26.11.2016

Dallesin gənclik planı


«Biz əlimizdə olan bütün qızılı, bütün material gücü dünya xalqlarının kütləşdirilməsinə və axmaqlaşdırılmasına sərf edəcəyik. Hər yerdə xaos yaymaqla biz hiss olunmadan onların dəyərlərini saxtalıqlarla əvəzləyəcəyik. Biz ölkələrin özündə öz həmfikirlərimizi tapacayıq. Yer üzünün ən əyilməz xalqlarının məhv edilməsinin əzəmətli tragediyası oynanılacaq. Ədəbiyyat, teatr, kino- hamısı ən alçaq insan hisslərini təcəssüm və tərənnüm edəcək. Biz insan şüuruna seks, zorakılıq, sadizm kultu yeridən, hər cür pozğunluq yayan girdirmə “sənətkarları” hərtərəfli dəstəkləyəcəyik. Biz insanlara uşaqlıq, yeniyetməlik çağlarından girişəcəyik. Əsas diqqətimizi gəncliyin yoldan çıxarılmasına verəcəyik. Gəncləri pozğunlaşdıracaq, əxlaqsızlaşdıracaq və mənəviyyatsızlaşdıracayıq. Biz gənclərdən abırsız, heyvərə və kosmopolitlər yaradacayıq».

ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Allen Dalles 1945-ci ildə Konqressdə çıxışı zamanı

Комментариев нет:

Отправить комментарий