27.05.2016

İbrahim Sel - Quzuların səssizliyi

QUZULARIN SƏSSİZLİYİ YANĞINA APARIR

 Alfred de Vini yazır: “Eşitmək qabiliyyətindən məhrum olanlar üçün nəğmə qoşmaq və savadsızlar üçün yazmaq nə qədər kədərli bir işdir”. Ən dəhşətlisi ətrafımızda minlərlə biganə, heç bir şeyi vecinə almayan adamları görməkdir. Bir çoxları özlərindən çox razıdırlar və özlərinə arxayın olub heç kimə qulaq asmırlar, digər fikirləri qəbul etmirlər. Bəziləri həddindən çox şey bilməyi qətiyyən istəmirlər: onlar yalnız xoşladıqları şeyləri bilmək arzusundadırlar. Gənclərdə mütaliə marağı olduqca aşağıdı, çünki təhsilin səviyyəsi aşağıdı.
 Sionistlərin 21 avqust, 1940-cı il tarixli Konqress protokollarında deyilirdi: “Savadsız fəhlələrin sayı artacaq, onlar övladlarını məktəbə göndərmək üçün pul tapmayacaqlar. Beləcə, təhsilin səviyyəsi yoxsul İngiltərə təhsilinin səviyyəsinə enəcək və cahil kütlələr meydana gələcək. İngiltərəyə cahillər lazımdır, çünki onları idarə etmək daha asandır”. Müasir cəmiyyətimizdəki insanların nəinki həqiqəti, öz orqanizminə zərər verən xırda detalları belə bilməyə həvəsi yoxdur. Bizim kimi tək-tük “ağ qarğa”lar ortaya çıxıb aztv-nin göstərmədiyi şeyləri bəyan edəndə də, bizə dəli kimi baxırlar. Mən əminəm ki, sabah onların başını kəsməyə başlayanda, təəccüb içində qalacaqlar ki, bu niyə belə oldu? Son vaxtlar fikir verirəm, ən hörmət etdiyim ziyalıların da üzündən ziya yavaş-yavaş əriyib gedir. Ziya yerinə üzlərdə qayğı, yorğunluq, problem, hövsələsizlik, həvəssizlik yaranıb. Problem elə böyük hikmət, elə böyük gücdür ki, ziyanın ona gücü çatmır. Zülm və sıxıntını nə qədər intensivləşdiriblərsə, hansı ziyalını dindirirsən, sənəbir zəbur söyləyir.
 Hər vəchlə ayaqda qalmağa çalışmaq lazımdır. Biz xalqın alter-eqosu olaraq daim mövqedə və formada olmalıyıq. Tarixin kritik anlarında xalqlar ayaq altında məhz belə qalıblar. Biganəlik- tarixin genosid daşıdır. Nə qədər ki, quş sağdır, qarışqaları yeyir, elə ki öldü, qarışqalar onu yeyir. Şərtlər hər an dəyişə bilər. Şərait hər an kəllə-mayallaq vəziyyət alar. Əlbəttə, tarix feilin lazım formasını qəbul etmir. Siz bu gün güclü ola bilərsiniz, amma zamandan güclü ola bilməzsiniz. Böyük sərkərdə Yuli Sezar deyirdi: “Min qələbənin gətirdikləri bir məğlubiyyətin apardığının yanında heç nədir”. Bir ağac milyonlarla kibrit verdiyi kimi, bir kibrit də milyonlarla ağacı yandırmaq iqtidarındadır. Meşə yanır, yerində boy atdığı kötüklər qalır. Meşənin yanmaması üçün ayıq qalmaq lazımdır. Biz avrasiyaçıların vəzifəsi yerdə qalan əhalini ayıltmaqdır. Özün ayılmısansa- əlin çatan adamları ayılt!

HİPSTER NƏSLİ

 Azərbaycanda “Hipster” jurnalının ilk buraxılışı olub. Buraxılış haqda məlumat verən xəbərdə hipsterin tərifilə tanış oluruq: “Hipster- dəbin ən son tendensiyalarını izləyən şəxsiyyətdir”. Dəbin ən son tendensiyalarını deyə bilmərik, amma bir şeyi dəqiq bilirik ki, hipster şəxsiyyət-zad deyil. Hipster oğlanı qızından fərqlənməyən, cinsi xüsusiyyətlərdən, xarakterdən məhrum edilmiş varlıqdır. Bütün dünyada belədir. Azərbaycanlı hipsterlər bizi nə ilə sevindirəcək, maraqlıdır. Azərbaycanlı liberal, azərbaycanlı osturanist az idi, bir hipsterimiz qalmışdı. Yeri gəlmışkən, belə zənn edirik ki, bu submədəniyyətin yayılmasını təşkil edən elə İsrailin ölkəmizdəki 6-cı kolonudur. Sionist polittexnoloqlarının hipsterliyin ölkəmizdə yayılmasında hökmən marağı olmalıdır. Nəzərinizə çatdırıram ki, 60-cı, 70-ci illərdən fərqli olaraq müasir hipster submədəniyyəti üçün qeyri-siyasilik ilk xüsusiyyətdir. Müasir hipster siyasətlə maraqlanmır, ictimai tələbatını dəblə, spesifik incəsənət və ədəbiyyatla ödəyir. Bəli, bu ictimai sektora güclü zərbədir. Yəqin ki ictimai sektorun onsuz da məhdud sosial bazasını öz tərəfinə çəkib onu apolitikləşdirməyə, siyasətdən uzaqlaşdırmağa yönəlib. Belə getsə, bir azdan ümumiyyətlə siyasətlə maraqlanan gənclər qalmayacaq, hamısı qlamur olacaq.

HANSI KİTABLARI OXUMALI

 Yəhudilərin “Talmud” müqəddəs kitabı və “Sion müdriklərinin protokolları”. Hər iki sənəd yəhudilər tərəfindən “qoy” adlandırılan digər xalqlara qarşı alçaldıcı, nifrət dolu hissləri ifadə edir. Həm “Talmud”, həm də protokollar alçaldılan qeyri-yəhudi xalqların istismar edilməsinin, qula çevrilməsinin tərəfdarıdır. “Talmud” yəhudilərin müqəddəs kitabı, şəriətidir. “Talmud” yəhudilərin dini liderləri və ravvinləri tərəfindən tanıdılan və şərh edilən guya mədəni qanun və din kitabıdır. Mən məhz bu gün şiəliyi bəyənməyən, şiə şəriətinə mürtəce şəriət kimi baxan bəzi liberal ağzıgöyçəklərə həmin kitabı oxumağı məsləhət görərdim ki, şiələr ilə iudeylar arasında fərqi görsünlər. Haqqı arasınlar, düzün tərəfini tutsunlar. “Son müdriklərinin protokolları”nda açıq-aydan göstərilib, mətbuatın vəzifəsi nədir, azadlıq və demokratiya kartından nə üçün istifadə olunur, qeyri-yəhudilərdən Allaha olan inam niyə alınmalıdır?

“SİON MÜDRİKLƏRİNİN PROTOKOLLARI”NI OXUMAYAN ZİYALI ZİYALI DEYİL

 İllüminatinin məqsədi bütün dünyada din, hökumət, mülkiyyət və evlilik institutlarının yox edilməsidir. Bu məqsəd Yəhudi Ağsaqqallar Məclisi və Yəhudi Kommunist Partiyasının məqsədləri ilə üst-üsə düşür. Ümumiyyətlə, kommunist ideyaları öz kökünü Fransa inqilabından götürür ki, o da masonların əl işidir. İnqilab sayəsində Fransadakı yəhudilər vətəndaş və siyasi haqlarına qovuşmuşdular. Bundan əlavə, tarixçilərin dediyi kimi, 1917-ci ildə Rusiyada mason Kerenski hökuməti “Sion müdriklərinin protokolları”nı müsadirə etmiş və onların bir nüsxəsi Britaniya Muzeyinə göndərilmişdi. Deyilənə görə, özü də yəhudi olmuş Kerenski Rusiyada tapılan protokolların bütün nüsxələrini yox etmiş və əvvəllər onları saxlayan bütün yəhudiləri də öldürtmüşdür. Cinayətin bundan daha böyük dəlili ola bilərmi? İnsanlar saxtakarlıqdan, yalandan qorxmamalıdırlar. Yalnız günahkar insanlar həqiqətdən qorxub gizlətməyə çalışırlar. Britaniya Muzeyinə göndərilən “Sion müdriklərinin protokolları” uzun illər Rusiyada yaşamış “London Morninq Post”un müxbiri Viktor Marsden tərəfindən ingilis dilinə tərcümə olunmuşdur. Daha sonra onlar fransız, italyan, ərəb, alman və skandinaviya dillərinə çevrilmişdir. Qeyd olunur ki, bütün dünyada “Sion müdriklərinin protokolları” İncildən daha çox oxunmuşdur. Bəs bizdə niyə oxumurlar?

QOY TALEYİ

 Yəhudi dini hüquq sistemi göstərir ki, yəhudilər üstün irq və seçilmiş xalqdır, yəhudilərin bizləri idarə etməyə və sahib olduğumuz hər şeyə sahib olmağa haqları vardır. Biz yəhudi olmayan insanlar yəhudilərə xidmət edən kölələr kimi yaradılmışıq, insan simasında olmağımıza rəğmən heyvanlardan heç bir fərqimiz yoxdur. Yəhudi olmayan qadın və kişilərin yəhudilərlə evlənməyi qeyri-mümkündür və bu evliliklər keçərli deyil. Yüz illərdir ki, yəhudilər dünyanın hər yerində bu qanunlara əməl edirlər. Yəhudi dini inanc sistemi qoyları, yəni bizləri özününkülərə belə tanıdır: “Onlar bütpərəstlərdir; onlar ən pis insan qrupudur; onlar türklərdən, qatillərdən, haram heyvanlardan, təcavüzçülərdən daha betərdirlər. Onlar insan yerinə qoyulmayacaq qədər dəyərsizdirlər. Onlar mal, donuz, eşşək, it, hətta itlərdən daha pis insan cildində olan canlılardır. Onlar heyvan kimi yaşayırlar, şeytani keçmişləri vardır. Ruhları şeytandan törənir və öləndən sonra cəhənnəmdə şeytana dönəcəklər. Bir xristian ölüsü ölü heyvan kimidir”. Göründüyü kimi, yəhudi inancına görə qeyri-yəhudilər insan yerinə qoyulmurlar. Bu cür anormal bir dünyagörüşlə regionda hansı sülhdən danışmaq olar? İsrail ilə aramızdakı konfrantasiya qaçılmazdır. Cəmiyyətimizdəki sıravi yəhudilərin “Talmud”da və protokollarda yazılanlarla razılaşmadıqlarını düşünmək istərdik. Ancaq digər tərəfdən o da həqiqətdir ki, yəhudilər irq olaraq daim özlərini ayrı tutublar, öz ənənəvi qurumlarına, qaydalarına və onların həyata keçirilməsinə hər zaman sadiq qalıblar. Ravvinlər yəhudilərin Ağsaqqallar Məclisini təşkil edirlər və bu irq öz liderlərinə kor-koranə tabe olur. Yəhudilər “Talmud”a və onun təliminə tabe olmağa məcburdurlar, əks halda öz dinlərindən qovula bilərlər. Dini onlara başqa xalqlara normal insan kimi yanaşmağa imkan vermir. Əslində yəhudilər Rotşild ailəsinə səcdə edirlər və Rotşild ailəsinin gözü daim onları izləyir. “Talmud” təlimləri yəhudi irqinin birliyini qoruyan bağdır. Bəlkə yəhudi varlıları pulla bağlı məsələlərdə acgöz və hiyləgərdirlər, amma bu onların yeganə üstünlüyüdür. 
 Əslində yəhudilər dünya mədəniyyəti, sənət, sülh və ya insanların yaxşılığı naminə heç nə etməyiblər, onların adına çıxarılanlar hamısı arilərdən oğurluq və mənimsəmədir. Bu sözlərimə görə yəhudilərin düşməni kimi qəbul edilməyəcəyimə ümid bəsləyirəm. Ancaq İsa peyğəmbərin “bic” olduğunu düşünən, çarmıxa çəkilməsinə sevinən, Məhəmməd peyğımbəri daşlayan, bizi və bizim kimiləri qoy adlandıraraq alçaldan və qula çevirmək istəyən bir irqə qarşı rəğbətin olmaması təbiidir. Buna baxmayaraq aydınlıq gətirmək istədiyim bu mövzuda mümkün qədər dürüst və tərəfsiz olmağa çalışıram.

SİONİST BANKİRLƏR

 Sionizmin Azərbaycandakı ofisləri- banklardır. Sionizmin Azərbaycanda yaratdığı bank sistemi xalqı boyunduruq altına salmaq məqsədini güdür. Ruslar regionu tərk etdikdən və ölkəmiz iud işğalı altına düşdükdən sonra Azərbaycan iqtisadiyyatı getdikcə daha çox “sənaye” yox, “sələmçi” səciyyəsi daşıyır. Sionistlərin banklardakı maddi gücü qorxunc planlarını həyata keçirmək üçün istifadə etdikləri siyasi gücü yaradır. Bu nəhəng maliyyə qurumlarının Rotşild ailəsinin lideri, yəni Sionist Kral tərəfindən idarə olunduğu aydınlaşanda dünyadakı qarışıqların, iqtisadi böhranların səbəbləri daha yaxşı başa düşüləcək. 
 Bankçıların uğurlarının əsas səbəbi apardıqları əməliyyatları hər zaman gizli saxlamaları, insanları səmimiyyət ilə aldadaraq yanlış yola istiqamətləndirmələridir. Banklar zahirən özlərini nə qədər yaxşı tərəfdən qələmə verməyə nail olsalar da, əslində insanların cibinə girirlər və onlar adamların acınacaqlı maddi duruma düşmələrinin əsas səbəbkarıdırlar. Əvvəl ehtiyacı olana kreditlər verir, sonra onları faizdə boğurlar. Hətta gizlin faizlər də mövcuddur ki, biz onları hiss etmirik. Banklar kütləvi surətdə insanların, ələlxsus kasıb təbəqənin evini yıxır, dolayısı ilə milyonlarla ailəni müflis və bədbəxt edir. Sosial psixoloqların tədqiqatların nəticələri göstərir ki, bankdan pul götürənlərin əksəriyyətinin fikir çəkməkdən, həyəcan keçirməkdən, stressdə olmaqdan  yuxu sistemi pozulur- bu da həzm sisteminə, ümumiyyətlə orqanizmə mənfi təsir göstərir. 
 Bir çox hallarda bankların cəmiyyətdə müsbət imici böyük pullar hesabına başa gələn davamlı, beyinləri yeyən, insanları yoldan çıxaran reklam hesabına əldə edilir. İnsanlara elə təbliğ olunur ki, guya banklar az qala iqtisadiyyatın məhək daşıdır. Əslində isə banklar qədər iqtisadiyyata ziyan vuran ikinci bir struktur tapmaq mümkün deyil. Bankların mahiyyətində sadəcə mədəni, sivil quldurluq və pislik durur. Birdəfəlik başa düşmək lazımdır ki, bank batana əl uzadıb əl tutan deyil, onu bataqlıqdan çıxaran deyil, bank xeyriyyə təşkilatı da deyil. Əksinə bank boğulanın xirtdəyəcən borc içində üzməsindən öz xeyri üçün istifadə edib daha da çox gəlir əldə etmək istəyir. Bu ona oxşayır ki, siz çətin vəziyyətdə amansız caniyə kömək üçün müraciət edirsiniz.
 Pulun pula satılması absurd bir şeydir. Normalda ancaq mal, xidmət pula satıla bilər. Xatırladaq ki, sələmçilik həm xristianlıqda, həm də islamda  böyük günahlardan biri hesab olunur. Allah bu işi iyrənc bir hərəkət kimi birbaşa qadağan edib. Sələmçilik mövcud olmayan və ya daha dəqiq desək, görülməmiş bir iş üçün tələb olunan haqqdır. Allah konkret olmayan, fyuçers iqtisadiyyata və bazara qadağan qoyub (Fyuçers bazarı- elə bir bazardır ki, burada gələcəkdə qiymətli kağızların və yaxud maliyyə bazarında real surətdə satılan digər maliyyə alətlərinin müəyyən müddətə göndərilməsi üzrə müqavilə ilə ticarət həyata keçirilir). Yəni edilməmiş bir iş və yetişdirilməmiş məhsula görə pul almaq olmaz. Bu firildaqçılıq və aldatmadır. Sələmlə alınmış pul havaya görə ödənilmiş vergiyə bənzəyir. Mənəviyyatdan uzaq olacaq qədər absurd!
 Normal vətəndaşın bankdan pul götürməkdən və ya cinayətə əl atmaqdan başqa yolunun olmaması dərəcəsinə çatdırılması birbaşa elə bankların məxsus olduğu beynəlxalq oliqarxik şəbəkənin günahıdır. Dövlət normal vətəndaşın çətin duruma düşməsinə imkan verməməlidir, onun qanuni yolla və ləyaqətinin alçalmaması şərtilə pul qazana bilməsi üçün hər bir şərait yaratmalıdır. Çünki qanunla bu onun borcudur. Söydüyümüz Sovetin vaxtında belə idi. Sovetin vaxtında banklar xalqa borcu idi, xalq banklara yox! Müstəqillik adlandırdığımız şanlı ePOXamızda isə Azərbaycanda az qala hər bir ailə, hətta onun hər bir üzvü hansısa banka, bir çox hallarda isə eyni zamanda bir neçə banka borcludur (ya kreditə götürülmüş hansısa məişət əşyasına, elektrik avadanlığına, avtomobilə, mənzilə və ya pula görə). Bir çoxları isə bir bankdan qurtulmaq üçün başqa bir banka üz tutur, ondan pul götürüb əvvəlkini, ona dirənəni ödəyir. Belə davam etdikcə ümumi borc da öz növbəsində tez bir zamanda şişir və axırda bədbəxt müştəri əmlakını, maşınını, qızılını, var-yoxunu satır, intihar edir, infarkt keçirir, “çarpalıyıq” olur.
 Məlumdur ki, əhali borcun-xərcin içindədir, kredit ödəmək iqtidarında deyil. Bu cür sələmçi təşkilatları respublika ərazisinə buraxmağın nə mənası var? Bilirsinizmi sələmçi Amerikan bank təşkilatları ölkəmizə niyə doluşublar? Çünki Amerikada bircə anda bankrota düşüb müflis olmaq olar, bircə anda acından ölən milyonlarla amerikalıdan biri olarsan, Azərbaycanda isə sistem elə qurulub ki, bütün Azərbaycan xalqı acından qırılar, amma amerikalı bircə qəpiyini də itirməz, əksinə bizim qanımız hesabına günü-gündən çiçəklənər. Azərbaycan amerikalılar üçün cənnətə çevrilib. Məhz bu səbəbə ABŞ rəsmi sənədlərində Azərbaycan “müştəri ölkə” adlandırılır. Yəni lox ölkə! Sələm genosidi nəticəsində get-gedə əhalinin maddi vəziyyəti daha da pisləşir. Dünyanın heç bir ölkəsində bu qədər yüksək bank faizinə rast gəlinmir.
 Bu böyük bir plandır, sionistlərin sələm genosidi uzun zamandır ki davam edir. İmkansız ailələr bu pulu götürüb süni surətdə yaradılmış saysız-hesabsız qayğılarının həllinə yönəldirlər. Bununla da müvəkkil banklardan borclu olurlar. Bir il müddətində o krediti qaytarmaq üçün nələrə düçar olmurlar? Nəinki mal-qara alıb artıra bilmirlər, üstəlik öz təsərrüfatlarında olanları da satıb pulu və faizləri zorla bağlayırlar. Vətəndaşları infarkt həddinə çatdıran bu kreditlərdən necə yararlanmaq olar? Respublika ziyalılarının əksər hissəsini məhkəmələrə çəkiblər, məhkəmələr onlara qarşı sərt qərarlar qəbul edib. Bir çox rayonlarımızda müəllimlərin 70 faizinin işi məhkəmədir və büdcədən maaş alanlarının 90 faizi 2-3 banka sələm ödəyir. Gəlin görək bu pulu götürənlər quldur və yaxud oğrudurlarmı? Xeyr, əsl cinayətkarlar məhz həmin bankirlərin özləridir. Bilə-bilə ki ölkədə pul yoxdur, bütün sənaye, məişət sahələri məhv edilib,- əhaliyə pul paylayırlar, evindən qiymətli əşyalarını satdırıb, əmlakını ələ keçirirlər. Bu oyunlar 80 ilə yaxındır Türkiyə xalqının başına gətirilib, Sovet dağılandan, rusların təhlükəsizlik çətiri başımız üzərindən götürüləndən sonra indi də bizi öz cənglərinə keçiriblər. Müstəqillik yaranandan sonra Azərbaycana çoxlu sayda xarici banklar soxulublar və əhaliyə yüksək faizli sələm pulu paylamaqla qanımızı içirlər. Müxtəlif proqramlar çərçivəsində verilən kredit xəttlərindən istifadə etməklə yerli şəxslərə (məlum olduğu kimi, “Sion müdriklərini protokolları”nda həmin yerli şəxslər “qoy” adlandırılır) sahibkarlıq və istehlak kreditləri təqdim edilir. Azərbaycan xalqını açıq-aşkar dilənçi vəziyyətinə salıb qul kimi işlədirlər. Əhalinin büdcədən maaş alan əksər hissəsi sələmçi bankirlər tərəfindən istismar olunur. Bu bankların ucbatından əksər ailələr aclıq və səfalət vəziyyətində yaşayırlar. 
 Müstəqil olandan sonra məlum olub ki, bunlar investisiya deyəndə kredit pulu paylamağı nəzərdə tuturmuşlar. Azərbaycan xalqı çıxılmaz vəziyyətə düşüb. İndi ingilislər Hindistanı qul vəziyyətinə saldıqları kimi, tədricən bizi də qul vəziyyətinə salırlar. Elə bir ailə yoxdur ki, banka sələm ödəməsin. Elə ailə var ki, 5 banka faiz ödəyir. Müstəqilliyin bir mif olduğu, əslində isə xarici korporasiyalar tərəfindən koloniyaya çevrildiyimiz üzə çıxıb. Beynəlxalq sionist sərmayəsi Azərbaycana hakim olur və milləti aldatmaq yolunda ən böyük nailiyyətə çatır. Beynəlxalq sərmayənin təzyiqi milli iqtisadiyyatın yox edilməsinə indekslənmişdir. Özlərini “ekspert” və ya “iqtisadiyyatçı” adlandıran beynəlxalq fondlar kasıb ölkələri inandırmağa çalışırlar ki, liberal islahatlar çox vacibdir. Amma faktiki olaraq onları radikal iqtisadi islahatlara məcbur edirlər və bunu dövlətin kasıb təbəqələrinə sosial dəstək kimi sırıyırlar. Əslində isə həmin dövlətə külli miqdarda kreditlər verərək onu iqtisadi müstəqillikdən tədricən məhrum edirlər. Xırda ölkələrin hökumətləri kreditorlara elə astronomik rəqəmlərlə ilişirlər ki, bunu ödəmək sadəcə olaraq qeyri-realdır. Onlar isə girov olaraq hər şeyi- təbii sərvətləri, torpağı, sənaye obyektlərini götürürlər. Hətta bütün hər şeyi- hər hansı vaciblik və ya əhəmiyyət kəsb edən istənilən şeyi götürə bilərlər. Onda iqtisadiyyat nə vəziyyətə qalır? İqtisadiyyat iflic vəziyyətə düşür!
 Beynəlxalq strukturların maliyyə köpəkbalıqları özlərini yerli hökumətlərin “mütəxəssis- məsləhətçiləri” halına gətirir və onlara səmimi bir ağa kimi öz məsləhətlərini verirlər. Hökumətin özü isə hər hansı bir qərar qəbul etmək qüvvəsində olmur və tamamilə maliyyə quzğunlarının dimdiyinin altına düşür. Budur acı son: İuda iqtisadiyyatla siyasəti tabe etmişdir. Klassik janr. ABŞ bu yolla neçə- neçə dövlətin dizini yerə gətirə bilib. Müqavimət göstərənləri isə toz kimi silirlər, bombalayırlar, çevrilişlər törədirlər. Vətandaş müharibələrini alovlandırdılar və sonda iflas etdirdilər. Kimlər ki bu təzyiqlərə dözə bilir, onları zəhərləməyə başlayırlar. Müqaavimət göstərən ölkələri izqoy, ekstremist və şər məhvəri adlandırdılar. Bu planlar qərinələrin məhsuludur. Baxın, bu elə “Liberal terrorizm” adlanır. Afrikanın faizi, Asiyanın bir çox dövlətləri və Latın Amerikası bütünlüklə bu sistemin girovlarına çevrilib ki, onlar artıq “Liberal buldozer”lə idarə olunurlar. 
 Venesuelada Çavesin hakimiyyətə gəlməsi ilə, İranda 1979-cu il inqilabı ilə, bir sıra dövlətlər isə baş verən bəzi hadisələrlə özlərində qüdrət taparaq bu zəhəri damarlarından xaric edə biliblər. Axı bu hadisələrə qədər ABŞ həmin dövlətlərdə özünü mütləq ağa kimi hiss edirdi. Onun şirkətləri bu ölkələrin neftini sorur, silah ticarəti milyonlar qazandırır, konsessiyaları isə hər kəsi sıxışdırcaq bir qüvvə ilə fəaliyyət göstərirdi. İndi bu ölkələr demək olar ki dünyadaki müqavimət hərakatının şah damarıdır. Bu şah damar ABŞ qanunsuzluğuna və onun əlaltılaına qarşı sarsılmaz halda dayanıblar. 

BAHALAŞMA İLƏ BAĞLI EKSPERİMENTLƏR

 Sion müdriklərinin 2-ci protokolunda deyilir: “Nə qədər ki məqsədimizə xidmət edir, yalana, xəyanətə və rüşvətə davam etməliyik. Siyasətdə bizə güc qazandıracaq şəkildə başqalarının sərvətlərinə əl qoymağı öyrənməliyik”. İsrailin ölkəmizdəki nəzarətçiləri qiymətləri birdən-birə qaldırmır, hissə-hissə qaldırırlar. Qiymətlər Elçibəyin vaxtındakı kimi birdən birə 2-3 dəfə qalxmır, bu taktikaya çoxdan son qoyulub. Qiymətlər ayda 10 qəpik, 20 qəpik qalxır. Belə daha yaxşıdır: at yemin azaldığını, qurbağa istiliyin artdığını hiss etmir. İqtisadi kollaps deyilən bir anlayış var. Mən sadə sözlərlə bu çətin termini başa salmağa çalışacam. Məsələn, əgər atın yemini gündə bir neçə qram azaltsanız, o bunu hiss etməyəcək. Kəpəyə qənaət olunacaq, at da tam razı qalacaq. Bir neçə ildən sonra sistemin kollapslaşması, çevrilməsi nəticəsində at ölümcüm vəziyyətə düşəcək, sonda isə hökmən gəbərəcək. Və yaxud başqa misal: qurbağanı soyuq suyu olan qazanın içində cüzi yanan qazın üstünə qoysanız, qurbağa uzun müddət suyun qızdığını hiss etməyəcək. Qurbağa suyun içində atılıb düşməyəcək, amma tədricən bişib öləcək. Sionizm Azərbaycan xalqını beləcə xırda-xırda məhvə sürükləyir. İsrailin nəzarətçiləri üstümüzdə həmin o at, qurbağa kimi xırda-xırda eksperimentlər aparırlar.

MÜHARİBƏ APOFEOZU

 Sionistlər iqtisadi böhranları hər zaman görürlər, çünki o böhranları özləri yaradırlar. Bu insanlar nəinki iqtisadi böhranların qarşısını alırlar, hətta böhran ərəfəsində səhmlərini yüksək qiymətə satıb, birjalar müflis olandan sonra geri yığırlar və beləcə sərvətlərinə sərvət qatırlar. Sionist idarəçilər dəfələrlə özlərinin yaratdıqları çaxnaşmalar sayəsində çox qısa vaxt ərzində dünya sərvətinin böyük qismini ələ keçirmışlər. Onlar iqtisadi çaxnaşmalarda itirmirlər, çünki həmin çaxnaşmalar barədə əvvəlcədən xəbərləri olur. Çaxnaşmalar onlar üçün “məhsul yığımı” sezonu, “qoyun qırxımı” dövrüdür. Bütün iqtisadi böhranlar oğurluq, soyğunçuluq etmək və dünyada sionist hökmranlığını qurmaq üçün yaradılır. 
 Lakin iqtisadi böhranlar nə qədər pis olsalar da, müharibələr qədər pis deyil. Henri Ford deyirdi ki, dünyanın varlı 50 yəhudi ailəsinin pulu əlindən alınarsa, dünyada nə müharibə, nə də inqilablar baş verər. Rotşild sərmayəsi Birinci və İkinci Dünya müharibələrini törətdi. Əslində son 200 ildə baş verən bir çox müharibələrə görə bu ailə məsuliyyət daşıyır. Ailə müharibələrdə qarşı duran bütün tərəfləri maliyyələşdirir və konkret mövqe nümayiş etdirmir. Rotşild ailəsi üçün müharibələr qoy xalqları zəiflədən, mənəvi cəhətdən sarsıdan, Ümumdünya Sionist Hökmranlığı qurulmasına yardım edən hadisədir. Müharibələr onlar üçün məqsədə çatmağın ən qısa yoludur. Bu quldurların faizin reallaşmasını gözləməyə hövsələləri çatmır. İnsanları iqtisadi böhranların köməyi ilə soymaq da olduqca ləng prosesdir. Halbuki bəşəri ağrıların, dramların yaşandığı müharibələr çox sürətli gəlir mənbəyidir.
 Nə qədər ki dünyanı sionist sərmayəsi idarə edir, xalqlar daim müharibə təhlükəsi ilə üz-üzə qalacaqlar. Bəli, dünya əslində arxa planda baş verənlərdən xəbərsiz olanların ağlına gəlməyəcək insanlar tərəfindən idarə olunur. Sionistlər qoy xalqları bir-birinə qırdırmaqla siyasi güclərini və müqəddəs “Qızıl Standartlarını” qorumaqla məşğuldurlar. Millətlərarası qızıl standartı, media və gizlilik yəhudi Rotşild ailəsini dünyanın ağasına çevirmişdir.
 Ravvin Reyxornun dəfni mərasimindəki nitqin protokollarında göstərilirdi: “Qeyri-yəhudilərin qürurlu və axmaq olmalarından istifadə edib onları müharibəyə sövq etməliyik. Onlar bir-birlərini öldürərək bizə yer açacaqlar”. Bu gün ABŞ və Türkiyənin ölkəmizdəki 5-ci kolonu tez-tez və açıq şəkildə Ermənistan ilə müharibəyə səsləyir, torpaqlarımızın müharibə yolu ilə qaytarmağın vacibliyindən danışır. Xeyir ola?! Milyardlarla xarici borcu olan, yoxsulluğun, işsizliyin baş alıb getdiyi ölkənin müharibə etməyə taqəti vardırmı? Müharibəyə çağırış etməmişdən xalqdan soruşdunuzmu, ey xalq, sənin müharibə etməli halın və istəyin varmı? 90-cı illərdə sənin başına gətirdiyimiz oyunları bir də gətirməyimizi istəyirsənmi? Bu müharibəni udacağımıza kim zəmanət verə bilər? Ermənilərlə müharibə etdik, nəticədə neftimiz-qazımız İsrailin əlinə keçdi. Şərqdə möhtəşəmliyi və intellekti ilə fərqlənən xalq qul halına salındı.
 Gülənçi şəbəkənin əlində olan saytlar xalqı müharibəyə həvəsləndirmək yolunda özlərinə əl qatıblar. Xəbər yayırlar ki, Pakistan Qarabağ üçün 100 minlik qoşunu hazır vəziyyətə gətirmişdir. Guya Pakistan dövləti Azərbaycan-Ermənistan arasında yaşanan gərginliyi nəzərə alaraq qoşunlarına tam hazır vəziyyətdə durmaq əmrini verib. Xəbərdə deyilir ki, Pakistan nə az, nə çox, Azərbaycan öz torpaqlarının işğaldan azad edilməsi uğrunda rəsmən müharibəyə başlandığını elan edən gün (fikir verin aaa, səhəri gün də yox, məhz müharibəyə başlayacağımız gün!) həmən öz qoşunlarını Qarabağa göndərəcək! Doğrudan da adamın ürəyi qübar olur! Belə pakizə qardaşdan kim inciyər?
 Azərbaycanda hər dəfə bir faciə baş verəndə Türkiyə deyir: “Her zaman Azerbeycanın yanındayız!”. Bizimkilərin də bu cür boş-boş bəyanatlara az qalır ürəyi gedə! Azərbaycanın yolunu su yoluna döndərmiş Türkiyə yetkililəri dayanmadan təkrarlayırlar ki, Azərbaycanın yanındayız! Qarabağda müharibə başlayarsa, Ermənistanı həmən vururuz! Belə qardaşa nefti-qazı pulsuz verməyəsən, neyləyəsən?! Türkiyənin ölkəmizdəki təsir agentləri olan QHT rəhbərləri tez-tez təkrarlayırlar ki, Türkiyə Azərbaycana hərbi bazalar yerləşdirməlidir. Şah İsmayıl qəbirdə qıvrılır. Yeni müdafiə naziri təyin olunandan hər üç aydan bir Türkiyə ilə birgə hərbi təlimlər keçirilir. Allah axırını xeyir eləsin. Bütün bunlar prosesi bir az da sürətləndirmək, Qafqaz xalqları arasında yeni qırğın qoparmaq üçündür. NATO-nun qrantları hesabına dolanan qeheteşniklərimiz cani-dildən vurğulayırlar ki, “bizim Qarabağ münaqişəsində üç strateji müttəfiqimiz var: Türkiyə, Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanı”. Əcəb müttəfiqlərdir. Belə müttəfiqləri olana düşmən lazım deyil. Səudiyyə Ərəbistanının bölgədə vahhabi xilafəti yaratmaq niyyəti və bu işə sərf etdiyi milyardlar barədə isə bircə kəlmə də deyilmir. Ekspertlər gözəl bilirlər ki, savaşın Şimali Qafqaza inikas olunması ehtimalı da var. Müharibənin sonrakı etapında Türkiyə, Pakistan, ərəb ölkələrindən ölkəmizə qüvvələr yerləşdirmək, müharibənin regional xarakter daşımasına şərait yaratmaq məqsədi güdülür. Qarabağ müharibəsinin təşəbbüskarı olan ABŞ-ın niyyəti Rusiyaya qarşı yeni cəbhə açmaqdır. Bilənlər bilir ki, planetdə baş verən bir çox müharibələr kimi bu müharibənin də sifarişi xaricdən gəlir. Qərbli ağalar yerli nökərlərinin köməyi ilə Qafqazı müharibə meydanına çevirmək fikrindədirlər- Azərbaycan xalqını fikirləşən yoxdur, necə deyərlər, dava yorğan davasıdır. ABŞ Rusiyanın, eləcə də postsovet məkanının zəngin təbii sərvətlərini ələ keçirmək niyyətindədir. Bütün bu oyunlar ABŞ-ın həmin məkrli planları üçündür. Rusiya Təhlükəsizlik Şuraşının sədri Nikolay Patruşev demişdir: “ABŞ rəhbərliyi özü üçün hədəf nişanlayıb- dünyaya hakim olmaq. Bununla əlaqədar onlara güclü Rusiya lazım deyildir. Əksinə, onlara maksimal dərəcədə bizim ölkəni zəiflətmək lazımdır. Həmin məqsədə nail olmaq üçün Rusiyanın parçalanması da istisna edilmir. Bu, Rusiyanın malik olduğu zəngin ehtiyatlara Birləşmiş Ştatların yolunu açar. Onların fikrincə, Rusiya həmin sərvətlərə layiq deyildir”.
 Güclü Rusiyanı məhv etmək üçün onun ətrafında müharibə ocaqları yaratmaq lazımdır. Məqsəd Rusiyanı ona qarşı vuruşmağa hazır düşmən ölkələrlə əhatələməkdir. NATO Qafqaz və Orta Asiya ərazilərindən Rusiyaya soxulmaq üçün istifadə etmək istəyir. Həmin istək “ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin Şimali Qafqazda və Orta Asiyada vəzifələri” adlı məşhur sənəddə tam ifadə olunmuşdur. “Anakonda halqası”- NATO-nun Rusiyanı mühasirəyə almaq planını hələ də gündəmdədir. “Anakonda halqası”- konspiroloqların quraşdırdığı nağıl deyil, ABŞ-ın Alfred Tayer Mexen, Zbiqnev Bjezinski, Henri Kissincer kimi yəhudi strateqlərinin hazırladığı konkret plandır. Rusiyanı Qazaxstandan tutmuş Finlandiyaya kimi düşmənlərlə əhatəyə almağı qarşıya məqsəd qoyan həmin strateji plan uzun müddətdir ki, Qərb tərəfindən əzmlə həyata keçirilir. Həmin strategiyaya uyğun olaraq NATO müxtəlif layihələr əsasında Rusiya ərazisinə soxulmağa cəhdlər edir. Finlandiya və İsveçə NATO-ya girmələri üçün təzyiqlər göstərilir. Rumıniya, Pribaltika, Polşa, Bolqarıstan, Moldaviya, Gürcüstan, Azərbaycan ordu heyətləri NATO təlimlərinə cəlb edilir. Ukrayna Rusiya ilə müharibəyə təşviq edilir, ora mütəmadi silah-sursat, texnika, muzdlular və hərbi “məsləhətçi”lər göndərilir. Türkiyə hökumətini daha sözəbaxan hökumətlə əvəz etməyə cəhdlər edilir. Ermənistanda və Qazaxstanda vəziyyəti gərginləşdirmək üçün qrantgəmirici qeyri-hökumət təşkilatları ilə mütəmadi iş aparılır. NATO-nun hətta Əfqanıstan, İraq, Cənubi Koreya, Yaponiyadakı hərbi bazalarında Rusiyaya hədəflənmiş əməliyyatlar hazırlanır. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Əl-Kaidə terrorçularını Əfqanıstan ilə sərhədə cəmləşdirərək, onları Rusiyaya doldurmaq, Volqaboyu, Orenburq və Tatarıstanı müharibə meydanına çevirmək üçün uzaqvuran planlar qurur. Uyğurıstan “Azadlıq” Hərəkatının Çikaqoda masonların qucağında oturmuş lideri Çində milli zəmində çaxnaşmalar yaratmaq üçün özünü cırıb dağıdır.
 Belə bir qlobal strategiyanı həyata keçirmək üçün ən asan yol “Parçala və hökm sür” prinsipinə riayət etməkdir. Məhz bununçün qoy xalqlar arasında düşmənçilik yaratmaq və yaranan düşmənçiliyi get-gedə dərinləşdirmək üçün addımlar atılır. Xalq kütlələrini məlum strategiyanın peşkalarına çevirmək üçün bundan əlverişli variant yoxdur. Hələ 1917-1918-ci illərdə İranda yerləşən ingilis hərbi korpusunun komandiri Lionel Denstervil deyirdi: “Qafqaz xalqları taqətdən düşənə qədər bir-birini qırmalıdır, yalnız bundan sonra biz Qafqaza sahib ola bilərik”. Erməni xalqı da, biz də başa düşməliyik ki, sağ qalıb qalmamağımızın əsas şərti “Anakonda halqası” strategiyasına nə qədər riayət etməyimizdən, həmin strategiyanın “Parçala və hökm sür” prinsipinə nə dərəcədə uyğun gəlməyimizdən asılıdır. Biz hər şeydən əvvəl yırtıcı deyil, insanıq. Reptiliyanın soxulduğu Yer adlı planetimizdə əvvəl-axır yan-yana sülh şəraitində yaşamağa məhkumuq. Əgər “Anakonda halqası” strategiyasının “Parçala və hökm sür” siyasətinə peşka olsaq, ilan boynumuza dolaşacaq və boğana kimi buraxmayacaq. Gələcək nəsillərimizin taleyi bizim bu günkü ayıqlığımızdan və müqavimətimizdən asılıdır. Bəzilərinə elə gəlir ki, ayrılıq illüziyası, məsələn, millətçilik ideyası bizim eqomuzu sakitləşdirir, milli dəyanətimizi yüksəldir və xalqımızın öz müqəddəratını təyin etməsində rol oynayır. Amma başa düşmürlər ki, bizim qul halına salınmağımız üçün ilk növbədə izolyasiya olunmağımız, ətraf aləmdən təcrid edilərək neytrallaşdırılmağımız, qonşulara düşmən kəsilərək təklənməyimiz lazımdır, bununçün isə millətçilik ideologiyası əvəzedilməz rol oynayır. Qlobal Prediktor öz işini yaxşı bilir.
 Bu arada “The National İnterest” dərgisi xəbər yaymışdır ki, ABŞ ordusu Azərbaycan və Ermənistanda döyüşlərə hazırlaşır. Birləşmiş Ştatlar ordusu Azərbaycan və Ermənistana mümkün hərbi müdaxilə üçün təlimlər keçir. Deyir qız evində toydur, oğlan evinin xəbəri yoxdur. Cozef Trevetçik tərəfindən yazılmış məqalədə deyilir ki, heç şübhəsiz ordunun döyüş hazırlığı mümkün qədər reallığa yaxın olmalıdır. Lakin bunun başqa tərəfi də var. Məlum olub ki, ABŞ konkret ölkələrə qarşı müharibəyə hazırlaşır və həmin ölkələrin adlarını əlbəttə, gizli saxlayır. Ancaq onlara verilən şərti adlara və əlamətlərə əsasən söhbətin hansı dövlətlərdən getdiyini ayrıd etmək olur. Birləşmiş Ştatların yerüstü qüvvələrinin döyüşə hazırlaşdığı və şərti adla adlandırılan ölkələr arasında Azərbaycan və Ermənistan da yer almışdır. “The National İnterest”in yazdığına görə, ABŞ ordusu öz əsgərlərinə müdaxilə etmək üçün “mürəkkəb keçmişi olan” beş xəyali dövlət seçmişdir. Ariana, Atropiya, Donovia, Gorqas və Limaria adlı bu şərti dövlətlər xəyali Qafqaz peyzajında qurulmuşdur. Bu beş dövlət “Təlim mühiti üçün qətiyyətli hərəkətlər” (“Decisive Action Training Environment” və ya DATE) qrupunda birləşmişdir. Pentaqonun sənədlərində göstərilir ki, hərbi təlimlər həmin şərti dövlətlər ərazisində döyüş aparmaq ssenariləri əsasında planlaşdırılmalıdır. Şərti dövlətlərin hər biri oxşar siyasi struktura, iqtisadiyyata, qoşun növlərinə, hərbi texnikaya və digər xüsusiyyətlərə malikdir. Sənəddə hansısa real ölkə əsasında modelləşdirmə aparılmır, ancaq orada əks olunanlar real vəziyyəti və hadisələri əks etdirir. DATE-qrupda yer alan Ariana adlı şərti dövlətin əlamətləri İranla eynidir. Atropiya və Limaria isə müvafiq olaraq Azərbaycan və Ermənistanı xatırladır. Sənəddə deyilir ki, hər iki şərti dövlət “Aşağı Janga” əyalətinə görə müharibə şəraitindədir. Donovia dövlətinin əlamətləri Rusiya, Gorqas dövlətinin əlamətləri isə Gürcüstanla eynidir. Sənəddə göstərilən şərti dövlətlərdə əməliyyat aparmaq üçün 80 müxtəlif ssenari göstərilir. Bura humanitar fəlakətlər və terrorçuluğun qəfil alovlanması, digər daxili böhranlar və total müharibə ehtimalları daxildir. “The National İnterest” yazır ki, 2012-ci ildə Luiziana ştatının Fort Polk bazasında keçirilən məşqlərdən birində Ariana dövlətinin, yəni İranın qoşunlarının Atropiya dövlətinə, yəni Azərbaycana müdaxiləsi və neft yataqlarını ələ keçirməsi, ABŞ ordusunun Atropiya dövlətinə kömək üçün hərbi əməliyyatlar aparması sınaqdan keçirilib. Demək, regionda gözlənilən müharibə ABŞ-ın planıdır və bizi yenə də böyük oyunda peşka etmək istəyirlər.
 Türkiyədə 4 ölkənin- Türkiyə, Azərbaycan, Bolqarıstan və Gürcüstanın iştirakı ilə keçirilən “Commando Ex 2016” hərbi təlimlərinin görüntüləri yayıldı. Mətbuatda bildirildi ki, ümumilikdə 136 hərbçinin iştirak etdiyi təlimlərdə çətin və təhlükəli tapşırıqlar yerinə yetirilib. “Commando Ex 2016”nın ssenarisinə əsasən, hərbçilərə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) nəzarətindəki hava limanını "terrorçular"dan azad etmək tapşırılıb. Onlar tapşırığı yerinə yetirərkən ilan və qurbağa yeyib, suyun altındakı labirint maneəni aşıb, qayıqlarla sahilə çıxma hərəkətlərini yerinə yetiriblər. Daha sonra sudan çıxan komanda qurudakı şərti düşməni məhv ediblər. Tətbiqat zamanı 15 metr yüksəklikdən içərisində ilan və qurbağaların olduğu suya dik vəziyyətdə tullanan təlimçilər daha sonra 78 metr hündürlüyü olan qülləyə dırmanıb bir neçə saniyə ərzində oradan enmə fəaliyyətini də həyata keçiriblər. Türkiyədən 66, Azərbaycandan 30, Bolqarıstandan 21, Gürcüstandan 19 hərbçinin qatıldığı təlimlər Türkiyənin Eyirdir kəndində keçirilmişdir.
 Əlbəttə BMT-nin nəzarətində olan limanları xilas etmək üçün hər an əldə silah hazır olmaq, daim bu baş bu bədən məşq keçmək lazımdır. Zira BMT qoy xalqların genosidini təşkil edən və həyata keçirən vacib bir təşkilatdır. Bu gün dünyada Birləşmiş Millət Təşkilatının sionistlərin icadı olduğuna ağlı başında olan heç kəs şübhə etmir, çünki onların bütün hiylələri burda öz əksini tapıb. Hətta “London Daily Mail” qəzeti 1940-cı ildə yazmışdı: “Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tarix boyu səhnəyə qoyulan ən böyük saxtakarlıqdır”. Türkiyəni əlində fırladan NATO-çu hakimiyyət ələ sala bildiyi ölkələri toplayıb BMT-ni xilas etmək üçün pokazuxalar hazırlayır.
 “İsrail-Azərbaycan” Beynəlxalq Assosiyasının baş katibi L.Şpivak Azərbaycan mətbuatına müsahibəsində deyir: “İran bizim ümumi düşmənimizdir və mənə elə gəlir ki, bu həm İsraildə, həm də Azərbaycanda hamıya məlumdur”. Deyir qız evində toydur, oğlan evinin xəbəri yoxdur. Ay camaat, eşidirsiz də, İran bizim düşmənimiz imiş, xəbərimiz yoxmuş! Yatmısız fil qulağında, dostumuzu-düşmənimizi də tanımırsız! Oxuyun! Bakı yəhudiləri düşmənimizin kim olduğunu bizə öyrədirlər. Onlar çoxdan bizim əvəzimizə müəyyən ediblər kimə qucaq açmalıyıq, kimə isə təpik atmalıyıq! Onlar nə dedisə odu! Talmuda şübhə etmək olmaz!
 Ölkəmizin ağalarından biri, Quba yəhudisi, iqtidar partiyasının sədr müavini olan deputat isə bildirmişdir ki, ABŞ və İsrail yəhudiləri də Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibənin başlanmasını səbirsizliklə gözləyirlər ki, bu müharibədə Azərbaycanın tərəfində döyüşə qatılsınlar və canlarını Azərbaycan uğrunda fəda etsinlər. Dəhşət! Sən bir işə bax, biz elə bilirdik yəhudilər ABŞ və İsraildə yeyib yatıb kefə baxırlar, amma sən demə o yazıqları Azərbaycanın dərdini çəkmək tamam əldən salıbmış! İlk fürsəti gözləyirmişlər ki, Azərbaycana cumub canlarını vətənimiz yolunda fəda versinlər. Adamı qəhər boğmasın, neyləsin? İndi bildiz niyə Azərbaycanın ikrasını xalqa verməyib ABŞ və İsrail yəhudilərinə göndərirmişlər? Xaricdə vətənimizi bizdən də çox sevən və dəyərləndirən insanlar varmış! Belə xəbərləri oxuyanda adam azərbaycanlı olmağına utanır, Allah gərək bizi xaricdə yaşayan yəhudi yaradaydı. Bizdən layiqli vətəndaş olmadı, fədakar vətənpərvər alınmadı- papaq altında oğlanlar yatırmış! Görün həmin deputat  necə də gözəl ərz eləyib: “Azərbaycanın dostları olan Amerika yəhudiləri tərəfindən, əsasən də Los-Anceles, Vaşinqton, Nyu-York kimi yəhudilərin daha sıx yaşadığı şəhərlərdə aprel hadisələrininin əsl mahiyyəti, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti haqqında bəyanatlar verilib. İsrailin paytaxtı Tel-Əviv və digər şəhərlərdə yaşayan və Azərbaycanın keçmiş vətəndaşları olmuş yəhudilər aprel hadisələrindən sonra artıq tam hazır vəziyyətdədirlər. 80 mindən çox Azərbaycan əsilli yəhudi xüsusi batalyonun tərkibində Qarabağda ermənilərə qarşı döyüşmək üçün hazır vəziyyətdə dayanıblar. Həmin 80 mindən çox Azərbaycan əsilli yəhudi İsrail hökumətinin başçısına müraciət edərək, Qarabağda Azərbaycanın tərkibində döyüşmək arzusunda olduqlarını bildiriblər. Əgər hərbi əməliyyatlar daha qızğın fazaya keçərsə, həmin Azərbaycan əsilli yəhudilər Azərbaycanın haqq işi uğrundakı mübarizəsinə qatılacaq və işğalçı Ermənistanın məhv edilməsində böyük rol oynayacaq”. Ağsaqqal sonda bunları da əlavə etməyi unutmayıb: “Dünya yəhudilərinin Azərbaycana dəstəyi hər zaman olub və bu gün də davam etməkdədir”. Yəni yanınızdayız, arxanızdayız və sizin arxanız bizə həmişə lazım olacaq! Yəhudi deputat belə bir ifadə də işlədib: “Biz istədiyimiz anda müharibəyə başlaya bilərik”. Biz dedikdə cənab görəsən kimi nəzərdə tutur? Ağsaqqal yəqin onu demək istəyib ki, Azərbaycanın ipi İsrailin əlindədir və onu istədiyimiz zaman müharibəyə sürükləyəcəyik.
 NATO-nun ölkəmizdəki agentəri deyirlər: “İndi 90-cı illər deyil, geosiyasi vəziyyət dəyişib, enerji resursları dünya bazarlarına daşınır, bizə dəstək böyük olacaq”. Beləliklə, siz müharibəyə başlayın, İsrail sizə 80 min sionofaşist göndərəcək! Təki müharibəyə başlayın, Pakistan da kömək edəcək- sizə nə az nə çox, düz 100 min talibançı vahhabi göndərəcək. Axı siz niyə hücuma keçmirsiniz? Niyə yubadırsınız, qorxursunuz bəgəm? Qorxmayın, hətta qardaş Türkiyə amadə durub, hazır vəziyyətdə gözləyir, Hatay bölgəsində məşq keçib hazırladığı 30 min İŞİD-çini onsuz da göndərməyə yer yoxdur, Rusiya Suriyaya girişi bağlayıb, onların hamısını Türkiyə itələyəcək bura! Qorxmayın, dünyanın o NATO ölkəsi qalmayacaq hamısından müsəlmanın, şiənin qanına susayan nə qədər əbləh var hamısı yığışacaq bura! Burda təəccüblü heç nə yoxdur, axı NATO bloku 1949-cu ildə Varşava müqaviləsi təşkilatı ölkələrini məhv etmək üçün yaradılmışdır və həmin ölkələr sırasına Azərbaycan da daxildir. Gül kimi oğlanlar tökülüşüb gələcəklər imdadınıza. Ahu-nalə göyə dirənəcək. Az deyil, 80 min+100 min+30 min=210 min edir. Hələ bu harasıdır, Azərbaycanı öz doğma övladı qədər sevən ABŞ-ın Avropadakı quru qoşunları komandanı general Ben Xoces bildirəsən ki, əsgərlərimizi Azərbaycana təlimlər üçün göndərməyə hər an hazırıq! Gəlin, qədəmlərinizə qurban olaq, gəlin! Bəlkə siz gələndən sonra haqqı tanıdıq, söydüklərimizin, qovduqlarımızın qədrini bildik. Pis kompaniya deyil. Bircə “Boko Haram”dan olan papuaslar çatışmır. Onlar da gəlsələr, düz Qara dənizə kimi irəliləmək ehtimalımız var. Düzdür, 210 min adamı gecə-gündüz yedizdirib içizdirmək, hələ üstəlik bazlığını təmin etmək lazım gələcək (NATO şərtlərində bazlıq əsas müddəalardan biridir). Nə problemdi ki, incəsənət qurbanlar tələb edir. Təki Elçibəyin ruhu şad olsun. İnsana xoşbəxtlik üçün daha nə lazımdır ki?! Çağır gəlsin Əjdər əmi! Başlayın, qorxmayın, mütərəqqi dünya arxanızdadır. 
 Düzdür, Pakistan rəsmiləri qardaş köməyi xəbərini sonradan təkzib etdilər, amma eybi yox, qatar artıq tərpənmişdir. Olimpiadaçılar demiş, əsas qələbə deyil, iştirakdır. Yağmasan da guruldamaq lazımdır. Azərbaycan xalqını müharibəyə tirkalamaq üçün bütün variantlardan istifadə olunmalıdır.
 Müasir dünyanın geopolitoloji vəziyyəti elədir ki, istənilən müharibə məhəlli olmaqdan çıxır, ümümdünya müharibəsinə çevrilə bilir. Təsadüfi deyil ki, dövriyyəyə “hibrid müharibələr” termini buraxılmışdır. Qurbanlıq dövləti onun özü üçün vacib saydığı, amma əslində heç bir əhəmiyyət kəsb etməyən bölgədə konfliktə təhrik edirlər, süni surətdə müharibə alovlandırırlar. Qlobal Prediktorun provokasiyalarına uyan dövlət geniş masştablı hərbi əməliyyatlara start verir, nəticədə həm siyasi, həm də diplomatik cəhətdən uduzur. Tədricən aqressor damğası alır və dünya ictimaiyyətinin müvafiq reaksiya ilə üzləşir. Müharibə qurbanlıq ölkənin resurslarını bloklayır; konflikt saqqız kimi uzanır və qan nə qədər çox axırsa, ölkə Qlobal Prediktora qarşı müqavimət gücünü daha çox itirir. Qlobal qarşıdurmanın vacib istiqamətlərinə qarşı dirəniş göstərmək əvəzinə ölkə lokal qarşıdurmada özünü bitirir və asanlıqla qlobal canavarın yeminə çevrilir. Ölkə öz müttəfiqlərinin problemlərini effektiv şəkildə həll edə bilmir, nəticədə hər tərəfdən müdafiəsiz qalır. Odur ki müasir dünyada öz taktiki uğurlarınızdan asılı olmayaraq əgər lokal müharibəyə başlamısızsa, siz bəri başdan strateji cəhətdən uduzmusunuz. Səddam Hüseyni də Küveyt məsələsində belə hala gətirdilər. Hətta ABŞ kimi nəhəng Qrenada və Panama kimi xırda ölkələrə qarşı bliçkriq müharibələrdə uğur qazandı, amma Əfqanıstan, İraq, Liviya, Suriya kimi ölkələrə qarşı müharibələr ona ağır başa gəldi. İndiki müharibələrdə nəinki supergüclər, hətta koalisiyalar belə uğuru çətinliklə əldə edirlər. Tarix göstərdi ki, apardığın və ya aparmağa hazırlaşdığın müharibənin uğuru daha çox diplomatik, siyasi və ən əsası- informasiya müstəvisində apardığın müharibənin uğurundan asılıdır. Geniş masştablı hərbi əməliyyatla müşayiət olunan müharibədə daxil olan informasiya avtomatik olaraq köhnəlir, hadisələrin qızğın inkişafı zəminində əhəmiyyətini itirir; sizin reaksiyanız köhnə ilə mübarizədə fokuslanır və enerjiniz köhnəlmiş problemi aradan qaldırmaqda itir. Gücünüz dördüncü dərəcəli məsələ ilə mübarizəyə sərf olunur. Məhz bu səbəbə görə də müasir dünyada əsas diqqət geniş masştablı hərbi əməliyyatlara yox, informasiya müharibəsinə verilir. Müasir qarşıdurmaların əsas hadisələri informasiya müstəvisinə köçürülmüşdür. Bəzən savaş meydanında silahla əldə edilən qələbə informasiya məkanında məğlubiyyətlə yekunlaşır. Nəticədə kimin qalib gəldiyini müəyyənləşdirmək xeyli çətinləşir. Bu qeyri-müəyyənlikdən isə terminologiyada Qlobal Prediktor adı almış Beynəlxalq Maliyyə Mafiyası ustalıqla istifadə etməyə çalışır. Qlobal Prediktor dolaşıq bir situasiya yaradır. Həmin qarışıqlıq hibrid müharibənin “kiçik iştirakçıları” üçün ciddi çətinliklər yaradır, onların cəmiyyətlərində apatiyaya səbəb olur.
 Əgər rayonlarımızın sülh yolu ilə qaytarılması şansı varsa, müharibəyə nə ehtiyac var? Axı yeni yaradılacaq Avrasiya Birliyinin şərtlərinə əsasən, Azərbaycanın 5 rayonu geri qaytarılacaq. 2011-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Kazan görüşündən əvvəl razılaşdırılmış prinsiplər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi yolunda əsas kimi götürülmüşdür. “Kazan düsturu” adlandırılan həmin sənədə əsasən, əvvəlcə tənzimlənmənin əsas prinsipləri imzalanmalı, daha sonra isə Ermənistan və Azərbaycan sülh sazişi üzərində işə başlamalıdırlar. Ermənistan Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlardan öz qoşunlarını çıxarmalıdır. Bu ərazilərə Füzuli, Ağdam, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər rayonları və Laçının 13 kəndi daxildir. Dağlıq Qarabağın hüquqi statusu isə bir neçə ildən sonra referendum yolu ilə müəyyənləşdirilməlidir, bir şərtlə ki köçkünlər öz yurdlarına qayıtsınlar. Laçın rayonunda Ermənistanla Qarabağı birləşdirilən dəhliz yaradılır. Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərinin keçirdiyi son görüşlər həmin “Kazan düsturu”nun reallaşdırılması yolunda proloqdur. Ortalıqda belə bir vacib sənəd varkən, Bakı və Yerevanı mübahisələrin həlli üçün güc tətbiqinə əl atmağa vadar edən səbəb nədir? Təmas xəttində hadisələrin araşdırılması mexanizmi yaradılmalı, hərbi gərginlik azaldılmalı, danışıqlar prosesi getməlidir.
 Lap tutaq ki, 210 min “qardaş köməyi” nağılına inandıq. Heç fikirləşdinizmi həmin o 210 min əbləhin yedizdilib içizdirilməsi və qızla təmin edilməsi Azərbaycana Qarabağ müharibəsindən baha başa gələcək? Öz əsgərini normal qidalandıra bilməyən, ət əvəzinə NATO əti yedizdirən Azərbaycan 210 min kəli necə yedizdirəcək? Bir sözlə, ökəmizi bambılı yerinə qoymaqları göz önündədir. Bu gün də Türkiyə və Azərbaycan nurçuları ölkəmizin müharibəyə qatılması üçün əldən-ayaqdan gedirlər. Xalqın şüuru ilə müxtəlif manipulyasiyalar edilir və gərginlik atmosferinin yaradılması üçün kifayət qədər təxribatlar törədilir. Bu üsulun məqsədi Azərbaycan xalqını sion qanını daşıyan despotun hökmranlığı altına salmaqdır. Əgər müharibəyə qatılsaq, ölkəmizdə sionizmin daha qatı versiyasının hakimlik edəcəyinə şübhə yoxdur. Bilmək lazımdır ki, bütün bu millitarist prosedurlara dirijorluq edənlər Sion qanı daşıyanlardır.
 Xalqın bu gündən sabaha gümanı yoxdur, çox ailələr yeməyə bir tikə çörək tapa bilmir, bunlar isə müharibədən dəm vururlar. Hələ heç vaxt xalqın əhval-ruhiyyəsi bu qədər pis olmayıb. Elə ev var ki, 4 banka sələm pulu ödəyir. Yeni büdcə layihəsində hər bir gəncə bütün il uzunu cəmi 42 qəpik ayrıldığını çoxları bilmir. Budur Azərbaycan gəncinin dəyəri- 42 köpüy! Aclığın geniş vüsət aldığı ölkədən vətənpərvərlik gözlənilə bilməz. Büdcənin Azərbaycan xalqına dəxli yoxdur, büdcənin Çuxursədli oliqarxlara dəxli var ki, hərəsi 200-300 milyon atdılar, amma heç biri həbs olunmadı. Pul kütləsindən yalnız Qərb bölgəsindən olanlar yararlanır, ayrı-seçkilik baş alıb gedir. Varlı daha da varlanır, kasıb daha da kasıblaşır, güclü zəifin malını əlindən alır, dağdan gəlmiş zümrə şəhər əhalisini şəhərdən qovur, haqq tapdalanır. Sovet vaxtı rusların qurduğu bir çox zavod və müəssisələr dağıdılmış, on minlərlə insan intihar etmiş, minlərlə ailənin bank evini əlindən alaraq səfil hala salmışdır. İntiharlar get-gedə kütləvi hal alır. İşsizlik baş alıb gedir. Bakıda “Qul bazarı”nda hamilə qadınlar da iş axtarır. Müstəqillik adlı bəla təkcə güzəştlərmizi, sosial hüquqlarmızı əlimizdən almadı, 70 ildə yaradılan sənaye müəssələrinin 80%-i Azərbaycanın iqtisadi-coğrafi xəritəsindən silindi. Bu gün rəsmi statistikaya görə ölkənin toxuculuq sənayesində cəmi 6 min 200 nəfər işci calışır (guya!), hansı ki söydüyünüz rusların vaxtında bir tək Şəki İpək Kombinatında işləyənlərin sayı bundan cox- 7 min nəfər təşkil edirdi. Rusların vaxtında bir kombinatda işləyənlərin sayı hazırda ümumilikdə ölkədə bir sektor üzrə işləyənlərin sayından daha cox idi.
 Azərbaycan hamımızındır, bəli, amma bir ovuc sionist onun bütün sərvətlərini somurur. Biz ancaq müharibə olanda yada düşürük. Səfərbərlik yığımında çağırırlar ki, gəlin, vətən hamımızındır, gəlin, qadan alım, gedin torpaqlarınızı qoruyun. Amma öz kəndindən 8 sot torpaq istəyən vətəndaşdan Kürdistandan təşrif buyurmuş məmur 4 min manat pul almamış torpaq vermir. Min illər xalqın dədə-babasına məxsus olmuş torpağı Bələdiyyə Fondu adlı mücərrəd fond yaradıb ora salıblar, xalqın özünə onun öz torpağını pulla satırlar. Azərbaycan kəndlisi kürd bölgəsindən olan icra başçısına qanı qiymətinə pul ödəməsə, təzə evlənən oğluna öz dədə-babasına məxsus kənddən torpaq da ala bilmir. Bələdiyyə Fondu əslində kürdlərin rezerv fondu imiş. Axı ruslar həmin torpaqları yeni evlənənlərə həyətyanı torpaq sahəsi kimi havayı verirdilər. Ruslar bəyəm onları sizə miras kimi qoruyub saxlamışdılar? Rusların ağlı yox imiş, gərək həmin torpaqları kəndlinin özünə pulla sataydılar, siz ağıllı çıxdınız! Məgər bu genosid deyil? Genosidin buynuzu olur? Bununçün lazım idi müstəqillik? 1995-ci ildə sovxozların dağıdılmasının əmri gəldi. Hər sovxozda 1000 baş mal-qara qəssablara baha qiymətə satıldı. Yığılan pullar isə yuxarıya- kürd klanına getdi! Sovetdən, rusdan qalma miras beləcə kürd klanının cibişdanında yer tapdı. Reptiliya bölgələrimizi sümürüb yeyir. 25 ildir ki, bu ölkədə elə islahat keçirilməyib ki, kürd bölgəsindən olan məmur camiəsinin varlanmasına hesablanmasın. Başqa bölgələri çökürtməklə öz bölgənizi yüksəltmisiniz. İqtisadi böhran zamanı da bütün Azərbaycanın vəziyyəti pisləşib aclıq halına düşdüyü halda bütün pulları öz bölgənizə yönəldib öz qövmünüzü yağ-bal içində yaşatdınız. Başqa bölgələrin hesabına elə etdiniz ki, böhranın sizə təsiri olmadı. Ölkə üzrə mənfi saldo olsa da, sizin bölgənizdə müsbət saldo alındı. Yediyinizi yediz, yemədiyinizi də Türkiyəyə ötürdünüz. Tarixən sizinlə sərhəd dövlət olduğundan sizdə Osmanlıya o qədər sevgi var ki, 25 ildir xalqımızı ac saxlayıb pulları Türkiyəyə axıtdınız. Amerikanın 70 il sinəsinə çöküb son nəfəsini gətirdiyi, ac-yalavac hala-saldığı, cındırından cin hürkən Türkiyə Azərbaycanın pulları hesabına dirilib, indi özünü regionun sayılıb-seçilən dövlətlərindən biri sayır. Sizin sayənizdə! Ümumqıllı lideriniz Əbülfəz Kələkili əbəs yerə demirdi ki, Azərbaycana nə olur olsun, təki Türkiyəyə olmasın! 25 ildir ki, Azərbaycan gənci özünə iş tapa bilməyib Bakının küçələrində səfil-sərgərdan gəzdiyi halda milyonlarla Türkiyə kürdü Bakıda ciplərdə gəzir, ofislərdə oturur, sağa-sola şellənir. Halbuki 90-cı illərə kimi nəinki ofis nədir, cip nədir, heç tox qarına yemək nə olduğunu bilmirdilər, Diyarbəkir dağlarında bitin-sirkənin içində gəzirdilər. İş yeri niyə yoxdur ki? Milyonlarla türk adı ilə Bakıya doldurduğunuz kürdü Bakıdan qovub çıxardın- milyonlarla iş yeri açılacaq! Bütün yağlı iş yerlərini kürdlər tutub. Müstəqillik yaranandan qəttəzi bir bayram- Gənclər günü də qondarmısınız. İş axtarıb tapa bilməyən, ali təhsil alıb diplomları evdə toz basan, elmi iş yazıb müdafiə edə bilməyən, ailə qurub kirayələrdə yaşayan, dolanışıq ucbatından fəhlə işləmək üçün xaricə üz tutan, yaşı keçib sosial problemlər ucbatından ailə qura bilməyən, körpə uşaqları ola-ola böhran adı ilə işdən çıxarılan, evdə yaşı keçib yasa batan gənc xanımlar, əsgərlikdən neçə ildi gəlib hələ də iş axtaran, və bu kimi digər adı gənc olan, amma ruhən qocalanlar, Gənclər gününün sizə dəxli yoxdu! Bu bayram barlarımızda şellənən, hərəsinin qoltuğunda iki azəri qızı olan Türkiyə gənclərinin bayramıdır. “Rusiya Dağılacaq” facebook səhifəsi maraqlı bir fikir yazmışdır: “Bütün bu illər ərzində bizdə elə həmin prosesslər gedib, hansı ki indi daha yığcam və sərt formada Suriyada gedir. Amma əgər ələvilər qoruna bildisə, biz artıq uduzmuşuq. Mən heç bilmirəm hansı daha pisdir: sənə aşkaranə kafir deyib boğazını kəsəndə, yoxsa səhər-axşam “hamımız azərbaydzannıyıx”, “djəlin azərbaydzanımızı böldjələrə ayırmıyax” deyib, amma sosial periferiyaya sıxışdıranda, harda kı sən yoxsulluğa, kriminala, narkomaniyaya məhkum edilirsən, ən yaxşı halda isə kreditdə vurnuxursan, ya da ümumiyyətlə başını götürüb başqa ölkəyə qaçırsan. Nə qədər ki biz bütün bu “üçrəngli bayraq”, “azərbaydzanımız”, “rəsulzadə”, “qardaş türtşiyə” kimi memlərdə özümüzün istismar vasitəsini görməyib, bütün ikrah və qətiyyətimizlə onları rədd etməmişik, bizi daha da pis günə salacaqlar”.
 Əhalidən qarət olunub doldurulan büdcədən işsizə ilə 80 qəpik, amma xarici ağalara hər il borc və borc faizi kimi 1 milyard dollar ödənilir. Budur qapazalıtı müstəqilliyin formulu! Müstəqillik adlı layihənin əslində rüşvət, səfalət, sərvət və yalan üzərində qurulmuş sionist hegemonluğu olduğu üzə çıxmışdır. Ölkə əhalisinin aktiv, savadlı, mədəni hissəsinin didərgin düşməsinə, Bakının böyük kəndə çevrilməsinə, petuxların və fahişələrin azadlıq və demokratiya carçısına çevrilməsinə, qadınların qardaş adı altında türklərə satılmasına, sənaye və kənd təsərrüfatının məhv edilməsinə, ölkənin türk şirkətləri üçün bazara çevrilməsinə və şiə ölkəsində bozqurd bütpərəstliyinin bərpa edilməsinə... milli dirçəliş deyilir. Ölkəmizin siyasi ixtiyarını Yəhudi Ağsaqqallar Məclisinin ixtiyarına vermişik; məhz onlar bizim daxili və xarici siyasətimizi müəyyənləşdirirlər. Kəndli və fəhlələrin öz zəhmətinin əvəzinə qəpik-quruş aldığı, xalqa ərzaq əvəzinə gmo yedizdirildiyi, torpaq alverçilərinin hakimiyyət pillələrinə dırmaşdığı, varlıların öz sərvətləri ucbatından qorxağa çevrildiyi bir ölkədə hansı müharibədən söhbət gedir? Rus 1941-45-də vuruşanların hamısına ev verirdi, maşın verirdi. Özü də maşını “Zaporojye” də olsa hər il verirdi! Rus veteranları hər il sanatoriyaya, kurorta dincəlməyə göndərirdi. Siz isə Qarabağda sizin özünüzün törətdiyiniz zibillərə görə vuruşanlara heç qoz da vermədiniz. Çoxuna bu 25 ildə vəsiqə də vermədiniz, nəinki veteran hüquqlarını tanımadınız, heç hərbi biletini də qaytarmadınız ki öz hüquqlarını bərpa etsin. Öz yerliləriniz olmayan əksər veteranların hüquqlarını tanımaqdan imtina etdiniz. Öz yerlilərinizdən başqa heç birisini normal imtiyazlarla təmin etmədiniz, bir tikə çörəyə möhtac etdiniz. Biləsuvardan 178 şəhid var, heç birinə də milli qəhrəman adı verilmədi. Milli qəhrəman adını da da yerlibazlıq alətinə çevirdiniz. Milli qəhrəman adı da bizdə po blatu verilir, gərək bəxtin gətirə bunlarla bir eldə, bir obada doğulasan, bir torpaqdan olasan. İndi bu zavallı xalqı yenidən lüzumsuz müharibəyə sürükləyirsiniz. 
 İudey klanı Qərb bölgəsindən olmayan zabitləri artmağa qoymur.15 ildir leytenant, kapitan rütbəsində çürüyənlər var. Orduda hər beş ildən bir rütbə avtomatik artır; baş leytenant kapitan, kapitan mayor, mayor isə polkovnik adı alır. Bizim orduda isə həmin ardıcılııq İudanın yüngül əli ilə pozulub. İudey klanı öz zonasından olmayanları qarşısını kəsir. Qərbli deyilsə vurub sındırırlar, rütbəsini əlindən alırlar. Paqonun ulduzunun biri düşür. Sonra sınmış rütbə ilə əsgərlərin arasında baş çıxarmaq çətin olur. Odur ki, “Müqəddəs bölgə”dən olmayan kənar zabitlər özləri artmağa meyl göstərmirlər, çünki klan özgələri vurub sındırır, xırda bəhanələr və əhəmiyyətsiz səbəblər üstə rütbəsini endirir, sonra isə sındırılmış vəziyyətdə hərbi hissədə xidmət cəhənnəm əzabına çevrilir. Bizim ölkədə əgər vətən uğrunda göstəbək olmaq qərarına gəlmisənsə də, gərək hökmən kürd bölgəsindən olasan, yoxsa mümkün deyil. Yoxsa qədir-qiymətin bilinməyəcək, kötük kimi yerində sayacaqsan. Orduda can çürüdüb vətən yolunda sağlamlığını itirirsənsə belə, xeyri yoxdur, hökmən Qərb bölgəsindən adamın olmalıdır. Ağsaqqal arxanda durmalıdır, dayday səni qorumalıdır. Əks halda kürd qapazı daim üstündə olacaq, başından basıb səni əzəcək. 
 Bizim babalarımız istər Səfəvilər dövründə, istərsə də Stalin dövründə müharibəyə həvəslə gedirdilər, amma siz xalqı elə oyunlara qoşursunuz, müharibə dövründə və müharədən sonra elə oyunlar çıxarırsınız ki, xalq müharibəyə getməyinə, veteranlar yarımçılıq olmalarına peşman olur. Xidmətləri olanların qədir-qiymətini verdinizmi ki, indi bu xalqı yenidən müharibəyə sürükləyirsiniz? Nə üzlə bu xalqı müharibəyə çağırırsınız? Vuruşmaq lazımdırsa, gedin özünüz vuruşun. Balalarınızı ön cəbhədəki səngərlərə yerləşdirin. Yerlilərinizdən ibarət hücum briqadaları yaradın. Əl çəkin bu zavallı xalqın canından. Bu Azərbaycan xalqının müharibəsi deyil. Əzilmiş və gücdən düşmüş xalq sizin oyunlardan bezib. 1990-cı ildə Bakıda yeniyetmə erməni-rus məktəbli qızlarını zorlayan, mənzillərini qarət edərək talananları Leytenant Şmidt adına zavoddakı qərargaha yığan donqili cəbhəçilərin Qarabağ müharibəsi başlayanda heç biri döyüş meydanında tapılmadı. Biri də müharibədə ölmədi. Əvəzində xalq qırıldı. 20 Yanvarda hamısı qaçıb gizlənmişdi, xalqı qırğına verdilər. Müharibə qurtaranda meydana çıxdılar, amma hamısının cibində Qarabağ veteranı knijkası vardı, limitlərdən və imtiyazlardan bol-bol faydalanmağa başladılar. Həqiqi vuruşanlar isə heç adi hərbi biletlərini də onlardan ala bilmədilər, izqoy halına salındılar. O müharibədə Azərbaycan və erməni xalqlarının sayseçmə oğulları qırıldı, amma sizin qövm həm o üzdə, həm bu üzdə ortada yeyib ucda gəzdi. Əgər yenidən müharibə başlasa, kim qarantiya verə bilər ki, yenə həmin oyunları çıxarmayacaqsınız? İndi sosial şəbəkələrdə sinəsinə döyüb Ermənistanla müharibə tələb edənlərin döyüş başlayarsa, biri də səngərdə tapılmayacaq. Bunların genetikası torpaq alverinə proqramlaşdırılıb, patriotizmə yox! Əgər müharibə tələb edənlər və onu törədənlər həmin müharibədə özləri iştirak etsəydilər, ön cəbhədə vuruşmalı olsaydılar, əlbəttə ki heç bir müharibə baş verməzdi. Zira müharibə tələb etmək və onda iştirak etmək tamam ayrı-ayrı məsələlərdir. Çox gördük belə şeyləri. Döyüş alnımıza yazılıb deyənlər sonda etiraf etdilər ki, alnımıza nökərçilik yazılıb. Bunların döyüş alınlarına yox, dallarına yazılıb.
 1795-ci ildə İran səltənətini ələ keçirmək eşqinə düşən Qacariyyə hökmdarı Ağa Məhəmməd şah Qacar Şuşa qalasını mühasirəyə aldı. Şuşa camaatı sadə olmasına baxmayaraq şücaətli idilər. İmam Hüseynin yasını elə saxlayırdılar ki, onun tayı İranın heç bir nöqtəsində görünməmişdi. Ruhanilərə çox hörmət edirdilər, onların dedikləri qanun idi. Həddən artıq qonaqsevər idilər, qarabağlılar kimi dalaşqan olmadıqlarından qazilərin heç bir çətinliyi olmazdı. İldə iki bayramı çox təntənəli keçirirdilər. Biri Novruz bayramı idi; şuşalılar Novruzu on üç gün bayram edirdilər, bu müddətdə bir-birinin evinə gedirdilər. İkinci bayram Həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin mövlud günü idi; o gün hamı bir-birini təbrik edib, ruhanilərin evinə xütbəyə qulaq asmağa gedirdilər. Mühasirə zamanı Şuşa camaatı Qacara mətinliklə müqavimət göstərdi. Lakin Şuşanın kürd xanı İbrahimxəlil xan qalanı qoyub qaçdığından müdafiəçilərin əhval-ruhiyyəsi pozuldu, nəticədə şəhər əldən getdi. İbrahimxəlil xan Qacar topxanasına hücum adı ilə başının dəstəsi ilə qaladan çıxdı, sağa-sola bir-iki qılınc çalıb, şimala tərəf götürüldü. Şuşalılar biləndə ki xan qaçıb, çox narahat oldular. Zavallı Şuşa əhalisi xanın bu hərəkətindən dəhşətə düşdülər. Məlum oldu ki, İbrahimxəlil xan döyüşdən qabaq nəinki ailəsini, hətta bütün qohum-əqrəbasını da şəhərdən çıxarmışdır! Əgər onun qaçmaq fikri olmasaydı, heç olmasa cavan, döyüşə yararlı qohumlarından bir neçəsini şəhərdə qoyardı. Beləliklə, əhali xanın getməsindən təşvişə düşüb ümidini itirdi. Şuşalılar şəhərin müdafiəsini təşkil edən İsmayıl bəy Şamaxılının etirazlarına baxmayaraq qalanı Qacar ordusuna təslim etdilər. Şəhərin ruhanisi Hacı Babəkin Qacar şahla etdiyi söhbətdə dediyi sözlər tarixdə qaldı: “Əkinçi, sənətkar və kasıbçılıq edənlər müharibə istəmirlər. Müharibənin günahını onların boynuna atmaq olmaz”. Doğrudan da, müharibəni quldurluq və talanı yaşam tərzinə çevirənlər istəyirlər.
 Müharibə qurtaracaq, üzə çıxacaq ki, yenə də ölkənin sayseçmə oğulları qırılmışlar, siz isə yenə də ortada yeyib ucda gəzirsiniz. Deşovka üsullarla ancaq gənc nəslin başını piyləyə bilərsiniz. Yaşlı nəsil gözəl bilir ki, müstəqil Azərbaycanda müftə pendir yalnız siçan tələsində olur. Söydüyünüz ruslar veteranlara hər il normal pul mükafatları verirdi, daha icra hakimlərinə demirdi get hansılar sənə suka işləyir, ciblərinə 50-dən, 100-dən qoy, açılsınlar başımızdan! Ruslar başımızda layihə həyata keçirmirdilər, xalqa konkret pul verirdilər. 20 ildir ki harda rusu, farsı söyən, Rusiya, İran səfirlikləri qarşısında aksiya keçirdən, yaxasını yırtan, İŞİD-ə müxalifət, Əsədə rejim deyən hamaradüşmə jurnalist var, Bakının mərkəzində ev vermisiniz, nurçu-natoçu yazar-demaqoqları təqaüdlərə, mükafatlara layiq görmüsünüz. Ölkənin paytaxtında özünüzə media-fahişələrdən ibarət qruppirovka yaratmısınız. Sizin 25 ildə ədəbiyyat və mədəniyyətə ayırdınız diqqət də bax belə olub. 25 ildir kor kor gör gördür ki, özünüzkülərin etdiyi ən ağır cinayətlərə görə heç birini tutmursunuz, amma başqa bölgələrdən olanlar həmin əməllərin onda birini etdikdə illərlə türmələrdə çürüdürsünüz. Budur sizin bərabərhüquqluluq anlayışınız! Həbs olunmuş Beynəlxalq bank sədrinin sürücüsü məhkəmədə dedi: “Üç kartımda 18 milyon avro, 32 milyon dollar, 10 milyon manat pul olub”. İndi oğru bunlardır, yoxsa mağazadan çarəsiz 2 pampers, 1 litr süd, 2 çörək, 10 yumurta oğurlayan?! Mağazadan uşağına həmin 2 pampersi oğurlayan azərbaycanlıya 7 il iş verirsiniz, bəs büdcəyə 100 milyonlar atan soydaşlarınıza, milyardlar atan yerlilərinizə neçə il verdiniz? Müstəqil olmuşduq ki, büdcəni yerliləriniz ürəyi istədiyi vaxt Kamaza yükləyib evinə daşısın? Yazıq xalq! O sizin qarşınızda necə də məzlum və fəqirdir! Tarix cəzanızı verəcəkdir. Saji Umalatovanın sözləri ilə desək: “Nə qədər ki, ölkəmizdə edilmiş xəyanətkarlığın qiyməti verilməyib, heç bir irəliləyişdən söhbət gedə bilməz”. Darıxmayın, az qalıb. Hökumət qayıdır. İnşallah haqq ordusu gələndə bütün bu çıxardığınız oyunlara görə cavab verəcəksiniz.
 Bizim xalqın 70 faizi Rusiyaya perejivat eləyir, onun uğurlarına sevinir, Rusiyanın qələbələrini dəstəkləyir. 40 faizi isə Rusiyanın uğrunda vuruşmağa belə hazırdır. Yaşasın Rusiya! Rusiyada yaşayan və ailəsinə çörək pulu göndərən 3 milyon azərbaycanlının şüarı budur. Xalq Rusiyanı xilaskar və ruzi mənbəyi kimi görür. Türkiyədən ixrac olunan nurçuluq uğrunda çarpışanlar isə başınıza yığdığınız bir qrup yerlilərinizdir. Çünki şirinçaya möhtac idilər, Türkiyə ölkəmizə ayaq açandan sonra çörək tapdılar. Xalqın ağıllı təbəqəsi Türkiyədən ixrac olunan nurçuluğa da, ABŞ-ın gətirdiyi dermokratiyaya da, NATO-nun dürtüşdürdüyü yad ideologiyalara da nifrət edir. Rədd olsun müharibə kompaniyası! Əldən düşmüş xalqa sülh lazımdır. Xalq müharibə istəmir. Azərbaycan xalqı, xüsusən yaşlı nəsil müharibə partiyasına nifrət püskürür. Xalq Rusiyanın qayıdacağını və onu bu böyük bəladan qurtaracağını səbirsizliklə gözləyir. Yalançı şüarlarla kimi aldatmaq istəyirsiniz? Keçibəyşina daha yerimir! Siz o pafoslu lozunqlarınızla yalnız gənc nəsli aldada bilərsiniz, 25 ildir hər türlü oyunlarınızın şahidi olmuş yaşlı nəsli yox! Siz Türkiyə nurçuluğu uğrunda əldən gedirsiniz, Qarabağ uğrunda yox! İpiniz hələ də Pensilvaniyadan çəkilir. Xalqı öz ağalarınızın idealları uğrunda qurbanlıq qoyuna çevirmək istəyirsiniz.
 Putin olmasaydı bu əbləhlər Qarabağda müharibəni çoxdan başlatmışdılar, qan su yerinə axmışdı, indiyə millətin yarısını qırdırmışdılar da. Bunlar ağaları Sem dayı nə deyirsə, onu da həyata keçirməyə məcburdurlar. 25 ildir yaxaları Sem dayı ilə İsrail müəllimin əlindədir. Oğurladıqları hamısı Qərb banklarındadır, ona görə də boğazdırlar, hər nəyə desən gedərlər. Bunların vətən-hətəm şüarlarına aldanmayın, zəlil kökünə salınmış xalqa müharibə lazım deyil, xalq indi bu saat can hayındadı.
 İnsanlarımız bilməlidir ki, Ermənistanla müharibə təbliğatını maliyyələşdirən ABŞ kəşfiyyatıdır. Bəziləri də reallığı bilmədən həmin dudkaya oynayır. Bu müharibə Sem dayıya lazımdır ki, xalqlar arasında yenidən qarışıqlıq yaransın, SSRİ-ni bərpa etmək mümkün olmasın. Amma bizim liberal jurnalistika təbliğatı elə aparır ki, guya Qarabağ konflikti məhz Rusiyaya lazımdır. Onun görə də bizim medianın əsas hədəflərindən biri Rusiyadır. Rusiyanı söyənlərin çoxu sabah müharibə başlasa, elə Rusiyaya qaçacaq. Tarix təkrarlanır.
 “Mənə gəlincə, mövqeyim belədir: heç bir ideya, heç bir ərazi iddiaları, ümumiyyətlə heç nə erməni və azərbaycanlı uşağın bir qətrə qanına belə dəymir. Qan tökülməsini tələb edən ideyaların heç bir dəyəri yoxdur. Kompromis axtarmaq lazımdır. Çünki uşaqlar doğulur və onlar müharibəyə getməməlidirlər. Əgər mənim nəslim bu münaqişəni gələcək nəsillərə saxlasa, çox pis nəsil olarıq”. Bu sözlər Rusiya prezidenti Vladimir Putinin xüsusi nümayəndəsi Mixail Şvıdkoya məxsusdur. Şvıdkoyun fikrincə, hər iki ölkənin elitası pauza götürüb nə baş verdiyini, nələrin olacağını düşünməlidir. Əks təqdirdə anakonda bizi bükəcək.
 “Biz İkinci Dünya Müharibəsində sağ qalanların evə qayıdarkən nələr ilə üzləşdiklərini unutduq- onlar sahildə bağlanmış qayıqları dalğanın üzərində qaldıran fırtına kimi qayıdırdılar. Mənim nəslim acı yaşamalı, öz gözləri ilə soyqırım, etnik təmizləmə görməli oldu, ağlasığmaz çətinliklər çəkməli oldu- müharibədən qayıdan əsgərləri və dinc əhalini onlara çatacaq dinc həyatı belə təkid və inadla tələb etməyə məhz bunlar məcbur etdi. Biz dəqiq bilirdik ki, biz nələrə layiqik. Bilirdik ki, gələcək daha keçmiş kimi, nə vaxt ki çoxları zibil qutularında eşələnməyə məcbur qalmışdı, olmamalıdır. Bizim “gözəl yaşıl ölkəmiz” müharibədən sonra hər kəsin ölkəsi olmalı idi- istisnasız, çünki biz məhz belə bir ölkə üçün qan tökürdük və ölürdük. Biz həqiqi demokratik cəmiyyət tələb edirdik, harda ki hər kəsə öz xidmətlərinə görə haqq verilməli idi və artıq heç kim yoxsulluq içərisində yaşamamalıydı. Hesab edirdik ki, heç kim xəstəlikdən və ya savadsızlıqdan həyatın xarabalığına atılmamalıdır. Müharibədən sonra biz Qərb dünyasında radikal kökündən dəyişikliklər apardıq; məhz onda bizim cəmiyyətmizdə fikirlər yayılmağa başladı ki, bütün insanlar özlərinə uyğun münasibətə layiqdirlər, müstəqil hərəkət etməyə, ədalət üçün hüquqa malik olmalıdırlar, əhalinin ən zəif təbəqələri isə sosial yardım almalıdırlar. Biz ödəməli olacağımız dəyəri çox yaxşı bilirdik; əgər cəmiyyət ədalətsizdirsə, bu nəticədə bütün demokratiyanın sonu deməkdir, insanların əksəriyyəti isə yoxsulluqda sürünməli olacaqdır. Biz ümumi səhiyyə sisteminin olmamasının nəyə başa gələcəyini bilirdik- bu əslində cəmiyyətin kiçik insan toplusunun çoxluq üzərində hakim olduğu əvvəlki modelinə qayıtmaq deməkdir. Və bu gün, dünya varının dəfələrlə artdığı indiki dövrdə bizim siyasi xadimlərimiz, maliyyə institutlarının nümayəndələri və sənaye nəhəngləri qəfildən bizə deyirlər ki, biz həmin müharibədə insanların uğrunda can qoyduğu layiqli həyatı yaşamamalıyıq. Bu gün bizim başçılar bizə deyirlər ki, guya ümumi səhiyyə, dövlət tərəfindən təmin olunan pensiya, ədalətli əmək haqqı, həmkarlar ittifaqlarının müdafiəsi və sosial təminat sisteminin digər aspektləri kimi “dəbdəbə”yə malik ola bilmərik. Bu gün mənim 90 yaşım var və yenidən döyüşə getmək üçün çox qocayam. Mən hətta etiraz nümayişlərində dayana və əllərimdə bu günkü siyasətin ağılsızlıqlarını tənqid edən plakat saxlaya bilmirəm. Mənə qalan keçmişdə Hitlerə və sivilizasiyanın əsas prinsiplərini məhv etməyə çalışan hər kəsə qarşı apardığımız qəhrəman mübarizənin canlı şahidi olmağımdır. Bizim cəmiyyətin əsas problemi vəsait çatışmamazlığı və borclar deyil, odur ki bizim başçılar xalqa hesabat vermirlər, bir yığın Siti bankirlərinə və hedge-fund menecerlərinə hesabat verirlər. Onlar hamısı yalnız öz mühasibatlıq idarələrinə qulaq asırlar, xalqa yox. Bilmirəm, ətrafımızda hər şeyi gərginləşdirən zülmətdən çıxış yolu tapa biləcəyikmi? Ola bilsin, insanlıq yenidən nə vaxtsa əcdadlarının çıxdığı mağaralara qayıdacaq -belə bir ssenari tamamilə mümkündür- çünki biz yalnız öz şəxsi maraqlarına xidmət edən siyasi partiya liderləri və var-dövlətinin mənbəyi tamamilə şübhəli olan biznes maqnatları tərəfindən tabe edilmişik və qorxudulmuşuq. Amma mən yenə də ümid edirəm ki, bu baş verməyəcək,heç olmasa gələcək nəsillərin xatirinə buna yol verməyəcəyik. Bununla belə, əmin olduğum bir şey var: əgər bizim indiki siyasi xadimlərimiz və biznes çarlarımız 1939-cu ildə hakimiyyətdə olsaydılar, onlar nasizmlə mübarizəyə qatılmaq istəməzdilər. Nə Dyunkerk, nə də Britaniya uğrunda döyüş olmazdı, və nəticədə bizim Ulduz Saatımız çatmazdı. Bizim müasir liderlər Avropa üzərində işığın get-gedə necə söndüyünə baxmağı üstün tutardılar, çünki belə davranış Hitler zülmkarlığına qarşı onlar üçün ən ucuz və ehtiyatlı variant olardı”. (Harri Lesli Smit, “Biz nə uğrunda vuruşmuşduq?”).

TÜRKÇÜLÜK, YOXSA KÜRDÇÜLÜK?

 Yəhudi mənşəli Qacarlar İran torpağını çapıb talayırdılar. Fars qoşunu üstlərinə gələndə isə qaçıb Türkmənistan çölündə gizlənirdilər. Orda möhkəmlənib, acından ölən türkmənlərdən xırda muzda qoşun düzəldərək yenidən İranın üstünə gəlirdilər. Türkmən çölü bir növ qacarların poliqonuna çevrilmişdi. Qacar İran taxtını ələ keçirib şah olandan sonra həmin türkmənlərin kəllələrindən təpələr düzəltdi. Həmin model yenə də işləkdir. Türkçülük- yəhudilərin Şərq regionunda ucuz sığınacaq yeridir. “Ortaq türkcə”- maskalanmış sion imperializmidir. Sionistlər türkçülük vıveskası altında öz mənfur niyyətlərini həyata keçirməkdədirlər. Türkçülük Sovet imperiyasının dağılmasında rol oynadı, İranın parçalanmasına da öz “töhfələrini” verməlidir. Türkün əli ilə Böyük Turan- əslində isə Böyük Sion yaratmaq fikrindədirlər. Planlarını həyata keçirəndən sonra türkü lazımsız əşya kimi bir qırağa tullayacaq, sıxışdırıb siyasi səhnədən çıxaracaqlar. Böyük Turan dönüb Böyük Sion olacaq. Hələlik isə türk onlara “cannon fodder”- “puşeçnoe myaso” kimi lazımdır. Türk qövmünü Rusiya, İran və Çin sivilizasiyalarını dağıtmaq üçün qurbanlıq qoyun kimi istifadə etmək fikrindədirlər. 
 Beləliklə, sionistlər bizim coğrafiyalarda türkçülük maskası altında gizlənməkdədirlər. Bizim işimiz onların maskasını cırmaq, iç üzlərini açıb xalqa göstərməkdir. Fikir versəz görərsiz ki, Bakıda 15 türkçülük partiya və təşkilatı var, onun 14-nün başqanı kürddür. Konspirologiyada kürdlər İsrailin itmiş qolu- qədim yəhudi tayfası sayılır. Dilçilərə həm də o məlumdur ki, türk- kürdün başqa spellinqdəki adıdır. Kürdün adı əsl adı uyğur olan türk xalqına qoyulub və beləcə tarixin siyasi səhnəsində kartlar qarışdırılıb. Yəni türkçülük altında gizlənən elə kürdçülükdür. Sabir Şindaninin sözü ilə desək, sionistlərin Azərbaycandakı adı pantürkistlərdir. Sionistlərin Azərbaycanda hədəf götürdüyü ikinci faktor islamdır ki, onlar türkçülüyü şiəliyə qarşı qoymaqla diqqəti özlərindən yayındırmağa çalışırlar. Belə bir şəraitdə vətənpərvər insanlarımızın sayıq olmaları, İsrailin böyük oyununda peşka olmamaları lazımdır.

QAŞQALDAQ YUVASI ÜZƏRİNDƏN UÇARKƏN

 Millətçilər ya cəsur olurlar, ya da yaşlı olurlar. Yaşlı nəsil millətçilər arasında cəsurlarına rast gəlinmir. Gənclər arasında olur. Yaşlaşdıqca ağılları başlarına gəlir, həyatda öz yerlərini tanıyırlar. Başa düşürlər ki, cəmiyyətdə onların yeri birinci dərəcəli yox, on dördüncü dərəcəlidir.
 Biri var, bir müddət öncə mənim barəmdə hədyanlar yazmışdı. Guya mən 5-ci kolonammış! Arada feysbukda onun profilini görürəm, elə bil qəfəsdə qaşqaldağa baxıram. Çatına nəsə yazmağa da əlim gəlmir, qorxuram birdən uçar. Yazsam, elə bir nostradamus cümləsi olacaq ki, ola bilsin məni blok edəcək. Ola bilsin validola oturacaq. Olmaz. Bəli, bizim ürəyimiz böyükdür. Şəxsən mənim ürəyim böyük bağa bənzəyir; hamını dəvət edirsən ki, buyurun gəzişin, belələri isə yediyini yeyir, axırda özümüzə şıllaq atır. Eybi yox. Vaxtı var. Vaxt olacaq güclü qol zərbəsi münasibətilə onu təbrik edəcəyik. Ümidvaram ki, qaşqaldaq əməyimizi lazımincə qiymətləndirəcək və (bundan sonrakı bölməni oxuyub) ölçünü götürəcək. Ardı olacaq, hökmən olacaq. Ola bilsin çox danışıram və lazım olduğundan artıq danışıram. Yaxşısı bu idi ki, mənim əsəb hüceyrələrimə toxunmayaydınız, axı orda mənim Əsəd sirlərim də yaşayır. Bir azdan qara günləriniz başlayacaq, ay bədbəxtlər. Kislorodunuzu bağlayacaqlar. Olanlar olacaq.
 Bizi saxlayan nədir? Dxarma. Ağıllı olsunlar. Mənim kosmosdan nişanım var, mənə ilişmək xeyir gətirməz. Hətta ən quduz it belə mənə tərəf cumanda 2-3 metr qalmış dayanır. Hə, həlimləşir. Quzu kimi olur. Çünki dxarmam həmişə üstümdədir. Dxarmam onu sökür, daxilən iflic edir. Əgər sənə dalğıc hücum edibsə, şüşəsini sındır və şnurlarını qır- instruktorlarımız bizə ümmanda üzməyi belə öyrədiblər. Mən annunaki ilə mübarizəyə girişdim, ölümə məhkum olundum, amma inuakilərdən aldığım güc hesabına qalib gəldim. İndi sənin kimi qaşqaldaqlar mənçün heç nədir.
 Belələrindən qətiyyən incimirəm. Kişilər incimirlər, kişilər məyus olurlar. Bu deqenerat liberal mühiti getdikcə daha az başa düşməyə çalışıram. Nəticədə öz dəsti-xəttimin qayğısına qalır, öz ideologiyama daha sıx bağlanıram. Musiqini, hər cür musiqini, həm sadə, həm mürəkkəb musiqini sevirəm, elə bir musiqini ki lütf göstərib kənar şeylər haqqında fikirləşməyə icazə verir. Aşağıdakı bölməni də məhz həmin musiqinin təsiri altında yazmışam. Adətən elə güman edirlər ki, antiqlobalist tənqidçi musiqidən uzaq olmalıdır. Bu fikir səhvdir. Musiqi olmasa, antiqlobalist tənqidçi heç nədir. Qaşqaldaq da gözəl bilir ki, musiqidən mərhum olan tənqidçi tənqidçi deyil, statistikaçıdır.
 Qaşqaldaq onu da gözəl bilir ki, professional arbitr olmasam da, professional ədəbiyyatşünasam. Ona görə də gələcək proqnozu poetik müstəviyə otuzdurmağa çalışacam, ki darıxdırıcı olmasın. Bilirəm ki, mən liberalların yazılarını oxuyanda iyrəndiyim kimi, liberallar da mənim yazılarımı oxuyanda əsəbləşirlər. Liberallar məni başa düşmürlər, mənsə onları heç vecimə də almıram. Həyat beləcə davam edir. Onların arasında özümü həmişə ədəbiyyatçı kimi aparsam gülünc olardı, lakin bəzən özümü sadəcə insan kimi aparıram ki, bu da bəzi paradiqmalar ortaya çıxarır. Deyim ki, bu zoopark mənçün olduqca maraqlıdır. Bu mühiti öyrənə-öyrənə əsl zoologiya mütəxəssisi olmuşam. Çoxusu yağmasa da guruldayır. At yerindən tərpənməsə də cəsarətlə fınxırır. Bəziləri olmalı olduğu xasiyyətindən çölə çıxıb, açarı da itirib. Qalıblar havada. Amma hamısının vaxtı var. Yığacaqlar.
 Liberalların daim səksəkədə olduğu, xırda təlatümlərin böyük dəyişikliklərə gətirib çıxaracağını gözlədiyi, təsadüflərin ümidinə qaldığı indiki gərgin şəraitdə bəlkə də xoşlarına gəlməyəcək. Həqiqəti onlara açmaq istəyirəm. Həmin həqiqət budur: Gəlirlər! Yığacaqlar. Sizə moşnı yığacaqlar. Tamamilə inək olmaq lazımdır ki, bunu başa düşməyəcən. İyirmi yaşında olduğu kimi, qırx, əlli yaşında da bu adamlar həyatı hələ də başa düşmürlər, başa düşməklərinə də ümid yoxdur. Ən əsası: başa düşmədiklərini də bilmirlər! Həyatın mənasını onlara tezliklə başa salacaqlar. Qaşqaldaq kimilərin vəziyyəti, yüngül desək, heç də yaxşı olmayacaq.
 Qeyd edim ki, aşağıda kötük haqqında deyilənlər bütün kötüklərə aiddir, lakin aldığım təəssüratı oxucuya çatdıran obrazı məhz həmin qaşqaldaqda tapıb yazmışam. Xalq elə məni mütəxəssis kimi belələrinə düzgün diaqnoz və proqnoz qoyduğum üçün sevir. Beləliklə, növbəti bölməni burnundan uzağı görməyən axmaqların oxuması hökmən lazımdır. Gəlirlər. Yığacaqlar.

(OS)TURANÇILARIN MENYUSUNA

 Vahhabilər və bozqurdlar Sibirə şalban qırmağa, müxalifətçilər isə Çeçenistandakı dəlixanaya müalicə almağa göndəriləcək. Braqunı- müasir dövrün bəy, xan, əmir və xəlifələri bu adı yaxşı yadda saxlasınlar. Bu Çeçenistandakı psixiatrik xəstəxananın adıdır. Barışmaz müxalifətçilər orda müalicə alacaqlar. Kadırov söz verib, iynəyə simiclik edilməyəcək; əgər onların müalicəsi üçün bir iynə tələb olunursa, iki iynə vuracaqlar. Serqunun dostları zarafatı sevmir. Mesajı alıblar və ciddi analizlər aparılır. Psixiatrların fikrincə, cəmiyyətimizdə hər 4 nəfərdən biri psixi pozğunluqdan əziyyət çəkir. Hörmətli liberal bəyəfəndilər, ətrafınızdakı 3 nəfəri yoxlayın, əgər onların psixoloji durumları yerindədirsə, demək xəstə sizsiniz! Hazırlaşın, dalınızca gələcəklər! Hökmən gələcəklər. Xəstənin ciddi bir bəlaya tutulub-tutulmadığını onun təxəllüsü ilə müəyyən edən həkimlər barədə yəqin ki eşitməmisiniz. Eşidəcəksiniz. 
 Vahhabilər və bozqurdlarda yoluxma dərəcəsi yüksək olduğuna görə onlar birbaşa Sibirə- təmiz havaya göndəriləcəklər. Qoy gedib turanı, xilafəti orda qursunlar. Balaca vətənlə böyük vətən arasında heç bir fərq yoxdur: turan elə turandır! Fərq etməz, hamısı köhnə ellərimizdir. Koordinatlar dəyişməmişdir, sadəcə qatarların qrafiki dəyişmişdir. Təbiət gözəlliyi naminə bir yurdu başqa yurdla dəyişmək lazım gələcək, vəssalam. Açıq sinəli qocaman şam ağacları Şamdan qayıdan cihadçı nərbalaları, Bakıya bazlığa gələn osmanlılara şam tutanları bağrına basıb dərdlərinə şərik çıxacaq. Lagerin parikmaxerləri saqqallınızı qırxanda üzə çıxacaq ki, saqqalsız necə də eybəcər görünürmüşsünüz! Şoyqunun boksçuları ən güclü zərbələrini kəllələri möhkəm olanlar üçün saxlayacaqlar. Beyin mayedən, baş sümükdən hazırlanıb. Hər yumruqdan sonra sosializm beyindən keçib qəlbdə bərqərar olacaq. Onsuz da əxinin beyni təzə qoz kimidir: gözləyir ki qabığını nə vaxt çəkiclə sındıracaqlar. 
 Türk dünyası uludur, Sibir də böyükdür, orda bütün radikallara yer tapılacaq. Zamanın tələbi belədir ki, Sibiri qurmaq Turanı qurmaqdan daha vacibdir. Onlar insan ayağı dəyməmiş tayqanın bakirə meşələrində şalban qıracaq, çəkilən dəmiryolu xətlərinə şpal döşəyəcək, kəşf olunmuş yeni neft-qaz yataqlarında qazma-burma işləri aparacaq, enerji ehtiyatlarının nəqli üçün yeni boru kəmərləri tikəcək, bir sözlə, cəmiyyət üçün xeyirli işlərlə məşğul olacaqlar. Həzərat, söz kifayət deyil, iş də görmək lazımdır. Sibirdə iş çoxdur, amma regionda işçi qüvvəsinin kəskin çatışmazlığı hiss olunur. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi mövcud durumu və tələbatı nəzərə alaraq keçmiş Stalin lagerlərini bərpa etməkdədir. Ruslar haqqında ağzına və ağlına gələni danışanları, Rusiya barədə dezinformasiyalar yayanları isə xüsusi qeydiyyata götürəcəklər. Maqadandakı zooparkda cəmi bir timsah var, o da darıxır. Onları həmin timsahın yanına kletkaya salacaqlar. Əlbəttə, timsahla dil tapmaq lazım gələcək. Timsaha liberal motivasiyalar girmir, zarafatı sevmir, aha, arada diş də ata bilər. Zürafə boyunlu nurçuları gen ağızlı timsahın yanına salanda necə də müdhiş mənzərə yaranacaq, İlahi, sözlə ifadə etmək çətindir!
 Günəş yalnız onunçün mövcud deyil ki, qanımızı soran milçəkləri törədib artırsın. Tayqada günəş enerjisi az tapılacaq. Hərdən sizə elə gələcək ki, əsl səma Xəzərdə əks olunan səmadır, Sibirdəki səma səma deyil, ümmandır. İntəhasız səma. Buludlar heç vaxt onu doldura bilməyəcək. Allahın işinə bax, qarşınızda bu boyda ümman açıb, amma uçmağa qanad verməyib. Hərdən sizə elə gələcək ki, səmada görünən kiçik bulud keçibəyə oxşayır. Ağrıdır. Ağırdır. Deyəsən qafiyələnmədi?! Günəş şüaları buludu deşir, şair, sanki sap yumağına mil batırırlar. Bəli üyüdüb tökməyə vaxt olmayacaq. Hörmətli liberallar, meşənin ortasında təmiz havada treninq keçirməyin öz ləzzəti var: Erkən evlilik, azad cəmiyyətə aparan yol, yoxsa yarımçıq qalmış simfoniya? Gündəm tez-tez dəyişə bilər. Bir günün içində həm uşaq, həm gənc, həm də qocalacaqsınız. Bu təpiyin kəmiyyətindən və sapoqun keyfiyyətindən asılı olacaq. Alışqana ehtiyac duyulmayacaq. Əlində gur tüstülü kösöv tutmuş pezəvəng özü yaxınlaşıb papirosunuzu yandıracaq.
 Həqiqi poeziya tayqadadır, şair. Orda gecə kor olmuş gündüz kimidir. Buludların görkəmi elədir ki, sanki onları şair təsvir edib. Ağacdakı tumurcuq gülümsünür, sanki gülməkdən partlayacaq. Orda çəmənlik buzu sınmış güzgü qırıntılarına oxşayır. Ocaqda tez alışan və yaxşı közü olan kösövlər- orda sənin tək istəyin bu olmalı. Alovun ruhunu görmək istəyəcəksən. Üşüyürsən? Əlbəttə qışda adam donar. Hətta külək də, şair. Boşşşeydi. Ən pisi içəridən gələn soyuqdur. Amansız qış! Sərçə qəfəsə girməyə, bülbülün yanına qaçmağa can atır. Orda elə quşlar yaşayır ki, ömürlərində bircə dəfə də kənd üzü görməyiblər. Əsl sizin yerinizdir. Bir yerə toplaşmış qarğalar qəflətən havaya qalxır, hardasa yaxından yenə avtomat səsləri eşidilir. Güllələyirlər. Budağın ucu havaya qalxan quşun ardınca can atır. Samovar çayının yeri görünür. Barakların damları bir-birinə qısılaraq yeni qarın yağmasını gözləyir. Yarpaqlar soyuqdan əsirlər. Onlar pəncərədən içəri girmək istəyirlər, donmuş balaca əllər təki titrəyirlər. Əsas odur ki, tayqada soyuq vursa da, burdəki kimi rütubətli şaxta yoxdur- quru şaxtadır. Təmiz hava insanı enerji ilə yükləyir. Sən tayqada tez-tez özündən soruşmalısan: enerji axınını tez-tezmi hiss edirəm? Əgər üç gündən yalnız birində özünü enerjili hiss edirsənsə, demək Sokolov nəzəriyyəsinin həqiqilik sübutları güclü olub. Orda təbiət oyananda tərtəmiz olur, insan isə oyanandan hələ çox sonra ağzında acılıq hiss edir. Qocalıq qar kimi qəfildən gəlir; səhər oyanıb görürsən ki hər şey dümağdır. Qəfil dərddən qocalan sifət küləyin qırışdırdığı suyun səthinə oxşayır. 
 Amma tayqada ömür qısa olsa da, adam darıxmağa macal tapmır. Deyirəm, ağsaqqal, ölüm çox pis təşkil edilib. Elə olmalıdır ki, ölülər vaxtaşırı səsinizə səs verib yanınıza gəlsinlər və heç olmasa yarım saat sizinlə söhbət etsinlər. Onlar sağ ikən sizə çox söz deməyə macal tapmadılar. Sənə bircə palka da kifayət idi, a bədbəxt, səninsə könlünə bütöv tayqa düşdü. Sibirin öz qayda-qanunları var. Ən düz, ən dəqiq, ən mənalı söz “heç nə”dir. Baraka götürülmüş liberalın qulağının digər nitq orqanları kimi nəcib olması vacib deyil. O kobud sözlər eşidə bilər, lakin həmin sözləri təkrar etməsi məsləhət deyil. Mübahisə etməyin yeri yoxdur, qan fəvvarə vura bilər. Başqalarının mənfi reaksiyasına hazır olmalısan. Qəzəb əksər hallarda mənasızdır. O vəziyyətin nəzarətdən çıxmasına səbəb olur. Yadda saxla ki, qəzəb sənə daha dağıdıcı təsir edir, nəinki hirsləndiyin qəzavü-qədərə. Başa düşməyə çalış ki, əgər daim kiməsə əsəbləşirsənsə, onda bu zaman daha çox özünə ziyan vurursan. Həmin insan isə səni bürüyən qəzəb hissindən heç şübhələnməyə də bilər. Ona görə də həyatı daha da xoşagələn etmək üçün qəzəbdən uzaq durmalısan və yaranan gərginlikləri gülümsəyərək yola verməyə çalışmalısan. 
 Emosiya yaxşı şeydi, bəy. Emosiya onu göstərir ki, sən temperamentli oğlansan. Amma emosiya ötüb keçir, onun doğurduğu acı nəticələr qalır. Yəni toydan sonra nağara. Zurna. Tədbirli olun. Uğursuzluqlardan daha yaxşı bir insan olmaq üçün istifadə edin: sizin yeni vəzifəniz- adam olmaqdır. Cəmiyyət üçün xeyirli adam! Öz üzərinizdə kiçik qələbələr qazanmaqla böyük çətinliklərdən yaxa qurtara bilərsiniz. Əgər dostunuzun sağ ayağı axsayırsa, sol ayağınızla axsayın ki dostunuz daim müvazinətdə olsun. Çalışın orda özünüzə həmdərd tapın. Demokratiyanın oseçka verməsi barədə fikirlərinizi bir kimsə ilə bölüşərkən, bu dünyada hər şeyi, hətta keçmiş auditoriyanızın sizin dərd-sərinizə qoz qoymamasını belə unutmağa çalışmalısınız.
 Ədalət var? Var, ancaq onu heç də həmişə görmürük. Azərbaycanda ədalət böyrümüzdədir, amma həddindən artıq səs-küy salan ədalətsizliyin içərisində itib batır. Tayqada isə ədalət üzdədir. Ədalət tayqada sizin çiyinlərinizdə olacaq. Həqiqət özü boynunuza hoppanacaq. Camiənizdə kiçik bir guşəni bürümüş pafos şimalda bütün meşəni tutacaq. Ucsuz-bucaqsız meşə əsl demokratik ab-havaya köklənib. Diktaturaya nifrətinizi ağac gövdəsinə bıçaqla yaza bilərsiniz. Qulağınıza səslər gəlir? Hardan? Axı ətrafda ins-cins görünmür. Aha! Danışan ağaclardır. Düzdür, sözün fikirlə mübarizə aparması vacibdir, amma bir şərtlə ki badalaq vuran olmasın. Tayqada arzularınız boy atacaq, təxəyyülünüz enlənəcək. Arzu heç nə ilə qidalanmayan fikir deməkdir. Çox ac qalanda arzularınız şahə qalxacaq, təxəyyülünüz fontan vuracaq. Gecələr yatmamışdan qabaq lampadan tavana düşən işıq dairəsinə diqqətlə baxın: Göytürk impressionizminin episentri elə oradır.
 Ola bilsin koordinasiyanızı itirəcəksiniz, düz dura bilməyəcəksiniz, mostunuz qaçacaq. Ola bilsin daha diksiyalı danışmaq alınmayacaq, nala-mıxa vuracaqsınız. Ola bilsin havası sizə düşməyəcək, özünüzü bərbad kontrol edəcəksiniz. Şalvarınıza qaçıracaqsınız, bu hökməndir. Bəli, belə getsə, perspektivi batıracaqsınız. Arada ürəyiniz bulanacaq, könlünüzə duzlu xiyar da düşəcək. Ola bilsin, ənənəvi mətbuat konfranslarındakı tək şax yeriyə bilməyəcəksiniz. Amma sizə əlləri üstə oynamağı öyrədəcəklər, hökmən öyrədəcəklər, bu da var. Yay-qış stanok daim işləyəcək, yay gələndə isə kombayn xodlanacaq. Biçəcək eee! Konveyer sizi kövrək və sıravi məxluqlara çevirəcək.
 Göz yaşları əzabın gözəlliyini korlayır, şair, səbirli olmaq lazımdır. İnildəmək lazımdır, amma ahəngdar dildə. Zarıltın ayağının yanında otun üstündə oturan qurbağanın qurultusu ilə üst-üstə düşməlidir. Yoxsa alınmaz. Həyat qırılmış patefon kimi eyni notanı çalacaq: Aman, aman, aman! Bəli, sənətkarı ağlamaq tutacaq. O qələtlər ki etdiniz, etməmiliydiniz! Bu qədər ərəb baharının bir qışı da olmalıydı. Səndə günah yoxdur, şair, indi elə zəmanədir soyuqdan ulduzların da gözü yaşarıb. Bundan sonra rahatlıq olmayacaq. Nato girməyəcək, qrant şabaşı tökülməyəcək, Pensilvaniyadan da qiblə çıxmayacaq. Qanınız qaralır, bilirəm, neyronlar sıradan çıxır. Bir gecə yuxuda görəcəksiniz ki, xoxan başınızın üstünü kəsdirib. Yaxşısı budu problemin yaranmasının səbəbləri haqqında düşünün, onun nəticələri haqqında deyil. İndidən izahatınıza nəzarət etməyi öyrənməlisiniz. Bu dünya sənə istədiyin hər şeyi verə bilmədi. O dünya verəcək. Bax, şair, tufan zamanı quş nə edir? O budaqdan yapışıb qalmır. O tufanın ardınca gedir. Olan şeydir.
 Tayqanı qarşılamağa hazırlaşın. Təbiətin naqqallardan zəhləsi gedir, çalışın sadə olun, yoxsa təpiklənəcəksiniz. Şillə yeyəndə divardakı mıxa baxıb fikrə dalacaqsınız. O böyük mıxdan çox kiçik fəlsəfələr asılıb, şair. Ən böyük poeziya o mıxdan sallanıb qalıb. Ey Allahın huşsuz bəndələri! Yalnız dəhşətli ağrıdan bağıran zaman hansı alovun içində olduğunuzu qanacaqsınız. Az qalıb. Tufana hazırlaşın. Bulud dolu arabalar astadan guruldaya-guruldaya irəliləyir. Qatar gəlir. 11-ci Qızıl Ordu qayıdır. Həyat sizdən uzaqlaşır, onun lap ucundan tutmusunuz. Oğuznamədə deyildiyi kimi, qatırın zürafə kimi nadır heyvan olacağı gün uzaqda deyil. İndidən piloramada taxtanı düzgün tutmağı öyrənin. Adamın gərək naxışı ola, bəy. Üstünüzə palıd ağacı aşsa, düz bir il balandadan yeyib yatacaqsınız, heç kimin sizinlə işi olmayacaq. Liberallara paz vurulanda daha zəhmətkeş və qədirbilən olurlar- bu çoxdanın düsturdur. Arada paz lazımdır. Havası elədir ki, orda tənbəllikdən əsər-əlamət qalmayacaq. Şoyqunun korrektorları qısalığa yazıpozan rezinin köməyi ilə nail olurlar. Rezin lazımi sözləri asanlıqla pozur. O rezin dəyənək ki var, sizə yeni tale yolu cızacaq. Məcburi işləməyi orda sizə məcburi öyrədəcəklər. Sizi dünyanın ən incə, ən xeyirxah, ən həlim, ən sülhsevər, ən zəhmətkeş, eyni zamanda ən kövrək məxluqatına çevirəcəklər. Daha heç kimin bostanına daş atmayacaqsınız. Orda başa düşəcəksiniz ki, yorulmazdan əvvəl dincəlmək adəti çox pis şeymiş. Ağıl əməyin hesabına püxtələşir, şair. Şalban daşımaq, şpal döşəmək adamın ağlını başına gətirir.
 Xalqsa... Xalq hətta sizin gedişinizə sevinəcək də! Sizin caynaqlarınızdan qurtulduğuna görə qurbanlar kəsənlər də tapılacaq. Həmvətənlərimizin belə məsələlərə laqeyd qalacağını proqnozlaşdırmaq üçün nostradamus olmaq lazım deyil. Onda görəcəksiniz ki, bu xalqın nəzərində siz heç nəsiniz. Bu elin gözündə sizin qara qəpik də dəyəriniz yoxdur. El sizsiz daha şən, daha tox, -və ən əsası!- kreditsiz yaşayacaq. Piarınız yox olunca özünüz də yox olacaqsınız. Sadəcə üzə çıxacaq ki heç bir fədailik yoxmuş, sizi hətta ən yüngül tədbirlərlə də islah etmək mümkünmüş. Yalançı cəsur olmaqdan asan iş yoxdur, bu məlum məsələdir. Bəzən bir həftə ərzində ləyaqətli adam olmaq on dəqiqə tv ekranında qəhraman olmaqdan qat-qat çətindir. Sibir elə bir yerdr ki, orda liberal fahişələrə ləyaqətli olmağı tez öyrədirlər. Bu tarixən sınaqdan çıxarılıb. Bununçün xüsusi kurs və prosedur qaydaları hazırlanıb. Başa düşüləndir, neçə onilliklər zəhmətiniz bada gedəcək. Bizim camaata öz orijinallığın ilə xoş gəlmək çətin işdir. Bu qədər can qoydunuz, imic yaratdınız, heyf! Yelini dolu inək böyürə-böyürə buzovu çağırır, şair, əvəzində sağıcı gəlir.
 Liberallar öz siyasi konyukturalarını yenidən nəzərdən keçirməlidirlər. Sibirin soyuq hava şəraiti və çeçen psixiatrlarının kəl görkəmi nəzərə alınmalıdır. Ergenekon yolu tutanlar bu yolun Maqadanda bitdiyi ilə barışmalıdırlar. Bəli, bəyəfəndilər, Börte Çənə dastanı Arxipelaq Qulaqla yekunlaşır. Bəri osturun. Bu xəritə köndələndir, düzəldib baxın. Eynəyinizi taxın. Oxuduz? Qanadlarınız kəsildi? Yatmış qüssəniz oyandı deyəsən. Başa düşüləndir, üslub bir az sıxılmışdır, liberal isteblişmenti boğur. Neyləməli, məhəbbət üçün daha ciddi üslub tələb olunur. Elə ciddi sözlər var ki, qəlpə kimi yaralayır. Bəzi cümlələri iki dəfə oxumaq lazım gəlir; ona görə yox ki dərin mənası yoxdur, ona görə ki kifayət dərəcədə aydındır və dediyimiz kimi nostradamuscasınadır. İfadələr həddindən artıq dartılan məftil kimi bircə anlığa titrəyir. Çingizxanın dəli-dolu nəvələrinə elə gəlir ki, şimal küləyi burda yaman qəzəbli əsir. Küləyin təsiri ilə hər şey əsir, burnunu yerdən ayırmayıb otlayan inəklərdən başqa. Külək dalğası canlı yarpağı budaqdan ayırmaqdadır. Yarpaqsa budaqdan elə möhkəm yapışıb ki, budaq elə bil dar ağacıdır, şair. 
 Qəflətən şairin kitabının əhvalı xarablaşır və o rəfdən yerə düşür. Amma başqa cür də ola bilməzdi. Çox dərinə getməyək. Bir daha üzr istəyirəm, batıracaqsınız, hökmən şalvarınıza batıracaqsınız. Batı xan özü sizə kömək olsun, elə bir saza keçmisiniz ki, qurtulmaq çətin olacaq. Taledə günah yoxdur, sizi elə öz üslubistikanız boğur.
 Hələlik! Özünüzə yaxşı baxın. Sağlamlığınız sizə lazım olacaq. Sulu yeməyinizə fikir verin. Yağlı xörəklər yeyin, şaxtadan qorunmaq üçün piy qatı gərəkdir. Dalağınıza sağlıq. Ağartı və göyərtiyə üstünlük verin, vitamın qıtlığı yaranacaq, caynaqlarınızın dibi çürüyəcək. Sürtülə-sürtülə tük tökəcəksiniz, nə qədər imkan var, tellərinizi darayın. Dədə Qorqud demişkən, az yeyin, saz yeyin. Özünüzü rütubətdən qoruyun, çalışın bulvarda çox gəzin, xəzri küləyi bir də ələ düşməyəcək. Səhər gimnastikası edin, -bir, iki, bir, iki- özünüzü yavaş-yavaş rejimə öyrəşdirin. Əl-qol hərəkəti nə qədər çox etsəniz, ümumi işin xeyrinədir. Əsas odur ki çalışın qətiyyən əsəbləşməyin. Əsəb hüceyrələri bir də bərpa olmurlar. Sakitləşin, tale ağır zərbələrsiz keçinə bilməz. Sol böyrünüz üstə yatmayın, gur işıqlı yerdə oturmayın. Sol, sol, sol! - tezdən durub himn oxuyun. Sağ çiyninizi çoxlu hərəkət etdirin, şalbanı o çiyninizdə daşıyacaqsınız və sümüyünüzdə deformasiya yaranacaq. Normal vəziyyətdə boyun arxaya 75 dərəcə, qabağa 40 dərəcə, sağa-sola 45 dərəcə əyilir. Çox olsa sınar. Hər halda belə ehtimal var. Əgər yoqa ilə məşğul olsanız, bu göstəriciləri çoxaltmaq şansınız yaranar. Çalışın peysəriniz plastilin kimi yumşaq olsun. Bundan sonar internetdən türkçülük ədəbiyyatı yox, yoqa videoları yükləyin. Xare Krişna, Xare Rama! Çalışın başınız ramkaya keçsin. Yoxsa qulaqlarınız sivrilər. Özünüzə qarşı tələbkar olun. Qoy bütün ideyalarınızın sürüsü öz çobanı Zəka müəllimin iradəsi ilə düz yola doğru irəliləsin. Tarixin çürük ideyalarının üstündən xətt çəkin. Deyilənlərə düzgün əməl etsəniz, fırlatdığınız bu məmləkətdə hələ bir müddət sakit yaşaya bilərsiniz.

Deyə bilərsənmi, a Ərəstun qağa,
Palıd ağajına, qoz ağajına
Nə deer dimdiyi ağajdələnin?

Töylədə, sarayda, köyüşənlikdə
Ovjunu yağışa tutan uşağın
Nə deer ovjuna siyən yağışlar?

Ehey… qulaqları darı dələnim…
Nə deer harayı qarğanın göyə?
Nə deer harayı zurnanın toya?
Nə deer torpağa eşşəyin nalı?
De də!

Günü göy əskiyə bükülüf gedən
Dolmuş bulud təki tökülüf gedən-
Arvad ölümünə, at itkisinə
Nə deer, nə deer göz yaşlarımız?

Bir də damxamızın pənjərəsini
Küləyin əliylə kim döyer, qağa?
Hörümçək toruna düşən bu milçək
Çırpınıf dünyaya nə deer, qağa, hə?

Daha nə soruşum, nə xavar aleym?
Eh, başı taxtalı lopabığ kişi,
Nə dedik dünyaya gəlişimizlə?
Deyə bilərsənmi, nə verəjiyik
Dünyaya- dünyadan gedişimizlə?..

Комментариев нет:

Отправить комментарий