07.10.2016

“Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq” tələsi

«Hələ qədim zamanlarda bütün xalqların arasında birinci olaraq “Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq” sözlərini biz bağırmışıq. O vaxtdan həmin sözlər dörd bir tərəfdən bu tələ yeminə uçub gəlmiş beyinsiz tutuquşular tərəfindən dönə-dönə təkrar edilmiş və beləcə, əvvəllər kütlənin təzyiqindən qorunan dünyanın firavanlığı, həqiqi insan azadlığı əldən çıxarılmışdır. Özlərini ağıllı və ziyalı hesab edən qeyri-yəhudilər bu sözlərin başaldatdı olduğunu anlamamış, onların mənalarındakı ziddiyyətləri və bir-birinə uyğunsuzluğunu sezməmişlər. Görə bilməmişlər ki, təbiətdə azadlıq olan yerdə bərabərlik olmaz, bərabərlik olan yerdə azadlıq olmaz. Təbiət özü zəkaların, xarakterlərin və qabiliyyətlərin qeyri-bərabərliyini bərqərar edib. Fikirləşmirlər ki, kütlə kor bir gücdür və liderlik etmək üçün onun içindən atılıb ortaya düşənlər siyasət sahəsində kütlənin özü qədər kordur. Bu bambılı dahi də olsa, siyasət sahəsində baş çıxara bilməyəcək. Qeyri-yəhudilər belə şeyləri hələ anlaya bilməyiblər. Dünyanın bütün güşələrində səslənən “azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq” sözləri, kor agentlərimizin köməyi ilə bizim bayraqları heyranlıq hissi ilə aparan qeyri-yəhudi kütlələri bizim sıralara gətirdi. Bu sözlər qeyri-yəhudilərin xoş güzəranını, dolanışını gəmirib laxladan, hər yerdə əmin-amanlığı məhv edən, dincliyi, həmrəyliyi pozan, dövlətçiliyin özülünü sarsıdan qurdlar idi. Nəticədə bizim qələbə çalmağımıza məhz bu səbəb oldu: bu xalqların və ölkələrin bizə qarşı yeganə müdafiəçisi olan qeyri-yəhudi aristokratiyasının imtiyazlarını, başqa sözlə desək, onun mahiyyətini məhv etməyə imkan yaratdı. Təbii və irsi aristokratiyanın xarabalıqları üzərində biz öz ziyalılarımızdan ibarət aristokratiyamızı yaratdıq. Bu yeni aristokratiyanın özülündə pul durdu. Yeni aristokratiyanın senzini bizdən asılı olan var-dövlətdə və bizim müdriklərin irəli apardığı elmdə müəyyənləşdirdik. Azadlığın əsas fikirdən yayındırması kütləni ona inandırmağa imkan yaratdı ki, hökumət başçısı ölkə mülkiyyətçisi olan xalqın idarəçisindən başqa bir şey deyil və onu yeri gəldikdə köhnəlmiş əlcək kimi dəyişdirmək olar. Xalq nümayəndələrinin dəyişilməsi onları bizim sərəncamımıza və bir növ bizim təyinatımıza verərək, bizdən asılı vəziyyətə saldı».

                                                      («SİON MÜDRİKLƏRİNİN PROTOKOLLARI»)

Комментариев нет:

Отправить комментарий