14.05.2017

İngiltərə həmişə Rusiyaya qarşı Türkiyənin əli ilə müharibə aparmışdır. Hətta ingilis generallarından biri demişdir ki, türklər varkən biz Rusiya ilə niyə müharibə aparmalıyıq? Məhz bu məqsədlə ingilislər Böyük Turan ideyasını yeridərək qidalandırırlar. Türkiyə Azərbaycanı, Türkistanı, Qazaxıstanı birləşdirib İngiltərəyə təhvil vermək istəyir. Böyük Turan ideyasının məğzi budur.

İrina Sezar, fəlsəfə elmləri doktoru

Комментариев нет:

Отправить комментарий