07.10.2016

Qoylar üçün qondarma elmlər

«Qeyri-yəhudilər qərəzsiz tarixi müşahidələr praktikasını deyil, nəticələrinə tənqidi münasibət bəsləyə bilmədikləri ətalətli nəzəriyyəni özlərinə rəhbər tuturlar. Buna görə də, onlarla qətiyyən hesablaşmamalıyıq- qoy onlar müəyyən müddətə qədər özləri üçün işləsinlər, yaxud yeni əyləncələr və keçmişlə bağlı xatirələrlə yaşasınlar. Qoy elm kimi onlara təlqin etdiyimiz şey (nəzəriyyə) onlar üçün başlıca rol oynasın. Biz mətbuatımız vasitəsilə onlarda buna kor-korana bir inam yaratmışıq. Qeyri-yəhudilərin ziyalıları öz bilikləri ilə öyünür və elmdən götürdükləri məlumatları məntiqi surətdə yoxlamadan hərəkətə gətirirlər. Əlbəttə ki bu məlumatları beyinləri bizə lazım olan istiqamətdə tərbiyə etmək məqsədi ilə, bizim agentlər yoğurub-yapmışlar. Siz elə düşünməyin ki, bizim təsdiq etdiklərimiz əsassız və sübutsuzdur. Bizim tərəfimizdən qondarılmış elmlərin “uğurlarına” diqqət yetirin. Bu istiqamətlərin qeyri-yəhudi beyinlərinə pozucu təsirinin əhəmiyyəti kimlərə də olmasa, sizlərə tam aydın olmalıdır».

«Sion müdriklərinin protokolları»

Комментариев нет:

Отправить комментарий