25.01.2017

NAZIM HİKMƏT – BU VƏTƏNƏ NECƏ QIYDINIZ ?

İnsan olan vətənini satarmı,
Suyun içib, çörəyini yediniz.
Dünyada Vətəndən əziz şey varmı;
Bəylər, bu Vətənə necə qıydınız?

Onu didik-didik didiklədilər,
Saçlarından tutub sürüklədilər.
Götürüb kafirə: «Buyur»,- dedilər,
Bəylər, bu Vətənə necə qıydınız?

Əli-qolu zəncirlərə vurulmuş,
Budur, çırıl-çılpaq yerə sərilmiş.
Oturmuş köksündə texaslı çavuş,
Bəylər, bu Vətənə necə qıydınız?

Bir gün gələr, çarx düzünə çevrilər,
Bir gün gələr, qara dağlar devrilər,
Bir gün gələr, cavabınız verilər,
Bəylər, bu Vətənə necə qıydınız?

Комментариев нет:

Отправить комментарий