08.10.2016

Mətbuatın rolu

«SİON MÜDRİKLƏRİNİN PROTOKOLLARI»:

Bizim nəşrlər oxucularda şübhə yaratmaması üçün müxtəlif istiqamətlərdə, bir-birinə zidd mövqelərdə, fərqli tərtibatlarda olacaq, oxucuları bizim tərəfə çəkəcək, düşmənlərimiz də heç nədən şübhələnmədən bizim cəbhəyə keçəcək. Beləcə düşmənlərimiz bizim tələyə düşəcəklər və zərərsizləşdiriləcəklər. Rəsmi orqanlar həmişə birinci olacaq. Onlar bizim maraqlarımızı qoruyacaq və onların təsiri cüzi olacaq. İkinci yerdə biganələrin və qızışmışların cəlb edilməsi ilə məşğul olan rəsmilər dayanacaq. Üçüncü yerdə isə oyuncaq müxalifəti yerləşdirəcəyik; o öz mətbu orqanında bizim antipodumuz kimi çıxış edəcək. Bizim həqiqi düşmənlərimiz onu özününkü biləcəklər və bizə öz kartlarını açacaqlar. Bütün qəzetlərimiz rəngarəng istiqamətdə olacaq- kübar, respublikaçı, inqilabçı, anarxist- əlbəttə ki Konstitusiya qüvvədə qalana qədər. Onlar yüzqollu hind tanrısı Vişnu kimi hər ictmai rəyin nəbzini tutacaqlar. Nəbz surətlənməyə başlayanda bu əllər ictimai fikri bizim məqsədimizə uyğun istiqamətə yönəldəcəklər. Həyəcanlanmış subyekt düşünmə qabiliyyətini itirir və təsir altına tez düşür. O axmaqlar ki öz düşərgəsinə məxsus qəzetin fikirlərini səsləndirəcəklər, əslində bizim fikirlərimizi səsləndirəcəklər, bizə lazım olan kimi düşünəcəklər. Öz mətbu orqanının arxasınca getdiyini fikirləşənlər əslində bizim qaldırdığımız bayrağın dalınca gedəcəklər. Mətbu orqanlarımız gündəlik məsələlərin mahiyyətinə toxunmadan həmişə səthi müzakirələr aparacaqlar. Rəsmi qəzetlərlə mənasız davalar açacaqlar. Üstümüzə hücumlar cəmiyyətdə elə fikir yaradacaq ki, guya cəmiyyət azadsözlüdür. İctimaiyyətin diqqətini çəkməyən, lakin bizim məqsədlərimiz üçün gərəkli olan belə tədbirlər ictimai rəyi bizim xeryimizə yönəldəcək. Belə tədbirlərin sayəsində biz siyasi məsələlərdə ictimai rəyi təlatümə gətirib, sakitləşdirəcəyik. Gah yalanı, gah həqiqəti, gah dəlili, gah təkzibi dərc etməklə inandıracayıq, yaxud caşdıracayıq. Atdığımız hər addımın necə qarşılanacağını qabaqcadan hesablayacayıq. Düşmənlərimiz öz sözlərini deyə bilmək üçün ixtiyarlarında mətbu orqanı olmadığına görə bizə uduzacaqlar. Onların dəlillərini əsaslı şəkildə təkzib etməyimizə də ehtiyac qalmayacaq. Əlbəttə, özümüzün təsis etdiyimiz orqanlar da bizi tənqid edə biləcək, amma bizim dəyişdirməyə hazırlaşdığımız punktlar üzrə. Mətbuatımızın üçüncü tərkib hissəsində- oyuncaq müxalifətin mətbu orqanında atılan məqsədyönlü daşları rəsmi şəkildə təkzib edəcəyik.

Комментариев нет:

Отправить комментарий