27.11.2016

Özəlləşdirmə- neoliberal və imperialist plandır

«Özəlləşdirmə- neoliberal və imperialist plandır. Səhiyyə özəlləşdirilə bilməz, belə ki o da təhsil, su təchizatı, elektrik təminatı və digər kommunal xidmətlər kimi insanların əsas hüquqlarından biridir. Bunlar heç vaxt insanların hüquqlarını saya salmayan şəxsi kapitalın ixtiyarına verilə bilməz».

Uqo Çaves

Комментариев нет:

Отправить комментарий