28.01.2017

Rəşad Sükri - Nalan dili ilə

Tərpəndi dodaqlar yenə Quran dili ilə,
Zikr oldu neçə ayə dürəfşan dili ilə.

Həm həqqi bəyan eylədi, həm həqqə çağırdı, 
Nadansa başa düşmədi İnsan dili ilə.

Bax səhnəyə- yetmiş nəfərə qarşı otuz min
Düşmən çıxış etməkdədi üdvan dili ilə.

Su istədi bir qurtum Əliəsgəri için,
Tez verdi cavab Hərmələ peykan dili ilə.

Əkbər su üçün sürdü atı xeyməyə sari
Sirab elədi oğlunu Ətşan dili ilə.

Əbbas ağaya söylədi get Nəhri-fəratə,
Ləbbek dedi tiğidə bürran dili ilə.

Aldı bir ovuc, əhdini yad eylədi atdı,
Lənət dedi zalimlərə suzan dili ilə

Şükri bu təsəlli bəs edər Həqqi dananlar
Məhv oldu bütün Zeynəbi nalan dili ilə.
***
Ey mənim hər iki aləmdə Ağam
Aləmə zinət verən şanlı İmam
Ey ədalət mənbəyi ey xoş məram
Ey gülər üz Rəhbərim şirin kəlam
Et qəbul ərz eyləyir kəmtər qulam
Əssalamu əssalamu əssalam.

Ya İmam aləmlərin mənasısan
Gülşəni eşqin Güli-rənasısan
Sən həqiqət əhlinin Mövlasısan
Sən vəsilər içrə ən əlasısan
Ta Səninlə oldu nemətlər tamam
Əssalamu əssalamu əssalam.

Doğmamış heç bir ana Sən tək oğul
Ey şirin eşqi nəbat ilən noğul
Təqdim etdikdə səni Xətmi-Rəsul
Aləmi zərridə mən etdim qəbul
Haqını dansam əgər olsun haram
Əssalamu əssalamu əssalam.

Kəbə misli ey fəzilət Sahibi
Övliyalar Şahı hikmət Sahibi
Həq Vəliyullah vilayət Sahibi
Ey bir anda min kəramət Sahibi
Şah olur alsa gəda səndən ənam
Əssakamu əssalamu əssalam.

Yadın ilə göz yaşım dönmüş selə
Dəstəmazsız adını almam dilə
Sən Ağa oğlu Ağa mən bir kölə
Nola miskin Şükriyə bir lütf elə
İstərəm mən həm alım səndən salam
Əssalamu əssalamu əssalam.

Комментариев нет:

Отправить комментарий