04.06.2017

“Rus xalqının qonşu respublikaların təşəkkülündə və inkişafında mühüm rolu vardır. Ruslar xalqlarımıza təmənnasız yardımlar etmişlər. Latış xalqının qəlbi Rus xalqına minnətdarlıq və təşəkkür hissi ilə doludur. Rus xalqı qardaş xalqlar arasında daimi köməyi, qiymətsiz dəstəyi, qərəzsizliyi, qəlb genişliyi və xeyirxahlığı ilə böyük hörmət qazanmışdır”.
Avqust Voss, latış siyasi xadimi, 1966-1984-cü illərdə Latviya respublikasının birinci katibi

Комментариев нет:

Отправить комментарий