02.11.2016

Tək kəşfimiz - AYRAN

Rəhim Həsənli

Bəşəriyyətin düşüncə tarixində bir sıra xalqlar müxtəlif kəşflərə imza atmışlar.
Kəşf - təbiətdə obyektiv mövcud olan, ancaq elmə məlum olmayan qanunauyğunluqların, xüsusiyyət və amillərin müəyyən edilməsidir.
Kəşf - təbiət və cəmiyyətin elmi dərketməsində əldə edilən yeni nailiyyətlərə deyilir.
Bəşəriyyətin düşüncə tarixində monqol-tatarların və yaxud da müasir, romantik anlayışla türklərin etdiyi tək kəşf AYRANdır.
Bunu da qatıqdan təsadüfən kəşf ediblər.
Ona görə də biri nə isə qeyri-adi bir şey danışanda ona "qatığlama" deyirlər.

Комментариев нет:

Отправить комментарий