20.01.2016

İnformasiya müharibəsi

İbrahim Sel

 Vətəndaşların çoxu pərdəarxasında baş verənlərdən xəbərsizdir, ona görə də onlar mətbuatda nə yazılırsa, sadəlövhcəsinə inanırlar. Mətbuat isə maşallah, nə gəldi yazır. Professional Oxucu Liqası mətbuatda ən ən ən-lərin monitorinqini apararkən maraqlı nüanslar ortaya çıxdı. Nə qədər qəribə olsa da, indilərdə bizim mətbuatda “İkinci sinif şagirdi doğdu” və ya “100 yaşlı qarı doğdu” tipli xəbərlər də yer alır və bəziləri buna inanır da. Bir çoxları tərəfindən normal qarşılanır. Professor Stoleşnikovun QDLB adlandırdığı kütlə yaranıb. QDLB nədir? Elə feysbuk oxucuları var ki, onlara heç vurma cədvəlini də başa salmaq mümkin deyil, onda qala QDLB açması ola. Ona görə də antiqlobalist camiədəki dostlara məsləhət görərdim ki, başına heç nə girməyənlərə baş qoşub özlərini yormasınlar, yollarına davam etsinlər. Biz yalnız özümüz kimi başa düşənlərlə olmalıyıq, anlayanlarla, qavrayanlarla bir cərgədə durmalıyıq. Anicə tutanlarla ünsiyyət yaratmalıyıq. Müasir anlayışlarla asanca kommunikasiyaya girənlərlə kontakt qurmalıyıq, lomlarla yox. Kötüklər bizlik deyil. Kötüklər ariləşməyə can atsınlar, maraq göstərsinlər, inisiativ nümayiş etdirsinlər, sonra baxarıq. Onda gəlib bizim məsələlərə qarışmaq ixtiyarları olar. Biz özümüzü bıdlo ilə bir cərgəyə qoya bilmərik, onlar olan-qalan enerjimizi də sorarlar. Demokratik cəmiyyətin yeritdiyi prinsip nədir? “Bütün kötüklər bir cərgədə olmalıdır, çünki hamısının çürümək haqqı var”. Bağışlayın, əgər siz bu prinsipə gözüyumulu riayət edəcəksinizsə, onda bizim yollarımız ayrıdır. Bizim çürümək ixtiyarımız yoxdur.
 Lomlar, tərəddüd edənlər, həyatda öz yolunu tapa bilməyənlər, haqqı qavramayanlar üçün professor Nikolas Mürrey Batlerin sözləri yerinə düşərdi. Həmin fikirləri Ayvor Benson özünün “Sionizm faktoru” kitabında sitat gətirir. Professor deyir: “Dünya üç sinif insanlara bölünüb: hadisələrin məcrasını yönəldən az qism, hadisələrin gedişatını izləyən müəyyən qism və baş verənlərdən heç nə anlamayan əksəriyyət”. Məsələnin faciəli tərəfi bundadır ki, baş verənləri düzgün anlamamaqla, kənara çəkilib seyrçi qalmaqla, heç olmasa hadisələrin pərdəarxası ilə maraqlanmamaqla xalqı zədələyirsiniz. Bizi- öncülləri zəiflədirsiniz. Xalqı xalq olmaqdan çıxarıb gözüyumulu hər şeyə inanan kütlə formasına gətirirsiniz. Gələcəyimizi sual işarəsi altına qoyursunuz. Mübarizə aparmaq, cəngə atılmaq hökmən deyil, heç olmasa anlamaq lazımdır. Anlamağa can atın- bəs edər. Qoyun olmayın. Qoyun doğulmaq ayıb deyil, qoyun ölmək ayıbdır!
 Nəsrəddin Tusi Marağa rəsədxanasını inşa etdirmək üçün Hülaki xana müraicət edir. Hülaki xan göydə baş verənlərə niyə bu qədər vəsait ayrımağın məntiqini anlaya bilmir. Nəsrəddin Tusi isə məsələni əyani olaraq başa salmaq üçün dağdan enişə içi boş bir qazan hellədir. İçi boş qazanın səs-küyündən qoşun vahiməyə düşür. Hülaki xana üzünü tutan alim deyir: “Xan sağ olsun, baxın, bu qədər ordunun arasında vahiməyə qapılmayan iki nəfər var- biri sizsiniz, digəri mən. Çünki səs-küy salan əşyanın sadəcə bir qazan olduğunu bilirik.  Ordunun isə heç nədən xəbəri yoxdur, ona görə də pərən-pərən düşüb. Bilgisizliklə bilgililiyin arasındakı fərq də bundan ibarətdir”.
 Nəsrəddin Tusinin sözü olmasın, ətrafımızda baş verənlərin mütləq bizə təsiri vardır. Özü də göy cisimlərindən daha çox. Göy cisimləri bizdən nə qədər uzaq olursa, təsirləri də o qədər azalır. Yerdə baş verənlər yerin özündə olduğuna görə təsiri də daha çoxdur. Odur ki, özümüzü müdafiə etmək, təhlükələrdən sığortalamaq üçün biz onlar haqqında daim məlumatlı olmalıyıq.
 İslamın böyük filosoflarından biri Molla Sədra deyir: “О şәхsin ki, bәdәndә оlаn qulаqdаn bаşqа bir qulаğı yохdur, оnun bu nәğmә vә dаstаndаn оlаn pаyındаn dаnışmа- bu cür dоstlаr sаmаn qiymәtinәdir; cаn mәnа әhli оlаn dоstlаrа fәdа оlsun!” Antiqlobalist camiədəki dostlar, əgər biz özümüzü kötüklərlə bərabər tutsaq, onlara baş qoşsaq, onda yaxşı cəmiyyət qura bilmərik. Tam irəli! Onlara dərs keçməyin, yol göstərməyin başını buraxıb öz işlərinizlə məşğul olun. Biz kötükləri elə özümüz vurmalıyıq. Əlavə yükləri gəminin bortundan aşağı tullayıb tufana sinə gərməliyik. Kötüklərin qisməti baltalanmaqdır. Rəhminiz sizə baltalamağa imkan vermirsə, onda heç olmasa mışkanı azca hərəkət etdirməklə dostluqdan silin getsin! Efirdən itirin. Odur ki marginallar, statuslarımızın altına etiraz yazmayın, avtomatik bloka düşəcəksiniz. Üç nöqtə, bir nida, balam sənə əlvida, əlvida! Bizim klub demokratiya və plüralizm klubu deyil, təbliğat və təşviqat klubudur. İmam Məhəmməd Təqi buyururdu: “Bir çox insanların nifrətini qazanmadan Allah məhəbbətini ələ gətirmək qeyri-mümkündür”. Kötüklərə enerji sərf etmək yox, onları baltalamaq lazımdır. Yaxşı bağban öz bağında yabanı otların bitməsinə imkan verməz. Demokratik cəmiyyət qurmaq- bağbanın əl-qolunu bağlamaq və bağın çal-çayırla dolmasına imkan yaratmaqdır. Bağışlayın, siz səhv gəlmisiniz: bizim məqsədimiz demokratik cəmiyyət qurmaq deyil,- yaxşı cəmiyyət qurmaqdır. Nitsşenin bu barədə çox dəhşətli sözləri var. Sənətkar deyir: “İnsan- uçurum üzərində Heyvan ilə Üstün İnsan arasında bağlanmış kəndirdir”. Uçurum üzərində!
 Platonla Aristotelin fəlsəfi məktəblərinin başlıca məqsədi dünyanı başa düşmək idi, məncə də fəlsəfənin başlıca işi elə bu olmalıdır. Anlamaq! Bunun ardınca gələn stoiklər fəlsəfəsində başlıca yeri əxlaqla bağlı araşdırmalar tutdu. Onların düşüncəsinə görə, insan taleyin zərbələri qarşısında dözümlə, yenilməzliklə duruş gətirməlidir. Onların bu baxışları artıq yeni fəlsəfi məktəb olmaqla, ayrılıqlara yol açdı. İndi fəlsəfədə çoxlu yeni yönlər ortaya çıxmaqdadır: biriləri Kyerkeqora yaxınlaşaraq eksiztensializmə yönəlir, digərləri dinə yardımçı olmaq üçün polemikalar açır. Əsasən antiqlobalist yönlər üstünlük təşkil edir. Dünya (mütərəqqi dünya!) daha çox qlobalizm bəlasından qurtulmağın yollarını arayır. Əsas odur ki, ruslar dinə böyük maraq göstərirlər. Dünyanın hər yerində tərəqqipərvər ictimaiyyət dinə qayıdış edir. Ənənə möhkəmlənir. Şiəçiliklə pravoslavlıq arasında böyük bir dostluq yaranıb və çox maraqlı paralellər aşkarlanıb...
 Nəinki informasiya müharibəsi ekspertləri, həm də cəmiyyət özü artıq başa düşür ki, Qərb dəyərləri heç kimə lazım deyil. Liberalizm xalqı 20 ildir barmağına fırladıb. Demokratiya və azadlıq kimi cəfəng nəzəriyyələrin hesabına nəinki minilliklərin kökündən qaynaqlanan sivil kodumuz, həm də genetik sağlamlığımız zədələnib.
 Vətəndaşlarımızın çoxu Tavistok universitetinin hazırladığı media görüntülər əsasında fikir yürüdür. Xalqın özünün hesab etdiyi fikirlər əslində Qlobal Prediktorun fikirləridir. O insanların beynini yuyur, format edir və yenidən yükləyir. Vətəndaşlarımızın dünyagörüşünü o formalaşdırır. İnsan elə bilir ki, bunlar onun öz şəxsi fikirləri, baxış bucağı, illərin gərdişində sınaqdan çıxaraq oturuşmuş formulirovkalarıdır. Əslində isə onun boşqabına nəyi qoyurlarsa, onu da götürür. O boşqabın aşpazları isə Amerikanın tədqiqat institutları və beyin mərkəzlərinin əməkdaşlarıdır. İnsanlarımız mühakimə yürütdüklərinin tamamilə qərbmərkəzli sxemaya uyğun gəldiyinin, təfəkkür tərzlərinin birqütblü atlantik əməliyyat sistemi ilə paralellik təşkil etdiyinin fərqinə varmırlar, çünki uzun illərin yanlış təbliğatı nəticəsinə belə proqramlaşdırılıblar. Beyinləri NATO kompüterlərinə kodlaşdırılıb. Bu gün həmin NATO əməkdaşlarının əsas fəaliyyət meydanı sosial şəbəkələrdir.
 Mən sizin hamınızı sosial şəbəkələrə çağırıram. Klaviatura arxasına keçin, Satanaya qarşı döyüşdə bizi yalnız buraxmayın. Kimin internetə çıxışı varsa, heç olmasa gün ərzində bir dəfə sosial şəbəkələrə girsin. Antiqlobalist cəbhəyə dəstək durun, Satananın nökərlərinin cavabını verin. Qoy görsünlər, xalq onların çirkin oyunlarında alət olmaq istəmir. Qoy görsünlər, xalq onların iç üzünə artıq bələddir. Qoy görsünlər, əvvəlki nömrələr artıq girmir. Qoy görsünlər, köhnə başpiyləmələrin heç bit effekti yoxdur. Çox yox, heç olmasa statusların altında şərhlər yazın, bəs edər. Polemikalara qatılın. Əlbəttə şərhiniz məzmunlu və faktlara əsaslanan olsa daha yaxşı olar, amma heç olmasa adi sözlərlə öz mülahizənizi söyləyin. Xırda fikirlər İnformasiya müharibəsinin əsas vintcikləridir. Balaca detallarlardan rəy formalaşır. Hətta qısa status və şərhlər İnformasiya Meydanı adlı nəhəng məkanda əsaslı dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Sən xalqın bir individumu kimi öz şəxsi fikirlərini səsləndirməklə ümümxalq maraqlarının keşikçisinə çevrilirsən. Xalqın fikri kimi səsləndirilən liberal lozunqların populyarlaşmasına şans qoymursan. Təpəgözün gözünü çıxardırsan, Məlikməmmədə əsir soydaşını qurtarmaqda yardımçı olursan. Birdəfəlik başa düşmək lazımdır ki, internetdə liberalların at oynatmasına imkan vermək olmaz. Media məkanın Satananın nökərlərinin əlində qallması yolverilməzdir. Başa düşün ki, bu ölüm-dirim müharibəsidir. Düşünən beyinlərimiz məhz sosial şəbəkələrdə zəhərlənir. Yetişib həyata atılan gənc nəsil yanlış istiqamətə məhz internetdə yönəldilir. İnternet sizinlə bizim meydanımız olmalıdır, liberalların yox! Biz antiqlobalistlərin! Liberalları yeri gey-paraddır, internet yox! Podiumdur, getsinlər orda paxodkalarını düzəltməklə məşğul olsunlar. Duqin deyir ki, hər bir liberal- Konçita Vurstdur. Fyodor Dostoyevski: “Liberal lakey kimi bir şeydi; gözləyir indi kimin çəkməsini təmizləyim”. Maksim Şevçenko deyir ki, liberallar- heyvan sürüsüdür. Liberallar- gəmiricilər sinfidir. Liberalizm- xəstəlikdir. Bu, başı çatmayan adamların nəsibidir. “Qərbpərəst olmaq- satqın olmaq deməkdir”. Professor Stoleşnikov deyir ki, bütün ölkələrdə ABŞ agentlərini müəyyənləşdirib, hamısını divara dirəyib güllələmək lazımdı- xalqın xilası o divardan keçir. Dostoyevski: “Bəli, aksiomanı təkrar edirəm- liberal xalqın düşmənidir”. Liberal yığını liberal!- bundan ağır söyüş ola bilməz. Rusiyada artıq liberal söyüş yerinə işlənir, bizdə isə liberal olmağı ilə fəxr edənlər də tapılır. Bütün dünya artıq bunların iç üzünü tanıyıb, siz də tanıyın! Liberal camiənin internetdə hegemonluğu xalqın pozğunlaşmasına, düşkünlükləşməsinə və çürüməsinə gətirib çıxarır. Sosial şəbəkələrdə cəbhəçilərin, müsavatçıların dominantlıq etməsinə, xalqın adından danışmasına imkan verilməməlidir. Hansısa Osmanlı paşasının ideyası ümumxalq ideya kimi yeridilə bilməz. Bura Azərbaycandır, Diyarbəkir çölləri yox! Axı siz kimsiz? Kimsiz ki xalqın adından danışırsız? Xalq bizik! 
 Əsas informasiya məkanı televiziyalar və qəzetlər deyil, məhz internetdir. Biz özümüz öz informasiya məkanımızı formalaşdırmalıyıq. Öz vətəndaş mövqeyimizi sərgiləməsək, axırımızı gətirəcəklər. Onsuz da etdiklərini ediblər, xalq yarımcan, çəlimsiz vəziyyətdədir. Bundan o yana yol yoxdur. Qarşılarında biz varıq! Xalqı saxta dəyərlərə və yabanı sektalara otuzdurmağa imkan verməyəcəyik. Sorosçuluq yeriməyəcək! İctimai rəyi özümüz formalaşdırmasaq, onu bizim əvəzimizə ABŞ, İsrail və Türkiyə təsir agentləri formalaşdıracaqlar. Bizim adımızdan danışacaq, Sem dayılarına, Sion əmilərinə lazım olanları xalqın istəyi kimi yeridəcəklər.
 Zahir Əliyev: “Sorosun pullarına vətəninizi satmayın. ABŞ indiyədək heç bir yerə firavanlıq gətirməyib. Bizim özünü müxalifət hesab edən “kəsim”, -bu, onların sözüdü,- böyük ehtimalla bu faktı dərk edir. Amma nə etsinlər, bu hakimiyyətə gəlməyin sonuncu ehtimalıdı... İnanın mənə, onsuz da Barak Obama-zad Rusiya və İran kimi qonşusu olan bir müxalifətin Amerikanı haraya çağırmasına sarsaqlıq kimi baxır. İflas müxaliflikdi... Bircə dənə olsun yeni ideya yoxdu. İyirmi-neçə illik təcrübələrində “Cənubi Azərbaycan”, “Traktor klubu”, “Turan”, “Türkiyə”, “Amerika”, “Vahid namizəd”, “Elektorat”-dan başqa nə eşitmisiz?”
***
 Bu gün meydan sosial şəbəkələrdir. İnternetə gəlin! Bizi tək qoymayın, qardaşlar, bu üfunəti silib atmalıyıq! Feysbuk özü düşmən resursudur, amma biz onun öz ərazisinə girərək vuruşduq. Vuruşduq və qalib gəldik! Xalqı ayıltdıq. Xalq artıq onlara nifrət edir. Tanınmış türk araşdırmaçısı Əli Çimən bildirir ki, feysbukun qurucusu Mark Zukkerberq ABŞ ilə İsrail arasında xəbər daşıyıcısıdır. O göstərir ki, feysbukun yaradılmasında əsas məqsəd İran İslam Respublikasını məhv etmək olmuşdur. İrana qarşı hazırlanan bir sıra layihələr və planlar elə bu sosial şəbəkədə həyata keçirilir. Amma Hillari Klintonun da etiraf etdiyi kimi, artıq onların həmin planları iflasa uğramış, çoxmilyonluq layihələri alt-üst olmuşdur. Feysbuk onların öz əleyhinə işləməyə başlamışdır. Burdakı insanların əksəriyyəti onlara nifrət edir və niyyətlərini bilir. Bizlərin sayəsində! Onlar bizə qarşı hərtərəfli düşünülmüş iud planlarını işə saldılar, amma nəzərə almadılar ki, bizim öz improvizasiyalarımız var.  “Həqiqətən evlərin ən süstü və davamsızı hörümçək evidir” (“Ənkəbut” surəsi, 41-ci ayə). Xalq artıq ayıq şəkildə hər şeyi saf-çürük etməyi bacarır. Üstünlük artıq bizim tərəfimizdədir, bunu dəfələrlə özləri də etiraf etmişlər. Yalan ayaq tutar, yeriməz.
 Rusiyada internetin zərərli təsirlərinə qarşı qadağaların qoyulması ilə bağlı məsələ qaldırılanda ölkə rəhbəri Vladimir Putinin mövqeyi belə oldu ki, Rusiya cəmiyyətinin qorunması üçün nəyisə qadağan etmək yox, öz pozisiyalarımızı möhkəmləndirmək lazımdır. Onun fikrincə internetdə məhdudlaşdırmalar minimal olmalıdır və bu heç nəyi həll etmir. İnformasiya texnologiyaları sahəsində çalışan gənc alim və müəllimlərin yığışdığı “Fikirlər territoriyası” adlı forumun iştirakçılarından birinin sualına cavab verərkən Putin dedi: “İnsanları, xüsusən də gəncləri internetin zərərli təsirlərdən qorumaq üçün nəyəsə baxmağı və ya qulaq asmağı qadağan etmək yox, öz pozisiyanı aktiv şəkildə irəli yeritmək lazımdır ki, bizim adamlar istənilən informasiyanı almağa hazır olsunlar və zamanında, kəskin, gözəl və istedadlı cavab verə bilsinlər. Və bilirsinizmi, mən tez-tez görürəm ki, məhz belə də olur”.
 Döyüş elə düşmənin öz ərazisində getsə yaxşıdır. Gəlib evimizin içinə girmələrini gözləməməliyik. Xalq yatıb, ayılmalıdır- deyənlər, xalq necə ayılmalıdır, bunun konkret yollarını, tutarlı mexanizmlərini bilən varmı? Xalqın ayılması elə internetdən keçir. Xalq həqiqətləri yalnız sosial şəbəkələrdə görür. Televiziyalar da, qəzetlər də İuda qrupunun əlindədir. Tv filtrdir, orda ancaq iudey filtrindən keçmiş materiallar işıq üzü görür. Televiziyaların, qəzetlərin gizlətdiyi xəbərlərə xalqın yalnız internetdə çıxışı olur. İnsanlarımız uzun illər onları düşündürən sualların cavabını ancaq bizim profillərdə, antiqlobalist cəbhənin səhifələrində, avrasiyaçı hərəkat qruplarında, şiəçi camiədə tapa bilirlər. Reallıq budur. Antiqlobalist Cəbhənin saytlarını oxuyun, Kolumbiya pikçerz bunları göstərmir, gecələr də yuxunuza girmir! Hər gün oyanmalısınız. Bəzən bir ömür də yetmir ən dərin yuxulardan oyanmağa. Müasir dünyanın nağılı neyropolitologiyadır. Hamı internetə! Hamı iverlərlə döyüşə! Liberal çurbanyonun xalqın əvəzinə danışmasına imkan verməyək! Xalqa nə azadlıq, nə də demokratiya lazımdır, yalan deyirsiz! İstifadə olunan anlayışların bir çoxu aydın olmayan və qeyri-adekvat deyilmi? Demokratiya adı altında 1000 cür manipulyasiya etmək olar. Azadlıq mason sözüdür, elə köləliyi ifadə edir. Propaqanda həqiqətdən daha güclüdür. Dezinformasiya informasiyanı əvəz edir. Həqiqətlə uydurulmuş yalan arasından “tonkaya qran”, tül pərdə keçir, ayırd etmək lazımdır. Gördüklərimiz həqiqət deyil, xüsusi tədqiqatlar lazımdır. Sənin balan bal dadır, bal dadır, amma səni aldadır, aldadır, aldadır! Haksli bütün bunları 1939-cu ildə daha sadə demişdi: “Reklamçıların erası gəlir!” Təəccübümüz azıb. İndi xeyir şəri təəccübləndirə bilmir, şər xeyiri təəccübləndirir. Yeni qurulan oyunda hadisənin əsl mahiyyətinə deyil, onun oxşarına istinad edilir, bu iş təkrarlandıqca nəyin yalan, nəyin doğru olmasının sərhədi itir, meydana övliya libasında baş kəsənlər gəlir.
 Yəhudilərin gizli “Sion müdriklərinin protokolları”nda deyilir: “Demokratiya, insan haqları və siyasi azadlıq sırf ideyadan başqa bir şey deyildir və onun heç bir reallığı yoxdur. Amma bizlərdən hər birimiz lazım olan hallarda ayrı-ayrı xalqların bəzi qruplarını cəzb etmək üçün bu yağlı tikələrdən istifadə etməliyik; öz mənafeyimiz naminə, qüdrət və hökuməti müxalif partiyalar vasitəsilə məhv etməkdən ötrü bu imkanlardan istifadə etməliyik”. Bizə demokratiya lazım deyil. Ölkədə nə prezident üsul-idarəsi, nə seçki-filan olmalıdır. Prezident institutunu elə masonlar təşkil etmişdir. Amerikada görün nə qədər prezident seçilib, bəyəm içində mason olmayanı varmı? Bircə Kennedi olub, onu da elə nümayişkaranə şəkildə güllələdilər, getdi işinə. Xalqa dərs olsun. Ölkəni dəmir əl idarə etməlidir, Stalin kimi, ömürlük xalqçı hökmdar olmalıdır. İşləri o dəmir əl aparmalıdır, 5 ildən bir demokratik yolla seçilən mason prezidentlər yox! Bizə stalinizm lazımdır. Stalin tirandır, yoxsa titan? Stalinin vaxtında sağlam xalq vardı. Onun qurduğu cəmiyyətdə çiçəklənmə gedirdi. Stalin hər il ərzağın qiymətini iki dəfə aşağı salırdı. Stalin hər il iş saatını bir saat endirirdi, deyirdi fəhlə cəmi 2 saat işləsə bizə bəs edəcək! Stalini zəhərlədilər, imkan vermədilər, o öləndə iş saatı 5 saata endirilmişdi. Ədalət Zamanov: “BP-nin qapazaltısı olmaq nə zamandan azadlıq olub?” Azadlıq, demokratiya kimi cəfəng sözlərə inanmayın, soruşun konkret nə verəcəksiniz bizə? Vladimir Mayakovski demişdir: “Bəzilərinə bublik, bəzlərinə bublikin deşiyi- demokratik respublikanın mahiyyəti budur!” Tüpürüm demokratik seçkiyə! Sənə seçki lazımdı? O seçkidən 100 ildir Amerikada da, Türkiyədə də keçirilir, 10 faiz cühud yeyib yatır, qalan yerdə qalan acından ölür. Xalq qırılıb gedir. Xalq azadlığa da, demokratiyaya da çoxdan danqıldadıb. Xalqı yaxşı yaşam lazımdır. Xalqa ruzi lazımdır. Xalqa yaxşı maaş lazımdır. Xalqa bank sələminin durdurulması lazımdır. Xalqa çörək lazımdır, çörək! Xalqa yerlibazlığa son qoyulması lazımdır. Xalqa normal maaş və əyin-baş lazımdır. Biz informasiya sahəsində sionizmin yeritdiyi bütün idarəçilik modullarını vurub dağıtmalıyıq, yerində xalqın həqiqi səsini, əsl arzularını, real istəklərini və duyğularını ucaltmalıyıq. İnternetdə fəaliyyət göstərən dostlara burdan üzümü tutub səslənirəm, qızlarla yazışmaqdan əl çəkin, sevimli pornoulduzlarınıza baxmağa hələ vaxt taparsınız. Üçüncü Dünya Müharibəsi ərəfəsindəyik. Qəza qapımızı kəsib. Gün ərzində heç olmasa bir-iki saat sosial şəbəkələrə girin, dəstək verin! Antiqlobalist şəbəkədəki yoldaşlar sizin rifahımız üçün çalışanlardır. Xalqın gələcəyi təhlükə altındadır. Vahhabilər Suriya çöllərindən şiə körpələrinin başını kəsə-kəsə gəlirlər. İsrail kürdlər üçün böyük dövlət yaradır, həmin xəritəyə bizim torpaqlar da salınıb. Qarşıda böyük bəlalar gözləyir. Başımızın üstünü qara buludlar alır. Qərbdə də, Şərqdə də müharibə gedir. NATO Ukraynadan, onun müsəlman ordusu vahhabilik də Şərqdən hücuma keçir. Qərbdə onların əsas hədəfi pravoslavlar, Şərqdə isə şiələrdir. Bu gün biz şiələr pravoslavlarla birləşib Satanaya qarşı sinə gərməliyik.
 Orxan Həbibov: “Mən Azərbaycan xalqının optimizminə heyranam da. JEK-dən arayış ala bilmir, deyir Turan qurajam...” İnsanlar bir tikə çörəyi zülümlə tapır, sabahkı günə ümidləri yoxdur, bədbinlik içində çabalayırlar, bunlarsa Konyadan Ulan-Batora kimi mifik Turan dövləti yaratmaq arzusu ilə alışıb yanırlar. Zombiləşmiş yığın sionizmin qulluğunda durduğunun fərqində deyil. Liberal perdunlara sual verin, onların fikirlərini müzakirəyə çevirin, qoy görsünlər, hamı Kələkili Əbülfəz kimi fikirləşmir. Kələk artıq keçməz, keçəl suya getməz! Şair-çat-mışıq-ey-qaraj-kişi! Onları qıcıqlandırmayın, əsəbləşdirməyin, söyüş söyməyin, təhqir etməyin, sadəcə mədəni şəkildə izah edin. Sadə sözlərlə mülahizənizi gözlərinə soxun. Məğzi bilənlər faktlar gətirsin, ssılkalar versin. Zombi yığınını düşünməyə vadar edn. Fəqət çoxlarında düşünən beyin olması şübhə altındadır,- beyin tam yuyulub. Müasir qullar hər ay ödəniş vaxtı bankların qabağına yığışmış boynubükük kreditçilər olduğu kimi, müasir manqurtlar da barmaqları ilə bizə şeytan işarəsi göstərən bozqurdlardır. Sadəcə bilməlidirlər ki, xalq lox deyil. Xalq o xalq deyil. Era da o era deyil,- Vodoley erası girib. Bu oyunlar daha geçməz. Sel apardı, sel, qaqa, sən görən körpüləri! Maydan hərəkatı bitdi. Maydançılığa son! Maydanların yeri tövlədir, tribuna deyil! Yadınızda saxlayın, əgər Elçibəy yolunun davamçılarının qabağı alınmasa, ağızlarından vurulmasa, onlar ölkəmizi nəinki Rusiya və İranla, hətta Çinlə də müharibə etdirərlər. Musavatçılara yerini göstərən olmasa, Azərbaycanı Türkiyənin tərkibinə qatıb əyalət edərlər. Əgər yadınızdadırsa bir müddət əvvəl “Yeni müsavat” qəzetinin səhifələrindən onlar məhz bunu tələb edirdilər: Azərbaycanın Türkiyənin tərkibinə qatılıb əyalət olmasını! Düz bir həftə onları başa sala bilmədik ki, Türkiyə özü Avrasiya Birliyinə girmək üçün ərizə verib yalvarır, sakitləşin! İstəyirlər ki, Azərbaycan övladları Tuva çökəklərində, Monqolustan səhralarında Turan (oxu: Sion!) uğrunda döyüşərək ölsünlər, təki Elçibəyin ruhu şad olsun! Xalq qırılsın, təki bunların bambılı arzuları çin olsun! Bu başdan qrijaların utopik, mifik, fantastik Turan-Sion planları necə həyata keçə bilər? Sanki böyük bir yuxudadırlar. Bilməlidirlər ki, 90-larda baş alıb gedən bambılılıqlara daha imkan verilməyəcək. Xalq qırılmaq istəmir. Xalq Turan istəmir. Xalq Dərbəndi almaq istəmir, Fazil apo!
 Nurçularla bağlı qalmaqal zamanı üzə çıxan sənədlərdən məlum oldu ki, Pensilvaniyalı imamın PA-dakı adamı və ona parlamentdə təmsilçilik edən deputat məktəblərin kompüterləşməsinə ayrılan dövlətin milyonlarını 50 min qərbyönümlü feysbuk istifadəçisinin hazırlanmasına xərcləyiblər! Odur ki feysbukda bu qədər liberast gəncin olmasına, qabağımıza hər addımbaşı türkçü-nurçu çıxmasına təəccüblənməməliyik! Hər ciddi-cəhdlə internet məkanına özümüz hakim olmalı, informasiya sahəsini əlimizə almalı, sosial şəbəkələri xalqın tribunasına çevirməliyik. Hökmən deyil ələ silah alıb zalım məmura güllə atasan və ya Kərbəlanı qorumağa yollanasan,- burda, internet məkanında döyüşmək vacibdir. Əsas cəbhə elə buradır. İnformasiya meydanına sahib olmadan heç bir qələbəni udmaq olmaz. O qələbə yetkin olmaz. İnternetdə söz sahibi olmadan əldə edilən zəfər uzunömürlü olmaz. Fikir verin, Ərəb baharına diqqət yetirin. Çox qısa zamanda dalbadal bir neçə ərəb ölkəsində sosial şəbəkələr vasitəsilə inqilablar törətdilər. Feysbukdan istifadə etməklə ABŞ kəşfiyyatı Şərqdə iğtişaşlar yaratdı, hakimiyyətləri dəyişməyə müvəffəq oldu. Yerli liderləri yalan və dezinformasiya yolu ilə taxtdan salıb yerinə öz marionetkalarını oturtmağı bacardılar. Sosial şəbəkələrdən silah kimi istifadə etdilər. Müasir dünyanın döyüş meydanı buradır- feysbuk! Hətta hərəkat sözü özü öz klassik mənasını itirib. Əvvəllər bu anlayışın məğzində mitinq dururdusa, indi feysbuk durur. Biz bu meydanı ələ keçirməliyik. Tribuna burda xalqın əlində olmalıdır, kələkiçilərin yox! 90-cı illərdən bizə yeridilən bər-bəzəkli ideologiyalar, gəlişigözəl lozunqlar tarixin zibil yeşiyinə atılmalıdır. Meydana yeni söz, yeni nəfəs, yeni baxış, yeni hayqırtı girməlidir. Bank sələminə son! BP, rədd ol Azərbaycandan! Maaşlar normal ölkələrdəki səviyyəyə qaldırılsın! Kürd yerlibazlığına son! Hakimiyyət aborigenlərə! Hörmətli müxalifətçilər! Bəlkə bir dəfə də “Bank sələminə son qoyulsun!” şüarı ilə mitinq keçirdəsiniz? Yoxsa Netanyaxuy icazə vermir? İnanıram ki hətta o mitinqdəki polislər belə sizə (cismən də olmasa) mənən dəstək olar, çünki onların da hərəsinin 2-3 bank krediti var.
 Xalqı cəfəngiyyatlar yox, real maraqlar düşündürür. Manipulyasiyaçı Sion əməkdaşlarının ağıllara hakim olmasına imkan verilməməlidir. ABŞ təsir agentlərinin bizə politoloq, filosof, funksioner kimi sırıdılması dövrü bitdi. Xalq aparılan oyunların alt qatını bilməlidir. Hər hansı bir olay baş verəndə “Azadlıq” radiosu adətən xalq cəbhəsindən, ya müsavat partiyasından olan bir əbləhə yaxınlaşır, onun rəyini öyrənır, bundan məqalə düzəldir və xalqın ümumi rəyi, insanların yekdil fikri kimi oxucuya sırıyır. Temanı oxuyan yüzlərlə oxucu da həmin kontekstə köklənir. Biz xarici kəşfiyyatların maliyyələşdirdiyi bu radio və saytların xalqın adından danışmasına şərait yaratmamalıyıq. Yüzlərlə soydaşımız tarixin bizi ağır sınaqlarla üzbəüz qoyduğu bu çətin vaxtlarda silaha sarılıb Kərbəlaya yollandı, sionizmə və onun bir qolu olan vahhabizmə qarşı döyüşə atıldı. Biz də sizinlə həmin müqəddəs ideallara burda dəstək olmalıyıq- internetdə! Haqq uğrunda əldə silah çarpışan, canı-qanı bahasına döyüşən, həyatını təhlükələrə atan oğlanların zəhmətini bada verməməliyik,- informasiya cəhbəsini onların nişangahına uyğun kökləməliyik! Haqq yolunda vuruşan qardaşlar bilməlidirlər ki, biz də varıq, -burdayıq,- media məkanda söz sahibi xalqdır. Satana deyil! Meydan xalqındır! Ədalətin zəfər çalacağına bir an belə şübhə qalmamalıdır. Ümid ən sonda ölür. Dəyanətli oğullarımızın ümidinin qırılmasına, ruhdan düşməsinə, potensialın sönməsinə imkan verməməliyik. Ya Zəhra!
***
 İnformasiya müharibəsində qara qüvvələr fonu elə şəkildə dəyişə bilirlər ki, xalqa şəri xeyir sousu altında “tanrılar qidası” kimi yedizdirilər, təsadüfi qurbanlar və ekstermistlər qəhrəmanlara, ikiüzlü yalan birinci dərəcəli həqiqətə çevrilər. Çox da kateqorik və binar ifadə etməsək, nisbi şər nisbi xeyir kimi, və ya əksinə, təqdim və qəbul edilir.
 Yanukoviçin nənəsini Leninin abidəsinə gül dəstəsi apardığını görə təpikləyən kütləyə xeyir nisbi şərin fonunda şər kimi görünür.
 Bizim hamımız üçün yad olmayan Ukraynadakı neo-çəhrayı çalarlarla ifadə olunmuş neo-narıncı hadisələr də məhz informasiya-psixoloji müharibənin fonunda baş verirdi. Nəticədə hiperaktiv passionar azlıq qiyamı uddu və bu çoxluğun istəyi kimi təqdim olundu. Yanukoviçə və Rusiyaya qarşı olan bu müharibənin közərtisi öz pik nöqtəsinə Avropa İttifaqı emissarları prezident və Maydan arasında vasitəçi rolunu oynayarkən çatdı. Orda informasiya müharibəsini millətçilərin və faşistlərin nüfuz dairəsində vuruşan qərbçi sektor uddu. Öz Pirr qələbələrinə görə onlar yəhudilərin əlində olan dünya KİV-inə, bununla da beynəlxalq ictimai fikrə nəzarət edən “azad demokratik dünya”ya borcludurlar.
 İnformasiya-psixoloji müharibə əhval-ruhiyyənin misli görünməmiş manipulyatoruna çevrilmiş sosial şəbəkələrdə daha aydın görünür. Yanukoviçi taxtdan salmaq üçün hansı oyunlara əl atmırdılar! Xalqın qəzəbini cuşa gətirmək üçün həmin dönəmlərdə sosial şəbəkələrdə nələr paylaşmırdılar! Məsələn, günorta çağı 21 yaşlı tibb bacısının (və ya maydançılara tibbi kömək göstərən qızın) şərhlə birlikdə şəklini paylaşmışdılar: “Tvitterdə “mən ölürəm” yazmışdı və bir dəqiqə sonra öldü”. Yayılmış şəkillərə əsasən, həmin qız boynundan yaralanmışdı. Axşam Yanukoviç vaxtından əvvəl seçkilərin keçirilməsinə və konstitusiyanın əvvəlki variantının qaytarılmasına razılıq verəndən sonra həmin qız, bizim bəxtimizdən, möcüzəvi şəkildə dirildi. Onun ölümü haqda şaiyə yayanlar boyunlarına almalı oldular ki, “hazırda o reanimasiyadadır və ona süni nəfəs aparatı qoşulub”. Bilmirəm həqiqətən belədir ya yox, amma bu, “Berkut”a qarşı qəzəb qasırğası doğurmaq üçün hesablanmışdı, elə bir antixalqçı-zalıma ki, hətta ağ xalatlı qıza belə rəhm etməmişdi!
 Maydan azarkeşləri sosial şəbəkələrdə Putin tərəfindən Maydanın dağıdılmasına ayrılmış iki milyard barəsində əsassız fikirlər söyləyirdilər. Bu dezinformasiyanı efirə kim buraxmışdı? Soruşan olmadı ki, məsələ iki milyarddadırsa, bəyəm Yanukoviçin özünün və ya onun oliqarx dostlarının iki milyardı yoxdur? Sonradan üzə çıxdı ki, pulu Rusiya yox, Qərb buraxıbmış. Vay səni! Benderçilərin hakimiyyətə gəlməsi üçün ABŞ və Avropa İttifaqı milyardlar tökübmüş!
 Snayperlər müasir inqilabların vacib atributikasına çevrilib. Onların “əməyini” yaddan çıxarmaq olmaz! Maydan döyüşçülərinin odlu silahlarla, snayper tüfənglərilə fotolarını hamı gördü. Kadrlardan da aydın görünür ki, maydançılar hökumət qüvvələri ilə çarpışanda arxadan kimsə onlara atəş açırdı. Kim ki həqiqət axtarır, həqiqət kimin üçün dəyərlidirsə, hər hansı bir nəticəyə gəlməzdən əvvəl “yüz dəfə ölçməlidir”. “Kimin snayperləri kimə atəş açırdı” mövzusu hələ çox çeynəniləcək. ABŞ siyasətçiləri “Berkut”çuları maydançılara güllə atmaqda günahlandırırlar. Bəyəm “demokratiya və azadlığın göbəyində” hüquq-mühafizə orqanları iştişaşçılara, etirazçılara atəş açmırlar? Axı youtube kanalı Qərb polisinin mitinqçilərə necə divan tutması haqda dəhşətli videolarla doludur.
 Sosial şəbəkədə paylaşılmış fotolardan birində Maydan döyüşçüləri hansısa oğlanın sifətini maydançının meyidinə dirəyirlər, və fotoya izahedici şərh: guya tituşkalardandır- onlara, dinc maydançılara atəş açan snayperlərdən biridir. Qəlbi yuxa insanlara bu cür kiçik propoqanda şedevrləri tez təsir edir, həyəcanlandırır. Bu səhnəni öz gözlərilə görən soydaşımız isə deyir: “Meydana toplaşanlar bir az sonra tamamilə fərqli səhnənin şahidi oldular. Bir neçə nəfər kimisə saçından sürüyə-sürüyə və təpikləyərək dartıb gətirirdilər. Söyləyirdilər ki, o provokasiya məqsədi ilə, kütləvi aksiyaların dağıdılması, nümayişçilərə hücum etmək üçün istifadə olunan “tituşka” kimi tanınan qrupun üzvüdür. Digərləri isə onun dinc nümayişçilərə atəş açan 20 snayperdən biri olmasını söyləyirdi. Mitinq təşkilatçılarından konkret onun kim olmasını aydınlaşdırmaq mümkün olmadı, onlar özləri də mənim kimi az şey bilirdilər”.
 Hələ də heç kim bu oğlanın kim olmasını bilmir. Bəlkə də fotosessiya üçün tituşkaçı rolu oynamağa razı olan maydançılardan biri idi. Hətta maydançıların özləri belə konkret heç bir şey ortaya çıxarmayıblar. Sadəcə əllərinə ilk düşən kəsə vəhşicəsinə divan tuturdular, feysbukda isə onun şəklini dinc vətənpərvərləri güllələyən snayper kimi təqdim edirdilər.
 İnformasiya müharibələrinin metodlarının asılı olduğu müsbət ideallar, humanist məqsədlər uğrunda mübarizə aparan igidlər hörmətə layiqdirlər. Amma maydançıların məqsəd və idealları çox çirkindir. Maydançılıq elə maydançılıqdır. Özləri Yanukoviçin Mejqoryedəki villasındakı quşları öldürmüşdülər, feysbukda isə öldürülmüş quşların fotolarını paylaşmışdılar ki, bu Yanukoviçin bütpərəst rituallarıdır. Dezinformasiyanın biri bir qəpik idi.
 Maydan haqda ziddiyyətli informasiya həddən artıqdır. Sionçu manipulyatorçular Maydan hadisələrində böyük həcmli iş gördülər. Çoxları öz mənəvi və siyasi seçimlərinə uyğun gələn şeylərə inanır. Sual doğuracaq məqamlar isə həddən artıq çoxdur. Maydançılar, misal üçün, konservatoriyanı hansı məqsədlə ələ keçirmişdilər? Necə olurdu ki, onların əlində olan binanın damından üsyançılara arxadan atəş açılırdı? O atəşi açanlar kimlər ola bilərdi?..
 Maydan hadisələri zamanı İnformasiya müharibəsini birləşmiş avroatlantik qüvvələr qazandılar. Dalıyca NATO-nun şərqə, Rusiya sərhədlərinə kimi genişlənməsi prosesi başladı. Aparılan İnformasiya müharibəsinin son məqsədi bu idi. Hal-hazırda informasiya-psixoloji müharibə öz növbəti vektoruna qədəm qoyur. Facebook, Odnoklassniki, Vkontakte və Tvitter sosial şəbəkələrində antiRusiya təbliğatının aparılması üçün ABŞ yenidən 15 milyon dollar ayırıb. Layihəni Radio Free Europe-nin Çexiyadakı ofisindəki kiberştab həyata keçirəcək. Keçmiş SSRİ məkanında Rusiya mediasferasına aid olan dezinformasiyalar yayılacaq.
 ABŞ başqa ölkələrin işlərinə gizli müdaxilə edir, bu artıq heç kəsə sirr deyil. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi ölkəmizdə qərb bölgəsindən olanların yığışdığı siyasi partiyalara, mətbuat orqanlarına, dini dairələrə, tələbə qruplarına soxularaq bir çoxları ilə əməkdaşlıq edir. Yalnız son bir neçə ildə ABŞ-ın Milli Demokratiya Fondu Azərbaycan QHT-lərinə 3 milyon manata yaxın, Beynəlxalq Araşdırmalar və Mübadilə Şurası 1 milyon manat, Avropa Demokratiyaya Dəstək Fondu 300 min manat, Lixtenşteynin Açıq Cəmiyyətə Dəstək Fondu 7,6 milyon manat vəsait ayırıb. Bundan başqa ABŞ-ın digər təşkilatlarının, Böyük Britaniyanın, Danimarkanın, Norveçin, Almaniyanın və müxtəlif Avropa ölkələrinin ayırdıqları qrantların ümumi həcmini təsəvvür etmək belə çətindir. Üstəlik, məlumdur ki, bəzi Qərb ölkələrinin Azərbaycandakı səfirlikləri müxalifətə və QHT-lərə fərdi qaydada birbaşa qeyri-qanuni yardımlar göstərirlər və şübhə yoxdur ki, bu “diqqət” hələ də davam edir. Müstəqil ekspertlərin hesablamalarına əsasən, ABŞ və onun Avropadakı müttəfiqlərinin müxtəlif fondlar vasitəsilə və ya birbaşa Azərbaycanın radikal müxalifətinə, qeyri-hökumət təşkilatlarına, mediaya, hüquq müdafiəsi, vəkillik fəaliyyəti və s. sahələrdə çalışan şəxslərə ötürdükləri vəsaitin ümumi illik həcmi 60 milyon dollar ətrafındadır.
 ABŞ və Qərbin yəhudi kontorları keçmiş Sovet respublikalarında vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışırlar. Baxaq görək hansı nağıllar işə salınıb: söz azadlığı, demokratik dəyərlər, diktatura rejimi, polis hökuməti, ruslar hamıya yaşamağa mane olurlar, rus dili qadağan olunmalı, yerinə mütərəqqi ingilis dili gətirilməlidir, şiəlik din dəyil, əsl dindarın qibləsi okeanın o tayında olar, imamı Pensilvaniyada oturar, İranda hər küçədə dirəklərdən türk vətənpərvərləri asılıb, yaşıl adamcıqlar körpələri bombaladı, Putin Boinqi vurdu, Nemtsovu pəncərəsinin ağzında gülləbaran etdi, Suriyada coçukları qırdı, Gürcüstanda çoxmərtəbəli binanı da Putin partlatdı, imperiya şovinizmi bizi yeyəcək, ruslar hər yerdən qovulmalıdır, yerinə gülməşəkər yəhudi və türk şirkətçiləri gətirilməlidir. Bu cür polittexnologiyalarla başımızı piyləyirlər. Hər il Qərb fondları antirus və antifars əhval-ruhiyyənin formalaşdırılması üçün milyonlarla pul xərcləyirlər. Əsas aparıcı informasiya saytları kürd oliqarxlarına və Qərb inverst-fondlarına məxsusdur, onlar da özlərinə lazım olan fikri formalaşdırırlar. Üçüncü dərəcəli məsələlər süni şəkildə qabardılır, əsas məsələlərin üstündən isə sükutla keçilir. O gün internetdə bir demotivatora rast gəldim, yazılmışdı: “Daş o ölkənin başına ki, onun ictimai-siyasi fikrini qarabağlı köşə yazarları formalaşdıracaqlar!”. Doğrudan da acınacaqlı vəziyyətdir. İudeyanın ştatlı işçiləri saxta profillərlə girərək sosial şəbəkələrdə millətlərarası, xalqlarası münaqişəni qızışdırırlar. “Türkün türkdən başqa dostu yoxdur”. Bu, nə dərəcədə doğrudur? Niyə ki, var axı! Türkün ən böyük dostu ləzgi və talışdır. Dostluqdan da keçib, qərinələrin gərdişindən onlar artıq qardaşlaşıblar. Bəli, türk də, talış da, ləzgi də qardaş xalqlardır, diqqətli olaq, biz iudeylərin gizli sənədlərində birgə belə də adlanırıq: qoy! Onlar üçün bizim ümümi adımız var: qoy! Düşməni tanıyaq, bir cəbhədə olaq! Türkün bir düşməni var, o da israiltoslardır. Türk arilərlə qardaş olanda güclü olur. Azərbaycanın iki ən böyük dosti Rusiya və İrandır, amma heç bir vəchlə Türkiyə və İsrail deyil! Azərbaycan şiə ölkəsidir, onun hərbi müttəfiqi Hizbullah olmadır, Çaxal yox!
***
 ABŞ-ın dövlət katibi Hillari Klinton 2012-ci ildə çıxışında açıq-aşkar bildirdi ki, “bizim borcumuz- bütün gücümüzü sərf edərək və imkanlarımızdan yararlanaraq Rusiyanın inkişafının qarşısını almaqdır”. ABŞ Rusiya, İran və Venesuelanın çökməsi üçün ümumilikdə 1 trilyon dollar ayırıb. Keçmiş SSRİ məkanında əsas diqqət Qazaxstan, Belorusiya, Ermənistan və Qırğızıstana verilir, çünki bu dövlətlər Avrasiya İqtisadi Birliyi layihəsinin əsas iştirakçılarıdır. Təcili olaraq bu regionda qarışıqlıq salınmalıdır ki, keçmiş SSRİ bərpa olmasın, Avrasiya dövlətçiliyi yaranmasın. Hamı bir-birini qırsın, müharibə şəraitində yaşasın, yəhudi şirkətləri isə rahatca qanımızı sormaqda davam etsinlər. Nə danışırsan, Avrasiya Birliyi layihəsi Amerikanın “Demokratiya” adlı müdşih konsepsiyası ilə daban-dabana ziddir! Əsl demokrat nefti, qazı, kürünü ABŞ və İsrail müqəddəs cütlüyünə peşkəş edən oğlana deyirlər, öz xalqına xərcləyənə yox! Gör Avrasiya xalqları nə dərəcədə çaşıblar ki, Rusiya ilə birləşib yeni dövlət qurmaq istəyirlər! İud ağalarından icazə alıblarmı? Təcili regionda demokratik dəyərlər bərqərar olmalıdır, ordu yeriməlidir, meydanlarda çadırlar qurulmalıdır, maydanlar tribunaya çıxmalıdır, bu özbaşınalığa son qoyulmalıdır! ABŞ demokratiyası 25 il idi ki, 15 Sovet respublikasını yeyib şişirdi. Hətta onun sadiq nökəri, bir vaxtlar acından ölən Türkiyə Azərbaycan kimi lox ölkələrin hesabına inkişaf edən, sayıb-seçilən ölkələrdən birinə çevrilmişdi. Azərbaycan onların xammal bazası idi, daşıyıb aparırdılar. Əlbəttə ki, belə bir hazır yemi Qərb dünyası rahatlıqla buraxa bilməz. Amerikan imperializmi öz vassallarını qansız əlindən vermək istəməyəcək. Bizim coğrafiyamız yağlı tikədir və NATO hərb maşını çoxdan bura dişlərini qıcamışdır. Amerikan imperializmi Britaniya imperializmi ilə birlikdə əlində olan bütün resurslardan istifadə edəcək ki, biz əvvəlki sözəbaxan halımıza qayıdaq.
 Avrasiya və Rusiya xalqlarını qarşıda böyük təlatümlər gözləyir. İud təhlükəsi dəfələrlə başımızın üstünü almış və böyük qırğınlar törətmişdir. Tarix boyu başımıza gələn bütün fəlakətlərdə İud barmağı vardır. O bizi erməni ilə döyüşdürdü, sonra İran ilə vuruşdurmağa çalışdı. Sionist xilqəti Ukrayna və Rus kimi iki qardaş, eyni slavyan köklü xalqın arasına qan sala bilirsə, bizə nə baxır? Amma baxaq görək təbliğat necə qurulub? Hamı kxadır, bircə İud çiçə!
 Avrasiya qitəsindəki qardaş xalqlarımız nə ilə güclüdür? Bizim şanlı keçmişimiz var. Tarix boyu biz həmişə xarici təhlükələrə qarşı birgə olmuşuq, bir səngərdə oturmuşuq, eyni katyoldan çörək yemişik. Şərqdən və Qərbdən iud varvarları məmləkətlərimizə hücum edəndə türk, talış, ləzgi, fars, ya rus olmağımıza fərq qoymayıb, hamımızın başını kəsib. Onlarçün qoy elə qoydur- onların genetikası belə proqramlaşdırılıb.
 Dahi rus dövlət adamı Stolıpin deyirdi: “Xalqlar bəzən öz milli vəzifələrini unudurlar”. Coğrafiyamızda, eləcə də ölkəmizdə hər bir xalq özünə görə unikaldır. Türkün öz gözəlliyi var, talışın öz gözəlliyi, ləzginin öz gözəlliyi. Və bu gözəllik rus mühəndis beyninin rəhbəriyi altında xarüqələr yarada bilər. Hər bir xalq bilir ki, onun gücü nədədir, amma bir olmasaq bu güc heç nədir. Yad ünsürlərə aramızı vurmağa imkan verməməliyik. Sionistlər içimizə nifaq sala bilməz. Biz Avrasiya qitəsində yaşayan xalqlar ümumi iş uğrunda əsrlər boyu qurbanlar vermişik. Aramızdan sərhədlər keçsə də, qəlblərimizdən sərhədlər keçmir. Bu torpaq bizim hamımızın ümumi Vətənidir. Bu böyük Vətəni İud xislətindən qorumalıyıq. Ayıq olmalı və təxribatlara uymamalıyıq.
 Milli-etnik, irqçilik zəmində kinə yol verilməsinin tərəfdarı deyiləm. Ermənilərin də, bizim də ümumi düşmənimiz var. Yaranmış vəziyyətdə Avrasiya xalqları üçün öz ənənələrini, dilini, tarixini, sağlamlığını, genefondunu saxlamağın yeganə yolu Rusiya ilə inteqrasiyadır. Rus dili bizim ümumi ünsiyyət dilimiz olmalıdır. Torpaqlarımızda rus ədaləti hökm sürməlidir, kürd ayrı-seçkiliyi yox! O rus ədaləti ki minilliklər boyu sağ qalmağımızın əsas şərti olub, başımızın üstünü alan təhlükələrdən bizi qoruyub.
 Darvin nəzəriyyəsini təkzib edən dəyərli amerikan arxeoloqu və antropoloqu Maykl Kremo 60 milyon il əvvələ aid olan insan ayaqqabıları tapmışdı. O sübut edirdi ki, Kanzas ərazisində tapılmış bu ayaqqabıdakı yazılar qədim kirilcə- rusların dilində yazılmışdır. Digər tanınmış alim, qədim Vedaları araşdıran purnik kosmologiya mütəxəssisi, evolyusiya biloqu Riçard Tompson da eyni fikirləri dəstəkləyirdi ki, ruslar kosmik mənşəli xalqdır və dünya xalqlarının qaymağı məhz onlardır. Kosmosdan gələn bu irq qədim çinlilərə mədəniyyət verdi, Amerika hindularına biliklər bəxş etdi, hind sivilizasiyasını formalaşdırdı. Biz də öz inkişaf amilimizi rus faktoru üzərində qurmalıyıq.
 Azərbaycanlıların rus dilində danışmasının nəyi pisdir ki? Təəssüf ki, bu gün çoxları rus dilinin qədir-qiymətini bilmir. Rus dilinin dünya sivilizasiyasındakı, xalqların ictimai-siyasi həyatındakı rolu danılmazdır. Rus dilinin bilməmək bir çox mənəvi aşınmalara və məişət problemlərinə yol açır. Bizim ölkəyə problemləri həmişə rus dilini bilməyən məmurlar gətiriblər. Bu gün gənc nəsil rus dilini bilmir, ona görə də onların təfəkkür səviyyəsi rus dilini bilən yaşlı Sovet nəslindən qat-qat aşağıdır. Əlbəttə, içinizdə etiraz edənlər tapılar, amma bu gün hətta türklər, ərəblər, avropalılar belə qeyd edirlər ki, rus dilini bilmək yaşayış normativlərinə (müsbət) təsir edir. Əgər biz ölkəmizdə rus dilinin populyarlaşması üçün təcili tədbirlər görməsək, xalqımızı gələcəkdə böyük problemlər gözləyir.
 Suriya xalqının lideri Bəşər Əsəd deyir: “Biz ingilis və fransız dillərini sıxışdırıb çıxardacayıq və rus dilini Suriyada ikinci dil edəcəyik. Suriyaya Rusiyadan yaxın dost yoxdur. Bu gün suriyalılar Rusiya mədəniyyəti, elmi və tarixi ilə maraqlanırlar, odur ki biz rus dilinin ibtidai siniflərdən öyrənilməsi proqramı barədə qərar vermişik”.
 İsrail alimləri rus dili ilə bağlı heyrət doğuran tədqiqatlar aparmışlar. Araşdırmalar belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verib ki, əgər uşağınızın şüurlu olmasını istəyirsinizsə, hökmən ona rus dili öyrətməlisiniz. Övladınızın həqiqi mənada əsl insan kimi böyüməsini arzulayırsınızsa, onu rus sektorunda oxutmalısınız. Nə ingilis, nə ivrit dili uşağınıza əqli meridianlar açmayacaq, o ki qaldı türk dili ola! Rus qrammatikası xarüqələr yaradır və uşağın beynini ariləşdirib duruldur. Ruslar kosmik xalq olduqlarından onların dilinin də öz kosmogenetikası vardır. Rus dili beyni formalaşdırır, insani baxış və struktur verir. Rus dili ilə start götürən uşaq həyata mətin addımlarla atılır. Əgər bir sinifdə müxtəlif millətlərdən uşaqlar oxuyursa və orda 2-3 rus uşağı varsa, məktəbi qurtaranda bütün sinif rus dilində danışır. Rus dilinin gözlə görünməyən öz cazibəsi vardır. Rus uşaqlar o biri millətlərdən olan uşaqlara baxanda dərsi daha yaxşı mənimsəyirlər və sinifdə əlaçı olurlar.
 Məhz belə müşahidələrin nəticəsi alman alimlərini məcbur edib ki, rus beyninin tədqiqatı ilə geniş şəkildə məşğul olsunlar. Rus insanının beyin hüceyrələrinin neyron əlaqələrini öyrənən həmin alimlər dəhşətə gəliblər. Məlum olub ki, insan beyninin neyronları sıxlıq dalğalarında bir-biri ilə rus dilində əlaqəyə girirlər! Bu dil rusların dili deyil, kosmik dildir, sadəcə ruslar onun daşıyıcılarıdır. Özü də həmin dil itib gedib, ruslar onun müəyyən hissəsini, kiçik parçasını əxz edib saxlamışblar. Çudinov, Sidorov kimi dünya səviyyəli alimlərin bu barədə riqqətə gətirən tədqiqatları vardır. Rusların Allahın seçilmiş xalqı olduğunu görməmək üçün gərək kor olasan. Bizə isə yeridirlər ki, seçilmiş xalq yəhudilərdir. Elə indi də dünyanın ən savadlı uşaqları məhz rus uşaqlarıdır. Ən intellektual insanlar rus insanlarıdır. Adi rus məktəblərinin bilik səviyyəsi İngiltərə, ABŞ, Türkiyə kimi tərifli ölkələrin hətta universitetləri ilə müqayisədə qat-qat üstündür. Kapitalist ölkələrində elm puçdur, təhsil yoxdur-, pokazuxa var. Biz bunu kapitalizmə qədəm qoyduğumuz son 25 ildə öz timsalımızda gözəl başa düşdük. Savad da ruslarla getdi.
 Azərbaycanlı ziyalılaşdıqca ruslaşır. Nəyə görə? Bu təbiidir. İnsan savadlandıqca intuitiv başa düşür ki, dünyanın kosmogenetik başlanğıcı rusla bağlıdır. Ruslaşaq!
***
 Sovet hökuməti yıxıldıqdan sonra Bakıda ilk qapanan “Bilik” kinoteatrı oldu. Simvolikdirmi? İnsanların məlumat bazalarını azaltmaq, kitabxanaları sökmək, təhsili öldürmək, elmi-məlumatlandırıcı mərkəzlərin yaradılmasının qarşısını almaq, əsl mətbuat və nəşrlərin inkişafına mane olmaq, din xadimlərini ləkələmək, cinayətdə ittiham etmək İsrailin və onun yerli nökərlərinin planlarının tərkib hissələridir. Siyasi xaos dərinləşdikcə, ictimai fikir və elmi sahələrdə durğunluq baş qaldırır, psixoloji tarazlıqlar pozulur. Nəticədə qoy ölkələrində qorxduqca pessimizmə qapılan məzlum, Amerika və İngiltərə müstəmləkəsinə boyun əyən itaətkar nəsillər yetişir. Yəhudilər qoy xalqlar yaşayan ölkələrdə səhiyyə, abadlıq işlərinin inkişafının qarşısını almaqla yanaşı yoxsulluq və aclığı da qoruyub saxlayır. İudeylər taladıqları Şərqdə kök atmaq, yerbəyer olmaq üçün onu səfalət içərisində çabaladırlar.
 Etiraz hərəkatının əsasını təşkil etməli olan məhsuldar qüvvə məhv edilib. Mossadın təşkil etdiyi Qarabağ müharibəsi adlı ətçəkəndə Azərbaycan xalqının say-seçmə oğulları sıradan çıxarılıb. 90-cı illərin əsas aparıcı, hərəkətverici qüvvəsi mason-iudey siyasəti nəticəsində beyin yuyulmasına məruz qoyulub. Bundan başqa, 3 milyondan artıq adam Azərbaycanı tərk edib, bir tikə çörək dalınca Rusiyaya üz tutub. Bu adamlar hərbi mükəlləfiyyət yaşında olan adamlardır. Bu gün Azərbaycanda siyasi, ictimai, iqtisadi sahələrdə fəal olmalı, mövqe tutmalı olan adamlar ölkəni tərk ediblər. Odur ki müstəmləkə siyasətinə qarşı çıxacaq sanballı kütlə yoxdur. Azərbaycanda qalan insanların da idmanla, konsertlə, müxtəlif əyləncələrlə, narkotik maddələrlə evini yıxıb məhv ediblər. Teleşoular, teleseriallar bizim müasirimizin gündəlik qəbul etdiyi narkotik “teledozalar”dır. Bu dozalar zaman-zaman onun düşüncəsini, yaddaşını, sonda isə iradəsini əlindən alır. Nəticədə Azərbaycan işğalçılarçün cənnətə, yerli xalq üçün isə cəhənnəmə çevrilir. Beynəlmiləl yəhudi yavaş-yavaş, ancaq qazandığı uğurlar yolunda əmin halda millətimizin boğazını sıxmağa başlayır, nəfəsini kəsir. Əlacsız qalmış xalqın son ümid yeri Rusiya olaraq qalır. Çoxları arzulayır ki, Rusiya gəlsin, SSRİ yenidən bərpa olsun. 25 ildir- yad etnoslar paytaxtda peyda olandan xalq tələyə düşdüyünü yaxşı anlayır. 
 Bu zadları birgə səylərimiz nəticəsində ölkədən çıxarmasaq, xalq məhv olacaq. Ölkədəki hərc-mərclik, qanunsuzluqlar, yerlibazlıq, bir bölgənin hər şeyə sahib olması, başqa bölgələrin isə acıncaqlı vəziyyətdə yaşaması son nəticədə dövlətə biganəlik, demokratiyaya nifrət yaratmışdır. Müstəqillik əldə olunandan sonra sükan arxasına keçmiş qaragüruh mənzil təchizatında, doğum evlərində, təhsildə, işədüzəlmədə dəllalığı, soyğunçuluğu insanlara təlqin etməklə, onları beyinlərə yeritməklə, varlanmaq üçün hər cür çirkin yolları insanlara əxz etdirməklə, elmi bir kənara tullayaraq pazı səhnəyə gətirməklə özünü süqutuna doğru gedir. Əlindəki dəyənək, işlədilməsi mümkünsüz edilən qanunlarla və ya bir sıra mənsəbpərəstlərin vəzifə xatirinə boğazdan yuxarı tərifləri ilə dövlətçilik olurmu? Zəhmət adamlarının inamını qazanmayan, onların sosial maraqlarını tam müdafiə və insan haqlarını təmin etməyən quruluş xalqa lazım deyil. Kifayət qədər güclü və canlı bir milli dövlət daxildə güc nümayişinə ehtiyac hiss etməz. Çünki vətəndaş dövlətinə səmimi sevgi ilə bağlı olmalıdır. Ancaq vətəndaş əsarətdə saxlanılırsa, bu, dövlət hakimiyyətini qorxu və təlaş içərisində sürdürəcək. “Müstəqil” adlandırılan indiki respublikada azadlıqdan bəhs edilərkən, vətəndaşlara qarşı yalan söylənməkdədir. Belə ki azad vətəndaşlar Azərbaycanda ancaq Sovetlər vaxtı vardı.
 Sovet dövrünə nifrət edirsiniz? Yox, elə bildim Sovet dövrünə nifrət edirsiniz. Səsiniz elə çıxır ki, elə bil Sovet dövrünə nifrət edirsiniz. Rusiya bizə nə verdi? Bir həsir idik, bir məmmədnəsir. Bir Qurbanəli bəy idik, bir də Novruzəli,- Kərim Kərimov elədi bizi. Yalnız Rus imperiyasının gəlişi ilə bizim yerlərdə haqq-ədalət bərqərar oldu. Siz öz xanlarınızın, bəylərinizin nə dərəcədə şəxsiyyət olduğunu guya bilmirsiniz? Yəqin ki müstəqillik illərində təxmin etdiniz, bəy necə olur, xan necə olur. Koroğlunu tanıdıq. Kor olan göz kimindir? Yalnız rus əsgərlərinin gəlişindən sonra bizim xalq nizama düşdü, qayda-qanun yaradıldı, özbaşnalığa, harınlamışlığa, qaniçmişliyə son qoyuldu. Sovet hakimiyyəti vaxtı qiymətlər hər il düşərdi, qalxmazdı. Sovet hakimiyyəti vaxtı banklar əhaliyə borclu idi, əhali banklara yox! Hətta mənim bu yazını yazmağıma və sənin oxumağına görə də məhz ruslara minnətdar olmalıyıq, zira bizim xalqa da yazıb oxumağı ruslar öyrətdi. Zira ingilis müstəmləkəsi Hindistanda bizim taylarımız yazıb oxumağı bilmirlər. Sovet hakimiyyəti dilimizə bildiriş, təsərrüfat, yarış, quruculuq, kosmonavt, o cümlədən gerizəkalı adamları ifadə etmək üçün “kolxoz” sözlərini gətirdi. Yalnız 25 illik irticadan, ətçəkən maşında çəkilməkdən sonra başa düşdük ki, bizim böyük qardaşımız osmanlı yox, elə ruslar imiş, türkdən bizə qardaş olmaz! Gec də olsa başa düşdük. Azərbaycan xalqını yaşadan, qol-qanad verən elə ruslar imiş, məhz kürd işğalından sonra xalq rəzil kökünə qaldı. Ruslar gedəndə tam sağlam 90 faiz azərbaycanlı qoyub getmişdi. İndi hər 2 nəfərdən biri rakdır, ya da hansısa simptomun daşıyıcısıdır. Qardaş Rusiya Suriyaya kömək etməklə, Yəmənə dəstək olmaqla bir daha sübut etdi ki, düşmən deyil, bizimkidir! Yəhudi təbliğatına uymayaq! Rusiya- ruzi deməkdir. 3 milyon azərbaycanlı bir tikə çörək dalınca Rusiyaya gedib, sən nə ixtiyarla Rusiyanı söyürsən, ey Allahın bədbəxti?! Romantika Cıranlar Partiyası adlı istifadəçi görün o gün feysbukda nə deyir: “Salam. Gəldim deyəm ki, Moskvanın xudmani kafelərində kabaçı işləmək Türkiyədə tələbə həyatı yaşayıb solçu dəcəlliyi etməkdən qat-qat üstündü. İndi isə icazənizlə, gedəsi yerim var”.
 90-cı illərdə elə bilirdik Türkiyə kimi rahat, firavan, mədəni ölkə yoxdur. Feysbuk dostumuz Ramin Musayev deyir: “Elə bilirdik ki türklər əsgər getməyən oğlana qız vermir, sərhədlər açıldı, gördük ki bunlar lap Bülənt Ərsoya da qız verir”. Hamısı təbliğatın nəticəsidi. Türkiyə hər gün Amerika banklarına 118 milyon dollar sələm ödəyir. Budur əsl Türkiyə! İndi gəlib bizə azadlıqdan dəsr keçir, turançılıq yeridir. Türkiyәdә 435 kitab, 645-dәn artıq qәzet vә jurnal rәsmәn qadağan olunub. Bəli, Türkiyədə demokratiya aşıb-daşır, gəlin onun əyaləti olaq! Son məlumatlara görə Türkiyənin ümumi əmlakının 86 faizi yəhudilərə məxsusdur. Türkiyədə hər iki adamdan biri rakdır, gəlin Turan birliyi yaradaq, biz də rak olaq!  Bizim coğrafiyalarda türk xalqları içərisində yəhudi banklarına sələm ödəməyən yeganə toplum cənubi azərbaycanlılardır. Gəlin onları da özümüzə birləşdirək, qul eləyək!
***
 Suriyanı yox, Türkiyəni azad etmək etmək lazımdır. Türk dünyasının xilası ilk növbədə İstanbulu sabetayist-kürd (iudey) işğalından azad etməkdən keçir. Türk xalqları birləşib Türkiyəni azad etməlidirlər. Siz hələ Bakını kürd, İstanbulu yəhudi-sabetayist işğalından qurtarın, sonra Turan qurmaq eşqinə düşərsiz! Bakıda, Ankarada bir türkü vəzifəyə gətirə bilmirlər, amma bir ucu Ulan-Batora dirənmiş imperiya yaratmaq eşqinə düşüblər. Oğlunun yanına Gəncəyə prisyaqaya getməyə pul tapmayan Novruzəli Ulan-Udeyə necə gedəcək, çox maraqlıdır.
 Çox maraqlıdır, turançılıqdan, türkçülükdən kim bir xeyir gördü bizim ölkədə? Rayonlardan Bakıya gələn kürdlərdən başqa heç kim qara qəpik də xeyir görmədi! Azərbaycan və Türkiyə bozqurdlarının liderləri niyə splaşnoy kürdlərdir, bilmirsiz? Azərbaycan bozqurdlarının rəhbəri kim ola kim ola: İskəndər apo! Türkçülüyü şüar edib Bakıda dividend qazanan kürd mənşəli müxalifət başqanları, eşq olsun sizə! Zor fırladırsız, halaldı sizə! Bu xalqa bu da azdı! Zaman- ən yaxşı tənqidçidir. Görünən odur ki, Azərbaycan kürd işğalına məhz türkçülükdən ağız dolusu danışan Elçibəyin dövründə məruz qaldı.
 Türkiyə təcili Rusiyanın tərkibinə daxil olmalıdır, əks təqdirdə Türkiyə türkləri ağır xəstəliklərdən qırılacaqlar, onlara qarşı bioloji müharibə aparılır. Türkləri ayıltmaq lazımdır. Türkiyə bizə inteqrasiya etməlidir, biz Türkiyəyə yox! Türkləri öyrətmək lazımdır ki, kişiyə kişi deyilir, ərkək yox. Kiçiyə kiçik demək lazımdır, küçük yox. Biz onların dilini götürüncə, qoy onlar bizim dili öyrənsinlər. Bəysiz də keçinərik, bəy bizdə toyu təzə olan çelka oğlana derlər, hə, Türkiyədə də bir-birlərinə bəy derlər, kak budto bunlarda hər gün toydur, amma bu bir həqiqətdir ki veçni yas içindədirlər. “Burda adamın bəxti onda gətirir ki, maşını Təcili Yardım maşını ilə toqquşur”- bunu deyəsən, Əziz Nesin demişdi. “İnsanların çoxu bağırır, çırpınır, ağlayır, amma onların səsini eşidən olmur, çünki belələrinin ölü, ya diri olmaları aydın deyil, onların… ölülərdən fərqi yoxdur”. Bunu da o deyib. Türkiyə barədə. Ölüləri yamsılamaq bizəmi qalıb? Bizim qrup bir çox ruslardan alınma sözlərin dilimizdə olduğu kimi işlənməsinin tərəfdarıdır, siz istəyirsiniz maşına araba deyin, samolyota drınqalet, öz işinizdir. Voobşe, duşevnı sözü də toçnu, srazu, pramoy sözləri kimi Azərbaycan leksikonuna girməlidir. Xalq vertalyota helikopter demir, elə vertalyot deyir, nə istəyirsiniz bu xalqın canından? Türklər maşına araba dedilər günə çıxdılar, biz də deyək aya çıxaq. Aya, biz azərbaycanlılar osmanlınımı yamısılayacayıq? Məhz Şah İsmayıl Xətai şiə olduğuna görə bozqurdistlərin canına dərd-azar düşüb, əsl məğz budur! “Həqiqət bir gizli sirdir,/ Aça bilirsən, gəl bəri./ Küfr içində iman vardır,/ Seçə bilirsən, gəl bəri”- ən böyük İnformasiya müharibəsini də elə Şah İsmayıl aparırdı. Şah İsmayılın bu sözlərinə görə, həqiqət gizlidir və onu açmaq üçün xüsusi məntiq lazımdır. Həqiqi iman, yəni həqiqi din də insanların küfr hesab etdiyi məntiqin içindədir və onu seçmək üçün xüsusi elm lazımdır. Digər yerdə Şah İsmayıl bu elmi “pak din” adlandırır və bildirir ki: “Ərənlər sərvəti ol paki dindür”. Bu isə o deməkdir ki, həqiqəti yalnız əsl ərənlər bilirlər. Deməli, həqiqəti anlamaq üçün ərənlərin kimlər olduğunu təyin etmək və onlardan həmin elmi öyrənmək lazımdır. Eşq olsun şahımıza! Yaşasın şiəlik! Həp bərabər oxuyaq: ağam, ağam, ağam! 
 Türk kanallarındakı verilişlərə dəvət olunan qızlara adətən bu sualı verirlər: “İlişkiniz varmı?” Axırıncı eşitdiyim türk şarkısında deyilirdi: “Mən sənsiz yapamıyorum…” Sovet vaxtı bizdə televiziya çıxan qızdan soruşardılar ki, ali təhsilin varmı? Türk televiziyasında isə verilişə dəvət almış qızdan soruşurlar ki, oriental rəsq oynaya bilirsənmi? Azərbaycanlılar ruslardan elm öyrənəndə türklər amerikanlardan şou öyrənirmişlər. Dostoyevskini tanımayan, Hüqonu oxumayan, Tolstoyun adını eşitməyən kütlənin axırı necə ola bilər? Dünyanın ən murdar kanalları türk kanalları imiş. Necə də aldandıq!.. Hamınızı türk kanallarını boykot etməyə çağırıram! Uşaqlarımızı sabetayistlərin zombiləşdirməsinə imkan verməyək! Ata 7 yaşlı oğlundan soruşanda ki, böyüyəndə kim olacaqsan, uşaq gülə-gülə Çakır olacağam deyir. Əlbəttə, hər bir insanın kim olmaq haqqı birinci onun özündə, ikinci onun yetişdiyi cəmiyyətdədir. Amma çox insan cəmiyyətləri də var ki, məhz mənəvi apokalipsis nəticəsində ya tarixdən silinib, ya da özgələr onu udub. Bu arada Qərbi Azərbaycandan olan bir “parafessor” da dilimizdəki alınma sözləri a-lya-maner-osmanlı stilində milli-qıllı sözlərlə əvəzləmək təklifini verib. Vaxtınız varsa, onun düzəltdiyi qəttəzə sözlərə bir fikir verin: bakteriya- canüzər, gözgörməz (yaxşı ki güngörməz deyil!); aviasiya- havaçılıq (Nofəl müəllim demişkən, toje ne ploxo!); motosikl- üçtəkərli (görən desin ikitəkərlisi olmur!); aləm- dördbulun, hər yan (no komments!); aktrisa- oyunman (bəs aktyor- oyunvüman?); diktor- vərəqoxuyan (monitordan oxuyanlar hesaba girmir!); ekipaj- sürənər (yox bir, sülənər! bəlkə “sürünər” olsun, abi?); fürsət- ələgəlmə; hərf- orxonçuluq… Nə isə, bu, çox uzun hərf oldu. Nə qədər əndrəbadi bir kompozisiya alındığını duydunuz yəqin. İndilərdə ictimai-mədəni həyatımıza belələri ton verir. Hindkinoizm-motalizm davam edir.
 Bizdən fərqli olaraq o taydakı iranlı qardaşlarımız hindkinoizm-motalizmlə məşğul olmurlar, konkret iş aparırlar. Təkcə Təbrizdə 840 kitab mağazası var. Çıxan kitablar 50 min tirajdan aşağı olmur və 2-3 günə satılıb qurtarır. Bəs onda İran rejimi azəri türklərini necə savadsızlıq içində qırır, ay liberal bəyəfəndilər?! Hörmətli güneylilər, bunlar bizi aldatdılar, indi də sizi aldatmaq istəyirlər! Bizə də ki söz vermişdilər, rusları qovun, torpağınızı yarım sant qızıldan edəjik. Bizi aldatdılar, özümüz öz əlimizlə qəbrimizi qazdıq, o gözəl quruluşu yıxdıq, indi ingilis-yəhudi zülmü altında inildəyirik. Çaşıb sizi də aldadarlar, bunların fitnəsinə uymayın. Hər halda belə cəhdlər var. Bunların ipi İsraildən çəkilir. Müstəqillik- İsrail koloniyası olmaq deməkdir- bilin! Moldaviya İsrail yəhudilərini böyrəklə təmin edir, Ukrayna qızlarla, Azərbaycan isə neft və qızılla. Tbilisi paytaxtında dilənçilər ingilis dilində dilənirlər: “Xelr! mani!” Çünki müstəqillik vaxtında ağalar ingilislər olur.
 İranda rüşvət yoxdur, ora hələ demokratiya gəlməyib. Müstəqil Azərbaycanda ilk rüşvəti Marqaret Tetçer verib: 30 milyon dollar! Bax bütün bəlalarımızın təməli də o vaxtdan qoyulub. Gözləriniz aydın, Azərbaycan trikotaj fabrikləri milli lakey paltarlarının tikişinə başlayıb. Bəs nooldu, cənablar, axı neft ölkəsinin vətəndaşları lakey paltarları geyməməli idilərdir! Axı Etibar demişdi torpağınızı yarım sant qızıldan edəjik! Po idei götürəndə qabağımızda 3-cü sort ölkələrdən gəlmə vətəndaşlar işləməli idilər. Nəsə, lakey paltarlarına fikir verməyin, təki Elçibəyin ruhu şad olsun!
 Hələ 90-cı illərdə proqnoz qoyulmuşdu ki, yəhudi bankları Azərbaycana ayaq açandan sonra ölkədə intiharların sayı artacaq. Yəhudi işğalının ölkələrə gətirdiyi ərzaq genosidinin nəticəsi budur: müharibə yaşlı kişilər arasında ürəkdən ölənlərin sayı artıb! 1990-cı ildə tərkibində vəba virusları olan 100 minlik yumurta konteynerləri NATO-nun Türkiyədəki İncirlik Hərbi Bazasından Azərbaycana daşınıb. Həmin yumurtalar ölkəmizdə müxtəlif ölümcül xəstəliklərin təməlini qoydu. Bununla da Türkiyədən Azərbaycana virus ixracına start verildi. Elçin Bayramlı deyir: “Hərdən adam arzulayır ki, zaman maşını ola, hər dəfə yemək lazım olanda gedib Sovet dövründə təmiz, təbii qidalanıb qayıdasan bu cəhənnəmə”. Söydüyünüz Stalinin vaxtında teksun kimi şirkətlərin ölkəmizə girməyə zadı çatmazdı. Samir Belil: “1988-ci ildə Azadlıq meydanına gedən insanlar, 20 il sonra bankda özündən 20 yaş kiçik birisinin önündə boynunu büküb “xala qurban, iki gün də gozlə, bu ayın faizini verəcəm” deyə yalvaracaqlarını bilirdilərmi?”. Yoldaş Stalin! Siz öləndən sonra, gərək düzünü deyim, ölkəmizin durumu mənfiyə doğru xeyli dəyişib. Dünənnəri axşamüstü 28 tərəflərdəydim, təzə tikilin çoxmərtəbəlinin həyətində bir cavan azəri fəhləsi ilə qarşılaşdım. Oturub ağlayırdı. Qalın dodaqlarını tərpətməyi əvvəlcə məni aldatdı, elə bildim ki, o da Füzuli qəzəllərinin kasıb aşiqlərindəndir. Sonra gördüm ki, yooox, zamanı, gərdişi, iqtidarı söyür. Necə də sənin yerin görünür, yoldaş Stalin! Ölkədə məktəbdən də çox bank tikilib. Yəhudi bankirlər zəli kimi daraşıblar  Azərbaycan xalqının yaxasına! Bu barədə nə müxalifət cəsarət edib danışa bilir, nə də media yazır! Bəli, bu gün müxalifətin yalnız bir şüarı olmalıydı: Bank sələminə son! Amma bu ömründə olmayacaq, çünki müxalifət bağlanar, müxaliət naziri İsa apo isə işdən qovular.
 Fridrix Nauman adlı təşkilat ilə görüş keçirilərkən sual vermək üçün bir bığlı-saqqallı azərbaycanlı ayağa qalxdı: “Rayonumuzda 25 minə yaxın şikəst və əlil var. Siz onlarla bağlı hansı tədbirlər həyata keçirəcəksiniz?”. Diqqətinizə görə sağ olun. Almaniyadan gələn qonaq məlahətlə gülümsündü və nədənsə əlillər əvəzinə yenə Azərbaycanın demokratikləşməsinin özəlliklərindən uzun-uzadı danışdı. Ya ya… İngilisləri başa salmaq lazımdır ki, bura sizə Hindistan deyil, heç olmasa apardığınız neftin, yediyiniz ikranın pulunu verin!
Türkiyədə orta hesabla ilə bir-iki jurnalist öldürülür, həbsdə yüzlərlə jurnalist var və media işçilərinə 5000-ə yaxın cinayət işi qaldırılıb. Jurnalist və yazarlara! Hələ utanmaz-utanmaz gəlib burda demokratiyadan dəm vururlar. Türkiyə 70-ci illərdə 15 min kommunisti, 80-ci illərdə 30 min islamçını güllələdi. Demokratiya sadəcə bu ölkədə cırıb dağıdır, daşıb tökülür, yığmağa yer yoxdur, ona görə də bura ixrac edirlər. Türk zabitinin maaşı 500 lirə olduğu halda, Türkiyə cümhürbaşqanı oz qızcığazına 52 min lirə maaş verir! Budur bunların demokratiyası!
 Amerikadan “Xocalıya Ədalət” istəyənlər: nə gündəsiz siz! Nə qədər tupoy olasan, bilməyəsən ki, elə Qarabağ mübaribəsini ABŞ Türkiyədəki emissarlarının əli ilə törədib! Bəli, Qarabağ müharibəsini izrailtoslar törətdi- nefti ələ keçirmək üçün! “Bu ədalətsizliyə dünya birliyi niyə susur?” Tüpürüm dünya birliyinə! Yaşasın şiə-pravoslav birliyi! Az qalmışdı, Xocalı priznavat olunacaqmış və bütün dünya bizə konpensasiya ödəyəcəkmiş, heç olmasa Qənirənin zəhmətini bada verdiyinə görə Əkrəm hökmən asılmalıdır!
 Bəylər, bu vətəni nasıl satdınız? Azərbaycanı Amerikanın koloniyasına niyə çevirdiniz! Hörmətli “Azadlıq” və “Yeni müsavat” qəzetlərinin baş redaktorları! Necə olur ki, sizin qəzetlərdə ölkə prezidentini söymək olar, amma İsrail prezidentini söymək olmur? Dünya ensiklopediyaları bar-bar bağırır: Azərbaycan neftini, qızılını vaqon-vaqon daşıyan, pulunu verməyən, xalqı ac saxlayan dövlətə İsrail deyilir. Niyə oxumursunuz? Niyə utanmırsınız? Niyə ölüb yerə girmirsiniz? Volter deyirdi, əgər əsl düşmənin kim olduğunu bilmək istəyirsinizsə, görün sizə kimləri tənqid etmək qadağan olunub. “Düşməninə təslim olmuş bir cəmiyyət üçün azadlıq mahnıları oxumaq axmaqlıqdır”. Bunu isə Doktor Əli Şəriəti deyib. İldə 1 milyon azərbaycanlını rak edən ölkənin adına Türkiyə deyilir. Bir neçə min azərbaycanlı həkimin müalicə aldığı ölkə İrandır! Ancaq yəhudilərin kef elədiyi dövrana müstəqillik deyilir. Bu ölkədə vətənpərvər görünmək üçün gərək həmişə Türkiyəni tərifləyəsən. İranı təriflədinsə xalq düşməni çıxacaqsan,- demək ermənilərə işləyirsən! 100 minlərlə ağır xəstəmizi müalicə etdiyi üçün Azərbaycan xalqı sənə minnətdardır, İran! Əsl dostları tanıyaq! İrana 100 minlərlə xəstə gedib qəpik-quruşa sağalıb gəlib, Türkiyəyə isə bircə Sevinc Babayeva gedib, onu da orda öldürüblər. Hə, bir də Baloğlanın qara cigərini 200 min alıb kəsib götürmüşdülər. İran məhz Türkiyənin ərzaq şirkətlərinin xəstələndirdiyi 100 minlərlə xəstəmizi sağaltdı. İran söz verdiyi kimi şiələri qorumaqda davam edir. Sionist ilanının başını əzməkdə davam edir. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, İranın, Rusiyanın Azərbaycana borcu yox, İsrailin borcu var, btc borusu ilə axıdılan neftə görə hələ bir qara qəpik də verməyib.
***
 ABŞ-ın dövlət nümayəndəsi Cenifer Psaki yüksək tribunadan deyir ki, Kiyev hökumətinin ölkənin şərqinə göndərdiyi qoşunlar silah anbarlarını qorumaq üçündür və heç kimə hücum etmirlər, amma sosial şəbəkələrdəki xəbərlərdən görürük ki, onlar müdafiəçilərin qurduğu blokpostlara hücum edir və dinc sakinləri güllələyirlər. Ukraynanın yəhudi xuntası ölkənin şərqindəki əhalini rus olduğuna görə qırır. Viktoriya Nuland əlində saqqallı kazakın şəklini tutub bütün dünyaya göstərir ki, bu rusların Ukraynaya göndərdiyi Babay ləqəbli QRU zabitidir. Amma bir müddət sonra həmin Babay televiziyaya çıxaraq müsahibə verir, etirazını bildirir, Nulandın dediklərini ələ salır. Üzə çıxır ki, o yaxınlıqdakı kənddə yaşayan qoca bir kişidir, rus speçnazı ilə də heç bir əlaqəsi yoxdur, sadəcə öz torpağını qorumaq üçün əlinə silah götürüb.
 Təkcə 2014-cü ilin may ayının 2-dən avqustun 11-nə kimi Novorusiya müdafiəçiləri tərəfindən Donbasda 109 polyak, 98 amerikan, 70 kanadalı, 56 latviyalı, 54 gürcü, 49 eston, 44 ingilis, 33 litvalı, 20 avstraliyalı, 12 şved muzdlusu öldürülmüşdür. Bunlar MKİ-nin müxtəlif mühafizə adı altında strukturları və NATO xətti ilə Ukraynaya göndərilmiş döyüşçülərdir. Bizim saytlar belə məsələlərin üstündən sükutla keçirlər, amma Babay kimi Donbas mujikini xalqa QRU zabiti kimi itələməyə çalışırlar. Hesablamalara görə Ukrayna ordusunun tərkibində dünyanın 39 ölkəsindən muzdlular döyüşürdü.
 ABŞ Dövlət Departamenti rəsmi şəkildə bildirir ki, Ukraynada amerikan muzdluları yoxdur, amma youtub həmin muzdluların Ukrayna aeroportlarında düşməsi və hətta onların yerli sakinlər tərəfindən əsir alınması videoları ilə doludur. Yalan baş alıb gedir. ABŞ məhz belə yalanlar hesabına dünyanın yarısını tutub, uzun onilliklər boyu xalqların təbii sərvətlərinə yiyələnərək onları ac-yalavac kökə salıb. Amma Rusiyaya çatanda məsələ qəlizləşib. Burda NATO hərb maşını dalana dirənib, eləcə də NATO-nun apardığı dezinformasiya müharibəsi effektivliyini itirib. Rusiyanın öz təsir mexanizmləri var. Yalan burda işləmir. Burası rus torpağı!
 Deyirlər Rusiya Krımı işğal etdi. Krımda referendum keçirildi və 98 faiz əhali Rusiyaya birləşmək üçün səs verdi. Rusiyanın Krımı işğal etməsindən danışanlar nədənsə ABŞ-ın İraqı işğal etməsi barədə susurlar. İraqda hər gün partlayışlar olur, yerli xalq amerikan əsgərlərinə çox yerdə güllə atır, çünki o qədər zibillər törədiblər ki, xalqın onları görməyə gözü yoxdur. Krımda isə nədənsə rus əsgərinə güllə atan olmadı. Əksinə, xalq o əsgərləri gül-çiçəklə qarşıladı, küçələrə axışıb rus qoşununun Krıma girməsini günlərlə bayram etdilər. ABŞ açıq-aşkar deyə bilmir ki, “bizə olar, sizə yox”, çünki onda azadlıq və demokratiya haqda illüziyalar bir anda uçub gedər. Xalqın Yer üzünün “xoşbəxtlik mələyinə” inamı itər. Odur ki, malamaq, quraşdırmaq, əsaslandırmaq lazım gəlir.
 İqtidar saytlarımızdan tutmuş müxalifət saytlarına kimi (bu saytların hamısı qərb bölgəsindən olan kürdlərin və kriptokürdlərin əlindədir) Ukrayna xuntasının ölkənin şərqində apardığı əməliyyatları antiterror əməlliyyatları adlandırırlar. Bəlkə “terror əməliyyatları” yazmaq yerinə düşərdi? Elə təkcə bu cəhət onların bir mərkəzdən idarə olunduğunu göstərir. Əl-ələ verib antirus təbliğatı aparırlar, fürsətdir. Qərəzli məqsədlər güdən həmin yoldaşlardan soruşmaq yerinə düşərdi ki, əgər Rusiya aqressordursa, niyə müharibə gedən bölgələrdə əhali ana vətənləri Ukraynaya yox, Rusiyaya qaçırlar? Niyə müharibə gedən yerlərdən qaçqınlar Kiyevə yox, Rusiyaya axışır?
 Fikir verdinizsə, ABŞ-ın dövlət katibi, gülərüz yəhudi xanım Viktoriya Nuland Ukraynanın Maydan meydanında mitinqçilərinə konfet paylayırdı. Amma özlərində Uoll-Stritdə mitinq olanda 700 nəfəri optom güllələdilər. Demək, Maydandakılara konfet, Uoll-Stritdəkilərə qurğuşun?! Maydan meydanında konfet paylayan ABŞ rəsmisindən soruşan olmadı ki, axı sizdə o itkin düşmüş yüzlərlə etirazçının taleyi noooldu? Prezident sekçilərində Obamaya konkurent olan 25 namizədi həbs edib elə yoxa çıxardılar, izi-tozu da tapılmadı! Budur Amerikan xoşbəxt demokratiyası, əzizlərim! Təkcə 2013-cü ildə ABŞ xüsusi xidmət orqanları xaricdə 253 siyasi xadimi öldürüblər. Öldürürlər, sonra deyirlər layiqli kandidat yoxdur. Bax budur maydanlığın dərəcəsi! Bizim burdakı liberallar da onlara züy tuturlar! Maydan elə hər yerdə maydandır, istər Ukrayna olsun, istər Azərbaycan.
 1 iyul 2011-ci ildə Tripolinin Yaşıl meydanına 1 milyon 700 min liviyalı toplaşmışdı. Onlar ABŞ aqressiyasına qarşı çıxır, NATO-nun Liviyaya təcavüzünə etirazlarını bildirirdilər. 1 milyon 700 min- bu Liviya əhalisinin 97 faizi deməkdir. Axırı nə oldu? NATO Liviyaya girdi! Budur demokratiya! “Azadlıq” və “Yeni müsavat” qəzetlərinin qondarma köşə yazarlarından soruşmaq istəyirəm, budur sizin demokratik kriteriyalarınız?! Axı xalqın səsindən ağız dolusu danışan sizsiniz, məgər 1 milyon 700 min xalqın səsi deyil? Hansı xalq ki belə qəzetçilərin yazdığı liberal cəfəngiyyatlara inanır, onun axırı yoxdur! Puçdur!
 Azərbaycan (mütərəqqi) cəmiyyətinin narazı qaldığı məqamlardan biri təkfirçi terror təşkilatları üzvlərinin bizim mediada “mücahid”, “üsyançı”, ən sərt halda isə “silahlılar” adı ilə təqdim olunmasıdır. Ümumilikdə götürdükdə, İŞİD həqiqətləri barədə telekanallar və bir çox saytlar ictimaiyyətə düzgün məlumat vermir. Əksinə, terrorçuların əsl simaları, törətdikləri vəhşiliklər gizlədilir. Bu isə ictimaiyyətdə həqiqi fikrin formalaşmasına əngəl törədir və gənclər arasında yad sektalara qoşulmağa stimul yaradır.
 Azərbaycanda dezinformasiyanın yayılmasının əsas səbəbi yerli telekanal və bəzi aparıcı KİV-lərin məlumatları əsasən Türkiyə KİV-lərindən və Qərb informasiya mənbələrindən götürməsi ilə bağlıdır. Orada isə KİV-lərin kimə mənsub olması hamıya bəllidir. Bəli, bizim “Azadlıq” və “Yeni müsavat” kimi həşəmətli qəzetlər yaydıqları informasiyanı ancaq və ancaq yəhudilərə məxsus olan media orqanlarından götürürlər. Azərbaycan xalqı üzərində manipulyasiyalar davam edir. Vətəndaşlarımız beyin yuyulmasına məruz qoyulur. Ukrayna çiçədi, Rusiya kxa! Türkiyə çiçədi, Suriya kxa! İsrail çiçədi, İran kxa! Növbədə kim var? Donqililər gecə-gündüz Türkiyəni tərifləyirlər. Rusiyanı tərifləyənləri isə kürdlər tv-yə yaxın buraxmırlar. Yalan rəy belə formalaşdırılır. İnsanlarımız kürd jurnalistikasının iş prinsipinə artıq bələd olub: Onlara lazım olan olanı yazırlar, lazım bilmədikləri olanı isə yazmazlar! Bu qədər sadə. 
 Gör vəziyyət nə yerə gəlib çatıb ki, Obama televiziyada açıq-aşkar söz verdi ki, suriyalılar Bəşər Əsədi devirsələr, onlara pul verəcək! Bu qədər bəsit. Gör nə günə qalıb demokratiya. Vahhabilər NATO-nun gizli ordusudurlar. Onlar NATO-nun Şərqdəki planlarını həyata keçirirlər. Təfkirçilərin Suriyaya hücum etməsi planı İsraildə işlənib hazırlanmışdır. BMT-də müzakirə olunan Suriya rezolyusiyası əslində İsrailin Netaniya şəhərindəki bir villada tərtib olunmuşdur. Orda Qətərin baş naziri, Səudiyya kəşfiyyatının zabitləri, ABŞ-ın İsraildəki səfiri və İsrail kəşfiyyatından olan bir neçə yüksək rütbəli yığışaraq həmin sənədi tərtib etmişlər və bir müddət sonra bu sənəd BMT-nin müzakirəsinə çıxarılmışdır. BMT-nin sənədləri İsrailin şəhərlərində hazırlanır! BMT kimi yüksək nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların çıxardığı qərarlar İsrailində verilir! Müasir dünyada xalqların taleyini israillilər həll edir! Haqq-nahaqq dəxli yoxdur, izrailtosların kimdən xoşları gəlmədi, onu BMT-nin müzakirəsinə çıxarırlar! Sonra deyirlər ki, BMT xalqlar ailəsinə məxsus təşkilatdır,- xeyr, BMT yəhudilərin əlində alətdir! İsrailin oyuncağıdır. O bir Dəccal qamçısıdır.
 Həmişə olduğu kimi, NATO-nun sadiq nökəri Türkiyə müsəlman qətliamının həyata keçirilməsində əsas rol oynadı. Plan belə idi ki, Səudiyyənin maliyyələşdirdiyi, Türkiyənin təlim keçdiyi, İordaniya və Qətərin hərbi texnika ilə təmin etdiyi muzdlu vahhabi ordusu Suriya ərazisinə soxulacaq, NATO və İsrail təyyarələri isə Suriyanın hərbi bazalarının bombalayaraq ordunun müqavimət gücünü məhv edəcək. Yaxşı ki, Suriya sahillərində rus gəmiləri vardı, yoxsa həmin savaşın biz şiələr üçün nə ilə nəticələnəcəyini yəqin ki təxmin edirsiniz. 4 min iranlı əsgər yerdə əməliyyat apardı, rus gəmiləri isə Suriya səmasına dürtülən Türkiyə və İsrail təyyarələrini vurub saldı. Suriya xalqı müdafiə olundu. Sionistlərin arzuları ürəklərində qaldı. Hizbullah və Rus QRU-su (Qlavnoe Ravedıvatelnoe Upravlenie – Baş Kəşfiyyat İdarəsi) NATO hərb maşınını sındırdı. Suriyanın dirənişi Amerikanı və onun Yaxın Şərqdəki müttəfiqlərini pis vəziyyətdə qoydu. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Kondaliza Rays deyirdi, Yaxın Şərqdə demokratiyanın yaranmasına az qalıb, hələ sancılardı, cavabında Hizbullahın komandiri Seyid Həsən Nəsrullah dedi, biz onu (sizin nəzərdə tutduğunuz demokratiyanı) abort edəcəyik. Bəli, Hizbullah sözün əsl mənasında Amerikanın Yaxın Şərq proyektini abort elədi!
***
 Cənnətə gedən yol Vaşinqtondan keçmir, cənab liberallar! Avraam Linkoln Amerikada hindu qətliamının memarı olub, bizim azadlıqsevərlər ondan sitat gətirəndə çox gülünc görünür. Əgər Avraam Linkoln dirilsəydi və həyətində əkdiyi marixuanadan çəkəndən sonra buraxdığı cümlələrin Azərbaycan ziyalılarının şüur və qəlbinə hakim kəsilərək şüarlarına çevrildiyüini görsəydi, əlbəttə ki, təəccüb edərdi. Təəccüb edərdi ki, belənçiyinə uypaketlər var dünyada. 17-ci əsrdə Amerikada 150 milyon hindi vardı. İndi yoxdur. Muzeydə müqəvvaları qoyulub. Budur demokratiyanın təntənəsi! “Mən Qudla hindular haqqında tez-tez mübahisə edirdim. Qud belə hesab edirdi ki, qadınlarla kişiləri öldürmək, gənc hindu qızlarını isə saxlamaq lazımdır. Mənə isə aydın idi ki, biz qızları da öldürməliyik”. Kaliforniyada məskunlaşan ilk kolonistlərdən- indiki demokratların ulu babalarından birinin məktubudu bu. Amerikada hüquq adlandırılan şey real olaraq həmişə güclülərə xidmət edib. Bu gün bizdə fəxrlə bildirirlər ki, dövlətimizin milyardlarla dollar valyuta ehtiyatı vardır. Amma harda? ABŞ-ın banklarında! ABŞ-da bir sayğac var, orda göstərilib ki, Azərbaycanın bizdə filan milyard pulu var. Real olaraq pul özü yoxdur. Bax belə bir virtual büdcəmiz var. Müstəqillik elə belə olur, təəccüblənməyin. Həmin milyardları bu gün Yer kürəsinə ağalıq edən, hər yerdə müharibə aparan ABŞ-dan geri almaq mümkün olarmı, siz bilən? Dünyanın ən böyük atanşikinin trilyardlarla borcu var. ABŞ-ın xarici borcunu adambaşına böldükdə hər bir amerikalının dünya ictimaiyyətinə 51 min dollar borcu olur. ABŞ-ın hərbi büdcəsi dünyanın bütün ölkələrinin bir yerdə götürülmüş hərbi büdcəsinə bərabərdir. Bu cür millitarist ölkə hələ sülh və əmin-amanlıqdan da danışır? Amerikada təcili yardım maşınını çağırmaq üçün 2 min dollar verməlisən! Budur insane hüquqları? Budur dermokrtiya? 60-cı illərdə Amerikada zənciləri küçədə güllələyirdilər, indi ondan da çox güllələyirlər. Küçədə zibil yeşiklərinin yanında yatırlar hamısı. Get Manxettendən 100 metr o tərəfə çıx, əsl Amerikanın üzünü görəcəksən. Təkcə Nyu-Yorkda 3 milyon evsiz-eşiksiz adam var, küçədə yatırlar. Demokratiya siz nəyə deyirsiz? Demokratiya geylərin tv-yə çıxmasıdırsa, tüpürüm elə demokratiyaya! Gecə-gündüz quru piar aparılır, pokazuxa baş alıb gedir. Bəli, ABŞ-da inkişaf cırır- təkcə son 4 ildə 23 milyon adam işini itirib! Guya İngiltərədə sərbəst toplaşmaq azadlığı var! Yalançının... Bu ölkədə ancaq geylər sərbəst toplaşa bilərlər, geylər! Başqa heç kim yox! Televiziyaların göstərdiyi başqadır, real həyat başqa.
 Kapitalizmdə bazar adamına iş adamı deyilir. İşğala inteqrasiya deyilir, ölkəyə sələm paylamağa investisiya. Böyük İsrail yaratmağa turançılıq deyilir, fəqir xalqların sərvətlərinin daşınıb aparılmasına “enerji təhlukəsizliyi”. Hüquq müdafiəçisi- baxışları ABŞ və İngiltərə xarici işlər nazirliklərinin baxışları ilə uyğun gələn adama deyilir. Tosif Həsənli: “Sovet hökuməti bütün bu iqtisadçı ekspertlərə heç kolxozda traktoru da etibar eləməzdi. Ölkə yiyəsiz qalıb, bunlar da falçı üslubunda yazıb yaradırlar”. Bu “inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi” nə olan şeydirsə, Azərbaycan xalqının evini yıxdı. Sovet hökumətinin, rusların xalqa verdiyi evləri yəhudi bankları tutub xalqın əlindən aldı. Adı olur, məsələn, Suriyanın dostları, amma o toplantıya əslində Suriyanın düşmənləri yığışır. İndi qaydalar belədir. Gör dünyanın harasıdır ki Suriyanın ABŞ tərəfindən işğalı Suriyanın azadlığı kimi başa düşülür və Azərbaycanın monqoloid köşə yazarları bunu xalqa azadlıq kimi sırıyırlar. Silah-sursat dolu yük karvanına insani yardım, vahhabi terrorçusuna çocuk, işid istehkamına türkməneli deyilən əcaib-qəraib zəmanəyə gəlib çıxmışıq.
***
 İsrail səfirliyi işçilərinin Azərbaycan adı və və bayrağı altında müxtəlif səhifələr açaraq, qruplar yaradaraq, özlərinə lazım olan təbliğatı aparmalarından sosial şəbəkələrdə çox danışılıb. Yaradılmış falş qrup və səhifələr əsas diqqət vətənpərvərlik notları üzərində cəmlənsə də, arada Rusiya və İrana qarşı nifrət yaradacaq statuslar paylaşmaqla lazımi effekti alırlar. İsrail kəşfiyyatının idarə olunan ideloji insan qrupları yaratmaq məqsədi güdən 3 müxtəlif şöbəsi vardır. Qoy xalqların “təlim-tərbiyə”si, siyasi baxışlarının formalaşması ilə onlar məşğuldurlar. Bu şöbələrdən biri informasiya-analitik şöbədir. İnformasiya-analitik şöbə bütün dünya ölkələrində yaranmış siyasi vəziyyətlərlə bağlı məlumat toplamaqla məşğul olur. Saf-çürük edilmiş həmin informasiyalar əsasında hazırlanmış hesabatlar İsrailin hakim dairələri və siyasətçilərinin stolunun üstünə qoyulur, vəziyyətə uyğun lazımi konsultasiyalar verilir. Digər müvafiq şöbə Tədqiqat şöbəsidir ki, həmin idarə dünyanın müxtəlif regonlarındakı vəziyyəti izləyərək requlyar hesabatlar işləyib hazırlayır. Üçüncü şöbə isə psixoloji müharibə və dezinformasiya aksiyaları idarəsidir. Psixoloji müharibə, təbliğat və aldadıcı manevrlərin hazırlanıb işlənməsi vəzifəsi məhz bu idarənin üzərinə düşür.
 Tədqiqatla məşğul olan şöbənin işçiləri internet və digər KİV-lərlə dünya ölkələrindəki mövcud siyasi durumu izləyirlər. Ölkədəki yerli insan kütləsinin əhval-ruhiyyəsini, tələbatlarını, hisslərini, maddi-mənəvi durumunu müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Onlar topladıqları məlumatı informasiya-analitik şöbəyə ötürürlər. Bu şöbə isə öz növbəsində informasiyanı emal edərək, süzgəcdən keçirərək psixoloji müharibə və dezinformasiya aksiyaları şöbəsinə verir. Axırıncı şöbə aldadıcı müharibə layihəsi işləyərək hazırlayır. Azərbaycan üçün bu şöbə artıq nurçuluq və vahhabilik kimi iki idarə olunan insan qrupu yaradaraq ortaya çıxarmışdır. Yabançı məzhəb və sektaların ölkəmizə doldurulmasında məqsəd ölkənin əsas dini olan şiəliyin diskriditasiya olunmasıdır. Bütün bu hizmətlər, təfkirlər son nəticədə xalq kütlələrinin öz yerli məzhəbi olan şiələyi iqnor etməsinə gətirib çıxarmalıdır. Çünki şiəlik də pravoslavlıq kimi, Qlobal Prediktorun bacarmadığı, hökm edə bilmədiyi bir sistemdir. Sem dayı nə qədər cəhd etsə də, şiəliyi pulla ala bilməyib. Şiələr gələcəkdə ABŞ imperiya maşınını küftankuf edəcək Mehdi zühurunu gözləyirlər. Qlobal Prediktorun nəhəng çarxına paz sancaraq onu yeriməyə qoymayan sistem Şimalda pravoslavlıqdırsa, Cənubda da şiəlikdir. Şiəlik ipə-sapa yatmayan sistemdir. Şiələrin hakimiyyətdə olduğu ölkələrdə amerikan koloniatorları rahat gəzə bilmirlər. Təsadüfi deyil ki, şiələrin böyük rəhbəri İmam Xomeyninin vəsiyyəti “Zülm etməmək və Zülmə boyun əyməmək” olmuşdur. Şiəlik insanı mətinləşdirərək mübarizə meydanına yönəldir. Yevronal məhz buna görə qeyzlənir və Əli yolunun davamçılarını ləkələmək üçün milyonlar xərcləyir. Nəhəng biomassa ideoloji planda israf olunmalı, zombiləşdirilməli, heyvan sürüsü tək köməksiz vəziyyətə salınaraq rahatca idarə ediləcək hala gətirilməlidir.
 Mövcud plana görə, şiəlik tez bir zamanda əsas maneə kimi Yer üzündən silinməli, yerini Pensilvaniyadakı imamın ton verdiyi sözəbaxan islam modelinə verməlidir. Nurçu xanım deputatın dediyi kimi, “Bu işlərin Memarına əhsən!” (mason formulirovkası). Artıq Bakıda hara tüpürürsən, altından bir sekta çıxır. Vəziyyəti elə hala gətiriblər ki, insanların bir qismi çaş-baş qalaraq ateizm yolu seçir. Həyat rıçaqlarını əlində saxlayan və boynumuzdakı halqanı get-gedə daraldan Qlobal hakimiyyət bizə başqa seçim yolu saxlamır. Epoxanın atributikası kulis tipli saytlardır ki, gecə-gündüz pozğunluğu yayırlar. Aparıcı mediada hər sektaya rast gəlirsən, bircə ölkənin əsas dini olan şiəlikdən başqa! Milli Məclisdə hər sektaçıya təsadüf olunur, bircə yerli şiə ruhanisindən başqa! Məqsəd şiəliyi səhnədən kənarda saxlamaqdır. Şiə qrupu oyundan kənar vəziyyətdə saxlanmalıdır, xalq siyasi səhnədə şiəçiliyin izini-tozunu da görməməlidir, iudeylərin yerli vassalları olan qərb kürdləri isə siyasətə, ədəbiyyata və mədəniyyətə ton verməlidirlər. İsrailin xalqımızın taleyinə yazdığı cız budur. Xalq İsraildən çalınan avazın ritminə oynamalıdır. İudeyadan göndərilən şortu proyektlərdən başqa ortada heç bir normal iş olmamalıdır.
 İudeylərin dirijorluq etdiyi, onların yerli vassallarının əlində olan kanallarımız şiəliyin öz xeyirxah başlanğıcından ayrılıb mənfi fonda göstərilməsi üçün əllərindən gələni edirlər. 20 il idi Azərbaycan xalqına yeridirdilər ki, Hizbullah terror təşkilatdır, Suriya müharibəsi başlayanda isə üzə çıxdı ki, Hizbullah İsrail qəsbkarlarından və vahhabi başkəsənlərindən qorunmaq üçün yaradılmış müdafiə ordusu imiş! Şiəlik bizi düşmənə qarşı yumruq kimi birləşdirən yeganə ideologiyadır. Satanaya qarşı duruş gətirməyimiz üçün yeganə sığınacaqdır. Ruhani struktur bizi səfərbər edir və təhlükələrə qarşı ayıq saxlayır. Şiəlik həm də sağlamlığımızın qarantıdır. Məsələn, şiəliyin güclənməsi Lənkəran bölgəsinin tam narkotikə otuzdurulmasının qarşısını aldı. Suriyada, İraqda cəmləşib üzü bəri axın edən vahhabi selinin qarşısını şiəlik kəsdi, yapçılıq, müsavatçılıq, bozqurdçuluq yox! İŞİD ordusu İraqda 17 min türkməni qanına qəltan edəndə bozqurdlar ortada yox idilər, nədənsə səsləri çıxmırdı!
 Tədqiqat idarəsi son zamanlar Azərbaycana böyük ümidlər bəsləməyə başlamışdır. Respublikamıza maraq göstərir və insanlarımızın mənəvi-ruhani tələbətlarını öyrənirlər. Sovet dövlətinin dağılmasından sonra yaranmış ideoloji vakuumu doldurmaq üçün tez-tələsik türk kardeşlərimiz və abilərimiz İsrail kəşfiyyatı tərəfindən ölkəmizə transfer olundu. Araşdırsaz görərsiz ki, Milli Azadlıq Hərəkatı ilk başlayan zaman hər yerdə qaldırılan bayraqlar şiə bayraqları idi. Lakin sonradan onun yerini 1918-20-ci illərdə mövcud olmuş Demokratik Cümhuriyyətin bayrağı tutdu. Tez-təcili arxivlərdən eşilib çıxarılmış müsavat ideologiyasının tozu silindi, yenidən işlənib hazırlandı və qərb bölgəsindən olan kürdlər həmin ideologiyanın daşıyıcıları təyin olundular. Meydan hərəkatına saysız-hesabsız pravokatorlar cəlb edildi. Qərb kəşfiyyat orqanları ölkəmizdə kürd vassallarının köməyi ilə elə effektiv işlədilər ki, 90-cı illərdə qoyulmuş mina indi-indi işə düşməyə başlayıb. Ərəbistan səhrasından, Türkiyə dərələrindən gətirilmə məzhəblər baş qaldırıb bildirirlər ki, şiəlik əsl islam deyil və rafizilər yer üzündən silinməlidir. Azərbaycanlı vahhabilər Suriya və İraqdan baş kəsmə videolarını xalqa mesaj kmi göndərir və insanlarımızı təhdid edirlər. Başa düşün ki, çox ağıllı adamlar bizim üzərimizdə manipulyasiya edirlər.
 İmam Musa Sədr deyir: “Əgər təşkilatlanmış bir dünyada təşkilatsız ayrı-ayrılıqda hərəkət etmək istəsək, çox sadəlövhlük etmiş olarıq. Əgər bütün səy və bacarıqlarımızı birləşdirməsək, əl-ələ verməsək necə varıqsa, elə də qalacağıq. Çünki yaşadığımız dünyada hər şey olduqca təşkilatlanmış və münəzzəmdir”. Qərb və onun Azərbaycandakı kürdlərdən ibarət xuntası istəmir ki, xalqın içindən güclü liderlər yetişsin. Baxın görün mərtbuatda Argentina, Braziliya, Venesuela, Kuba, İran, Çin, Koreya kimi antiqlobalist yön götürmüş ölkələrin necə əcinnə obrazlarını yaradırlar! Bu ölkələrin liderlərini həmişə bizə qara fonda təqdim edirlər. Onlar haqda yaxşı xəbərləri deyil, ancaq pis xəbərləri yayırlar, lazım gələndə özlərindən quraşdırırlar da.
 Müsəlman ölkələrinin bir çoxunda və Latın Amerikasında uydurma Ben Laden yox, real Corc Buş dünyanın bir nömrəli terrorçusu hesab olunur. Hədəfləri tanıyın, yəhudi mətbuatının yaydıqlarına inanmayın. 2006-cı ildə ABŞ-ın özündə keçirilən sorğu zamanı müəyyənləşib ki, ilin ən pis adamı Corc Buşdur. “İlin ən pis adamı” seçilən prezident Corc Buşdan sonrakı sırada Üsamə bin Laden yer almışdı! Amerika xalqı özü də həqiqətləri anlamağa başlayır, bizim beyniyuyulmuşlara çatmır. Devid Aykı bütün dünya tanıyır, bircə “Azadlıq” və “Yeni müsavat”ın ağıllı köşə yazarlarından başqa. Amma öz köşələrində xalqa necə politologiya dərsi keçirlər, ağızlarına çullu dovşan sığmır!
 Saakaşvilini xalq seçmişdi? Saakaşvilini prezdent seçilən günə kimi onu gürcü tanımırdı, amma ABŞ-ın yəhudi siyasətçiləri yaxşı tanıyırdı. Çünki əsl familiyası İsaakaşvili olan bu adamı özləri hazırlamışdılar. Amerikadan cırıq zənbillə gətirib dürtüşdürdülər Gürcüstana! Qafqaza qubernator təyin etdilər. Onun piarını elə gözəl formada apardılar ki, azərbaycanlılar Yer üzündə ondan bomba oğlan tanımırdılar. İndilərdə üzə çıxıb ki, kokain iyləyirmiş, küçədən keçən qızları zorla maşına soxdurub villasına gətizdirirmiş.
 Heç olmasa Bəşər Əsədin, Stalinin, Əhmədinejadın təkcə şəkillərində üz cizgilərinə bax, gör bu cür adamlar necə qaniçən ola bilərlər? Psixologiyadan azca başın çıxırsa. Lap o şəkilləri psixoloqlara göstər. Yəhudilər nə qədər nurlu adam var, hamısını bizə qəssab kimi sırıyıblar. Razı deyilsən? Demək zır liberastsan!
 Venesuela prezidenti Nikolas Madura Yəmənə hücum etdiyinə görə Ərəbistan səfirini ölkədən qovdu. Belə oğlanlar da var! Venesuelanın keçmiş prezidenti Uqo Çaves isə İsrail səfirini Fələstinə görə ölkədən qovmuşdu. İstər Lukaşenko olsun, istər Əhmədinejad, istər Uqo Çaves -fərq etməz- kim murdar Amerikan imperializminə qarşı çıxırsa, demək bizimkidir! Yevreonal və onun yerli xuntası ona görə güclüdür ki, biz siyasətə biganəyik, antiqlobalist hərəkatlarda tənbəlik, ölkəmizdə və xaricdə gedən pərdəarxası siyasətə az maraq göstəririk. Bizim kimi beş-on nəfər də onların qarşısına çıxanda, qəliz sual verəndə, vicdan, ədalət, insaf tələb edəndə, hətta adi sosial şəbəkələrdə onların iç-pasını açanda bizə qarşı qara piar başlayır, müxtəlif yollarla təzyiq edib sındırmağa, cəmiyyətin gözündən salmağa çalışırlar. Zira ki bu işlərdə onların təcrübəsi böyükdür, hələ Elçibəyin dövründən onlarla razılaşmayanları şərləyə-şərləyə, ləkələyə-ləkələyə gəlirlər. İskəndər Həmidov demişkən, “Dağ adamları yaxşı bilirlər, yuxarıdan aşağı daşı necə yuvarladırlar”. Bu zümrənin köhnə sənəti işverənlikdir, xalq da bunu yaxşı bilir. Kürd siyasətçiləri, ictimai və yazı xadimləri özlərinə hücumu ümumən xalqa hücum kimi təqdim edirlər. Nədən? Treninqlərdən birində jurnalist Qasid Nağıoğlu onlara qəliz sual verdi, tez fasilə elan etdilər. Mələk donu geymiş yırtıcılara qəliz sual verən kimi, kolun dalına keçirlər və götür-qoy edirlər. Öz yerlilərini dahi, bizi isə avaragor kimi təqdim etmək istəyirlər. Mütəllibovu çıxmaq şərti ilə bütün zamanlarda Azərbaycanda yerlipərəstlik olub. Olub, amma indiki kimi dəhşətli hal almayıb. Yerlipərəstlik onların müxtəlif strukturlarda möhkəmlənməsinə gətirib çıxarıb. Onlarla bir köydə doğulanlara, hampadaşlarına hər şey olar, bizə isə olmaz! Putinin bir sözü var, Yupiterə icazə verilən şeylər öküzə icazə verilməyib. Bax belə prinsip həm siyasətdə, həm televiziyada, həm də ədəbiyyatda işləyir. Hər yerə özününküləri dürtürlər və dəstək verirlər. Paytaxt kürd auluna çevrilib. Xalqa olmazın narahatlıqlar yaradırlar. Gəlmə-gəlintilət at-oynadır, çapıb talayır, qaz vurub qazan doldururlar. Yerli aborigenlər isə məngənədə sıxılır və nicat yolu axtarırlar. Gələjəx, gedajax, torpax,devlət, azərbayjan- hətta televiziyalarımız kürd bölgəsi aksenti ilə dolub. Əlbəttə, bütün aksentlərimiz gözəldir, amma onu televiziya diktorluğuna çıxarmaq olmaz. Çoxları gəldi unitazı Bakıda gördü. İndi xalqa mədəniyyətdən treninq keçir. Bu qədər gəlmə-gəlintinin televiziyada nə işi var? Televiziyaya ariləri çıxarmaq lazımdır ki, xalqa nəsə öyrətsinlər. İndi TV-də gördüyümüz sifətlərin çoxunu (fərqi yoxdur, oxuyur, danışır, ya rol oynayır) Sovet vaxtı teleqüllənin heç kilometrliyinə də buraxmazdılar. İndi əksinə, istedadl və unikal adamlarımızı televiziyalarımıza buraxmırlar. Hərdən adama elə gəlir ki, yəqin teleməkanın məsul işçiləri onları ultrabənövşəyi şüalardan qorumaq üçün televiziya studiyalarına dəvət etmirlər, bu yolla onları virusdan qoruyurlar, saf qalmalarına çalışırlar. 
 Mühit nə qədər eybəcər olur olsun, İblis nə qədər güclü olursa olsun, insan öz şəxsi dünyasında zəiflik göstərməsə, məğlub olmaz. Belə bir məntiqi nəticə hasil olur ki, öz daxili aləmini dərk etmədən mühiti dərk etməz və ona qarşı dayana bilməzsən. Bunun üçün çoxlu oxumaq və oxumaq lazımdır. Həm də nəyi gəldi oxumaq yox,- nəyi oxumaq, necə oxumağı da bilmək vacibdir. Fərdi hisslərin məhdud dairəsini keçib, onları ümumbəşəri hisslərlə tamamlaya bilməsən, fəlsəfi baxımdan mənalandırmaq səviyyəsinə yüksəlməyi bacarmasan, belə çirkli mühitdə saf qala bilməzsən.
 Yeri gəlmişkən, bu yazını oxuyan istifadəçilərdən xahiş olunur ki, yazıdakı tezisləri feysbukda və digər sosial şəbəkələrdə paylaşsınlar, alqoritm itməsin. Fikirlər dağılır, amma yağ kimi gedir. Nəticələr elan olunub: biz qələbə çalmışıq! Odur ki stimul var. Qələbə bizə stimul verir. İrəli!

Комментариев нет:

Отправить комментарий