30.01.2017

Şəhriyar Cəlilabad - Heca qoyub getdi

Bir he'ca tən sözün kim duydu bir he'ca qoyub getdi,
Kimə mən tən dedimsə, tez məni tənha qoyub getdi.

Rəhimdil olsa cananlar, zülüm çəkməzlər aşiqlər,
Qeys bədbəxti də yazıq günə Leyla qoyub getdi.

Dedim tək neylərəm sənsiz? Bir az qəm verdi dildarım,
Mənə qəlb həmdəmi, yol yoldaşı guya qoyub getdi.

Məhəbbət çox ağır yükdü, onu kim çiyninə aldı,
Ya ta'qətdən düşüb tapşırdı canın, ya qoyub getdi.

Bazarlıqdan qaç ey könlüm! Sonun sonsuz məzarlıqdır,
Ora kim getdisə, ardında bir dünya qoyub getdi.

Gözəl yaz, Şəhriyar, şeiri, kədər çəksən də sübh axşam,
Desinlər ölsə də nakam, beş-on misra qoyub getdi.

Комментариев нет:

Отправить комментарий