25.06.2017

Milli darvinizm


Azərbaycan insanı kolxozlaşdıqca türkçüləşir, intellektuallaşdıqca Rusiyayönümlü olur. Ətalətləşdikcə türkləşmək, savadlandıqca ruslaşmaq- Azərbaycan ziyalılığının tale xətti budur. Millətçilik kiflənmənin, avrasiyaçılıq isə mükəmməlləşmənin təzahürüdür.

Комментариев нет:

Отправить комментарий