09.10.2016

İdarəetmədən ən yaxşı nəticə güc vasitəsilə əldə edilir

İdarəetmədən ən yaxşı nəticələr akademik mühakimələr sayəsində deyil, zorakılıq və hədə-qorxu vasitəsilə əldə edilir. İnsan adlanan bu yırtıcı heyvanların qarşısını nə alır? İctimai quruluşun ilk çağlarında onlar kobud və kor gücə, sonralar isə qanuna tabe olurdular, bu qanunun özu də elə həmin o kobud və kor gücdür, intəhası maskalanmış haldadır. Belə nəticəyə gəlirik ki, təbiət qanunlarına görə, ədalət- gücdədir. Vaxt var idi insanları din idarə edirdi. Azadlıq ideyası həyata keçirliməzdir, çünki heç kəs ondan qədərində istifadə etməyi bacarmır. Xalqa bir müddətə özünü idarə etmək imkanı vermək kifayətdir ki, bu, özbaşnalığa çevrilsin. Bu məqamdan daxili qarışıqlıqlar başlayır və tezliklə, dövlətləri öz alovunda yandırıb, qüdrətini külə döndərən sosial müharibələrə çevrilir. Hər şeyi dayaz qavrayan xalqa xoş gələ biləcək ağıllı, lakin faydasız öyüd-nəsihətlərin, dilə tutmağın köməyi ilə kütləni müvəffəqiyyətlə idarə etməyə ümid bəslənə bilərmi? Kütlə yalnız və yalnız xırda ehtirasları, inancları, adət və ənənələri, sentimental nəzəriyyələri rəhbər tutur. Bizim parolumuz- güc və riyadır. Siyasət işlərdə yalnız güc qalib gəlir, ələlxüsus bu gücün dövlət adamları üçün vacib olan mənbələri gizli şəkildə olanda. Öz taxt-tacını hər hansı yeni bir gücün agentlərinin ayaqları altına atmaq istəməyən hökumət üçün zorakılıq əsas prinsip, hiylə və riyakarlıq isə başlıca amal olmalıdır. Şər üsullar məqsədə, xeyrə yetmək naminə vasitədir. Odur ki məqsədimizə çatmaq üçün satın almaq, aldatmaq və xəyanətdən də istifadə etməliyik.

                                                                    «Sion müdriklərinin protokolları»

Комментариев нет:

Отправить комментарий