17.05.2017

Xosrov Barışan - Zaviyədir yollarımız

***
Olay quşu qanad çalır,
Kölgə düşür
Düşüncəmin otlağına...
O dəm yüksəlir baxışım,
Zirvədən
       Baxır...
        Baxır...
Sadəcə 
Havadır quş qoruyan.
***
Çəmbəri qurmuş bir ilan...
Min ilandan oluşubdur bir ilan!!!
                       Quyruğu quyruğuna
                                           Baş-başa...
Zəhirli xəndəyinin düz ortası
                            Gənc yaşında
                                       Bir çiçək
Xoş qoxulu qərənfil o...
                         Güldürür,
                           Həm də gülür.
***
Xəzər...
Dəniz acıqlıydı,
       Mən də acıqlı,
         Bir dalğa o bağırdı
                Bir dəniz də mən!..
***
Mənim təkin
 Qaçmağa başlır ürəyimdə sənə sarı,
Sinəmin zindani
  Bir meydan olur!
İnanmasan,
 Başıvı qoy sinəm üstə
      Dinlə ayaq səslərini...
***
Kaş yenə də,
      Bir daha da
         Dodağımın bucaqları
           Üzümün yamacına dırmaşaraq
                         Bir-birindən küsəydilər...
Olalı küskün olar,
           Gülüşlə mən
                 Barışaydıq.
***
Mənlə sən
 Qovuşmada
   Lab baş bucaqdaydıq gözəl,
                                         Əl-ələ...
                                           Üz-üzə...
                                            Birlikdə...
Sonra qayırdın
  Mahana naqqalasın
   Çəkdin dərəcə ayrılığa!!!

Get bə get
 Fasiləmız hey uzanır!!!
Sanki bir zaviyədir yollarımız
               Həyatın müxtəsatında!!!
***
Yanındakən
    A sevgilim,
Ürəyim volqan olur
                Sarsılaraq...
Duyğuların sıcaqlığı,
                        Dağlığı
                         Əridir gür səsimi...
Sözlərim bulud-bulud buxar olur...
Gözlərim yağış-yağış
                           Yağır...
                             Yağır...
Nədən isə
  Bacarmıram 
            Oxuyam
               Yazdığım şeiri sənə!?
Pəs al oxu
  Qoy oxusun şeir məni...
***
Bir dönüb baxdın
                Və getdin...
O olaydan tapılan anlarda
                             Axtarıram 
                               İki gözgü ortasında...
***
Tapanmıram!!!
Yox...
  Yox...
    Tapanmaram.
Axı mən
 Özümü baxışında itirmişəm!
***
Sevdamıza
  Sevgi paltarı tikdirən barmaqlara
                                   Mən üsgüyəm,
Ta ki tək
  Sənlə məni
          Giciyin,
            Pis görüşün,
                    Ayrılığın
                       Və həsrətin
                          İynəsinin soxulmasından
                                                     Qoruyam...
***
İçimdə ölmüş idin...
Tilfun zəng çaldı.
Alo...
  Alo...
   Səsin can doğdu,
                    Dirildin!
Bilmirəm...
 Haçan öldürəcəksən məni!
Sadəcə
     Bunu
      Başa düşürəm:
                 (Səndən
                         İçimə
                          Addım atan hər bir zad
                                                    Gəbədir!!!)
***
Mən səni
Quylamışam keçmişimə...
İndilikdə yaşatmışam...
Gələcək, çin
Bəslədərək göyətmişəm...

Комментариев нет:

Отправить комментарий