19.02.2017

Bəlkə ismin yazıla

Samir Sərrafi

Bu gecə Həzrət Əlinin mehmanı oldum,
Dünyanın çəngindən alıb apardı Cənnətə.
Çəkilib bir güşədə Ayəti-Quran oxudum,
Demə hər ayəsi bir hifzi-ətadür ümmətə.

ALLAH MÜHƏMMƏD dedim aldım ələ Qurani,
Oxudum sürələrin hüsnü-Əlini gördün.
Oxşadı hər ayəsi bir-bir Nənəm ZƏHRANI,
Qiyamət sürəsində Kərbübəlani gördüm.

Ya Rəbb, bu nədir möcüzə görmüş kimiyəm,
Aldım əlimə, qoydum üzümü Quranə.
Göz açıb, röyyadə bir röyya görürəm.
Üzüm Əli üzündə, mehman Şahi-Mərdanə.

Ola kim eşqi onun, ruhuna mehmandır Əli,
Sevgisi qəlbə şəfa, dərdlərə dərmandır Əli. 
Əlini aldı şəhadət, ölüdür zənn eləmə,
Elə biznən danışan Sürəti-Qurandır Əli.

ALLAH, Əli xəlq eylədi Ənbiyayə bir gün,
Girə şövqilə can verməyə canan yerinə. 
Samir, Əlini şə'nilə vəsf eylə ki hər gün
Bəlkə ismin yazılar Ali-Əba dəftərinə.

Комментариев нет:

Отправить комментарий