15.10.2016

Son iyirmi əsr ərzində qeyri-yəhudilər arasında düşmənçilik yaratmışıq

Ustalıqla düzülüb qoşulmuş nəzəriyyə və frazeologiyanın, birgə yaşayış qaydaları və digər fəndlərin köməyi ilə kütlələri və şəxsiyyətləri idarə etmək sənətindən qeyri-yəhudilərin başı çıxmır. Bu sənət yalnız bizim analiz, müşahidə və götür-qoy məharəti əsasında püxtlələşmiş administrativ kəlləmizin ixtisasına məxsusdur. Bu sahədə bizə rəqib yoxdur, necə ki siyasi hərəkət və həmrəylik planlarının tərtib edilməsində heç bir rəqibimiz yoxdur. Son iyirmi əsr ərzində biz qeyri-yəhudilərin qəlblərini ələ alaraq şəxsi və mili maraqlara görə üz-üzə qoymuşuq, aralarında dini və milli düşmənçilik yaratmışıq. Biz elə güclüyük ki, bizimlə hesablaşmağa məcburdurlar. Dövlət mexanizmlərinin təkərləri bizim əlimizdə olan mühərrikin vasitəsi ilə hərəkət edir- bu mühərrikin adı qızıldır. Rüşvətin bütün əzalarına yol tapdığı, var-dövlətin yalnız yarıfırıldaq əməllərin fəndgir sürprizlərinin köməyilə əldə edildiyi, pozğunluğun hökm sürdüyü, əxlaqın könüllü qəbul edilmiş prinsiplərin deyil, yalnız cəza tədbirlərinin və sərt qanunların köməyi ilə çərçivədə saxlanıldığı, vətənpərvər və dini duyğuların kosmopolit əqidələr tərəfindən silindiyi cəmiyyətlərə biz öz inzibati üsul-idarəmizi tətbiq edəcəyik. Biz öz təbəələrimizin siyasi həyatını yeni qanunlarla mexaniki şəkildə nizamlayacayıq. Bu qanunlar qeyri-yəhudilərin əldə etdiyi güzəşt, imtiyazları və sərbəstlikləri bir-bir geri alacaq. Bizim səltənətdə elə bir əzəmətli despotizm bərqərar olacaq ki, o istənilən anda və məkanda bizə qarşı duran və narazı olan qeyri-yəhudiləri məhv etməyə qabil olacaq. Dünya əvvəl-axır sion qanı daşıyan bizim despotun əlinə düşəcək.

«Sion müdriklərinin protokolları»

Комментариев нет:

Отправить комментарий