04.06.2017

“Həssas və qayğıkeş böyük qardaşımız olan Rus xalqına bizim xüsusi məhəbbətimiz və sonsuz minnətdarlığımız var. Əsrlər öncə ulu babalarımız könüllü surətdə Rusiya dövlətinə birləşməklə müdriklik nümayiş etdirdilər. Əsrlər boyu xalqımız böyük Rus xalqı ilə çiyin-çiyinə addımladı. Rus xalqı bizə qarşılıqlı yardım göstərdi və dostluq nümayiş etdirdi. Başqırd xalqı iqtisadiyyat və mədəniyyətindəki nailiyyətlərinə görə ilk növbədə böyük Rus xalqına minnətdardır”. 

Midhət Şakirov, başqırd siyasi xadimi, 1969-1987-ci illərdə Başqırdıstanın birinci katibi.

Комментариев нет:

Отправить комментарий