04.06.2017

Rus xalqı bizi biabırçı milli boyunduruqdan azad etdi

“Xalqlarımız mülkədar-burjuaziya quruluşunu kökündən dağıtmış və əsrlər boyu davam edən biabırçı milli boyunduruğu məhv etmiş böyük Rus xalqına hədsiz minnətdardır”.

Kandid Çarkviani, gürcü siyasi xadimi (1907-1994)

Комментариев нет:

Отправить комментарий