaradolaq kəndlərində İlisu bələdiyyəsi; 2) Almalı, Dəymədağlı və Şıxlar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Almalı, Dəymədağlı və Şıxlar kəndlərində Almalı bələdiyyəsi; 3) Amanlı, Baydarlı, Qaysarlı, Qazmalar, Qıpçaq, Oncallı və Tanqıt bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Amanlı, Baydarlı, Qıpçaq, Qaysarlı, Qazmalar, Oncallı və Tanqıt kəndlərində Qıpçaq bələdiyyəsi; 4) Aşağı Malax və Qaşqaçay bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Armudlu, Aşağı Malax və Qaşqaçay kəndlərində Qaşqaçay bələdiyyəsi; 5) Böyük Alatəmir, Qarameşə və Meşəbaş bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Böyük Alatəmir, Qarameşə və Meşəbaş kəndlərində Böyük Alatəmir bələdiyyəsi; 6) Cəlayir və Sarıbaş bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəlayir və Sarıbaş kəndlərində Cəlayir bələdiyyəsi; 7) Çinarlı, Fıstıqlı, Qum və Suskənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çinarlı, Fıstıqlı, Qum və Suskənd kəndlərində Qum bələdiyyəsi; 8) Çudulu, Marsan və Turaclı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çudulu, Marsan və Turaclı kəndlərində Turaclı bələdiyyəsi; 9) Əmbərçay, Əmircan və Qaratala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əmbərçay, Əmircan və Qaratala kəndlərində Əmircan bələdiyyəsi; 10) Güllük və Qapıçay bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Güllük və Qapıçay kəndlərində Güllük bələdiyyəsi; 11) Xələftala, Qaxbaş və Uzuntala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bağtala, Xələftala, Keşqutan, Kiçik Alatəmir, Qaxbaş, Qımırlı və Uzuntala kəndlərində Qaxbaş bələdiyyəsi; 12) İbaxlı və İngiloy Kötüklü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi İbaxlı və İngiloy Kötüklü kəndlərində İngiloy Kötüklü bələdiyyəsi; 13) Qarabaldır, Lələpaşa və Tasmalı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qarabaldır, Lələpaşa və Tasmalı kəndlərində Tasmalı bələdiyyəsi; 14) Qındırğa, Lələli və Zəyəm bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qındırğa, Lələli və Zəyəm kəndlərində Zəyəm bələdiyyəsi; 15) Qorağan və Şotavar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qorağan və Şotavar kəndlərində Qorağan bələdiyyəsi; 16) Ləkit, Ləkit Kötüklü, Ləkit Malax və Zərnə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ləkit, Ləkit Kötüklü, Ləkit Malax və Zərnə kəndlərində Ləkit bələdiyyəsi. 23. Qazax rayonu üzrə: 1) Ağköynək və Qarapapaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağköynək və Qarapapaq kəndlərində Ağköynək-Qarapapaq bələdiyyəsi; 2) Canalı və Hüseynbəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Canalı və Hüseynbəyli kəndlərində Canalı bələdiyyəsi; 3) Çaylı və Kommuna bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çaylı və Kommuna kəndlərində Çaylı bələdiyyəsi; 4) Dəmirçilər və Ürkməzli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəmirçilər və Ürkməzli kəndlərində Dəmirçilər-Ürkməzli bələdiyyəsi; 5) Qazaxbəyli və Orta Salahlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qazaxbəyli və Orta Salahlı kəndlərində Orta Salahlı-Qazaxbəyli bələdiyyəsi. 24. Qobustan rayonu üzrə: 1) Bəklə və Nabur bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bəklə, Cəngi və Nabur kəndlərində Nabur bələdiyyəsi; 2) Bədəlli və Sədəfli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Üzümçü qəsəbəsində və Bədəlli, Sədəfli kəndlərində Bədəlli bələdiyyəsi; 3) Cəyirli və Çelov bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəyirli və Çelov kəndlərində Cəyirli bələdiyyəsi; 4) Çuxanlı və Təklə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çuxanlı və Təklə kəndlərində Təklə bələdiyyəsinin təşkil edilməsi; 5) Ərəbqədim, Göydərə və Nardaran bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ərəbqədim, Göydərə və Nardaran kəndlərində Ərəbqədim bələdiyyəsi; 6) Ərəbşahverdi, Qaracüzlü və Qurbançı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çay Qurbançı, Ərəbşahverdi, Qaracüzlü və Qurbançı kəndlərində Qurbançı bələdiyyəsi; 7) Təsi və Yekəxana bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Təsi və Yekəxana kəndlərində Yekəxana bələdiyyəsi. 25. Quba rayonu üzrə: 1) Afurca və Güləzi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Afurca, Atuc, Aydınkənd, Dalaqo, Fırıq, Güləzi, Xanagahyolu, Xırt, Kunxırt və Ruçuq kəndlərində Güləzi bələdiyyəsi; 2) Ağbil, Əlibəyqışlaq və Mirzəməmmədkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağbil, Əlibəyqışlaq və Mirzəməmmədkənd kəndlərində Ağbil bələdiyyəsi; 3) Alpan, Kürkün və Uzunmeşə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Alpan, Kürkün və Uzunmeşə kəndlərində Alpan bələdiyyəsi; 4) Amsar və Ərməki bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Alıc, Amsar, Digah və Ərməki kəndlərində Amsar bələdiyyəsi; 5) Amsarqışlaq, Bağbanlı və Barlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Amsarqışlaq kəndində və Bağbanlı, Barlı qəsəbələrində Barlı bələdiyyəsi; 6) Aşağı Atuc və Susayqışlaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Atuc və Susayqışlaq kəndlərində Aşağı Atuc bələdiyyəsi; 7) Aşağı Xuc, Çartəpə, Digah və Xucbala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Xuc, Çartəpə, Digah, Xucbala və Orta Xuc kəndlərində Digah-Xucbala bələdiyyəsi; 8) Aşağı Tüləkəran, Gültəpə, Möhüc, Tülər, Yenikənd və Yuxarı Tüləkəran bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Tüləkəran, Gültəpə, Möhüc, Tülər, Yenikənd və Yuxarı Tüləkəran kəndlərində Tüləkəran bələdiyyəsi; 9) Bərğov, Gədikqışlaq, İsnovqışlaq, Paşaoba və Vəlvələ bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bərğov, Gədik, Gədikqışlaq, İbrahimhaput, İdrisiqışlaq, İsnovqışlaq, Paşaoba və Vəlvələ kəndlərində Vəlvələ bələdiyyəsi; 10) Cağacıq, Xaruşa, Küçeyi, Talabı və Talabıqışlaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cağacıq, Xaruşa, Küçeyi, Talabı, Talabıqışlaq və Toxmar kəndlərində Talabıqışlaq bələdiyyəsi; 11) Cimi, Gömürdəhnə, Qonaqkənd və Ördüc bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qonaqkənd qəsəbəsində və Cimi, Gömürdəhnə, Xaşı, Qarovulüstü, Ördüc, Puçuq kəndlərində Qonaqkənd bələdiyyəsi; 12) Çarxaçu, Xaltan, Muçu, Nütəh, Rəngdar və Utuq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çarxaçu, Xaltan, Muçu, Nütəh, Rəngdar və Utuq kəndlərində Xaltan bələdiyyəsi; 13) Çiçi, Səbətlər və Təngəaltı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çiçi, Qənidərə, Raziyələr, Səbətlər, Sırt Çiçi və Təngəaltı kəndlərində Çiçi-Səbətlər bələdiyyəsi; 14) Dağlı və Qələdüz bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dağlı və Qələdüz kəndlərində Dağlı-Qələdüz bələdiyyəsi; 15) Davudoba, Əliməmmədoba, Ərməkiqışlaq, Gənclər, Hacıhüseynli, Hacıqaib, Küpçalqışlaq və Qımılqışlaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Davudoba, Əliməmmədoba, Ərməkiqışlaq, Hacıhüseynli, Hacıqaib, Küpçalqışlaq, Qımılqışlaq, Mirzəqasım, Novonikolayevka kəndlərində və Gənclər qəsəbəsində Hacıhüseynli bələdiyyəsi; 16) Dəlləkli və Vladimirovka bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəlləkli və Vladimirovka kəndlərində Vladimirovka bələdiyyəsi; 17) Əlik və Qrız bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cek, Əlik, Haputlu, Qrız və Qrızdəhnə kəndlərində Əlik bələdiyyəsi; 18) Əski İqrığ və Quba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Quba şəhərində və Əski İqrığ kəndində Quba bələdiyyəsi; 19) Gəray və Susay bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Gəray və Susay kəndlərində Susay bələdiyyəsi; 20) Xanəgah, Qamqam, Püstəqasım və Rustov bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bad, Bağçalı, Cadarı, Cindar, Dəhnə, Güneyməhlə, Hacıağalar, Xanəgah, Kələbağ, Qalagah, Qamqam, Məckəxacə, Püstəqasım, Rustov, Sofikənd və Yekdar kəndlərində Rustov bələdiyyəsi; 21) İkinci Nügədi və Pirvahid bələdiyyələrinin əhatə etdiyi İkinci Nügədi və Pirvahid kəndlərində İkinci Nügədi bələdiyyəsi; 22) İqrığ və Qacar Zeyid bələdiyyələrinin əhatə etdiyi İqrığ və Qacar Zeyid kəndlərində İqrığ bələdiyyəsi; 23) İsnov, Qorxmazoba və Zərqava bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aspərəsti, Çayqışlaq, Xaspolad, İsnov, Kələnov, Qasımqışlaq, Qorxmazoba, Mahmudqışlaq və Zərqava kəndlərində Zərqava bələdiyyəsi; 24) Küpçal, Küsnət, Qımıl və Üçgün bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Küpçal, Küsnət, Qımıl və Üçgün kəndlərində Küpçal bələdiyyəsi; 25) Qaraçay və Mirzəqışlaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraçay qəsəbəsində və Mirzəqışlaq kəndində Qaraçay bələdiyyəsi; 26) Qarxun, Söhüb və Zıxır bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Adur, Dalıqaya, Gürdəh, Qarxun, Rük, Söhüb və Zıxır kəndlərində Söhüb bələdiyyəsi; 27) Qəçrəş və Qımılqazma bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Küsnətqazma, Qəçrəş və Qımılqazma kəndlərində Qəçrəş bələdiyyəsi; 28) Nöydün və Şuduq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Nöydün və Şuduq kəndlərində Şuduq bələdiyyəsi; 29) Timiryazev və Zizik bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Timiryazev və Zizik kəndlərində Timiryazev bələdiyyəsi. 26. Qusar rayonu üzrə: 1) Aşağı İmamqulukənd, İmamqulukənd və Suduroba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı İmamqulukənd, İmamqulukənd, Mucuqoba və Suduroba kəndlərində İmamqulukənd bələdiyyəsi; 2) Atlıxan, Avaranqışlaq, Caqarqışlaq, Kuzunqışlaq və Zindanmuruqqışlaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Atlıxan, Avaranqışlaq, Caqarqışlaq, Kuzunqışlaq və Zindanmuruqqışlaq kəndlərində Kuzunqışlaq bələdiyyəsi; 3) Avaran və Xürəl bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Avaran və Xürəl kəndlərində Avaran bələdiyyəsi; 4) Bala Qusar, Bədirqala, Həsənqala və Köhnə Xudat qazmalar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bala Qusar, Bədirqala, Həsənqala və Köhnə Xudat qazmalar kəndlərində Bala Qusar bələdiyyəsi; 5) Bədişqala və Gündüzqala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bədişqala və Gündüzqala kəndlərində Gündüzqala bələdiyyəsi; 6) Böyük Muruq və Əcəxur bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Böyük Muruq, Əcəxur və Əcəxuroba kəndlərində Əcəxur bələdiyyəsi; 7) Caqar, Kuzun, Laza və Zindanmuruq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Caqar, Çətgün, Kuzun, Laza və Zindanmuruq kəndlərində Kuzun bələdiyyəsi; 8) Cibir və Piral bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cibir və Piral kəndlərində Piral bələdiyyəsi; 9) Çiləgir və Urva bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çiləgir, Urva və Urvaoba kəndlərində Urva bələdiyyəsi; 10) Çubuqlu, Əniqoba, Hiloba, Quxuroba, Ləgərqışlaq və Yasaboba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çubuqlu, Əniqoba, Gicanoba, Hiloba, Xuluqoba, Quxuroba, Ləgərqışlaq və Yasaboba kəndlərində Quxuroba bələdiyyəsi; 11) Düztahir və Gican bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Düztahir və Gican kəndlərində Düztahir bələdiyyəsi; 12) Əvəcük və Köhnə Xudat bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əvəcük və Köhnə Xudat kəndlərində Köhnə Xudat bələdiyyəsi; 13) Gilahoba və Haçatala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Gilahoba, Haçatala və Nəcəfkəndoba kəndlərində Gilahoba bələdiyyəsi; 14) Girik, Həzrə və Ləcət bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Girik, Həzrə, Həzrəoba və Ləcət kəndlərində Həzrə bələdiyyəsi; 15) Xuluq və Nəcəfkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Qələnxur, Gilah, Xuluq və Nəcəfkənd kəndlərində Xuluq bələdiyyəsi; 16) Xuray, Suvacal və Yuxarı Ləgər bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xuray, Suvacal və Yuxarı Ləgər kəndlərində Xuray bələdiyyəsi; 17) Kufoba, Qaratoba, Qullar, Şirvanovka və Üzdənoba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kufoba, Qaratoba, Qullar, Salahoba, Şirvanovka, Torpaqkörpü, Üzdənoba və Zuxuloba kəndlərində Şirvanovka bələdiyyəsi; 18) Qalacıq, Minaxür və Yeni Həyat bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qalacıq, Langi, Minaxür və Yeni Həyat kəndlərində Qalacıq bələdiyyəsi; 19) Qayakənd və Qusar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qusar şəhərində və Qayakənd kəndində Qusar bələdiyyəsi; 20) Quturğan və Sudur bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arçan, Əlix, Kənarçay, Quxur, Quturğan, Sudur və Yerği kek kəndlərində Sudur bələdiyyəsi; 21) Mucuq və Ukur bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mucuq və Ukur kəndlərində Mucuq bələdiyyəsi; 22) Yuxarı Qələnxur, Yuxarı Tahircal və Zuxul bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Yuxarı Qələnxur, Yuxarı Tahircal və Zuxul kəndlərində Yuxarı Qələnxur bələdiyyəsi. 27. Lerik rayonu üzrə: 1) Ağqışlaq, Durğan, Küman, Laman, Şingədulan və Zenoni bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağqışlaq, Durğan, Küman, Laman, Şingədulan və Zenoni kəndlərində Şingədulan bələdiyyəsi; 2) Almu, Bibiyani, Cəngənəvud, Hamarmeşə, Kıncıvo, Kornədi, Peştətük, Sipyəreqon, Təbrizli və Vizəzəmin bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Almu, Bibiyani, Cəngənəvud, Hamarmeşə, Haran, Kıncıvo, Kornədi, Peştətük, Sipyəreqon, Sivəkəran, Təbrizli və Vizəzəmin kəndlərində Vizəzəmin bələdiyyəsi; 3) Ambu, Barzavu, Blaband, Lüləkəran və Şinəbənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ambu, Barzavu, Blaband, Xəlifəkücə, Lüləkəran, Osnağakücə və Şinəbənd kəndlərində Blaband bələdiyyəsi; 4) Andurma, Anzolu, Çayrud və Rvarud bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Andurma, Anzolu, Çayrud, Piyəkücə, Rvarud və Təngəbin kəndlərində Çayrud bələdiyyəsi; 5) Arta, Çeşman, Zövnə və Züvüc bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arta, Çeşman, Zövnə və Züvüc kəndlərində Züvüc bələdiyyəsi; 6) Aran, Boykəndil, Buruq, Ərdəbilə, Kirəvud və Ordahal bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aran, Boykəndil, Buruq, Ərdəbilə, Kirəvud, Lələdulan, Musavar və Ordahal kəndlərində Kirəvud bələdiyyəsi; 7) Aşağı Amburdərə və Kələxan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Amburdərə, Göydərə, Hilədərə, Hüseynabad, Xocadoy, Kələxan, Kəlvəz, Qışlaq, Məhləabad və Yuxarı Amburdərə kəndlərində Kələxan bələdiyyəsi; 8) Babakücə, Küsəkəran, Qələbin, Veri və Veri Əliabadı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Axunahiran, Babakücə, Küsəkəran, Qələbin, Veri və Veri Əliabadı kəndlərində Veri bələdiyyəsi; 9) Biləvər, Bülüdül, Gəndov, Xanəgah və Şivlə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Biləvər, Bülüdül, Geskon, Gəndov, Xanəgah, Kekonu, Osyodərə və Şivlə kəndlərində Osyodərə bələdiyyəsi; 10) Bobla, Bürsülüm və Vov bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ancəqov, Bobla, Bürsülüm, Ləkər, Nosovyədi, Vənədi, Vov və Zeynəko kəndlərində Bürsülüm bələdiyyəsi; 11) Bradi, Dəstər və Hamarat bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bradi, Dəstər, Dızdipok və Hamarat kəndlərində Dəstər bələdiyyəsi; 12) Brkandul, Nüvədi və Vistən bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Brkandul, 40-cı kilometr, Nüvədi, Rəzəvül və Vistən kəndlərində Nüvədi bələdiyyəsi; 13) Büzeyir və Pirəsora bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Büzeyir və Pirəsora kəndlərində Pirəsora bələdiyyəsi; 14) Camaşəir, Əliabad, Gürdəsər və Soru bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Camaşəir, Əliabad, Gürdəsər və Soru kəndlərində Əliabad bələdiyyəsi; 15) Cəngəmiran və Pirzəkücə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəngəmiran və Pirzəkücə kəndlərində Cəngəmiran bələdiyyəsi; 16) Conu, Qəvoy, Loda, Vıjaker və Vılık bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Conu, Hübi, Qəvoy, Qışlaq, Loda, Vıjaker, Vılık və Tülü kəndlərində Conu bələdiyyəsi; Davıdonu, Lərmərud və Nücü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Davıdonu, Haftonu, Lərmərud, Nücü və Vamazğon kəndlərində Nücü bələdiyyəsi; 18) Davradibi, Dico və Tikəband bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Davradibi, Dico, Hücü, Nıso, Təndul, Tikəband və Zardoni kəndlərində Tikəband bələdiyyəsi; 19) Əvilə, Livədirqə, Mastail, Murya və Nüsomurya bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əvilə, Qədimkücə, Livədirqə, Mastail, Murya, Nüsomurya və Yuxarı Bilnə kəndlərində Livədirqə bələdiyyəsi; 20) Günəşli və Noda bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Babagil, Bilnə, Günəşli və Noda kəndlərində Noda bələdiyyəsi; 21) Hıramo və Lerik bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Lerik şəhərində və Hıramo kəndində Lerik bələdiyyəsi; 22) Hovil, Qılqılov və Siyov bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Akuşəpeştə, Hovil, Xəlifəhoni, Qılqılov və Siyov kəndlərində Siyov bələdiyyəsi; 23) Qosmalıan və Şonaçola bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çökərə, Digah, Divağac, Hiveri, Hoveri, Qələsər, Qosmalıan, Lələhiran, Şonaçola və Tatoni kəndlərində Qosmalıan bələdiyyəsi; 24) Mistan və Rəzgov bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Digov, Digovdərə, Halabın, Xəlifəkənd, Mistan, Pirəsora və Rəzgov kəndlərində Mistan bələdiyyəsi; 25) Molalan və Sors bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Molalan və Sors kəndlərində Molalan bələdiyyəsi; 26) Monidigah və Nisli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Həzovi, Jindi, Monidigah, Nisli və Pendi kəndlərində Monidigah bələdiyyəsi; 27) Piran və Zərigümaco bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qışlaq, Piran və Zərigümaco kəndlərində Piran bələdiyyəsi. 28. Lənkəran rayonu üzrə: 1) Aşağı Nüvədi, Kənarmeşə, Küvənil və Seyidəkəran bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Nüvədi qəsəbəsində və Kənarmeşə, Küvənil, Seyidəkəran, Şilim kəndlərində Aşağı Nüvədi bələdiyyəsi; 2) Bala Şürük və Gərmətük bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Gərmətük qəsəbəsində və Bala Şürük, Kosalar, Velədi kəndlərində Gərmətük bələdiyyəsi; 3) Bəliton, Günəhir və Türkəncil bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bəliton, Günəhir, Horavenc, Qodəsə, Şivlik və Türkəncil kəndlərində Günəhir bələdiyyəsi; 4) Bürcəli, Daştatük və Xanbulan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Apu, Bürcəli, Daştatük, Xanbulan, Rəzvan və Sərinbulaq kəndlərində Xanbulan bələdiyyəsi; 5) Cil, Xarxatan və Şağlaser bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cil, Xarxatan və Şağlaser kəndlərində Şağlaser bələdiyyəsi; 6) Darquba, Kərgəlan və Lüvəsər bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Darquba, Kərgəlan, Lüvəsər və Səbir kəndlərində Kərgəlan bələdiyyəsi; 7) Daşdalıqcar və Mamusta bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Daşdalıqcar və Mamusta kəndlərində Mamusta bələdiyyəsi; 8) Dıryan, Gəgiran, Köhnə Gəgir və Tuado bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dıryan, Gəgiran, Jidi, Köhnə Gəgir və Tuado kəndlərində Gəgiran bələdiyyəsi; 9) Digah və Şiləvar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Digah və Şiləvar kəndlərində Şiləvar bələdiyyəsi; 10) Əşlə, Qurumba, Narbağı, Rvo və Şovu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əşlə, Qurumba, Mollakənd, Narbağı, Rvo, Siyablı, Şovu və Təngivan kəndlərində Rvo bələdiyyəsi; 11) Göyşaban və Ürgə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Göyşaban və Ürgə kəndlərində Göyşaban bələdiyyəsi; 12) Haftoni və Ləj bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Haftoni qəsəbəsində və Xanlıqlı, Ləj, Talışlı kəndlərində Haftoni bələdiyyəsi; 13) Hirkan və Parakənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hirkan qəsəbəsində və Parakənd kəndində Hirkan bələdiyyəsi; 14) Xolmili və Şıxakəran bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xolmili və Şıxakəran kəndlərində Xolmili- Şıxakəran bələdiyyəsi; 15) Moğonojoba, Şürük, Türkəkəran və Tütəpeştə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Moğonojoba, Şürük, Türkəkəran və Tütəpeştə kəndlərində Şürük bələdiyyəsi; 16) Separadi və Tükəvilə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Separadi və Tükəvilə kəndlərində Separadi bələdiyyəsi; 17) Səpnəkəran və Yuxarı Nüvədi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mikolan, Səpnəkəran və Yuxarı Nüvədi kəndlərində Səpnəkəran bələdiyyəsi; 18) Siyavar və Vel bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Siyavar və Vel kəndlərində Siyavar bələdiyyəsi. 29. Masallı rayonu üzrə: 1) Abasbəyli, Allahyarlı, Xəlfələr və Yeyənkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abasbəyli, Allahyarlı, Xəlfələr və Yeyənkənd kəndlərində Yeyənkənd bələdiyyəsi; 2) Ağakişibəyli və Şərəfə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağakişibəyli və Şərəfə kəndlərində Şərəfə bələdiyyəsi; 3) Alışanlı, Birinci Səmədxanlı, Ətcələr və İkinci Səmədxanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Alışanlı, Birinci Səmədxanlı, Ətcələr və İkinci Səmədxanlı kəndlərində Səmədxanlı bələdiyyəsi; 4) Aşurlu, Bədəlan, Çayqıraq və Dəmirçi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşurlu, Bədəlan, Çayqıraq və Dəmirçi kəndlərində Bədəlan bələdiyyəsi; 5) Babakücə, Xanalıyan, Ninəlov və Sığdaş bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Babakücə, Xanalıyan, Ninəlov və Sığdaş kəndlərində Sığdaş bələdiyyəsi; 6) Babaser, Boradigah və Mollaoba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Boradigah qəsəbəsində və Babaser, Mollaoba kəndlərində Boradigah bələdiyyəsi; 7) Bağıroba və Kolatan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bağıroba, Bala Kolatan və Böyük Kolatan kəndlərində Kolatan bələdiyyəsi; 8) Bala Təklə, Çaxırlı, İmanlı, Kəlbəhüseynli və Sarıcəfərli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bala Təklə, Çaxırlı, İmanlı, Kəlbəhüseynli və Sarıcəfərli kəndlərində Çaxırlı bələdiyyəsi; 9) Banbaşı, Binə Xocavar, Böyük Xocavar və Kosagül bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Banbaşı, Binə Xocavar, Böyük Xocavar və Kosagül kəndlərində Banbaşı bələdiyyəsi; 10) Birinci Tiyaqanı, Məmmədoba və Tüklə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Birinci Tiyaqanı, Məmmədoba və Tüklə kəndlərində Tüklə bələdiyyəsi; 11) Birinci Yeddioymaq, İkinci Yeddioymaq və Qasımlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Birinci Yeddioymaq, İkinci Yeddioymaq və Qasımlı kəndlərində Yeddioymaq bələdiyyəsi; 12) Dadva, Digah, İsgəndərli, Masallı və Seybətin bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Masallı şəhərində və Dadva, Digah, İsgəndərli, Seybətin kəndlərində Masallı bələdiyyəsi; 13) Dəlləkli, Əminli, Xallıcalı, Kürdəbazlı, Qarğalıq və Qədirli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəlləkli, Əminli, Xallıcalı, Kürdəbazlı, Qarğalıq, Qədirli və Şəhriyar kəndlərində Qarğalıq bələdiyyəsi; 14) Dəlləkoba və Qızılavar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəlləkoba və Qızılavar kəndlərində Qızılavar bələdiyyəsi; 15) Dəmbəlov, İsi, Qəriblər və Şıxlar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəmbəlov, İsi, Qəriblər və Şıxlar kəndlərində Qəriblər bələdiyyəsi; 16) Əhmədli, Meşəkənarı və Təzə Alvadı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əhmədli, Meşəkənarı və Təzə Alvadı kəndlərində Təzə Alvadı bələdiyyəsi; 17) Ərəb, Hacıtəpə və Xırmandalı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ərəb, Hacıtəpə və Xırmandalı kəndlərində Xırmandalı bələdiyyəsi; 18) Əzizabad, Qodman və Məmmədrzakücə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əzizabad, Qodman və Məmmədrzakücə kəndlərində Qodman bələdiyyəsi; 19) Güllütəpə, Köhnə Zuvand, Tatyanoba, Yeni Zuvand və Yolağac bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əmirtürbə, Güllütəpə, Köhnə Zuvand, Tatyanoba, Yeni Zuvand və Yolağac kəndlərində Güllütəpə bələdiyyəsi; 20) Həsənli, Köcəkli, Məmmədxanlı və Təkdam bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Həsənli, Köcəkli, Məmmədxanlı və Təkdam kəndlərində Həsənli bələdiyyəsi; 21) Hişkədərə və Mişkəmi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hişkədərə və Mişkəmi kəndlərində Hişkədərə bələdiyyəsi; 22) Hüseynhacılı, Kalinovka və Öncəqala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hüseynhacılı, Kalinovka və Öncəqala kəndlərində Kalinovka bələdiyyəsi; 23) Xoşçobanlı, Ləngan, Masallı qəsəbə, Mollahəsənli, Sığıncaq və Təklə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xoşçobanlı, Ləngan, Mollahəsənli, Sığıncaq, Təklə kəndlərində və Masallı qəsəbəsində Təklə bələdiyyəsi; 24) Kubin, Miyanku və Nəzəroba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kubin, Miyanku və Nəzəroba kəndlərində Miyanku bələdiyyəsi; 25) Qəzvinoba, Şatıroba və Türkoba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qəzvinoba, Şatıroba və Türkoba kəndlərində Türkoba bələdiyyəsi; 26) Lürən, Pircana və Yusifli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Lürən, Pircana və Yusifli kəndlərində Lürən bələdiyyəsi; 27) Mahmudavar, Molalan və Rüdəkənar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mahmudavar, Molalan və Rüdəkənar kəndlərində Mahmudavar bələdiyyəsi; 28) Sərçuvar və Sirəbil bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Sərçuvar və Sirəbil kəndlərində Sərçuvar bələdiyyəsi. 30. Neftçala rayonu üzrə: 1) Astanlı və Aşağı Qaramanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Astanlı və Aşağı Qaramanlı kəndlərində Aşağı Qaramanlı bələdiyyəsi; 2) 1 №-li Mayak, Şirvanlı və Yenikənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi 1№-li Mayak, Qırmızı Şəfəq, Sübh, Şirvanlı və Yenikənd kəndlərində Yenikənd bələdiyyəsi; 3) Ərəbqardaşbəyli və Qaraqaşlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bala Surra, Beştalı, Cəngan, Ərəbqardaşbəyli, Qaraqaşlı və Şorkənd kəndlərində Qaraqaşlı bələdiyyəsi; 4) 2 №-li Mayak və Kürkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi 2 №-li Mayak və Kürkənd kəndlərində Kürkənd bələdiyyəsi; 5) Kür Qarabucaq və Qədimkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Birinci Qaralı, Kür Qarabucaq və Qədimkənd kəndlərində Qədimkənd bələdiyyəsi; 6) Mikayıllı və Yeniqışlaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dalğalı, Haqverdilər, Kürdili, Qızqayıtdı, Mikayıllı, Sahiloba, Sarıqamış və Yeniqışlaq kəndlərində Yeniqışlaq bələdiyyəsi; 7) Mirzəqurbanlı və Tatarməhlə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abasalılı, Mirzəqurbanlı, Tatarməhlə və Uzunbabalı kəndlərində Tatarməhlə bələdiyyəsi. 31. Oğuz rayonu üzrə: 1) Astraxanovka, Böyük Söyüdlü və Qarabulaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Astraxanovka, Böyük Söyüdlü, Qarabulaq və Vladimirovka kəndlərində Böyük Söyüdlü bələdiyyəsi; 2) Dəymədağlı, Mollalı, Sincan və Tərkeş bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəymədağlı, Mollalı, Sincan və Tərkeş kəndlərində Sincan bələdiyyəsi; 3) Dəymədərə, Padar və Yemişanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəymədərə, Padar və Yemişanlı kəndlərində Padar bələdiyyəsi; 4) Ərmənət, Xalxal və Xalxalqışlaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ərmənət, Xalxal və Xalxalqışlaq kəndlərində Xalxal bələdiyyəsi; 5) Xaçmaz və Xaçmazqışlaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abdallı, Xaçmaz və Xaçmazqışlaq kəndlərində Xaçmaz bələdiyyəsi; 6) Kərimli və Qarabaldır bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kərimli və Qarabaldır kəndlərində Kərimli bələdiyyəsi; 7) Qumlaq, Şirvanlı və Tayıflı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hallavar, Qumlaq, Şirvanlı və Tayıflı kəndlərində Qumlaq bələdiyyəsi; 8) Top, Yaqublu, Yenikənd və Zərrab bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Top, Yaqublu, Yenikənd və Zərrab kəndlərində Yaqublu bələdiyyəsi. 32. Saatlı rayonu üzrə: 1) Bəylik və Yeni Novruzlu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bəylik və Yeni Novruzlu kəndlərində Bəylik bələdiyyəsi; 2) Cəfərxan və Əbil bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəfərxan və Əbil kəndlərində Əbil bələdiyyəsi; 3) Dədə Qorqud və Heydərabad bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dədə Qorqud və Heydərabad kəndlərində Dədə Qorqud bələdiyyəsi; 4) Əlisoltanlı və Potubəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əlisoltanlı və Potubəyli kəndlərində Əlisoltanlı bələdiyyəsi; 5) Hacıqasımlı və Kamallı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hacıqasımlı və Kamallı kəndlərində Kamallı- Hacıqasımlı bələdiyyəsi; 6) Qaralar və Varxan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaralar və Varxan kəndlərində Varxan bələdiyyəsi; 7) Məzrəli və Naharlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Məzrəli və Naharlı kəndlərində Məzrəli bələdiyyəsi; 8) Musalı və Nərimanov bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Musalı və Nərimanov kəndlərində Nərimanov bələdiyyəsi. 33. Sabirabad rayonu üzrə: 1) Axtaçı, Xəlfəli və Şəhriyar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Axtaçı, Xəlfəli və Şəhriyar kəndlərində Şəhriyar bələdiyyəsi; 2) Axtaçı Muğan, Güdəcühür və Qaratuğay bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Axtaçı Muğan, Güdəcühür və Qaratuğay kəndlərində Güdəcühür bələdiyyəsi; 3) Azadkənd, Çığırğan, Xankeçən və Poladtuğay bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Azadkənd, Çığırğan, Xankeçən və Poladtuğay kəndlərində Azadkənd bələdiyyəsi; 4) Bala Həşimxanlı, Moranlı və Sarxanbəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bala Həşimxanlı, Moranlı və Sarxanbəyli kəndlərində Moranlı bələdiyyəsi; 5) Balakənd və Qalağayın bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Balakənd və Qalağayın kəndlərində Qalağayın bələdiyyəsi; 6) Balvar, Qaralı və Surra bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Balvar, Qaralı və Surra kəndlərində Surra bələdiyyəsi; 7) Beşdəli, Qaraağac, Minbaşı və Yaxa Dəllək bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Beşdəli, Qaraağac, Minbaşı və Yaxa Dəllək kəndlərində Minbaşı bələdiyyəsi; 8) Bulaqlı, Kürkəndi, Suqovuşan və Yastıqobu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bulaqlı, Kürkəndi, Suqovuşan və Yastıqobu kəndlərində Kürkəndi bələdiyyəsi; 9) Bulduq, Mürsəlli, Şıxlar və Ulacalı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bulduq, Mürsəlli, Şıxlar və Ulacalı kəndlərində Ulacalı bələdiyyəsi; 10) Cavad, Əlicanlı, Həsənli və Zəngənə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cavad, Əlicanlı, Həsənli və Zəngənə kəndlərində Cavad bələdiyyəsi; 11) Cəngan, Çiçəkli, Muğan Gəncəli və Salmanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəngan, Çiçəkli, Muğan Gəncəli və Salmanlı kəndlərində Muğan Gəncəli bələdiyyəsi; 12) Çöl Ağaməmmədli və Əliləmbəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çöl Ağaməmmədli və Əliləmbəyli kəndlərində Əliləmbəyli bələdiyyəsi; 13) Çöl Beşdəli və Zalqaraağac bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çöl Beşdəli və Zalqaraağac kəndlərində Çöl Beşdəli bələdiyyəsi; 14) Çöl Dəllək, Hacıbəbir, Qardaşkənd, Nəsimi, Nizami və Rüstəmli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çöl Dəllək, Hacıbəbir, Qardaşkənd, Nəsimi, Nizami və Rüstəmli kəndlərində Nizami bələdiyyəsi; 15) Dadaşbəyli və Qaragüney bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dadaşbəyli və Qaragüney kəndlərində Qaragüney bələdiyyəsi; 16) Əsədli, Qaralar, Qəfərli və Məmişlər bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əsədli, Qaralar, Qəfərli və Məmişlər kəndlərində Qaralar bələdiyyəsi; 17) Əsgərbəyli, Qasımbəyli, Muradbəyli və Yuxarı Axtaçı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əsgərbəyli, Qasımbəyli, Muradbəyli və Yuxarı Axtaçı kəndlərində Qasımbəyli bələdiyyəsi; 18) Ətcələr və Həşimxanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ətcələr və Həşimxanlı kəndlərində Həşimxanlı bələdiyyəsi; 19) Kovlar, Qaraqaşlı, Qəzli, Quruzma və Yenikənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kovlar, Qaraqaşlı, Qəzli, Quruzma və Yenikənd kəndlərində Quruzma bələdiyyəsi; 20) Qaratəpə və Nərimankənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaratəpə və Nərimankənd kəndlərində Qaratəpə bələdiyyəsi; 21) Narlıq, Türkədi və Yolçubəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Narlıq, Türkədi və Yolçubəyli kəndlərində Yolçubəyli bələdiyyəsi; 22) Osmanlı və Şıx Salahlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Osmanlı və Şıx Salahlı kəndlərində Şıx Salahlı bələdiyyəsi. 34. Salyan rayonu üzrə: 1) Abadkənd və Xələc bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abadkənd və Xələc kəndlərində Xələc bələdiyyəsi; 2) Alçalı, Bəydili, Qızılağac və Quyçu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Alçalı, Bəydili, Qızılağac və Quyçu kəndlərində Qızılağac bələdiyyəsi; 3) Arbatan, Aşağı Kürkəndi və Xurşud bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arbatan, Aşağı Kürkəndi və Xurşud kəndlərində Arbatan bələdiyyəsi; 4) Aşağı Noxudlu və Yuxarı Noxudlu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Noxudlu və Yuxarı Noxudlu kəndlərində Aşağı Noxudlu bələdiyyəsi; 5) Beştalı, Cəngan, Ərəbqardaşbəyli, Xocalı və Kür Qaraqaşlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Beştalı, Cəngan, Ərəbqardaşbəyli, Xocalı və Kür Qaraqaşlı kəndlərində Kür Qaraqaşlı bələdiyyəsi; 6) Birinci Varlı, İkinci Varlı və Peyk bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Birinci Varlı, İkinci Varlı və Peyk kəndlərində Varlı bələdiyyəsi; 7) Boranıkənd və Şorsulu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Boranıkənd və Şorsulu kəndlərində Şorsulu bələdiyyəsi; 8) Çuxanlı və Piratman bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çuxanlı, Gəncəli, Piratman kəndlərində və Qırx Çıraq qəsəbəsində Çuxanlı bələdiyyəsi; 9) Dayıkənd, Sarvan və Seyidlər bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dayıkənd, Sarvan və Seyidlər kəndlərində Sarvan bələdiyyəsi; 10) Düzənlik, Yeni Uluxanlı və Yolüstü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Düzənlik, Yeni Uluxanlı və Yolüstü kəndlərində Yolüstü bələdiyyəsi; 11) Həsənli və Qardili bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Həsənli və Qardili kəndlərində Həsənli bələdiyyəsi; 12) Qarabağlı və Təzəkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Gomuşçu, Kolanı, Qarabağlı və Təzəkənd kəndlərində Qarabağlı bələdiyyəsi; 13) Qaraçala və Pambıqkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraçala qəsəbəsində və Bəşirbəyli, Çadırlı və Pambıqkənd kəndlərində Qaraçala bələdiyyəsi; 14) Marışlı və Seyidsadıqlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Marışlı və Seyidsadıqlı kəndlərində Marışlı bələdiyyəsi; 15) Parça Xələc və Seyidan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Parça Xələc və Seyidan kəndlərində Parça Xələc bələdiyyəsi; 16) Şəkərli və Yenikənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Şəkərli və Yenikənd kəndlərində Yenikənd bələdiyyəsi. 35. Samux rayonu üzrə: 1) Aşağı Ağasıbəyli və Yuxarı Ağasıbəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Ağasıbəyli və Yuxarı Ağasıbəyli kəndlərində Ağasıbəyli bələdiyyəsi; 2) Bağbanlar və İnstitut bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bağbanlar kəndində və İnstitut qəsəbəsində İnstitut bələdiyyəsi; 3) Çobanabdallı və Qarabağlar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çobanabdallı və Qarabağlar kəndlərində Çobanabdallı bələdiyyəsi; 4) Əli Bayramlı və Lək bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əli Bayramlı və Lək kəndlərində Lək bələdiyyəsi; 5) İstixana və Ziyadlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi İstixana və Ziyadlı kəndlərində Ziyadlı bələdiyyəsi; 6) Kəsəmən, Qarabağlı və Poylu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kəsəmən, Qarabağlı və Poylu kəndlərində Poylu bələdiyyəsi; 7) Qədili və Seyidlər bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qədili və Seyidlər kəndlərində Seyidlər bələdiyyəsi; 8) Qırmızı Samux və Lüksemburq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qırmızı Samux qəsəbəsində və Lüksemburq kəndində Qırmızı Samux bələdiyyəsi; 9) Qiyaslı, Tatlı və Zazalı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qiyaslı, Tatlı və Zazalı kəndlərində Zazalı bələdiyyəsi. 36. Siyəzən rayonu üzrə: 1) Balaca Həmyə və Böyük Həmyə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Balaca Həmyə və Böyük Həmyə kəndlərində Həmyə bələdiyyəsi; 2) Qozağacı və Məşrif bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Daşlı Çalğan, Qalaaltı, Qərəh, Qozağacı, Məşrif və Orta Çalğan kəndlərində Məşrif bələdiyyəsi; 3) Tuğay və Yenikənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kolanı, Tuğay və Yenikənd kəndlərində Yenikənd bələdiyyəsi. 37. Şamaxı rayonu üzrə: 1) Böyük Xınıslı və Şamaxı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Şamaxı şəhərində və Böyük Xınıslı kəndində Şamaxı bələdiyyəsi; 2) Çağan və Dədəgünəş bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Birinci Çağan, Dədəgünəş və İkinci Çağan kəndlərində Dədəgünəş bələdiyyəsi; 3) Çarhan, Nüydi və Sabirli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çarhan, Nüydi və Sabirli kəndlərində Çarhan bələdiyyəsi; 4) Çıraqlı və Sabir bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çıraqlı kəndində və Sabir qəsəbəsində Sabir bələdiyyəsi; 5) Əhmədli və Hacılı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əhmədli və Hacılı kəndlərində Hacılı bələdiyyəsi; 6) Əngəxaran və Məlhəm bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əngəxaran və Məlhəm kəndlərində Məlhəm bələdiyyəsi; 7) Həmyəli və İkinci Çaylı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Həmyəli və İkinci Çaylı kəndlərində Həmyəli bələdiyyəsi; 8) Keçməddin, Qaleybuğurd və Sis bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Keçməddin, Qaladərəsi, Qaleybuğurd və Sis kəndlərində Qaleybuğurd bələdiyyəsi; 9) Qaravəlli və Mirikənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaravəlli, Məlcək və Mirikənd kəndlərində Mirikənd bələdiyyəsi; 10) Qızmeydan və Pirbəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qızmeydan, Pirbəyli və Yeni Qızmeydan kəndlərində Qızmeydan bələdiyyəsi; 11) Saqiyan və Şirvan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Saqiyan və Şirvan kəndlərində Saqiyan bələdiyyəsi. 38. Şəki rayonu üzrə: 1) Abbas və Aşağı Layısqı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abbas və Aşağı Layısqı kəndlərində Aşağı Layısqı bələdiyyəsi; 2) Aşağı Daşağıl, Aydınbulaq və Əliyar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Daşağıl, Aydınbulaq və Əliyar kəndlərində Aydınbulaq bələdiyyəsi; 3) Aşağı Göynük və Köndələn bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Göynük və Köndələn kəndlərində Aşağı Göynük bələdiyyəsi; 4) Aşağı Küngüt və Çapağan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Küngüt və Çapağan kəndlərində Aşağı Küngüt bələdiyyəsi; 5) Aşağı Şabalıd və İnçə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Şabalıd və İnçə kəndlərində İnçə bələdiyyəsi; 6) Aran və Şəki kənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aran və Şəki kəndlərində Şəki kənd bələdiyyəsi; 7) Babaratma, Qaradağlı və Qudula bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Babaratma, Qaradağlı və Qudula kəndlərində Qudula bələdiyyəsi; 8) Baqqal və İkinci Biləcik bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Baqqal və İkinci Biləcik kəndlərində İkinci Biləcik bələdiyyəsi; 9) Baş Göynük və Baş Şabalıd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Baş Göynük və Baş Şabalıd kəndlərində Baş Göynük bələdiyyəsi; 10) Baş Kəldək və Oraban bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Kəldək, Baş Kəldək və Oraban kəndlərində Baş Kəldək bələdiyyəsi; 11) Baş Layısqı, Cunud və Qumux bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Baş Layısqı, Cunud və Qumux kəndlərində Baş Layısqı bələdiyyəsi; 12) Bolludərə və Qaratorpaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bolludərə və Qaratorpaq kəndlərində Bolludərə bələdiyyəsi; 13) Cəfərabad, Göybulaq və Təpəcənnət bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəfərabad, Çolaqlı, Göybulaq, Kəhrizoba və Təpəcənnət kəndlərində Cəfərabad bələdiyyəsi; 14) Cəyirli və Qozlubulaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəyirli və Qozlubulaq kəndlərində Cəyirli bələdiyyəsi; 15) Çeşməli və Öryət bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çeşməli və Öryət kəndlərində Çeşməli bələdiyyəsi; 16) Daşbulaq, Daşüz və Çələbixan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çələbixan qəsəbəsində və Daşbulaq, Daşüz kəndlərində Daşüz bələdiyyəsi; 17) Dərəcənnət və Suçma bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dərəcənnət və Suçma kəndlərində Suçma bələdiyyəsi; 18) Fazıl və İbrahimkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Fazıl və İbrahimkənd kəndlərində İbrahimkənd bələdiyyəsi; 19) Köbər Zəyzid, Qırxbulaq və Orta Zəyzid bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Köbər Zəyzid, Qırxbulaq və Orta Zəyzid kəndlərində Orta Zəyzid bələdiyyəsi; 20) Qayabaşı və Sarıca bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qayabaşı və Sarıca kəndlərində Qayabaşı bələdiyyəsi. 39. Şəmkir rayonu üzrə: 1) Aşağı Çaykənd və Yuxarı Çaykənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Çaykənd və Yuxarı Çaykənd kəndlərində Çaykənd bələdiyyəsi; 2) Çaparlı və Məşədihüseynli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çaparlı və Məşədihüseynli kəndlərində Çaparlı bələdiyyəsi; 3) Dəllər Cırdaxan və Qaranuy bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəllər Cırdaxan və Qaranuy kəndlərində Dəllər Cırdaxan bələdiyyəsi; 4) Əhmədli və Şeidlər bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əhmədli və Şeidlər kəndlərində Şeidlər bələdiyyəsi; 5) Günəşli, Qaraqoyunlu, Varlı Həyat və Yeni Göyçə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Günəşli, Qaraqoyunlu, Varlı Həyat və Yeni Göyçə kəndlərində Yeni Göyçə bələdiyyəsi; 6) Kür və Səməd Vurğun bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kür və Səməd Vurğun qəsəbələrində Kür bələdiyyəsi; 7) Qarabağlar, Təzəkənd və Yeni yol bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Barlıbağ, Füzuli qəsəbələri və Düzqışlaq, Qarabağlar, Təzəkənd və Yeni yol kəndlərində Təzəkənd bələdiyyəsi; 8) Qaralar və Qasım İsmayılov bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaralar və Qasım İsmayılov kəndlərində Qasım İsmayılov bələdiyyəsi. 40. Tərtər rayonu üzrə: 1) Bala Kəngərli və Cəmilli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bala Kəngərli və Cəmilli kəndlərində Cəmilli bələdiyyəsi; 2) Bayandur, Ələsgərli və Yenikənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bayandur, Ələsgərli və Yenikənd kəndlərində Ələsgərli bələdiyyəsi; 3) Bayandurlu və Kəbirli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bayandurlu və Kəbirli kəndlərində Kəbirli bələdiyyəsi; 4) Buruc və Güləbatlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Buruc və Güləbatlı kəndlərində Buruc bələdiyyəsi; 5) Dəmirçilər və Təzəkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəmirçilər və Təzəkənd kəndlərində Dəmirçilər bələdiyyəsi; 6) Düyərli və Sarıcalı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Düyərli və Sarıcalı kəndlərində Sarıcalı-Düyərli bələdiyyəsi; 7) Hacallı və Soyulan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hacallı, Qapanlı və Soyulan kəndlərində Soyulan bələdiyyəsi; 8) Qaradağlı və Təzəkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaradağlı və Təzəkənd kəndlərində Qaradağlı bələdiyyəsi; 9) Qapanlı, Qaraağacı və Qaradağlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qapanlı, Qaraağacı və Qaradağlı kəndlərində Qaraağacı bələdiyyəsi; 10) Qapanlı və Qazyan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qapanlı və Qazyan kəndlərində Qapanlı bələdiyyəsi; 11) Mamırlı və Poladı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mamırlı və Poladı kəndlərində Mamırlı bələdiyyəsi; 12) Rəcəbli və Sarov bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bildirçinli, Kövdadıq, Rəcəbli, Sarov və Umudlu kəndlərində Sarov bələdiyyəsi; 13) Sarıcalı və Zolgəran bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Sarıcalı və Zolgəran kəndlərində Sarıcalı bələdiyyəsi. 41. Tovuz rayonu üzrə: 1) Ağacqala, Çobansığnaq və Sarıtala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağacqala, Çobansığnaq, Dondarlı, Qaraboyunlar, Namxoş, Sarıtala və Yoğunbulaq kəndlərində Sarıtala bələdiyyəsi; 2) Ağbaşlar, İsakənd və Qəribli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağbaşlar, Ağdərə, Almalıtala, Aşralar, Bala Şamlıq, Böyük Şamlıq, Dəlləkli, Hətəmlər, İsakənd, Qarabağlılar, Qəribli, Lazılar və Oskən kəndlərində Qəribli bələdiyyəsi; 3) Alakol, Aşırallar, Köhnəqala və Məşədilər bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Alakol, Aşırallar, Köhnəqala və Məşədilər kəndlərində Alakol bələdiyyəsi; 4) Aran, Məşədilər və Yanıqlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aran, Böyük Xoşdarlı, Kəcavənd, Qozdərə, Məşədilər, Sadıqlı və Yanıqlı kəndlərində Yanıqlı bələdiyyəsi; 5) Aşağı Öysüzlü və Qazqulu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Öysüzlü və Qazqulu kəndlərində Aşağı Öysüzlü-Qazqulu bələdiyyəsi; 6) Baqqallı, Hacıhəsənli, Xınnakirən, Kirən, Qalaboyun, Molla Ayrım, Saladınlı və Sofular bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Baqqallı, Hacıhəsənli, Xatıncan, Xınnakirən, Kirən, Qalaboyun, Molla Ayrım, Saladınlı və Sofular kəndlərində Kirən bələdiyyəsi; 7) Cəlilli və Düz Cırdaxan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəlilli və Düz Cırdaxan kəndlərində Düz Cırdaxan bələdiyyəsi; 8) Cilovdarlı və Qədirli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cilovdarlı və Qədirli kəndlərində Qədirli bələdiyyəsi; 9) Çeşməli və Papaqçılar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abbasqulular, Çeşməli, Güvəndik və Papaqçılar kəndlərində Çeşməli bələdiyyəsi; 10) Əlibəyli və Mülkülü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əlibəyli və Mülkülü kəndlərində Əlibəyli bələdiyyəsi. 42. Ucar rayonu üzrə: 1) Alpı və Quləbənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Alpı, Bağırbəyli və Quləbənd kəndlərində Quləbənd bələdiyyəsi; 2) Bağban və Boyat bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bağban və Boyat kəndlərində Boyat bələdiyyəsi; 3) Çiyni, Ənvər Məmmədxanlı və Türkəci bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çiyni, Ənvər Məmmədxanlı və Türkəci kəndlərində Çiyni bələdiyyəsi; 4) Çiyni və Qaradağlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çiyni və Qaradağlı kəndlərində Qaradağlı bələdiyyəsi; 5) Əlikənd, Ramal və Şahlıq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əlikənd, Ramal və Şahlıq kəndlərində Ramal bələdiyyəsi; 6) Gəraybəyli və Rəstəcə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Gəraybəyli və Rəstəcə kəndlərində Rəstəcə bələdiyyəsi; 7) Küçəkənd və Pirkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Küçəkənd və Pirkənd kəndlərində Pirkənd bələdiyyəsi; 8) Qazıqumlaq və Məlikballı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qazıqumlaq və Məlikballı kəndlərində Qazıqumlaq bələdiyyəsi; 9) Müsüslü və Təzə Şilyan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Müsüslü və Təzə Şilyan kəndlərində Müsüslü bələdiyyəsi. 43. Yardımlı rayonu üzrə: 1) Abbasabad, Anzov və Hamarkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abbasabad, Anzov, Hamarkənd, Solqard və Zəngəran kəndlərində Hamarkənd bələdiyyəsi; 2) Alçabulaq, Odurakəran və Sırıq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Alçabulaq, Odurakəran və Sırıq kəndlərində Sırıq bələdiyyəsi; 3) Allar və Şıxhüseynli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Allar və Şıxhüseynli kəndlərində Allar bələdiyyəsi; 4) Aşağı Astanlı, Çanaqbulaq və Gendərə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Astanlı, Çanaqbulaq, Gendərə, Musa və Yuxarı Astanlı kəndlərində Aşağı Astanlı bələdiyyəsi; 5) Bilnə və Vərgədüz bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bilnə və Vərgədüz kəndlərində Vərgədüz bələdiyyəsi; 6) Bozayran, Dəryavar və Osnakəran bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bozayran, Dəryavar və Osnakəran kəndlərində Bozayran bələdiyyəsi; 7) Çay Üzü, Dağ Üzü və Nisəqələ bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Avur, Çay Üzü, Dağ Üzü və Nisəqələ kəndlərində Çay Üzü bələdiyyəsi; 8) Dəlləkli və Ostayır bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəlləkli və Ostayır kəndlərində Ostayır bələdiyyəsi; 9) Ərsilə, Jiy və Ləzran bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Eçara, Ərsilə, Jiy və Ləzran kəndlərində Ərsilə bələdiyyəsi; 10) Ərus, Mirimli və Tahirli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ərus, Məlikli, Mirimli, Şələ və Tahirli kəndlərində Ərus bələdiyyəsi; 11) Əvçədulan və Vərov bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əvçədulan, Keçələkəran, Vərov və Zəngələ kəndlərində Vərov bələdiyyəsi; 12) Gavran, Mamulğan və Şiləvəngə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Gavran, Mamulğan, Ökü və Şiləvəngə kəndlərində Şiləvəngə bələdiyyəsi; 13) Gölyeri və Şıxlar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Gölyeri, Şıxlar və Təzəkənd kəndlərində Şıxlar bələdiyyəsi; 14) Gügəvar və Honuba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Gügəvar, Honuba və Tiləkənd kəndlərində Honuba bələdiyyəsi; 15) Honuba Şıxlar və Porsova bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Honuba Şıxlar, Porsova və Zeynələzir kəndlərində Porsova bələdiyyəsi; 16) Horonu, Separadi və Yolocaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Horonu, Separadi, Teşkan və Yolocaq kəndlərində Yolocaq bələdiyyəsi; 17) Köryədi, Qabaqdibi və Vəlixanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Köryədi, Qabaqdibi, Mişkireyn və Vəlixanlı kəndlərində Köryədi bələdiyyəsi; 18) Qaraqaya və Urakəran bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Avun, Qaraqaya və Urakəran kəndlərində Urakəran bələdiyyəsi; 19) Şəfəqli və Yeni Abdinli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abdinli, Cirimbel, Gilar, Xanbulaq, Şəfəqli və Yeni Abdinli kəndlərində Şəfəqli bələdiyyəsi; 20) Şovut və Telavar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Şovut və Telavar kəndlərində Telavar bələdiyyəsi. 44. Yevlax rayonu üzrə: 1) Aşağı Salamabad və Əcəmi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Salamabad və Əcəmi kəndlərində Aşağı Salamabad bələdiyyəsi; 2) Ərəş və Meyvəli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ərəş kəndində və Meyvəli qəsəbəsində Ərəş bələdiyyəsi; 3) Qaraməmmədli və Rüstəmli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraməmmədli və Rüstəmli kəndlərində Qaraməmmədli bələdiyyəsi. 45. Zaqatala rayonu üzrə: 1) Aşağı Çardaxlar və Uzunqazmalar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Çardaxlar və Uzunqazmalar kəndlərində Aşağı Çardaxlar bələdiyyəsi; 2) Beretbinə və Mazıx bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Beretbinə, Cicibinə, Qəbizdərə və Mazıx kəndlərində Mazıx bələdiyyəsi. 46. Zərdab rayon üzrə: 1) Ağabağı, Kəndəbil, Nəzəralılı və Şıxbağı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağabağı, Kəndəbil, Nəzəralılı və Şıxbağı kəndlərində Kəndəbil bələdiyyəsi; 2) Allahqulubağı və Əlibəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Allahqulubağı və Əlibəyli kəndlərində Əlibəyli bələdiyyəsi; 3) Aşağı Seyidlər və Şəftəhal bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Seyidlər və Şəftəhal kəndlərində Şəftəhal bələdiyyəsi; 4) Birinci Alıcanlı, Cilovxanlı və İkinci Alıcanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Birinci Alıcanlı, Cilovxanlı və İkinci Alıcanlı kəndlərində Birinci Alıcanlı bələdiyyəsi; 5) Burunlu və Məlikli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Burunlu və Məlikli kəndlərində Məlikli bələdiyyəsi; 6) Gəlmə və Salahlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Gəlmə və Salahlı kəndlərində Gəlmə bələdiyyəsi; 7) Hüseynxanlı və Xanməmmədli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hüseynxanlı və Xanməmmədli kəndlərində Xanməmmədli bələdiyyəsi; 8) Qoşaoba, Təzəkənd və Zərdab bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Zərdab şəhərində və Qoşaoba, Təzəkənd kəndlərində Zərdab bələdiyyəsi; 9) Lələağacı və Yarməmmədbağı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Lələağacı və Yarməmmədbağı kəndlərində Yarməmmədbağı bələdiyyəsi; 10) Siləyli və Yuxarı Seyidlər bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Siləyli və Yuxarı Seyidlər kəndlərində Yuxarı Seyidlər bələdiyyəsi.

Bakı şəhəri, 29 may 2009-cu il

"Bank of Baku"nun əməkdaşı jurnalisti "razborka"ya çağırdı

Azərbaycanda banklardan şikayətlər hər keçən gün daha da artır.
Bu dəfə jurnalist Əziz Əlibəyli şikayətini dilə gətirib.
Əziz Əlibəyli "Bank of Baku"nun əməkdaşının hərəkətindən əsəbiləşib: "BankOfBaku"nun işçisi zəng edib ki, "Əəə, krediti niyə ödəmirsən, gecikib". Bu adama başa sala bilmədim ki, müştəriyəm, "Ə" deyiləm, axırda əsəblərimi cilovlaya bilmədim, dedim ki, o 5 min var idi, e yoxa çıxan, adını demirəm, elə osan ki, osan".
Jurnalist daha sonra qeyd edib ki, bank işçisi onu söhbətə çağırıb: "Sonunda qərara gəldik ki, bankla olan hüquqi münasibətləri küçə tərzi ilə söhbətdə həll edək. Məni davaya çağırır. Bu barədə Bankın qaynar xəttinə də zəng etmişəm, cavab yoxdur".

ölkə.az

23.03.2017

Əbbasilər dövləti və İŞİD

Gamlo Asadullah

Mənə yazırlar ki bə bu axır zamanda mövcud olacaq Əbbasi dövləti nədir? Bəs deyirlər ki güya bu İran İslam Respublikasıdır. Qardaşları çaşdıran bir qrup insan neçə vaxtdır ki İran Əbbasi dövlətidir deyə bir söz atıblar, burda düşüncəsi zəif olan kəslər bu iftiranı bayraq edib gəzirlər. Özüdə nəyi əsas götürürlər? Deyirlər ki İslam İnqilabı da Əhli-Beyt adı ilə edildi, Əbbasilərin üsyanı da. Həə? bax buna görə "sto prosent" İran elə Əbbasilərdir. Çox "tupoy" yanaşmadır.
Əbbasilərin Əhli-Beytlə düşmənçiliyi necə olsun bəs? İran əksinə dünyada Əhli-Beyt məktəbini yaymaq üçün büdcəsini tökür ortaya. İran əksinə nasibiləri məhv edir, onları öldürür. Araqatan boşboğazlardan fərqli olaraq... Axı bunlar hədisləri düz əməlli oxumurlar. O hədislərin içindəki mətnləri təhlil etmirlər. Baş yoxdur ki təhlil etsinlər. Nə düz əməlli orta təhsilləri var, nə də ali təhsilləri var. Məsələn, hardan bilsinlər ki Şam və İraq arasında bir dövlət olub məhv ediləcəyi haqqında rəvayətlər var? Və hardan bilsinlər ki Əbbasilərin fatihəsi elə Kirkisiya deyilən yerdə, məhz Şam və İraq arasında veriləcək? Hardan bilsinlər ki hədislərdə Sufyani və Seyid Xorasani iki tərəfdən onlara- Əbbasilərə hücum çəkəcək və bu hücum olunan yer elə Şam və İraq əraziləridir? Hardan bilsinlər ki orda hələ Mərvanilər var və o mərvanilər kimdir? Baş var bunlarda?
Hədislərdə deyilir ki Əbbasi dövləti çox rahatlıqla qurulacaq. İranda İslam dövləti qurmaq üçün on illərlə mübarizə aparılıdı, şəhidlər verildi. Amma İŞİD çox tez quruldu və onların qabağında əvvəl heç kim dura bilmirdi. Bunlar qəbul etmək istəmirlər ki Əbbasi dövləti elə vəhabilərin Əhli-Beyt düşmənlərinin İŞİD və Nusra kimi qüvvələridir ki Şamda və İraqda döyüşürlər. Kirkisiya da elə təxminən Deyr-əz-Zor ərazisidir ki indi İŞİD-i o tərəfə sığışdırırlar. Şimaldan kürdlər, qərqdən Suriya ordusu, şərqdən isə İraq ordusu. Hər yerdə də İran qoşunları mövcuddur. Hədislərdə gəlir ki Əbbasilər bir-biriləri ilə toqquşacaqlar- elə bu da baş verir onların arasında. Bu xırdalıqlara getmədən əllərinə 3-4 hədis götürüb düşüblər ortaya, özlərini gülüş obyektinə çeviriblər.
İŞİD-in "qara bayraqları" heç kəsə tanış gəlmir ki? Əbbasilərin bayrağı nə rəngdə olub? Bu haqda geniş mövzu yazacam. Hədislər də var. Amma ondan öncə başqa bir maraqlı mövzu var. Onu da çaşılaşacam ki bu axşam, ya da sabah paylaşım.

https://www.facebook.com/gamloali
"Biz elə bir ölkədə yaşayırıq ki, hətta müdafiə naziri belə çıxıb tribunaya deyə bilər ki, neftin məsələyə heç bir dəxli yoxdur, biz yalnız və yalnız demokratiya uğrunda vuruşuruq. Və hamı onun bu sözlərinə inanacaq. Çünki Amerika vətəndaşları yalanlardan yorulub, onların bundan daha ağ olan yalana qulaq asmağa həvəsləri yoxdur".
("Atıcı" filmindən)

22.03.2017

Заклинание-оберег Нараяны. Нарайана Кавача.

1-2. Царь сказал: Владыка, поведай мне о том чудесном заклинании, сблагодаря которому тысячеокий Индра разгромил вражеских воинов, - пеших и на боевых животных – и завладел богатствами трех миров. Что это за молитва, которая позволяет быть неуязвимым в бою?
3. Блаженный сын Вьясы отвечал: Когда Вишварупа согласился быть священником в стане богов, Индра попросил его изготовить для его войска надежные доспехи. И новый святитель сотворил из имени Нараяны защитный оберег.
4-6. Вишварупа сказал: Братья мои, в следующий раз, когда почувствуете опасность, окропите водой руки, стопы и чело. Затем, коснувшись осоки-куши, сядьте лицом на север и храните молчание, пока мысли ваши не прибудут в умиротворении. Затем произнесите в уме восьмисложное заклинание: Пред Всевышним склоняюсь я «ом намо нараяная», коснувшись мысленным взором восьми частей тела на каждом слоге: стоп, коленей, бедер, живота, сердца, уст и чела, предворяя его звуком ом. Затем повторите заклинание, мысленно касаясь тех же частей тела в обратном порядке. Так вы облачите себя в броню и станете неуязвимы для любого оружия.
7. Затем мысленно произнесите двенадцатисложное заклинание "Перед Единым Владыкою склоняюсь я «ом намо бхагавате васудевайа», также предворяя его звуком ом и заканчивая звуком йа, касаясь мысленным взором на каждом слоге пальцев рук, начиная с указательного правой руки, и кончая указательным левой. Последние четыре слога надо поместить на суставы больших пальцев.
8-10. Затем надо сказать шестисложное заклинание - «ом вишнаве намах» – «пред Богом склоняюсь». Слог ом поместить на сердце, ви - на челе, ша - меж бровей, на - на макушке, ве – меж глаз. Слог на нужно поместить на все суставы, а слог ма надо представить оружием. Чтобы облачиться в заклинание, надо добавить к ма звук х и сказать «мах астрайа пхат» во все стороны света, начиная с востока. С этого мига вы облачитесь в непробиваемые доспехи.
11. Затем надо представить себя единым со всевышнем Нараяною, обладающим шестью достояниями, и обратиться к Нему со следующей молитвой о защите.
12. Да хранит меня всегда и всюду мой Властитель, что восседает на царь-птице, касаясь её лотосными стопами! Да хранит Он меня оружиями, что держит в восьми руках Своих: раковиною, пылающим кругом, щитом, мечом, булавою, стрелами, луком и арканом. Да хранит меня Обладатель восьми сил!
13. Да хранит меня Он в воде в облике Рыбы от свирепых подданых морского царя Варуны. Да хранит меня на земле в облике хитрого Коротышки, что тремя шагами покрыл всю твердь мира. Да хранит меня в небе Его вселенский облик, Чьей власти покорны три мира.
14. В лесной чаще среди диких зверей или на поле брани средь неистовых врагов - да хранит меня сокрушитель зла Человек-Лев, от чьего громогласного хохота содрогнулись все стороны света, и жены демонов разрешились от бремени раньше срока.
15. В дороге да спасет меня Тот, кого постигают приношением жертвы, божественный Вепрь, на острых клыках поднявший Землю со дна мирового океана. На гребнях гор да хранит меня Парашурама – Воин с топором, а в чужих землях – витязь Рама и преданный брат Его Лакшмана, коим сводным братом приходится заступник кротких Бхарата.
16. Да не даст мне Всевышний Нараяна погрясть в беззаконии и безумии, да поможет исполнить мой долг, да избавит меня от гордыни. Да не позволит Обладатель волшебных сил Дататтрея сойти с пути к Истине. Да убережет меня от омута стяжательства всеблагой мудрец Капила.
17. Да хранит меня от вожделения невинный отрок Санат-кумар. Перед началом благих дел, да не позволит Хаягрива, Человек-Конь забыть мне воздать хвалу Богу. А при поклонении Божьему изваянию да оградит меня от оплошностей святой Нарада. Да не даст мне сгинуть в аду Господь Черепаха.
18. Да хранит меня от отравы и болезней Господь Лекарь, Дханвантари. Да хранит от зноя и стужи обуздавший чувства Ришабха. Да оградит меня Ягья от худой молвы и людских наветов, а Баладева в образе Змея - от злобных змей.
19. Да хранит меня мудрый Вьяса от невежества. Да удержит меня Будда от богопротивных деяний и богопротивных речей. Да сохранит меня от зла порочного века Господь Калки, что нисходит в мир, для защиты закона Божьего.
20. В начале дня да хранит меня Своею булавою Кешава; во вторую часть дня – повелитель чувств Говинда; в третью – вездесущий Нараяна; в четвертую – вседержитель Вишну, что держит разящий врагов огненный круг.
21. Да хранит меня в пятую часть дня Mадхусудана, чей лук наводит ужас на демонов. Да хранит меня ранним вечером Mадхава, предстающий в облике трех божеств, а в начале ночи – Хришикеша. Глубокой ночью да хранит меня Господь Падманабха.
22. От полуночи и до зари да хранит меня Тот, чья грудь отмечена знаком Шриватсы. В конце ночи да хранит меня Господь Джанардана, несущий меч. Да хранит меня ранним утром Дамодара, а Вишвашвара - на границах дня и ночи.
23. Храни меня, палящий круг Всевышнего, Сударшана! Сошедший с Его перста, ты разишь острием своим все сотворенное во всех направлениях, точно конечный огонь опустошения. Испепели, испепели врагов моих, как раздуваемое ветром пламя испепеляет сухую траву!
24. О мечущая молниями, искрящая, булава Всевышнего, столь дорогая своему Господину! Помоги мне одолеть врагов моих! Разнеси, разнеси в клочья злобных бесов, призраков, оборотней, духов, чертей и привидения и лукавых ведьм! Обрати, обрати всех их во прах!
25. О раковина морская, кою сжимает в деснице Своей Всемогущий Господь! Наполненная Его дыханием, ты оглашаешь грозным ревом просторы вселенной, вселяешь трепет в сердца нечистой силы - ракшасов, праматх, претов, матов, пишачей и призраков брахманов, чей взор ужасен. Прогони, прогони их прочь от меня, всех врагов моих!
26. О меч в руке Всевышнего, царь среди мечей! Руби, руби в куски вражеских воинов! О щит Господен, украшенный сотней луноподобных кругов! Скрой меня от взора моих недругов! Ослепи, ослепи их нечестивые очи!
27-28. Да хранит меня Песнь об Именах, Обликах, Качествах и Силах Всевышнего от злых светил, метеоров, завистников и змей, от скорпионов и хищников, от призраков и стихий, от молний и грехопадения. Пусть Песнь песней спасет меня от всего, что угрожает моему благополучию.
29. Да оградит меня от всяких бед богоравный царь-птица Гаруда. Да хранит меня он, прославненный в стихах Веды. От всех бед да хранит меня Своими именами Всевидящий.
30. Разум мой, чувства, ум и жизненные соки да будут хранимы именем Всевышнего, Его отпрысками, Его ездовым животным, и Его оружием, что сопровождают Его всюду.
31. Господи, Ты начальная причина всех стихий, всех веществ, потому страшны никакие стихии и вещества всякому, кого Ты оберегаешь.
32-33. Боги, люди, животные, силы природы и всё видимое разнообразие едино в Едином. Кто способен видеть одно во всем, единое в различном, тот защищен самым надежным оружием. Его Знаки отличия, Имена, Качества, Облики, Силы и Оружие – суть одно. Кто постиг эту истину, того Вездесущий убережет от всяческих бед.
34. Со всех сторон света - сверху, снизу, изнутри и снаружи да хранит меня Человек-лев пред лицом грозных вражеских полчищ, что отовсюду грозят мне смертью от яда и оружия, воды, огня и забвения. Да хранит меня Тот, кто явился с громогласным рыком на защиту Своего кроткого слуги, когда тот взывал к Его имени. Да подавит Он силу моих врагов Своею не превзойденой силою!
35. Итак, небесный царь, - продолжал Вишварупа, - я открыл тебе чудо-молитву. С ней ты легко победишь войско демонов.
36. Заклинание это обладает такой мощью, что неуязвим пребудет и тот, кого окинет взором или коснется стопою воин, облаченный в эту молитву- «доспехи».
37. Заклинание, сложенное мною облачает тебя в броню из невидимых сил Всевышнего. Всякому кто защищен этой молитвою, не страшны ни правители, ни их вельможи, ни воры, ни злые силы, ни болезни.
38. О владыка, однажды святой старец по имени Каушика предавался суровому подвигу посреди пустыни, погруженный в созерцание. И прежде, чем покинуть бренную плоть, он прочел сию молитву-оберег.
39. Много времени спустя, над местом, где покоились останки подвижника пролетал на своем воздушном судне предводитель ангелов Читраратха в обществе прекрасных дев.
40. Внезапно корабль остановился, точно столкнулся с невидимым столпом, опрокинулся и рухнул на землю. Тщетно пытался поднять в небо свой челнок падший властитель ангелов. Немало изумленный своим бессилием он обратился за помощью к местным старцам-пустынникам Валикхильям. И те посоветовали ангелу собрать кости усопшего отшельника и бросить их в реку Сарасвати. И лишь сделав это и омывшись затем в реке, главный ангел смог продолжить свой путь. Столь могущественна молитва Нараяне, что способна низвергнуть на землю даже небожителей.
41. Блаженный Шука сказал: Кто вооружится этой молитвою или выслушает её с верою и благоговением, тот отведет от себя любую беду и обретет доброе имя во веки веков.
42. Итак, Заполучив от Вишварупы молитву-оберег, стожертвенный Индра разгромил войско демонов и вернул себе прежние богатства и власть над тремя мирами.

https://audioveda.ru/audios/2443

19.03.2017

"Русские евреи" Леонида Парфенова. Мнение историка

Вторая часть фильма "Русские евреи" - галерея портретов советских евреев, которые, по мнению авторов, успешно ассимилировались в СССР

23 марта выходит в прокат вторая часть документальной трилогии Леонида Парфенова "Русские евреи". Корреспондент Русской службы Би-би-си Всеволод Бойко посмотрел фильм вместе с доктором исторических наук Олегом Будницким и спросил, что он думает об увиденном.
Вторая из трех серия проекта охватывает период с 1918 по 1948 год (год провозглашения независимости Государства Израиля, а также убийства председателя Еврейского антифашистского комитета Соломона Михоэлса).
Повествование построено как галерея портретов известных евреев: Льва Троцкого и Якова Свердлова, Марка Шагала и Леонида Утесова, Исаака Бабеля и Юрия Левитана. В ленте фигурируют и десятки других фамилий еврейских политических деятелей, музыкантов, журналистов, режиссеров и даже диверсантов.
Фильм изобилует кадрами хроники, оживающими портретами исторических деятелей, реконструкциями и анимацией. Звуковое сопровождение включает не только советские хиты 20-40-х годов, но и редкую, аутентичную аудио-хронику. Сам Леонид Парфенов то залезает на крышу дома Шагала, то катается на антикварном велосипеде по Дворцовой площади Петербурга.
Автор и ведущий предупреждает, что "не надо возлагать на фильм задачи научного труда". По словам Парфенова, "сказать за всю Одессу не может ни одно документальное кино", а он при съемках ориентировался на самую неискушенную аудиторию.

Би-би-си: Олег Витальевич, вы бы посоветовали смотреть этот фильм условному обывателю, не искушенному в истории?
Олег Будницкий: Условному обывателю посоветовал бы по двум обстоятельствам. Во-первых, условный обыватель мало что вообще знает о евреях в русской культуре и истории. Этот фильм дает какое-то представление о наиболее известных, знаковых фигурах. Представление, конечно, очень поверхностное, что неизбежно, учитывая количество затронутых персоналий и отведенное для этого время. Во-вторых, фильм сделан в фирменном парфеновском стиле, его интересно смотреть.

Би-би-си: Как вы сказали, в фильме русские евреи показаны через галерею портретов известных политиков, писателей, артистов. Некоторые ставят Парфенову в вину, что он во второй части фильма (в отличие от первой) не рассказывает о жизни рядовых евреев. Вы разделяете позицию этих критиков?
О.Б.: Вполне разделяю. Название фильма "Русские евреи" не соответствует действительности. Это фильм о некоторых элитарных фигурах. Причем исключительно о тех, которые сыграли выдающуюся роль в российской политической и культурной жизни.

Би-би-си: Один из главных посылов фильма в том, что до начала борьбы с "космополитизмом" евреи в Советском Союзе жили так же, как другие советские граждане, а, может быть, и лучше. Так ли это?
О.Б.: Это вопрос, на который нельзя ответить однозначно. Надо понимать, что евреи были очень разные. Главная мысль Парфенова (а я смотрел и первую, и вторую часть трилогии) - в том, что смысл существования евреев - это стать русскими. Во втором фильме проводится идея о том, что им это прекрасно удалось. Мол, советские люди даже не понимали, что перед ними евреи, а определяли их очень условно как "южан", "одесситов". Но надо понимать, что были большие массы евреев, еще говорящих на идише. Были люди религиозные, которые либо лишились возможности отправлять религиозные обряды, либо [при советской власти] стали гонимыми. Были евреи, чье существование было исторически связано с торговлей, финансами, ремеслом. Они [при советской власти] лишились своего дела. Я уже не говорю о тех, кто входил в деловую и профессиональную элиту Российской империи - предпринимателях, юристах, которые также лишились источников существования. То есть евреи были очень разными. В то же время советская власть дала евреям невиданные ранее возможности. Евреи получили равные права с остальным населением еще по декрету Временного правительства. Началась миграция из черты еврейской оседлости в крупные города. Были сняты ограничения на получение среднего и высшего образования, которые существовали в Российской империи, и евреи хлынули в высшие учебные заведения. В относительных цифрах евреи были самыми образованными, самыми продвинутыми, занимали самое непропорциональное (в хорошем смысле этого слова) место среди врачей, ученых, сотрудников государственного аппарата, становились наркомами. Были, увы, непропорционально представлены и в советской политической полиции. В 1934 году евреи составляли 45% среди руководящего состава среднего и высшего звена НКВД. Евреи были, по существу, частью элиты советского общества. Они были, на мой взгляд, самой успешной советской нацией. Но не надо думать, что царила тишь да благодать. Да, евреи получили равноправие, были самым урбанизированным народом, самым образованным, и это им давало определенные преимущества. Но это же вызывало не слишком позитивную реакцию. В советском обществе на рубеже 20-30-х годов был очень высокий уровень антисемитизма. Более того, в этот период были кампании по борьбе с антисемитизмом: была издана масса литературы, были введены статьи в уголовный кодекс. И даже если антисемитизм [после этих кампаний] не проявлялся внешне, это не означало, что он был искоренен. На самом деле, мы видим колоссальный рост антисемитизма (низового и не только) буквально с первых же дней войны. Парфенов, видимо, не вполне это понимает. У него в фокусе только некая узкая, элитарная категория. А и еврейский народ, и русский народ, и другие народы Советского союза вынесены за скобки. Их просто не существует в фильме. Изменение положения евреев или изменение отношения к ним связывается исключительно с действиями власти.

Би-би-си: Авторы фильма обошли стороной тему Холокоста. Как вы думаете, почему?
О.Б.: Да, в фильме (за исключением упоминания об уничтожении евреев Белостока) вообще не затронута тема Холокоста. И это совершенно феноменально для картины о русских евреях, которая охватывает период Второй мировой войны. Я могу только предполагать, почему авторы так поступили. Парфенов - вполне справедливо - подчеркивает, что его фильм - не монография, он снимал документальное кино с авторским взглядом. Да, с точки зрения кинематографии фильм сделан отлично, очень профессионально. В нем немало ярких штрихов, которые могут привлечь зрителя (условного обывателя). Вот Парфенов сидит на крыше дома Марка Шагала, где когда-то, возможно, сидел сам художник. Вот нам перечисляют имена кремлевских жен - евреек. Вот показывают фотографии обнаженной Лили Брик с замечательной попкой. И я предполагаю, что упоминание в этом ряду такой серьезной темы, как Холокост, которой нельзя уделить две-три минуты, просто разрушило бы концепцию фильма. Но если уж говоришь о евреях во время войны, то нельзя ограничиться упоминанием диктора Юрия Левитана и генерала-танкиста Семена Кривошеина, как это сделал Парфенов. Поразительно, но в фильме нигде вообще не сказано, что больше половины еврейского населения было уничтожено. Не упомянуто, соответственно, и то, что убивали евреев, в том числе, при содействии и прямом участии коллаборационистов. То есть, тех самых советских людей, которые, если верить Парфенову, уже не отличали евреев от русских. Многих из этих коллаборационистов советская власть, кстати, потом жестоко и справедливо покарала.

Би-би-си: Парфенов считает, что Великая Отечественная стала моментом высшего единения евреев с советской властью. Вы с этим согласны?
О.Б.: Я бы сказал, что евреи в годы войны были самыми преданными советской власти людьми. Вопрос победы в войне был вопросом существования еврейского народа. Если бы победили нацисты, евреев бы уничтожили полностью. Но не поймите меня неправильно: евреи сражались не из чувства безысходности. Повторюсь, они были еще и одними из главных бенефициаров советской власти. В то же время нужно отдавать себе отчет, что единение нации в войну - это элемент большого советского мифа о дружбе народов. Процитирую Бориса Слуцкого. Он писал, что на войне "народы встретились и поначалу не понравились друг другу". Среди красноармейцев где-то была дружба народов, а где-то была взаимная ненависть. Это исторический факт. В том числе, был и антисемитизм, и в высшей степени презрительное отношение к так называемым "нацменам". Но это все действительно сложные материи, конечно, не предназначенные для этого фильма.

Би-би-си: Авторы фильма, с одной стороны, утверждают, что советские евреи успешно ассимилировались. С другой стороны, они подчеркивают, что успех многих еврейских музыкантов, художников, артистов объясняется как раз их национальной самобытностью. Какое из этих утверждений о русском еврействе вернее?
О.Б.: Вы опять оперируете очень общей категорией "русское еврейство". Оно было очень разное. Те, кто мигрировал в крупные города, стремились, как правильно говорит Парфенов, ассимилироваться. В 20-е годы в СССР одна за другой закрывались школы на идише. Не потому, что советская власть к этому стремилась, а потому, что родители не хотели отдавать детей в еврейские школы. Это был тупиковый путь, поскольку на идише нельзя было получить высшее образование. В этом смысле в СССР шла такая же ассимиляция евреев, как в США, например. Многие, действительно, уверовали в то, что найдено решение национального вопроса. Но война показала, что это совсем не так. И подавляющее большинство евреев вынесло из войны совершенно другой опыт. Я сейчас говорю даже не об упомянутых выше коллаборационистах, а о тех, кто растаскивал имущество убитых евреев, также как оставленное эвакуированными, кто занимал их пустующие квартиры или дома эвакуированных, а потом не хотел оттуда выезжать. Я понимаю, что у каждого свое видение, это бесспорное право художника. Но вообще-то, как говорится в старом советском анекдоте, материальную часть тоже надо знать. Нельзя в фильме с претензией на историзм допускать фактические ошибки. Во втором фильме Парфенова их гораздо меньше, чем в первом, но кое-какие "блохи" есть. К примеру, генерал Семен Кривошеин не разбивал немецкого генерала Гудериана, как это утверждается в фильме, напротив, его корпус понес огромные потери в июле 1941 года, а взять реванш у Гудериана, с которым он совместно принимал известный парад в Бресте в сентябре 1939 года, Кривошеину не пришлось. Нужно все-таки делать факт-чекинг, проверять детали. Красоте это не повредит. /bbc.com/