22.05.2017


Səddamın yerini bilib
amerikan əsgərlərinə satan

HƏMİN KÜRD

Комментариев нет:

Отправить комментарий