24.11.2016

Biz get-gedə güclənirik

«Mən qatı Putinçiyəm. Putin gələndən sonra ölkənin necə dəyişdiyini görmüşəm... Dərindən əminəm: 70 il ərzində ilk dəfədir ki, dövlətə işləyən rəhbər gəlib. Bu adam həftədə bir dəfə tövbə edir və günahlarının təmizlənməsini diləyir. Mən buna əminəm. Və bu mənə çox şey deyir. Əsl pravoslav insan şər əməl törədə bilməz. Hətta bu cür həssas işdə çalışsa da. Rusiyaya rəhbərlik etmək çətin məsələdir. Amma mən hər yerdə, bütün çıxışlarımda, o cümlədən tələbələr qarşısında deyirəm ki, bizim ölkə artıq dirçəlib. Biz güclü olmuşuq. Artıq bizdən qorxurlar və görməyə gözləri yoxdur. Bizi özümüzdən çıxarmaq istəyirlər. Bizi təhrik etmək istəyirlər. Biz əsəbləşdiririk. Çünki biz get-gedə möhkəmlənirik. Hissələrə parçalanmaqda olan Avropadan fərqli olaraq».

Dmitri Pevçov

Комментариев нет:

Отправить комментарий