01.05.2017

Tatarlar monqol yox, bulqardırlar

“Müasir tatarların monqollara heç bir aidiyyatı yoxdur. Tatarlar Volqa bolqarlarının birbaşa varisləridir. Onlara “tatar” deyilməsi tarixi cəhətdən düzgün deyildir”. SSRİ Elmlər Akademiyasında 25-26 aprel 1946-cı il tarixdə Kazan tatarlarının etnogenezi ilə bağlı keçirilən xüsusi elmi sessiyanın gəldiyi nəticə belədir. 1988-ci ildə nəşr olunmuş “Kazan tarixi” kitabında isə oxuyuruq: “Kazan şəhəri və diyarının sakinləri Oktyabr inqilabına kimi özlərinə bulqar deyirdilər”.

Комментариев нет:

Отправить комментарий