15.10.2016

İctimai rəyə biz rəhbərlik edirik

«Bizim üsul-idarəmizin başlıca vəzifəsi qeyri-yəhudilərin ictimai təfəkkürünü tənqid vasitəsi ilə zəiflətəmək, onları müqavimət göstərmək istəyi oyadan düşüncələrdən uzaqlaşdırmaq, ağıllarının gücünü boş-boşuna söz güləşdirməyə yönəltməkdir. Bütün zəmanələrdə xalqlar, eləcə də ayrı-ayrı şəxsiyyətlər sözü iş kimi qəbul ediblər. Onlar həmişə yalanla özlərini aldadırlar və ictimai zəmində verilən vədə əməl edilib-edilmədiyinə nadir hallarda diqqət yetirilir. Buna görə biz bircə zahiri görünüşü nümunəvi olan təşkilatlar təsis edəcəyik ki, oturub inkişafa verdikləri töhfələr barədə ağızdolusu danışsınlar. Biz bütün partiyaların, bütün siyasi istiqamətlərin liberal sima və qiyafəsini mənimsəyəcəyik. Onları elə natiqlərlə təmin edəcəyik ki, aramsız boşboğazlıqları ilə insanları bezdirib yorsunlar, natiqlərin özlərinə belə ikrah yaratsınlar. İctimai rəyi ələ almaq üçün müxtəlif yönlərdən o qədər ziddiyyətli fikirlər söyləmək lazımdır ki, ictimaiyyət çaşıb qalsın. Bunu o vaxta qədər etmək lazımdır ki, qeyri-yəhudilər rəy dolanbaclarında azıb itsinlər və nəhayət anlasınlar ki, siyasət məsələlərində heç bir fikrin yerli-dibli olmaması yaxşıdır. Onsuz da qoy cəmiyyəti heç vaxt siyasətdən baş aça bilməyəcək, çünki ondan yalnız cəmiyyətə rəhbərlik edənin başı çıxır. Bu birinci sirdir. İdarəçiliyin uğuru üçün tələb olunan ikinci sirr aşağıdakından ibarətdir: xalqın vərdişlərində, ehtiraslarında, birgə yaşayış qaydalarında olan çatışmazlıqlarını elə törədib çoxatlmaq lazımdır ki, heç kəs bu xaosda baş çıxarmasın və nəticədə insanlar daha bir-birlərini başa düşə bilməsinlər. Bu tədbir həm də partiyalar arasında nifaq salmağa, hələ də bizə tabe olmaq istəməyən kollektiv qüvvələri parçalamağa kömək edəcək, işimizə mane olacaq hər cür şəxsi inisiativi sarsıdacaq. Şəxsi inisiativdən təhlükəli heç nə yoxdur: əgər o dahiyanədirsə, aralarına nifaq saldığımız milyonlarla insanın etdiyindən çox iş görər. Biz qeyri-yəhudi cəmiyyətlərinin tərbiyəsini elə istiqamətləndirməliyik ki, təşəbbüs tələb olunduğu hər hansı iş qarşısında onların ümidsiz bir gücsüzlükdən əlləri yanlarına düşsün. Bütün bunlarla biz qeyri-yəhudiləri elə yorub əldən salacayıq ki, onlar bizim beynəlxalq hökmranlığımızı qəbul etmək məcburiyyətində qalsınlar. Bizim möhtəşəm idarəçilik əziyyət çəkmədən dünyanın bütün hakimiyyət qüvvələrini somurmağa və Üst Hakimiyyət yaratmağa imkan verəcək. İndiki hakimiyyətlərin yerinə biz Üst Hakimiyyətin Administrasiyası adlı əjdahanı qoyacayıq. Onun pəncələri kəlbətin kimi dörd bir tərəfə uzanaraq bütün xalqları öz məngənəsində sıxacaq».

«Sion müdriklərinin protokolları»

Комментариев нет:

Отправить комментарий