23.10.2015

Biz Hüseyn aşiqiyik, ya Yezidә, İbni Ziyada beyәt edən?

Mahmud Baxşiyev

Bu gün kanalları çevirәndә Xәzәr tv konsert verirdi. 
Bizdәn Hüseyn aşiqi çıxar? Yox, biz indiki zalimlә mubarizә apara bilmirik.
Dövrümüzün İbni Ziyadı, Yezidi ola-ola deyirik kaş bu gün bu dәmdә olaydım Kәrbaladә. Hüseyn şәhid olanda olaydım Kәrbәlada...
Öz dövrümüzün Yezidi ilә mubarizә aparmağa qorxuruqsa, dәyənәkdәn qorxuruqsa, 72 nәfәr dәstәdә 30 000 qoşuna qarşı döyüşәrdik? 
Xeyir biz o vaxtı Hüseyni tək qoyub qaçanlardan olardıq...
Hüseyn haqq ustә şәhid oldu, öz haqqımızı tәlәb etmәyә qorxuruqsa, biz Hüseynçi yox, İbni Ziyada, Yezidә beyәt edәnlәrdәnik.

Haqsızlıq qarşısında susan, dilsiz şeytandır! Hz Muhәmmәd (s.a.s)

Комментариев нет:

Отправить комментарий