09.10.2016

Mətbuat kimin əlindədir?

«Mətbuat bizə lazım olan qalmaqalların artmasına, yaxud eqoistik partiyaçılığa xidmət edir. Mətbuat boşboğazlıq edir, birtərəfli mövqe tutur və yalanla doludur. İnsanların əksəriyyəti bunu anlamır. Bizim nəzarətimiz olmadan heç bir məlumat cəmiyyətə sızmır. Artıq səylərimiz nəticəsində dünyanın bütün guşələrindən toplanan xəbərlər cəmi bir neçə agentliyə daxil olaraq mərkəzləşir. Bu agentliklər sırf bizim təsisatlardır və ancaq bizim məsləhət gördüklərimizi işıqlandırırlar. Hansı xəbərin cəmiyyətə ötürüləcəyini biz həll edirik. Müasir dövrdə biz qeyri-yəhudi cəmiyyətlərinin beyinlərinə hakim kəsilməyi bacarmışıq, o dərəcədə ki dünya hadisələrinə onlar gözlərinə bizim keçirdiyimiz eynəyin rəngli şüşələrindən baxırlar. Müasir dövrdə qeyri-yəhudilərin hakimiyyətinə təsir bizim əlimizdədirsə, biz onların dövlət sirlərinə qədər hər şeyə bələdiksə, gələcəkdə dünyanın hökmranlığı əlimizə keçəndə, çarımız Yer üzünün ağası olanda görün nələr baş verəcək!»

«Sion müdriklərinin protokolları»

Комментариев нет:

Отправить комментарий