19.02.2017

Zamiq Səfayi - Gəldi

Sənsiz xoş ömür getdi, qəm gəldi, kədər gəldi,
Vəslin aradım hər dəm, hicrinlə qəhər gəldi.

Könlüm bu pərişanı zülfündən alıb tə`lim,
Gül hüsnünü gördükdə vəsfinçün əsər gəldi.

Dən düşdü başa, gözlər tərk eylədi öz nurin,
Qəm boğdu məni-zarı, tər gəldi, betər gəldi.

Vəslin aradım yarın, Məcnun kimi çöllərdə,
Aşiqlərə gülşəndə gəldi, nə xətər gəldi.

Şirin dil ilən oldum, dərman neçə bimarə,
Bir mar çalıb getdi, dünyama zəhər gəldi.

Səbr eylə, Səfayi, gər hər qədri bəla gəlsə,
Yar gəlsə səfa görrəm, bəlkə bu səhər gəldi...

Комментариев нет:

Отправить комментарий