29.10.2015

Aytən Eyvazon - Dıminə ğəzəl

Eşğədə aşığ be tı hoston məzın,
Har kəsi bəştə dıli nez, con məzın. 

Dardinə har insoni məcnun məvot,
Səf məkə boy osmoni rismon məzın,

Eşqi ruşin qam bəka sardon dılon,
Har cobe ğəm-ğussə tı hicron məzın. 

Kam ni dıləş puçbə pəvəndon ısə,
Vusgə jə har çiy telı, mərcon məzın.

Eşqiro əsron bərobər har i dəm,
Əy tı rujon, haftə ya manqon məzın. 


Bəy aşiqon ğiyməti doydən boho,
Ğədri bızın, molyəti erjon məzın.

Bardəşe Aytən jıqo fikron tıni,
Eşğ qıləy aləme, zindon məzın.

Комментариев нет:

Отправить комментарий