30.01.2017

Həzrət Aytəullah Axund Ağaməli Lənkərani

Ayətullah Axund Ağaməli Lənkərani Qafqaz məntəqəsinin görkəmli alimlərindən olmuşdur. O, 1872 ildə Masallı rayonun tabeçiliyində olan Sığdaş kəndində anadan olmuşdur. Mədrəsə dərslərini və bir sıra müqəddimə dərslərini yerli ruhanilərdən öyrənmişdir.
Cavan yaşlarında Quma dini hövzəsinə getmişdir. Orda bir neçə il oxuduqdan sonra Nəcəfə yola düşmüşdür. Nəcəfdə onun ustadları Ayətullahül-üzma Seyid Məhəmməd Kazim Təbətəbai Yəzdi, Ayətullahül-üzma Axund Molla Məhəmməd Kazim Xorasani və Həzrət Ayətullahül-üzma Şəriət İsfəhani kimi böyük alimlər olmuşdur. Əqli elmlərdə də Ayətullah Ağa Seyid Hüseyn Badkubeidən dərs alaraq, ali elmi-mənəvi məqamlara çatmışdır.
Axund dini təhsilini başa çatdırdıqdan sonra 1916-ci ildə öz doğma torpaqlarına qayııtmış və təbliğlə məşqul olmuşdur. Lakin bu dəyərli alim də başqa alim və ruhanilər kimi, bolşevik-trotskistlərin ateist rejiminin təqiblərinə məruz qalmışdır. 1933-cü ildə onu həbs etmək istəmişlər, lakin o İrana gedərək bu planın baş tutmasına imkan verməmişdir.
Bu görkəmli alim 1952-ci ildə moizə oxuduğu zaman dünyasını dəyişmişdir. Allah məqamını daha uca etsin!

Комментариев нет:

Отправить комментарий