28.01.2017

Sıffın'da ordusu düşman ile karşılaşmadan önce İmam Ali'nin ordusuna tavsiyeleri

"Onlar savaşa başlamadan siz savaşa başlamayın; çünkü Allah'a hamd olsun, siz hüccet üzeresiniz (doğru yoldasınız). Onlar başlayınca kadar beklemeniz, sizin için onların aleyhine başka bir delildir. Allah'ın izni ile düşman bozguna uğradığı zaman kaçanları öldürmeyin, kendilerini koruyamayanlara zarar vermeyin, yaralıları katletmeyin, liderlerinize ve ya şahsınıza sövseler bile, kadınlara eziyet etmeyin. Çünkü onların (savaşı yönlendirme açısından) akılları, nefisleri ve güçleri zayıftır. Gerçekten biz, müşrik kadınlardan bile el çekmekle emr olunduk. Cahiliye döneminde de bir kimse taş, ya da sopa ile bir kadına saldırsa, bu hareket kendisi için ve sonra da torunları için yüzkarası sayılırdı".

İMAM ALİ, NEHCÜL BELAGA, 14.MEKTUP

Комментариев нет:

Отправить комментарий