24.05.2017

Rəfail Agah - Demə hər dərdə dözür...

Demə hər dərdə dözür, daşdı, poladdı bu ürək,
Daş, polad dözməyəcək dərdə- ürək dözdü demək.

Bu qədər haqq-hesabın qabağında nə durar?!
Ürəyin varsa əgər susma- cavabın de görək.

Cism ilə ruha salıb körpü vurur qan çayını,
Ah ilə qanlı cigər üfləyəcək odlu külək.

Ürəyin şadlığını hiss eləmək bunca asan,
Yaradıb incə təbəssüm- güləcək gözdə bəbək.

Bu ürəksizlərə baxdıqca ürək mənzilənə
Aparır xeyli müəmma- nə səbəb çərxi-fələk?

Çəkməsin dərd-ələm heç bir ürək dünyadə,
Qəm-kədər bilməz ürək- eyləsə Allahə dilək.

Uca Allahə dua eyləyərək, ey Agah,
Bir ürək yardımına cəm olunub xeyli ürək.

Комментариев нет:

Отправить комментарий