27.01.2016

Xəlil Rza Ulutürk - NƏ QƏDƏR Kİ MACAL VAR

Əslinə baxsan elə
Ömür- bircə macaldı.
Çoxu hədər yaşadı
Azı ondan bac aldı.
Nə qədər ki, macaldı,
    Böyük işlər görməyə 
    Tələs, qardaşım, tələs!
Bu səadət, bu fürsət
    Həmişə ələ düşməz, 
Nə qədər ki, qolların 
    Quca bilir göyləri,
Nə qədər ki, oynaşar 
    Palıd kökünə bənzər 
    Ürəyinin kökləri, 
Nə qədər ki, sağ əlin 
    yumruqlu, qüvvətlidir,
Nə qədər ki, sol əlin
    hələ baxır sözünə, 
Barmağını sox şərin
    çesməkli, kor gözünə!
Əldən düşsə qılıncın,
    qandalı dişinlə qır!
Deyirlər ki, mərd əli 
    qılıncın davamıdır!  
Hər insanın içində
    Gizli qəhraman yatır.
Oyatmasan, əfəlsən,
    oyatsan ,ər – bahadır!
Nə qədər ki, baxışın
    od salır qaranlığa,
Nə qədər ki, addımın 
    sədlər dağıda bilir,
Nə qədər ki, isti, pak
    nəfəsin gedir, gəlir,
Tələs, qardaşım, tələs
    böyük işlər görməyə. 
Qara yellər önündə
    sal divarlar hörməyə!
Endir zərb ilə gürzü,
    boyan al şəfəqlərə.
Qaldır çiyninə ərzi,
    apar al üfüqlərə!
Tələs yaxşılıq üçün.
    Səncə nədir yaxşılıq?
Yanar qum səhrasında 
    bir saf, sərin yaşıllıq!
Yaxşısansa, deməli ,
    dərdlilərə şəfasan.
Heç olmasa bir evdə 
    təmiz, sağlam havasan.
Sən gərək qansızların 
    dik burnunu ovasan!
Bil ki, zülmət içində 
    doğru söz də işıqdır.
Namərdləri ram etmək
    mərdlərə yaxşılıqdır.

Комментариев нет:

Отправить комментарий