30.09.2013

Очень важные высказывания Путина

Очень важные высказывания ПутинаЗа последнее время наш национальный лидер говорит очень серьёзные вещи. И многие важнейшие высказывания Путина не попадают в выпуски новостей. Нижеследующие цитаты лично я не видел по телевидению. Возможно, кому-нибудь из участников сообщества повезло больше, и он сможет сообщить где и на каком канале показали хотя бы одно из этих высказываний. 
Первая цитата взята из слов, произнесённых при посещении Еврейского музея и Центра толерантности:

Acı xəbər: Ədalət Əsgəroğlu vəfat edib

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Mətbuat Xidmətinin başçısı, şair Ədalət Əsgəroğlu dünən gecə vəfat edib.
Şairin dostu Sayman Arzun verdiyi xəbərə görə Ədalət Əsgəroğlu insult keçirib. Onu şəfa evinə yerləşdirsələr də, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Ə. Əsgəroğlunun dəfni bu gün (01.10.2013) saat 14.00-da Xırdalan qəbiristanlığında həyata keçiriləcək.
Şairin ailə üzvlərinə, yaxınlarına, qələm dostlarına başsağlığı veririk! Məkanı ucmaq (cənnət) olsun!
Qeyd edək ki, Ədalət Əsgəroğlu 1957-ci ildə Göyçayda doğulub.

Astara, Hamoşam kəndi

Azərbaycanlı Qanuni Oğrular: Sabirabadlı Hikmət

Bu ideyada yaşayan insanları düzgün anlayıb, başa düşmək lazımdır

 Azərbaycanda oğru dünayasının nə vaxt yarandığını heç kim birmənalı söyləyə bilməz. Belə versiyalar var ki, bu qanun Rusiyadan formalaşıb, bir çox terminlər də rus mənşəlidir. Rusiyada kriminal aləmin yaranması bir başa Stalin dövrüylə əlaqəlidir. Ancaq belə bir versiyada var, çar II Nikolayın dövründə də kriminal aftoritetlər olub. Bu versiya tam əsasını tapmasa da, inkar etmək də düzgün deyil. 
 Azərbaycanda həmin dövrlər də bu tip insanlar “qoçu” kimi tanınırdılar. Stalin bu təşkilatın yaranmasına və o illərdə həbsxanalarda bu qanunun öz təstiqin tapmasına nəinki mane olub, əksinə rəvac verib, ondan sonra “obşak” diliylə mexanizim qurulub.

Vasif Əlihüseyn - ELNARƏ MÜƏLLİMƏ ÜÇÜN


Sentyabrın 20 də bizdən ayrılan, fakulitəmizin dekanı Elnarə müəlliməmiz bu gedişlə hamımızı ağlatdı.  Onu tanıyanlar, Elnarə müəllimə haqqında xatirələrini yazdılar. Mən də xatirələrimi yaza bilərdim, amma Elnarə müəlliməmiz haqda şeir yazmaq, xatirələrimi yazmaqdan çətin idi mənim üçün. Ona görə də, mən çətin olanı seçdim və yazdığım bu şeiri əzizimiz, anamız Elnarə müəlliməmizin əbədi xatirəsinə həsr edirəm. Allah rəhmət eləsin!

Dərd yükü qırır belini,
bu acını bilənlərə.
Dünya öncə qucaq açır
bu dünyaya gələnlərə.


İÇİMDƏ BIR QADIN VAR

Adilə Nəzərova

DƏRİN BİR YUXUDUR

Bu dünyaya gəlməyim, 
zamanın axışında
enməyim, qalxmağım,
baxmağım
hər günün arxasından – 
dərin bir yuxudur.
Ən ağıllısı olmağım
xəyyallar ölkəsinin, 
fəlsəfə yazmağım,
bir gecəyə axmağım... 
qəlblər arası körpülər qurmağım
bir vüsal şeiriylə, 
ya da bir “həqiqətin nağılı”yla 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondu dünya ədəbiyyatını dəstəklədi

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu sentyabrın sonundan başlayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə dəytəyilə  “Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya” adlı kulturoloji ədəbiyyat layihəsini həyata keçirməyə başlayıb. YYSQ sədri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xanın (Əbilov) rəhbərlik etdiyi layihə iki ay ərzində İnternet vasitəsilə və sosial şəbəkələrüstü həyata keçiriləcəkdir.

Ən ma­vi də­ni­zin kənarındakılar

Aydın Dadaşov

Məqaləsinin güdazına gedən ədəbiyyatşü­nas-filosof, və 50 il əv­vəl öy­rən­di­yi xalq mah­nımızı unutmayan rus aktyoru.

1936–cı il­də Y.V.Çə­mən­zə­min­li­nin tər­cü­mə­sin­də «Ça­pa­yev» fil­mi­nin rus di­lin­dən Azər­bay­can di­li­nə çev­rilməsi ilə dublyajın əsa­sı qo­yul­du və mil­li dil­də bə­dii əsər­lə­rin sse­na­ri­ləş­di­ril­mə­si üçün zə­min ya­ran­dı. «Mos­film» və  «Azər­fil­min» bir­gə is­teh­sa­lı olan, ki­no­re­jis­sorlar; Lev Ku­le­şo­vun tə­lə­bə­si, səs­li film sa­hə­sin­də təc­rü­bə­si olan Bo­ris Bar­ne­tlə (1902-1965) ÜD­Kİ-nin be­şin­ci kurs tə­lə­bə­si, Sergey Eyzenşteynin yetirməsi, ilk azərbaycanlı peşəkar kinorejissor Səməd Mərdanovun birgə çəkdikləri «Ən ma­vi də­ni­zin kənarında» (sse­na­ri müəl­li­fi K.B.Mints. 1936) fil­mi ki­no ta­ri­xi­mi­zin ilk səs­li ek­ran əsə­ri sa­yıl­dı. Fil­m­də hadisələrin cərəyan etdiyi Azərbaycan mühitinə, personajlarına etinasızlıq bir çox ziyalılarımızı məyus etsə də,

Azərbaycan, İsmayıllı, Lahıc yolu

29.09.2013

Bir stəkan şəkər

Qoşqar Əhmədov

Bu yazı bir nümunədir - SSRİ haqda, "Stalinin repressiyaları" haqda yalanların, böhtanların necə yarandığı və yayıldığı haqda nümunəvi misal.
Rus dilini bilməyənlər üçün qısa məzmununu danışım. Bir rəssam jurnalistə "valideynlərinin 1942-ci ildə repressiya uğradığı" haqda danışır, SSRİ-ni, Stalini lənətləyir, deyir ki, "anam gündə bir stakan şəkər tozu gətirirdi mənə, anamı buna görə həbsə atdılar, düşərgələrdə çürütdülər, atamı da anama görə tutdular, ştrafbatda həlak oldu... axı mənim böyüyən orqanizmim üçün gündə bir stəkan şəkər tozu nədir ki?!.."
Jurnalist indiki jurnalistlərin əksəriyyəti kimi etmir. O, həqiqət axtarır, yəni bu işi araşdırır.

Cəmil Həsənli ona qarşı hücumlara darmadağınla cavab verdi

Prezidentliyə namizədlərin təşviqat kampaniyası çərçivəsində dünən Ictimai Televiziyada altıncı çıxışlar oldu. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının prezidentliyə vahid namizədi Cəmil Həsənli çıxışında bank kreditlərin faizlərinin yuxarı olmasından tutmuş, illərdir xalqın malını talayanların gözünün doymamasına qədər bir çox məsələlərdən danışdı:

- Sevgili millət, uca xalq! Yenə görüşünüzə gəldik. Bir saat əvvəl bizim seçicilərlə görüşümüz başa çatdı. Coşqulu, gözəl bir mitinq oldu.

«ŞAH ÖLÜM» -MİLLİ DİRİLİYƏ, BİRLİYƏ VƏ QƏHRƏMANLIĞA SƏSLƏYƏN KİTAB - «ŞƏHADƏTNAMƏ...»

SAMİRƏ SƏMA (RÜSTƏMLİ)

Öncə bu kitabın özündən:
«-Günü sabah silahlanıb erməninin quduz dəymiş ağzını yandırmasaq, özümüz bu yurd-yuvadan birdəfəlik əl üzməli olacağıq! Gen gündə qoçuluq, ağa-bəylik etmək asandır, belə günün ağası, bəyi olmaq gərək, kişilər! Onsuz da Yaradana hərəmizin bir can borcumuz var! Nə qədər uzun yaşasaq da, son ucda yəhər-yüyənli bir at belindəki Ölüm gözləyir hamımızı! Amma,.. gəlin görək,.. bu Ölümə sarı kim hansı sifət, hansı şərəf, hansı cəsarətlə gedir! Gəlin, kişiliklə, ərliklə silahlanaq, bu qudurmuşlarla məsələni birdəfəlik çürüdək..!»

Ailə balansı

Ülviyyə Tahir

Hər bir qadında bizim valehedici qadinlıq enerjimiz yatır. Amma hər qadında səviyyə ayrıdır. Bu anadan gəlmə xüsiyyətlərimizdən və gələcək həyat yolumuzdan asılıdır. Ən önəmli məsələ isə siz içinizdəki o qadınlığı nə qədər bəsləyirsiniz və ya o qadınlığın inkişafı üçün nə edirsiniz- bax bundadır. Qadın enerjisi axıcıdır, hərəkətlidir və özünəməxsus forması yoxdur. Əgər forması yoxdursa, o bu formanı almaq üçün can atacaqdır. Formanı isə yalnız kişi verə bilər. Buradan da bizim seçimlərimiz doğur ki, öz enerjimizə uygun damarı tapa biləcəyikmi?
Ona görə də siz də seçiminizi elə şəkildə edin ki, enerjiniz dağılmaq əvəzinə tam bir dam forması alaraq komfort hiss etdirsin. Enerjiniz özünü ifadə etməli və forma almalıdır.
Bəs ardınca nə baş verir? Bu lap maraqlıdır.

Bayquşlar gəlir

İntiqam Yaşar

Bir zamanlar dünyamız bir başqa idi. (Mən dünya dediyimdə  öz dünyamızdan danışmaq istəyirəm. Öz Azərbaycan dünyamızdan. Mənə önəmli olan dünyanın burası, başqa yerlərə hələ əlim çatmaz.) Həyat tərəzisi taraz idi. Zaman ötdükcə bu tərəzinin bir gözü əyilməyə başladı. Bu əyilmə elə qorxunc səhnələr yaratdı ki, insan düşüncələrə daldığında ümidsizlik axınına qərq olmaya bilmir. Yüz desinlər ki, optimist ol, nə bilim həyata ümidlərlə bax, yaxşı olacaq hər şey. Amma nə faydası?! Olan artıq olub və olmaqdadır. Olan odur ki, bu gün kəndlərimizdəki mənzərəni görəndə adamın ürəyindən qara qanlar axmaya bilmir. Ərazi baxımından kiçik bir ölkənin -  Azərbaycanın belə bir duruma düşməsi insanı düşündürməyə, narahat etməyə bilməz. Bunları görməzdən gəlmək üçün, gərək ya kor olasan, ya da səndə zərrə qədər də olsa vicdan olmasın. Yazımın əvvəlində tərəzidən söhbət açdım.

Sözlər ot kimi bitəcək məzarımdan

Tural Sahab

Bir şeirlə öləcəm
öləcəm bir şeirlə
əxlaqsız qadınlar
tövbə edəcək
tövbə ilə silinməsə də
bədənlərindəki dodaq izləri
ruhlarındakı sisləri

öləcəm, mən
xəyallarımda
sözlər ot kimi bitəcək məzarımdan

Bəlkə ayılaq?

"Komitet-300"ün "Qızıl milyard" planı

1985-ci ilin fevralında «dünya kölgə hökuməti» özünün növbəti yığıncağına toplandı. İclasda SSRİ-nin dağıtmaq, onu 52 müstəqil cırtdan dövlətlərə bölmək və bu ölkələri aralarında münaqişə, müharibə etməsinə şərait yaratmaq barədə qərar verildi.
Nəyə görə? Mütəxəssislərin fikrincə, 2015-ci ilə kimi planetimizin bütün vəsaitləri tamamilə bitəcək. Ancaq bir anbar – Yer kürəsinin 1/6-ni təşkil edən Rusiya qalacaq.
SSRİ-nin dağılması üçün yüz milyardlarla dollar xərcləndi.

28.09.2013

İKİNCİ MƏRTƏBƏLİ DƏLİ

Sayman Aruz

“İnsanın tarixi dəliliyin tarixi qədərdir” (Foko)

Adət kimi olmuşdu mənə. Boş vaxtlarımda Təbrizin mərkəzi dəlixanasına gəzməyə gedərdim.
Dəlixananın sol tərəfində şəhərin ən böyük xəstəxanası yerləşirdi.
Mən həmin xəstəxanada iki gecə qalmağa məcbur olmuşdum. Qaldığım otağın pəncərələri dəlixananın həyətinə baxırdı. Həmin iki gecə dəlilərin səsindən səhərə kimi qorxudan yatmamışdım. Ancaq zaman keçdi və mən dəlilərlə yaxından görüşmək qərarına gəldim. Ona görə həftənin son iki gününü orada, dəlilərin yanında keçirirdim. Dəlixana xəstəxa kimi bir mərtəbəli yox, iki mərtəbəli idi. Mən heç vaxt ikinci mərtəbəyə çıxmamışdım. Deyirdilər, icazə yoxdur. Ancaq birinci mərtəbənin bütün dəlik-deşiklərini tanıyırdım. O qədər dəlilərlə qaynayıb-qarışmışdım ki, bəzən gələnlər məni də dəlilərlə səhv salırdılar. 

Azərbaycan sözünün qədim izahı tapılıb

Azərbaycan sözünün mənası ilə bağlı şok iddia

Gənc tədqiqatçı Razzaq Xansuvar "Yeni xəbər" qəzetinin saytında Azərbaycan adının kökü ilə bağlı maraqlı fikirlər səsləndirib. Qədim sivilizasiyaları tədqiq edən və tarixi abidələri araşdıran tədqiqatçı bu yaxınlarda Lerikin Ozobijon kəndində olub. Ozobijon qədim maq kahinlərinin yaşadığı kənddir. Sovet dönəmində bu kəndin adı Azərbaycan, müstəqillik illərində isə Günəşli adlandırılıb. Tədqiqatçı deyir: "Amma hec biri bu qədim Oozbijon toponiminin məntiqini dəyişdirə bilmədi. Belə ki, Günəşli də, Azərbaycan da özləri bilmədən Ozobijonun atəşpərəstlik məntiqini qoruyur".
Baxaq necə qoruyur? Razzaq Xansuvar deyir: "Ozər - Azar - Azəri. Atəş, Gunəş Tanrısı. Qədim mənbələrdə, İran miflərində və Avestada Atar-Adər-Azər-Ozər-Zər -Tanrıdır, Gunəş tanrısı. Yəni belə desək, Misir Amonu. İndi keçək Ozobijon izahına. Ozobijon -Azarbijan- Azər Becan -Ozər Bi Jan- Ozər Bi Jian- Ozəri Bi Jieye. Can-Con-Jon-Jion-Ji On-Ji sözü yerli dildə yaşamaq, yaşayış, ön şəkilçisi isə cəm şəklindədir".

Держись, родная! Против Русской Православной церкви сотоварищи создается подраздение Госдепа.

Анна Кисличенко

Сейчас, когда в русской политике стала проявляться новая политическая модель - политика настоящих человеческих ценностей, а не безумных "прав человека", самое время вспомнить слова Збигнева Бжезинского: «После разрушения коммунизма единственным врагом Америки осталось русское православие».
Государственный секретарь США Джон Керри сообщил на днях о создании во внешнеполитическом ведомстве нового подразделения, которое будет определять политику Государственного департамента по взаимодействию с религиозными общинами в зарубежных странах.
По словам госсекретаря, «более тесное сотрудничество с религиозными конфессиями нужно для решения глобальных вызовов».

Heydər Camal: "Sosial ideallarımız tələb edir ki, sələmçilərə, zülmkarlara qarşı amansız mübarizə aparılsın"

Tanınmış Rusiya politoloqu Heydər Camal yenə də qalmaqallı açıqlamaları ilə gündəmə gəlib. Vkontakte sosial şəbəkəsində yayılmış fikirlərində politoloq bunları bildirib:

"Təkcə Amerika qlobalizminə qarşı mübarizə Rusiya və İslam dünyasını birləşdirmir. Onların arasında mənəvi oxşarlıq var- islamın siyasi idealları "rus ideyası" deyilən dünyagörüşünə çox yaxındır.
Rus və islam sivilizasiyası böyük təkallahlıq adət-ənənəsindən başlayır, hansı ki bütpərəstlik tiraniyasına qarşı daim mübarizədədir.

Kurtlar vadisi xəstəliyi -2

Əkrəm Hacızadə

Qurtlar öz vadisinin 198-ci seriyasında  işğalçı sionizmin əmri ilə yenə qoyun beyinlərə hücuma keçmişdi. Bu seriada Azərbaycan, Rusiya, suriya və İran mövzusu üzərində xaincəsinə manevr edirdilər. Epizotların birində Poladın bir müşaviri Rusiyanı, İran ilə birləşərək bütün türkiyə və Azərbaycanın sonuna çıxmaq istəyən bir rejim kimi göstərməyə çalışır, digər bir müşaviri isə bildirir ki, "Rusiya Gomrük birliyi etməklə Azərbaycanın neftini qazını sovurmaq istəyir". Polad isə Avrasiya məsələsini faciə kimi qələmə verərək, sanki Türkiyənin bizə canı yanırmış kimi " Azərbaycanı nə Azərbaycanlılar bir kimsəyə yedirər nə də biz izn vermərik. Bunun üçün hər bir riskə girə bilərik." deyir.

Tərbiyəsiz uşaq kimidir yaşam!

Məlihə Əzizpur

Tərbiyəsiz uşaq kimidir yaşam!
"Nə dil qanır, nə də Tanrı."
Şımarıq - saymaz.
Birisinin ağzını əyir
Birisinə söyüş verir
Birisinə boğma basır
Birisini yıxıb qaçır
Birisinə tikə tutub,
Birisindən acıq açır.
Yaşam,
Tərbiyəsiz uşaq kimidir
Təmkinsiz - şıltaq.
 -Zəhləsini qaçırdır adamın-

27.09.2013

Раввин отсасывает ртом кровь после обрезания

Религиозный иудейский обряд - раввин отсасывает кровь из пениса новорождённого.

Günün fotosu


 С иранским товарищем.

"Kurtlar vadisi" xəstəliyi


Çoxlarının tutulduğu "kurtlar vadisi" xəstəliyi məndən yan keçsə də, yeni sezonda qıraqdan da olsa bu xəstəliyi seyr etmək qərarına gəldim. 
Əslində bu seriala Polat fantastikası üçün baxanlar deyil, dünya olaylarından və siyasi gedişatlardan xəbərdar olanlar bilir ki, bu serial israilin türkiyə üzərində siyasətinin aynasıdır. Bu xəstəlik bəzən həqiqətləri yansıtsa da, amma əksər hallarda isə türkiyəni olduğundan başqa cür göstərməyə (maskalanma siyasəti) çalışır. Bu serial AKP-yə, türk dünyasında və məxsusən müsəlmanlar arasında bağlılıq yaradan böyük güclərdən biridir.

26.09.2013

Ədalət Salman: "Sevgi şeiri yazdım, məktəbdən qovdular"

“Sözlü adam” layihəsi çərçivəsində yolumuzu Cəlilabaddan salmaq istəyirdik. Vətənə xitabən “Başıma düşməyə daşın müntəzir, evimə hörməyə daşın yoxdumu?” söyləyən Əlizadə Nuriyə zəng vurduq, “gəlin, gözüm üstə yeriniz var” dedi.
Öz qəbrini əvvəlcədən qazdırmış Əhməd Sipərlə də görüşmək niyyətində idik.
Cəlilabada çatanda məlum oldu ki, bir gün əvvəl yas məclisində iştirak etmiş Əlizadə Nurinin səsi batıb, özü də möhkəm xəstələnib. Müsahibə verəcək halda deyil.
O da məlum oldu ki, Əhməd Sipər daha burda yaşamır, o dünyaya köçüb.
“Axşamın xeyrindənsə, sabahın şəri yaxşıdır” deyib Cəlilabad motelə yollandıq. Qəribə bir yerdir bura.

AKADEMİYADAN MARAQLI AÇIQLAMA: Sumqayıt Avropa ərazisi imiş

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Coğrafiya İnstitutu Azərbaycanın Avropa hüdudlarına daxil olan ərazilərini açıqlayıb.
İnstitutun direktor əvəzi Ramiz Məmmədov Trend-ə bildirib ki, Azərbaycan ərazisinin on altıda bir hissəsi Avropanın hüdudlarına düşür. Azərbaycanın Avropaya düşən hissələri Qusar rayonu, Quba rayonunun ərazisinin çox hissəsi, Şabran və Xaçmazın ərazisinin bir hissəsi, Xızı rayonun ərazisinin yarıdan çoxu, Sumqayıt şəhəri, Novxanı daxildir. Qitənin sərhədləri Fatmayi ilə Mehdiabadın arasından keçir və buradan keçdikdən sonra Şüvəlanın ərazisinin də çox hissəsi Avropaya daxil olur.

Sığınıb Tanrı eşqinə

Ədalət Əsgəroğlu

Sığınıb Tanrı eşqinə,
Hürr olan, hürr olum necə?
Könül, odun bəs eyləmir
Bu odnan, kül olum necə?

Cana məlhəm sözü yoğur,
Ələ düşmür belə uğur.
Olumdan bir ölüm doğur,
Ölümdən bir olum necə?

Əsgəroğlum çox yanası…
Tikansızdı gülxanası.
Eşqin dəli divanası,
Deməz ki, pir olum necə?


Sənlə döyünür bu ürək

Leyla Namazova

Bu dünyada nəyim varsa 
Sənə qurbandı sənə..
Ürəyim bilki sənindi
Canım tək sənə bağlı,
Gəlbim döyünür səninlə
Ruhum səni axtarır,

Hər yerdə səni gəzirəm
Axtarıram tək səni,
Istəyirəm görəm səni
Yanımda ayrılmadan,
Həmişə səninlə olmaq
Doyunca səni sevmək


RÜZGAR NİQABINI TEYLƏR LAMƏKAN


Etimad Başkeçid

rüzgar niqabını teylər laməkan,
alaçiy dostumun üzü görükür,
əski  əhvalından nəm-nişanəsız,
qara yel qarsımış yazı görükür.

karvan neçə-neçə ağac boyunca,
almaz soluğunu arxac bulunca,
hər mənzil başında göz tutduğunca,
calayi-vətənin izi görükür.

gördüm gördüyümü batil namazdan,
tənəli sözlərdən, haqsız dinazdan,
aşıq öz heyfini alır da sazdan,
bizim kimiləri asi görükür.


25.09.2013

Əlixan Qaya - MİLAN KUNDERAYA

Xəyal uçub gedəndi
Düşüncələr qalandı
Ürəyimin sözündə
Yeni fikir yarandı
Sözün göylərə çatmasa
Göydən yerə atılmasa
Tənqid sözə qatılmasa
Yeni fikir yaranmaz
Dünya bizdən uzaq durur
Içimizdən dünya çıxır
Sudan təmiz, sudan duru
Gözümüzdən dərya çıxır
Dəli-dəli dalğalar
Gözüm yaşından çıxır

Zəka Vilayətoğlunun "Milena" adlı kitabının təqdimatı


Sentyabrın 25-də AYB-də istedadlı yazar Zəka Vilayətoğlunun "Milena" adlı kitabının təqdimatı və müzakirəsi keçirilmişdir. Tədbiri tanınmış yazıçı Elçin Hüseynbəyli idarə etmiş, nüfuzlu ədəbiyyat tənqidçiləri Cavanşir Yusifli, Əsəd Cahangir, Vaqif Yusifli, yazıçılardan Aslan Quliyev, Nəriman Əbdülrəhmanlı, şairə Narıngül, Vəfa Qafarova çıxış edərək, yazıçı və əsərləri haqqında çox maraqlı fikirlər söyləmişlər!

Göz həkimi Bəşər Əsəd

Ülviyyə Tahir
                  
Həkimlik karyerasından prezdentliyə qədər yol keçən Bəşər Əsəd kimdir?
11 sentyabr 1965-ci il təvəllüdlü B.Əsəd Suriyanın ən önəmli partiyalarından biri olan BƏƏS partiyasının rəhbəri və 11 sentyabr hadisələrindən sonra Qərbin ən ümdə düşmənlərindən biridir. Bəşər Əsəd diktatura qurubmu? Əgər qurubsa buna necə nail olub? Bu kimi suallar daim biz tarixçiləri maraqlandırıb. Çünki sivil cəmiyyətdə diktatura anlayışı o qədər hürkütücüdür ki, bu gün hansısa toplumun diktatura şəraitində yaşaması demək olar ki, absurddur.

Ölmüş hüceyrələr

Rövşən Novruzoğlu

Araşdırma materiallarına görə müharibədən çıxan Sovet Səhiyyə Sistemi üçün iki milyon Amerika dolları, üstəlik əlavə olaraq Londonun ayırdığı iki milyon funt-sterlinq çox vacib idi.
1951-ci ilin noyabrın 3-də mutasiyadan sonra güllələnmiş iki azərbaycanlı qadının meyidi polkovnik M.N.Qurinin sərəncamı ilə (6 saylı sərəncam) Rostovdan Moskvaya – MN-nin 1 saylı xəstəxanasına göndərilir. Həmin ilin noyabrın 4-dən 5-ə keçən gecə isə meyidlər xüsusi, açılması qadağan hesab olunan tabutlarda Moskvadan Vaşinqtona yola salınır. 

Günün adamı

Деревня Вершинино, Кенозеро, Русский Север.

24.09.2013

“A BALA, İNDİ HƏYASIZLARIN ZAMANIDIR!”

Hafiz Mirzə

(Bu dünya nə vaxtacan belə gəlib, belə də gedəcək?)

Nənəm mən əskərlikdən gələn gün rəhmətə getdi. Ağır xəstə idi, amma canını tapşıra bilmir, elə hey qapıya sarı boylanırdı. Mən gəldim, mənə “xoş gəlmisən”  dedi, rahatladı və az sonra dünyasını dəyişdi. Uşaqlıqda hər gün evimizin arxasına, onun yaşadığı evə gedərdim, o da hər gün mənə “Xoş gəlmisən” deyərdi. Onun nə­zə­rində hər görüş, lap sabaha çıxmaq da dünyaya yenidən və xoş gəlmək demək idi. Amma özü  er­təsi günə sağ çıxmadı və deməli, növbəti günü xoş gəlmədi, dünyanı əzab-əziyyət içində tərk etdi. Yadımdadır, əskər­lik­dən əvvəl başımdan çox bö­yük mövzulara qarışanda,

20.09.2013

Bircə uşağın bircə-bircə arzuları

Səid Qərib

Anamın bətnində idim. Anam bu sözü o qədər deyirdi ki: “bircə, bu uşağı dünyaya gətirsəydim, canımı qurtarardım”- artıq əzbərləmişdim. Elə mən də anamın bətnindən bircə dünya adlı məkana getməyi gözləyirdim ki, anamın bu “bircə” kəlməsini daha eşitməyim. Nəhayət, gəldim dünyaya. Evin də bircə oğlu idim. Hələ beşikə idim. Anam mənə laylay deyə-deyə laylanın ritminə uyğun avazla “bircə oğlum iməkləsəydi, bircə oğlum yerisəydi, bircə, bircə, bircə...” oxuyurdu.Doğrudan da, anam dogru deyirmiş.Kaş indi anamı bircə saniyə görə bilsəydim. Kaş indi anamın beşiyimi yırğalayan əllərindən bircə dəfə öpə bilsəydim. Kaş indi... Kaş indi... Amma indi anamın bircə məzarı və məzarının üstündə tozu-torpağı əllərimin sığalına məhkum olur hər gün. Ondan mənə “bircə”ləri və  məzarı yadigar qalıb getdi.

Münevver Düver - Toprağım Azerbaycan

Can Azerbaycan

Sekiz köşeli bir yıldız yanında
Hilalin kazıldı can Azerbaycan
Türki devletleri her an yanında
Ardarda  dizildi can Azerbaycan

Azeri, Osmanlı, Çağatay, tatar
Kıpçak, Türkmen, Selçuk kalbinde atar
Bahtiyar Vahapzade özü katar
Tarihe çizildi can Azerbaycan

İlham Heydaroğlu Devlet Bakanı
Bakü, gence, Sumgayıt, Lankeran’ı
Denizde Hazar’dır özgür akanı
Aras, Kür sezildi can Azerbaycan


19.09.2013

O qədər satdı ki, kişinin oğlu...

Sayman Aruz

Allahım, darısqal evlərimizdə,
az qalır qəbir tək sıxılıb ölək.
Torpaq ki, vermədin vətən salmağa,
bir qarış torpaq ver, yıxılıb ölək.

Yenə oturmuşuq, sigaret və mən...
Bu rəngli şəhərin adı paytaxtdır.
Yorğunam bir qurdun tənhalığı tək,
“Allahım qoyunlar necə xoşbəxtdir”!

Hər şeyi bilirsən, amma Tanrıcan,
heç kim olduğumçün məni bilmədin!
Qəlbimdə  qəzəb var, gözümdə araq,
yazıq, sən heç gecə yata bilmədin...


Toy dərdi

Vasif Əlihüseyn

Bu nə adətdi e qardaş? Durub bir qızı sevəsən, sonra da gəlib atana-anana yalvarasan ki: “o, qızgilin qapısına elçi gedib, onu mənə alın”.  Heyf deyil, öz elçiliyinə özün gedəsən. Vallah sənin o, qızı nə qədər sevdiyini nə atan, nə də anan izah edə bilməyəcək  qız evinə. Özü də ki, birdən qızgilin tayfasından sənin yaxınlarından birinin arası olmaya. Vay halına. Fikirləş ki, neçə illlik bir sevgini qurban verdin bunların intiriqasına. Adamı yandıran odur ki, böyüyüb bu boyda kişi olasan və sənin də evlənməyin qala qohum-əqrəbənin arvadlarına. İnanısan, bu saat kimin evinə gedirəm hamı bu sualı verir: Evlənmirsən? Vallah bilirəm ki, sabah mən evləndikdən sonra, bunların heç birisi heç qapımı açmayacaq.
Bu yaxınlarda rayona toya dəvət etmişdilər.

Çirkin xanımlar, gözəl sözlər

Tural Sahab

Yalnız, qadın olsun. Gözəl vəya çirkin olmasının heç bir fərqi yoxdu. Bircə, qadın olsun ki, bunların heyvani təlabatlarını ödəsin. Sevgi, gözəllik yerini bu çirkinliklərə verib, Qaf dağının arxasına qayıtdı. İndi sevgisi üçün dağlar yaran Fərhad bunların nəzərində sadəcə bir axmaqdır. Hökmdar oğlu olasan, ətrafında o qədər qadın ola və sən sevgi üçün başına külüng vurasan. Bax, bunu anlaya bilməz qadın deyəndə ağlına sadəcə “yatmaq”gələn zavallı məxluqlar.
Qadından dost olmaz, qadın və kişi ancaq sevgili ola bilər yada ki, qadın ancaq kişilərə xidmət eləmək üçün yaradılıb

Françesko Petrarka - Xələflərə məktub

Əgər mənim barəmdə nə isə eşitmiş olsan-hərçənd mənim əhəmiyyətsiz və qaramat adımın məkan və zamandan keçməklə bir elə uzağa getməsi şübhəlidir-ola bilsin, mənim necə insan olduğumu və xüsusən haqlarındakı dedi-qodu, yaxud heç olmasa zəif şaiyə sənə gəlib çatmış əsərlərimin taleyini öyrənmək istəyərsən.Adamların barəmdəki mühakiməsi müxtəlif olacaq,çünki demək olar, hər kəs həqiqətin deyil, istəyinin təlqin etdiyi kimi danışır və nə tərifin, nə də təhqirin ölçüsü yoxdur.Mən də sizin sürüdən olub, nə bir elə yüksək, nə də alçaq mənşəli olmayan yazıq,öləri insan idim. Mənim nəslim (kesar Avqustun özü haqda dediyi kimi) qədimdir. Təbiətim etibarilə qəlbim nə səmimilik, nə də sadəlikdən xali deyildi, bəlkə də yoluxucu vərdiş onu korladı. Yeniyetməlik məni aldatdı, gənclik yayındırdı, amma qocalığım məni islah etdi və xeyli əvvəl oxuduğumun həqiqiliyinə təcrübə ilə inandırdı ki

Metronun “Qocalıq” stansiyasında

Nurəddin ƏDİLOĞLU
                                  
Milləti qocaldan milli DƏRDlər silsiləsindən

...Yenə yoluzunu yaman tələsirəm; elə tələsirəm, elə tələsirəm ki, baxan deyər, bəxtəvər, yəqin işə-gücə tələsir. Amma iş tapmaq olur ki,  tələsəsən də?!  Qaldı güc məsələsinə, vallah, elə o da bekarçılıq içində keçən ömür-gün kimi get-gedə tükənir. 
“Elnən gələn qada-bəla toy-bayram olar” deyiblər. İşsizliyi daha özümə bir o qədər də dərd eləmirəm. (Dar ayaqda  Xalqlar Dostluğundakı “Qul bazarı” pis-yaxşı karıma gəlir...) Hər gün rastıma çıxan, sağımdan-solumdan ötüb-keçən bekar, işsiz-gücsüz adamlara baxıb təskinlik tapıram. Kişili-qadınlı çoxunun üz-gözündən yorğunluq yağır. Elə bil səhərdən-axşamacan DƏRD yükü daşımaqdan əzginldilər...
Həyatla ölüm arasında vurnuxan sadə, kasıb  adamlar paytaxtın  hər güşəsində dib-dibə ucalan və yüz minlərlə BOŞ mənzilləri illərlə adam üzünə həsrət qalan göydələnlərinə  elə mənim kimi küsgün nəzərlərlə baxırlar ...

Akif ABBASOV - MƏN O YAŞI ÖTMÜŞƏM

Ərsiz qadın

Xumar cavan və təravətli idi. Əri başqa qadına uyub onu atıb getmişdi. Bu hadisədən sonra tənhalıqdan qorxub xəlvəti Salman adlı birisi ilə görüşməyə başlamışdı. Salmanla oğrun-oğrun görüşsə də, Xumar taleyindən razı idi. Salman pis adam deyildi. Səmimi və xeyirxah idi. Onu sevir və qayğısına qalırdı. Xumar səbirsizliklə onunla görüş gününü gözləyirdi.
İş elə gətirdi ki, Xumarın oğlu Fərman bu gizli sevgidən xəbər tutdu. Xumar etiraf etməli oldu:
-Mən o kişini sevirəm!
Anasının etirafı Fərmanı haldan çıxartdı:
-Ana, nə danışdığını bilirsən, onun arvadı var.
Xumar təslim olmaq fikrində deyildi. Odur ki, dedi:
-Nə olsun ki, arvadı var. Deyirsən ömrümü bu dörd divar arasında çürüdüm?
Fərman ümidsiz halda:

Tükənmə – Varolma – Yoxolma – Zaman

Yolruh ATALI

Tükənmək – tükənməzlikdən ayrılmaqdır.
***
Tükənənin mahiyyəti – tükənməzlikdir. Mahiyyət – tükənməzdir, ondan ayrılan – tükənir, ölür.
***
Dünya tükənmir, ölmür – ona görə ki, dünyalıq mahiyyəti tükənmir.
***
Doğulmanın arası kəsilmir – doğulmaq tükənməzliyindən yaranır.
***

İNSANLIĞIN CİNSİ OLMUR

İnci Azərdüşt

Kişimərkəzçilik güclü olan  toplumlarda ağıllı qadın ifadəsi özündə nələri ehtiva edir? Başıaşağı, dindar, atasının, qardaşının, valideyinlərinin üzünə ağ olmayan, utancaq, həyalı və digər “əxlaqi” kriteriyalara cavab verən bu kimi sadalananlar... Bunlar xanımlar üçün Şərqdə ideal tərbiyə modeli hesab edilir. Lakin bütün bu  tabuların əsas məğzində  nə dayanır? Əxlaqçılıq, moralizm adı altında insan mənəviyyatının talanması, qadınlara qarşı intellektual təcavüz, fiziki, cinsi, mənəvi istismar...
İctimai təzyiq, ağır kurallar qadınları zorla bu cür sistemə uyğunlaşdırır, onları az yaşlarında ailə qurmağa, ana olmağa sürgün edir.

Elə sevək ki, sonradan peşman olmayaq!

Leyla Namazova

Hər kəsin hər zaman sevib-sevilməyə ehtiyacı var. Bu hissləri açıq-aşkar bacardığı qədər biruzə verənlər və göstərənlər kifayət gədərdi. Sevən kəs qarşı tərəfdən onun əvəzini, yəni qarşılığını umur. Lap qədimlərdən sübut edilib ki, qarşılıqlı sevgi daha güclü, daha əzəmətli və yaddaqalan olur. Çünki birtərəfli sevgi qarşı tərəfə çox əziyyət verir. Əslində sağlam və təmiz sevgi qarşılıqlı olmalıdı. Hər iki tərəf öz hisslərinə hakim olub o hissləri qarşı tərəfə dayanmadan hər gün deyib sübut etməlidi: heç nəyi qizlətmədən və heç nədən çəkinmədən.
Ancaq hərdən elə anlar da olur ki, insan istəmədən, bilmədən kiməsə vurulur, aşıq olur və bu hisslərini aşiq olduğu tərəfə açıb deməyə cəsarət edə bilmir.