26.09.2016

Stalini buna görə sevirdilər


Əvvəlcə üfüqdəki elektrik şalbanlarına diqqət edin... Cəmi 10 il əvvəl heç bir sadə özbəyin, kəndlinin ağlına, xəyalına gəlməzdi ki, onlar öz bəylərinin, qolçomaqlarının köləsi olmayacaqlar, kolxozları olacaq, kolxozda adam kimi işləyəcək, maaşını, məhsul payını alacaq... traktorist olacaq... Özbəkistanı bu gün dolandıran pambıqçılıq insfrastrukturu Şura hökumətinin vaxtında yaradılıb. Həyatlarındakı dəyişikləri öz gözləri ilə görürdülər. Yaxşılığa doğru və sürətlə... Yoldaş Stalini buna görə sevirdilər, ona inanırdılar... İndi qondarılan "repressiyalar" haqda da heç nə eşitməmişdilər, çünki kəndlərindən kimsə cəza alırdısa da gözlərinin qabağında olurdu, onu tanıyırdılar, cəzanın nə qədər ədalətli olub-olmadığını bilirdilər...

https://www.facebook.com/EcoSocialistsOfAzerbaijan/?fref=nf

Комментариев нет:

Отправить комментарий