22.07.2016

Bəxtiyar Ruşin - IM SAVDO BƏ KULƏ ŞE

Eşğı-tənu otəşe,
Dılım damande vəşe,
Im savdo bə kulə şe,
Zilisə peqət mıni!

Bimar nıbim navo tı,
Hiç kəsım ni, sıvo tı,
Bıkə bomı dıvo tı;
Bəlonku oqət mıni!

Az piyodəm, tı aspo,
Sıredə bəmı hampo!
Dılım qavər bıtasbo,
Dı səy mu dəqət mıni!

Bəjen mıni vavazon,
Baban mıni ovəyzon,
Pidə nıbu ım ğəzon;
Bəştə dıl eqət mıni!

Vindəş,purə dardim az,
Mande-marde pardim az!
Iştı roədə mardim az;
Dasonsə bıqət mıni!

Комментариев нет:

Отправить комментарий