24.05.2016

Hacı Fərman Azançı - ALLAHIN QAPISIN DÖY!

Allah sənə əcir versin,
Bəndədən pay umma, Şair.
Qələminlə heyrətləndir,
Sən'ətindən soyma, Şair.

Yatmışları sözlə oyat,
Saf eşq ilə yaz, qoş, yarat
Hər ötən il, ay, gün, saat
Mərufundan doyma, Şair.

Günəş yanar, göz qamaşar,
Ay gecələr işıq saçar.
Bismillah de, şeytan qaçar,
Kor şeytana uyma, Şair.

124 min Peyqəmbər,
14 məsum həqqı söylər,
Hər gün tazə tər şeirlər,
Yaz, həq sözdən qalma, Şair.

İncil, Tövrat, Zəbur, Qur'an,
Heç sınarmı mömin olan?
Qarnına daş bağla dolan,
Zallimnən pay alma, Şair.

Xələtini Rəhmandan al,
Əhli beytin yolunda qal,
Get Allahın qapısın çal,
Başqa qapı çalma, Şair.

Həqdən gözəl bir söz hanı,
Həqdə sevər həqq yazanı,
Azançısan, ver azanı,
Çox xəyala dalma, Şair.

Комментариев нет:

Отправить комментарий