25.06.2017

Türkçülüyün ənkə böyüyü kəhər atın belində


İnsandan ən az intellekt tələb edən siyasi platforma millətçilikdir- bu aksiomadır. Monqol olmaq üçün xüsusi istedad tələb olunmur, ari olmaq üçün isə baş lazımdır. Mal bazarında dəllal, Kamaz şoferi, baytar həkimi, Sədərək bazarında lifçiksatan, qarpız-badımcan optovoyçusu qalmayıb, hamısı türkçü olub. Tərtər-Kəlbəcər çobanlarının hamısı siyasi karyeraya burdan start götürüb. 90-cı illərdən, yəni ölkəmiz müstəqil olandan hakimiyyət kreslolarında əyləşənlərin çoxu filoloqlardır. İdarəedici rıçaqlara yiyələnənlərin əksəri qandığı qrafa olmayan, Türkiyədən ixrac edilən rasist ədəbiyyatdan başqa heç bir elmi ədəbiyyat oxumayan donqili zümrədir. Tarixin ən az intellekt tələb edən sahəsi millətçilik (bizim coğrafiyada türkçülük) olduğundan, bizim əksər tarixçi alimlərin də zəngulələri hindkinoizm-motalizm janrındadır.

Комментариев нет:

Отправить комментарий