25.07.2016

Məhəmməd Nardaranlı - Olaram

Ya Əli zikr eliyən kəslərə qurban olaram,
Ağama küfr edə kim- mən ona düşman olaram

Mən Əli Aşiqiyəm, məndə o Şahım kimi hər
Məzluma yar olaram, zalimə tufan olaram.

Desəler dan Əlini, yoxsa səni öldürərik,
Danmaram mən Ağamı, qanıma qəltan olaram.

Eşid ey ziddi Əli, ölsəm əgər şahım üçün,
Buna çox fəxr edərəm, sanma ki peşman olaram.

Buyurub Həzrət Əli: Sevsə bizi bir kəs əgər,
Ruzi Məhşərdə onun dərdinə dərman olaram.

Mənə məhşərdə şəfa eyləməsən, ey Ağacan,
Ağlayıb sızlayaram, halı pərişan olaram.

Deyiləm şair, Əli can, yazıram şeyri qəzəl,
Sən Dua etsən əgər yaxşı Qəzəlxan olaram.

Əlinin aşiqiyəm, vardı Muhəmməd ümidim,
Çağırar Şahım Əli, qəbrinə mehman olaram.

Комментариев нет:

Отправить комментарий